Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2080/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Budapest IX. kerület Bakáts tér 13-14.,Bakáts tér 1.,Bakáts u. 8. fsz.,Bakáts u. 8. I.em.,Ráday u. 26., Lenhossék u.24-28.,Toronyház u. 3/b., Ecseri út 19.,Bakáts tér 14. irattár, , Ráday utca 26. irattár, Ráday utca 47. irattár, Lónyay utca 15. irattár, Tűzoltó utca 32/B fsz. 3. irattár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36291571
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Helyes János
Telefon: +36 304847329
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ferencvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085102020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085102020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Polgármesteri Hivatal telephelyein takarítás II"
Hivatkozási szám: EKR000085102020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő 10 db hivatali telephelyén irodák, folyosók, lépcsőházak, aulák és kiegészítő helyiségek (mellékhelyiség, konyha, étkező, tornaterem, öltöző, zuhanyzó, technikai szoba, tároló helyiség) takarítása telephelytől függő napi gyakorisággal (3 db telephelyen 841,73 m2 VIP irodahelyiség és 10 db telephelyen 2411,73 m2 folyosó, lépcsőház, mellékhelyiség, konyha, étkező, technikai szoba, tároló helyiség takarítási gyakorisága: a hét minden munkanapján; 6 db telephelyen 2779,77 m2 irodahelyiség és 1 db telephelyen 281,25 m2 tornaterem, zuhanyzó, öltöző takarítási gyakorisága hétfő, szerda és pénteki munkanapokon; 3 db telephelyen 296,43 m2 irodahelyiség takarítási gyakorisága: szerda és pénteki munkanapokon; 2 db telephelyen 1-1 fő nappali ügyeletes takarító biztosítása a hét minden munkanapján hétfő 8.00 - 18.00, kedd - csütörtök: 8.00 - 16.00, péntek: 8.00 - 14.00 óráig). A takarításhoz szükséges vegyszerek, eszközök és egyéb segédanyagok (pl. szemeteszsákok) költsége Vállalkozót(ajánlattevőt) terhelik. A telephelyeken napi takarítás során tisztítandó burkolatok összesen: 3122,53 m2 laminált padló/parketta, 2745,52 m2 járólap, 633,06 m2 PVC, 61,15 m2 padlószőnyeg, 23,57 m2 műgyanta. Egyedi megrendelés keretében 742,62 m2 szalagfüggöny, 591,2 m2 textília függöny, 253,42 m2 szőnyeg, 572,5 m2 székkárpit, 783,09 m2 csempe, 6.392,25 m2 ablakfelület tokkal, kerettel, alpinista technika nélkül történő takarítása, továbbá nagytakarítási feladatok ellátása 10 db hivatali telephelyen összesen 6631,03 m2 alapterületen és 5 db irattári helyiségben összesen: 934,66 m2 alapterületen megrendelésenként eltérő mennyiségben. Egyedi megrendelés keretében változó gyakorisággal díszteremhez köthető takarítási feladatok ellátása a hét bármely munkanapján munkaidő után, illetve pihenő és munkaszüneti napokon.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását, a szerződés teljesítésének egységére, folyamatosságára tekintettel nem ésszerű. A feladatok jellege miatt azok egymástól való elválasztása a szolgáltatás jelentős mértékű hatékony ellátását gátolná.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: „Polgármesteri Hivatal telephelyein takarítás II"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IX. kerület Bakáts tér 13-14.,Bakáts tér 1.,Bakáts u. 8. fsz.,Bakáts u. 8. I.em.,Ráday u. 26.,
Lenhossék u.24-28.,Toronyház u. 3/b., Ecseri út 19.,Bakáts tér 14. irattár, , Ráday utca 26. irattár, Ráday
utca 47. irattár, Lónyay utca 15. irattár, Tűzoltó utca 32/B fsz. 3. irattár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő 10 db hivatali telephelyén irodák, folyosók, lépcsőházak, aulák és kiegészítő helyiségek (mellékhelyiség, konyha, étkező, tornaterem, öltöző, zuhanyzó, technikai szoba, tároló helyiség) takarítása telephelytől függő napi gyakorisággal (3 db telephelyen 841,73 m2 VIP irodahelyiség és 10 db telephelyen 2411,73 m2 folyosó, lépcsőház, mellékhelyiség, konyha, étkező, technikai szoba, tároló helyiség takarítási gyakorisága: a hét minden munkanapján; 6 db telephelyen 2779,77 m2 irodahelyiség és 1 db telephelyen 281,25 m2 tornaterem, zuhanyzó, öltöző takarítási gyakorisága hétfő, szerda és pénteki munkanapokon; 3 db telephelyen 296,43 m2 irodahelyiség takarítási gyakorisága: szerda és pénteki munkanapokon; 2 db telephelyen 1-1 fő nappali ügyeletes takarító biztosítása a hét minden munkanapján hétfő 8.00 - 18.00, kedd - csütörtök: 8.00 - 16.00, péntek: 8.00 - 14.00 óráig). A takarításhoz szükséges vegyszerek, eszközök és egyéb segédanyagok (pl. szemeteszsákok) költsége Vállalkozót(ajánlattevőt) terhelik. A telephelyeken napi takarítás során tisztítandó burkolatok összesen: 3122,53 m2 laminált padló/parketta, 2745,52 m2 járólap, 633,06 m2 PVC, 61,15 m2 padlószőnyeg, 23,57 m2 műgyanta. Egyedi megrendelés keretében 742,62 m2 szalagfüggöny, 591,2 m2 textília függöny, 253,42 m2 szőnyeg, 572,5 m2 székkárpit, 783,09 m2 csempe, 6.392,25 m2 ablakfelület tokkal, kerettel, alpinista technika nélkül történő takarítása, továbbá nagytakarítási feladatok ellátása 10 db hivatali telephelyen összesen 6631,03 m2 alapterületen és 5 db irattári helyiségben összesen: 934,66 m2 alapterületen megrendelésenként eltérő mennyiségben. Egyedi megrendelés keretében változó gyakorisággal díszteremhez köthető takarítási feladatok ellátása a hét bármely munkanapján munkaidő után, illetve pihenő és munkaszüneti napokon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér vállalása (legkedvezőtlenebb ajánlati elem: min. 5.000,-Ft/nap, legkedvezőbb ajánlati elem: max. 20.000.,- Ft/nap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Árindex (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Karakterkorlát miatt a VI.3.12) pont folytatása: 11. AK döntéseiről,
az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztat az EKR rendszeren keresztül. 12. Irányadó Jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 13. Irányadó idő: Az eljárást
megindító AF-ben és a Dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. 14. A felhívás II.2.7) pontjában kezdési időpontként a szerződéskötés tervezett időpontja került megjelölésre. A szerződés a szerződéskötés napjától lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell
igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles (EKR-ben benyújtani), hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezetet. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozatát ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az
EKR-ben benyújtani.
Az ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtani arról (EKR-ben benyújtani), hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetőleg a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb)
pontja hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Ptv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni {Korm. rendelet 17. § (1) bek.}. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti,
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró
okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi
keltezésűnek kell lenniük és tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja be valamennyi számlavezető
pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozatát az alábbi tartalommal: - a pénzügyi intézmény által részére vezetett számlák,
pénzforgalmi jelzőszáma(i); - a pénzügyi intézmény mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját(it); - az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 2 évben volt-e 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Sorbaállítás
alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Továbbá (adott esetben) ajánlattevő csatoljon be cégmásolatot , amelyből ajánlatkérő a megszüntetett számlaszámokat ellenőrizni tudja.
Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
egy felel meg. (P1) A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság
által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési
dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell érteni. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd (7) bekezdés szerinti
bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok
fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. §
szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal
összefüggésben igazolja megbízhatóságát. Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1)
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. (Korm.R 19.§ (7) bek.)
A megfelelést AK két körben ellenőrzi: 1. körben: a Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlatban benyújtandó, a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatban (EKR-ben benyújtandó) az AT, érdekelt gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. 2. körben: az AT, érdekelt gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4) bek.
szerinti felhívására köteles benyújtani az EKR-ben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, ennek igazolása tekintetében a Kbt. 67. § (3) bek. szerint kell eljárni, figyelemmel a Kbt. 114. § (2
) bek-ben, továbbá 65. § (7) bek-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 évben (24 hónap) a meglévő vagy
megszüntetett, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint számláján 15 naptári napot meghaladó
sorbaállítás fordult elő, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Csatolja: M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített közbeszerzés tárgyának (takarítás) megfelelő tárgyú referencia munkáinak
ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással lehet igazolni. A referenciát olyan részletességgel kell ismertetni, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható legyen. A nyilatkozat/igazolás tartalmazza az alábbi adatokat: szerződést kötő másik
fél (neve, székhelye, elérhetősége), a szerződést teljesítő gazdasági szereplő (neve, székhelye), a teljesítés ideje (a teljesítés
kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap/nap bontásban), szerződés tárgya, mennyisége, elvégzett szolgáltatások felsorolása, hogy abból az alkalmassági követelmény megléte kétséget kizáróan
megállapítható legyen), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Konzorciumi
teljesítés esetén a saját teljesítés mértéke, műszaki tartalma. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az
ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet
kíván bemutatni, amelyben közös Ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt
fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet ajánlattevő közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített,
figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (5) bek.)
Az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként – a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló
adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. A Kbt. 114. § (2) bek. alapján a Kbt. 67. § (1)
bek. szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a
törvény Második Rész „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot kell érteni
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb
igazolási módok helyett. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.)
A megfelelést AK két körben ellenőrzi: 1. körben: a Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlatban
benyújtandó, a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatban (EKR-ben benyújtandó) az AT, érdekelt gazdasági szereplő csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 2. körben: az AT, érdekelt gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK
Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani az EKR-ben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan, az ajánlattevő amennyiben M1. nem rendelkezik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján
az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti (takarítás)
szerződésszerűen teljesített referenciával/ referenciákkal, amely összesen legalább 2400 m2 összterületű, a hét minden munkanapján végzett, épület belső takarítására vonatkozik és legalább 3 hónapos folyamatos teljesítésű. Amennyiben a (3) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását
írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi
figyelembe. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke nyertes ajánlattevő ajánlata szerint. Hibás teljesítés esetén kötbérként Ajánlatkérő az adott havi nettó
vállalkozói díj 10 %-át számítja fel. A meghiúsulási kötbér mértéke: a késedelmi kötbér 10 napra számított összege.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő rendelkezik a szerződésben meghatározott szolgáltatás beszerzéséhez szükséges összeggel és eleget tud tenni fizetési
kötelezettségének. Az ellenérték megfizetésére a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
irányadóak. Előleg nyújtására, illetve rész-számlázásra nincs lehetőség.Felek a napi takarítás és az ügyeletes takarítók vonatkozásában
az Áfa tv. 58. §-ban foglalt határozott időszaki elszámolásban állapodnak meg.Az elszámolási időszak naptári hónapnak megfelelő
időtartam.Vállalkozó a számlát az elszámolási időszakot követően jogosult kiállítani.Vállalkozó az egyes egyedi megrendelések (
pl.nagytakarítás,ablaktisztítás stb.) teljesítéséről kiállított számlát a hiba-és hiánymentes teljesítést követően nyújthat be. Ajánlatkérő a
számlá(ka)t annak kézhezvételétől számított 30 napon belül – a Kbt. 135.§ (1),(6) bek., továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint –
átutalással, forintban egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A Kbt. 68. § is megfelelően alkalmazandó

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: fordított arányosítás annál a részszempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb (1. értékelési szempont- Árindex). Egyenes arányosítás - Késedelmi kötbér vállalása értékelési szempontnál.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt-ben és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rend-ben Közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen
tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ ajánlattevőkkel (AT) Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en
keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot
ezen űrlap használata mellett kell benyújtani) Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és
Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://
nekszt.hu/tamogatas/ címeken. 2. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT/kapacitás nyújtók
képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak
és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek.
Felhívjuk AT-k figyelmet, hogy az elektronikus űrlap (Űrlap) benyújtásával más nevében megtett nyilatkozatok vonatkozásában az
ajánlatban meghatalmazás csatolása szükséges. 3. Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó
dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza): - a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (Űrlap), - Kbt
. 66. § (2) bek. vonatkozó nyilatkozatot (Űrlap), - Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (Űrlap), - Kbt. 67. § (4) bek.
szerinti nyilatkozatot (Űrlap), - Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (Űrlap) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti
okiratokat is, - nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (Űrlap), folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz
köteles csatolni a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen meghatározott dokumentumokat, - közös AT-k által kötött
együttműködési megállapodást, (adott esetben) - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében AT, közös AT esetén AT-k, ill. kapacitást nyújtószervezet képviseletére jogosult aláírási címpéldányát vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
aláírás-mintáját, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, - meghatalmazást (adott esetben), illetve egyéni
vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a képviseleti
jogosultságot igazoló dokumentumot) - nyilatkozatot ajánlattevő általi fordításról (Űrlap, adott esetben), - szükség esetén a Kbt. 44. § (
1) bek. szerinti nyilatkozatot (Űrlap adott esetben) és indokolást, árindex táblázat pdf formátumban cégszerűen aláírva). 4. AK a jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 5. Amennyiben az ajánlatot
meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a
megfelelő) egyszerű másolatban. Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a képviseletre
feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is. Magánszemély aláírásának igazolására vonatkozóan aláírást tartalmazó
okmányának egyszerű másolati példányát (pl: személyi igazolvány) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírást
tartalmazó dokumentum benyújtását is elfogadja AK. 6. A nyertes AT a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a
nyertes AT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek
minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. 7. A nyertes AT visszalépése
esetén AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, köthet szerződést. 8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával
kapcsolatos valamennyi költség az AT-t terheli. 9. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet
elektronikus úton, az EKR-ben. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 114. § (6) bek. az irányadó. 10. AK az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági
, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg P1.és M1. feltételek vonatkozásában.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.13) pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges