Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0208/2020
CPV Kód:33111000-1
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistar;Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1.;Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest Haller utca 29. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) 1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29. Szent János Kórház és Észak-bud;Uzsoki Utcai Kórház 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Beáta
Telefon: +36 13561573
E-mail: olah.beata@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001500022019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001500022019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Képalkotó és orvostechnikai eszközök 4 részterület
Hivatkozási szám: EKR001500022019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Képalkotó és orvostechnikai eszközök beszerzése 4 rt.
1. részterület: Röntgen diagnosztikai eszközök
2. részterület: MRI és Csontsűrűség diagnosztikai eszközök
3. részterület: Ultrahang diagnosztikai eszközök
4. részterület: Sugárterápiás eszközök
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Röntgen diagnosztikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
További tárgyak:33111200-3
33111400-5
33111800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1.
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistar
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Röntgenkötény
4 db Kontraszt anyag injektor CT készülékekhez
3 db Kontraszt anyag injektor Angio készülékekhez
2 db Kontraszt anyag injektor MR készülékekhez
1 db Digitális felvételi röntgen padlós
1 db Digitális felvételi-átvilágító röntgen
7 db Direkt digitális mobil röntgenkészülék
beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, 24 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet 4 órás oktatása is.
Ajánlattevő feladata valamint, a helyiségben lévő padlócsatorna átalakítása, gépalap készítése az új gépnek megfelelően, gépenként legfeljebb 30 m2 antisztatikus PVC padlóburkolat cseréje (csak a fixen telepített berendezések esetén), valamint a PACS rendszerhez, és a helyi medikai rendszerhez történő illesztés, a sugárvédelmi engedély beszerzése. Ajánlattevőnek szintén feladata a röntgenek telepítése során elvégzendő átalakítási és egyéb feladatok teljes körű elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Digitális felvételi-átvilágító röntgen készülék esetében Röntgencső búra hőkapacitása min. 2000 kHU max. 2400 kHU  10
2 3. Direkt digitális mobil röntgen esetében Érintőképernyős kijelző döntési szöge állítható (igen/nem)  15
3 4. Direkt digitális mobil röntgen esetében Transzport módban a berendezés padlótól mért legmagasabb pontja max. 140 cm min. 120 cm  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Minden rész tekintetében: Ajánlatkérő előleget nem biztosít, nyertes ajánlattevő 1 számla benyújtására jogosult. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (ár 1%-a/nap), meghiúsulási kötbér (ár 20%-a), hibás teljesítési kötbér (ár 15%-a), teljesítési és jótállási biztosíték (ár 3%-a), jótállás.
Folyt: 2. rész további információk

II.2.1)
Elnevezés: MRI és Csontsűrűség diagnosztikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111610-0
További tárgyak:33111660-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 1204 Budapest, Köves u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 1,5 T térerejű MR
1 db Csontsűrűségmérő berendezés
beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, 24 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet 4 órás oktatása is, valamint a PACS rendszerhez, és a helyi medikai rendszerhez történő illesztés.
Ajánlattevőnek nem feladata telepítése során elvégzendő építőipari átalakítási és egyéb feladatok elvégzése, mivel a berendezések új épületben kerülnek elhelyezésre.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. 1,5 T térerejű MR esetében Maximális terhelés kg-ban (amely mellett az asztal a megadott pontossággal még függőlegesen és vízszintesen is mozgatható) min. 225 kg max. 250 kg 10
2 3. 1,5 T térerejű MR esetében Automatizált kardiológiai vizsgálati work-flow, a konzisztens vizsgálati minőség biztosítására mely az alábbi funkciókkal rendelkezik (LÁSD TOVÁBBI INFORMÁCIÓK) 15
3 4. Csontsűrűség mérő esetében A kettős röntgen energia lövési rendszer pulzált (igen/nem)  10
4 5. Csontsűrűség mérő esetében Olajjal hűtött röntgencső (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Minden rész: Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termék tekintetében az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes gyártói megfelelőségi nyilatkozat(ok)at, és – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t.

II.2.1)
Elnevezés: Ultrahang diagnosztikai eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest Haller utca 29.
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) 1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.
Szent János Kórház és Észak-bud
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Magas tudású UH -UH vezérelt szúráshoz
3 db Magas tudású UH – UH készülék intenzív osztályon történő felhasználásra
1 db Magas tudású UH – Prémium kategóriás echo készülék live 3D TTE és TEE képalkotással UH labor
1 db Magas tudású UH – Felső kategóriás echo készülék gyermek vizsgálatokhoz
1 db Magas tudású UH – Felső kategóriás echo készülék gyermek vizsgálatokhoz live 3D TEE képalkotással
1 db Magas tudású UH – Prémium kategóriás echo készülék live 3D TTE és TEE képalkotással hemo labor
1 db Felsőkategóriás kisízületi UH
1 db Kardiológiai UH
1 db Hasi UH
2 db Nőgyógyászati UH diagnosztikai készülék I. kategória
3 db Nőgyógyászati UH diagnosztikai készülék II. kategória
2 db Intraoperatív ultrahang diagnosztikai készüléke
beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet 4 órás oktatása is, valamint a PACS rendszerhez, és a helyi medikai rendszerhez történő illesztés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Magas tudású UH – UH készülék UH vezérelt szúráshoz esetén Monitor képátlójának mérete min. 10” max 15” 5
2 3. Magas tudású UH – UH készülék intenzív osztályon történő felhasználásra esetén Egyszerűsített kezelési üzemmód (Simplicity mode) igen/nem 5
3 4. A készülék kompatibilis az Intézményben működő Philips X7-2t TEE vizsgálófejekkel igen/nem 5
4 5. Magas tudású UH – Prémium kategóriás echo készülék live 3D TTE és TEE képalkotással UH labor esetén Élő UH kép megjelenítése az érintőképernyőn igen/nem 5
5 6. Magas tudású UH – Prémium kategóriás echo készülék live 3D TTE és TEE képalkotással hemo labor esetén Élő UH kép megjelenítése az érintőképernyőn igen/nem 5
6 7. Hasi UH esetén Digitális feldolgozó csatornák száma min. 7.000.000 db max. 17 000 000 db 5
7 8. Hasi UH esetén Képoptimalizálás az érintőkijelzőn elhelyezkedő potenciométerek segítségével B és color módokban egyaránt igen/nem  5
8 9. Nőgyógyászati diagnosztikai ultrahang II. kategória Digitális feldolgozó csatornák száma min, 7.000.000 db max. 17 000 000 db 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyártói megfelelőségi nyilatkozatnak és a CE tanúsítványnak a konkrétan megajánlott termékre kell vonatkoznia. Ha az ajánlattevő egyedi gyártású (azaz a sorozatgyártástól akár csak egyetlen paraméterben is eltérő) terméket ajánl meg, abban az esetben be kell nyújtania a CE engedély módosításához benyújtott igazolásokat is, egyértelműen igazolnia kell, hogy

II.2.1)
Elnevezés: Sugárterápiás eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
További tárgyak:33115100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Uzsoki Utcai Kórház 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db sugárterápiás röntgen
1 db CT szimulátor
1 db CT szimulátorhoz betegrögzítő eszközök
beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, 24 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet 4 órás oktatása is.
Ajánlattevő feladata valamint, a helyiségben lévő padlócsatorna átalakítása, gépalap készítése az új gépnek megfelelően, gépenként vezetőképes PVC padlóburkolat cseréje, valamint a PACS rendszerhez, és a helyi medikai rendszerhez történő illesztés, a sugárvédelmi engedély beszerzése. Ajánlattevőnek szintén feladata a röntgenek telepítése során elvégzendő átalakítási és egyéb feladatok teljes körű elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. CT szimulátor esetén Érintőkijelzős vezérlés igen/nem  10
2 3. CT szimulátor esetén Maximális csőáram min. 500 mA, max. 650 mA 10
3 4. CT szimulátor esetén Dinamikus cső kollimáció a képalkotásban részt nem vevő dózis kiszűrésére  10
4 5. CT szimulátor esetén Röntgencső kisfókusz mérete max 0,75 mm2 - min. 0,5 mm2  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
folytatás: előző résztől: a gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a CE tanúsítvány a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan megajánlott egyedi gyártású termékre vonatkozik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolás módja: Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében ajánlattevő nyújtja be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően. Az öntisztázás lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerint biztosítja. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy ajánlatában köteles erre vonatkozó nyilatkozatát csatolni. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. KR 8. §, 10. §, és 12-16. §-ainak rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében az ajánlattevő nyújtja be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) és (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a mű̋ködésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (orvostechnikai eszközök szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az
1. rész esetében 300 000 000 Ft-ot.
2. rész esetében 250 000 000 Ft-ot
3. rész esetében 380 000 000 Ft-ot
4. rész esetében 230 000 000 Ft-ot
Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a magasabb árbevételi követelménynek megfelelni.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Igazolási mód folytatása: Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A P/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében az ajánlattevő nyújtja be a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1/A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (1) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél az általa kiadott vagy aláírt igazolással vagy a gazdasági szereplő nyilatkozatával. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább
1. rész esetében legalább 3 db radiológiai képalkotó eszköz (röntgen sugárzáson alapuló berendezés) és 1 db kontrasztanyag injektor olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya Radiológiai képalkotó eszközök gyártása és/vagy értékesítése volt.
Ajánlattevő több szerződésből is teljesítheti.
2. rész esetében: legalább 1 db MRI és/vagy csontsűrűség mérő berendezés szállítására vonatkozó olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya MRI és/vagy Csontsűrűség mérő készülék gyártása és/vagy értékesítése volt.
3. rész esetében: legalább 5 db berendezés szállítására vonatkozó olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya Ultrahang készülék gyártása és/vagy értékesítése volt.
Ajánlattevő több szerződésből is teljesítheti.
4. rész esetében: legalább 1 db sugárterápiás röntgen berendezés szállítására vonatkozó olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya Sugárterápiás röntgen készülék gyártása és/vagy értékesítése volt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű,ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1 Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései tekintetében, valamint az adatkezelési (ún. GDPR) nyilatkozatot.
2 Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt. 71§ (6) szerinti korlátozást alkalmazza a tárgyi eljárásban.
3 Ajánlatkérő a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeket és igazolást a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4 Ajánlatkérő a Kbt. 35§ (8) bek-re figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési alszempontok tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2019. november 26. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a műszaki-szakmai szempontok egyenes, fordított arányosítással és közvetlen pontkiosztással kerülnek elbírálásra. (részletesen lsd. közbeszerzési dokumentáció)
7 Eljáró FAKSZ dr. Gyurcsik Nóra (00847) E-mail: gyurcsik.nora@provitalzrt.hu; Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. em. 9.
8 Ajánlattevő ajánlatához szakmai ajánlatot köteles csatolni az ajánlattételi információkban foglaltak szerint.
9 Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart minden részterület esetében a felhívás TED-en történő megjelenésétől számított 5. munkanapon az alábbiak szerint:
1. részterület: Helyszín: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 1125 Budapest, Diós árok 1-3.időpont: a felhívás TED-en történő megjelenésétől számított 5. munkanapon 10:00 óra
4. részterület: Helyszín: Uzsoki Utcai Kórház 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41., a felhívás TED-en történő megjelenésétől számított 5. munkanapon 14:00 óra
10 Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes, tekintettel arra, hogy a finanszírozás forrásaként szolgáló fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre.
11. A megajánlott termékekre vonatkozóan kitöltendő műszaki táblázatot az ajánlatban szükséges benyújtani.
12. A 2. rész II.2.5) pont minőségi kritérium rovat "1,5 T térerejű MR esetében Automatizált kardiológiai vizsgálati work-flow, a konzisztens vizsgálati minőség biztosítására mely az alábbi funkciókkal rendelkezik" 3. értékelési részszempont a karakterkorlátra tekintettel részletesen a következőkben került kifejtésre: 3. 1,5 T térerejű MR esetében Automatizált kardiológiai vizsgálati work-flow, a konzisztens vizsgálati minőség biztosítására mely az alábbi funkciókkal rendelkezik: Lépésről lépésre vezetett vizsgálati beállítás az operátor számára;Előre meghatározott vizsgálati stratégiák (gyors/képminőség);Patient View; AutoFoV a localizer-en alapulva: FoV automatikus beállításai;Automatikus paraméteradaptáció(leg.szívfrekv.al); Vezetett szelet pozicionálás; Adaptive triggering; Auto Voice Commands igen/nem
A szempont súlyszáma: 15
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák