Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2091/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mályi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3434 Mályi, belterület, hrsz.: 1170, 708/4, 829, 830/2, 1169/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sport-Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mályi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45587683
Postai cím: Széchenyi Utca 4
Város: Mályi
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3434
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Viszokai István
Telefon: +36 49529050
E-mail: jegyzo@malyi.hu
Fax: +36 49529059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Természetes fürdőhely fejlesztése Mályi települése
Hivatkozási szám: EKR001070352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Természetes fürdőhely fejlesztése és napozóstég rendszer kivitelezése Mályi településen a TOP -1.2.1-15 pályázati felhívás keretében. További információkat karakterkorlát miatt lsd. a közbeszerzési dokumentumokban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70293100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Természetes fürdőhely fejlesztése Mályi települése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3434 Mályi, belterület, hrsz.: 1170, 708/4, 829, 830/2, 1169/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mályi strand
A tervezési feladatok felsorolása
A természetes fürdőhely fejlesztése során a következő munkálatok történnek:
• sétányok, és stég kiépítése
• kerítés építés, kézmosók és wc-k telepítése
• Strandi játszótér és röplabda pálya kialakítása
• Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,
• gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó,)
A fejlesztés keretében elsődleges a tervezési terület biztonságos kialakítása, és körbekerítése.
A kerítés fő tartószerkezetei 2,0m-ként bebetonozott, 60×60 mm méretű acél oszlopok.
A kerítésmezők 10x10 mm-es négyszög /gáter/ acélból, 12 cm-es pálcaosztással, egyedileg készülnek. A kerítéskapuk 10x10 mm-es négyszög /gáter/ acélból készült, egyedi lakatos szerkezetek.
Készül: 200 fm
A meglévő fák megtartásával új nyomvonalon, min. 2,0m széles sétányok építése történik.
A sétányok burkolata térkő.
Két fa ültetésére lesz szükség, egy a bejárati épületek mögötti gyepes területen, hogy később védelmet nyújthasson a konténerek dolgozóinak, illetve a játszótér mellett a gyermekek védelmére. Mindkettő platánfa, és 20/25-as, 3xi koros méretű fa.
A középső részen kerül elhelyezésre a stég, a vízparthoz igazítva. A stég felülete 200 m2. A stég belső részében egy gyerek medence létes. A stég a parttal lejáró híddal áll kapcsolatban.
A tó vize található az úszótérben, de a víz alatt egy „ketrec szerkezet” készül, mely meggátolja az úszókat az úszó-fürdő térből történő kiúszásban.
Teljes hossz: Lmax= 16 m
Teljes szélessége: Bmax= 16 m
Befogadóképesség: 80 fő
A terület keleti részén alakítjuk ki az aktív zónát. Itt játszótér és strandröplabda pálya létesül.
Homok burkolat: A játszótér körül kiegészítő felületként homokozó részek alakultak ki, melyek 30 cm homokfeltöltésből (85% közepesen finom, és 15 % finom szennyeződés mentes homokból), 1 réteg 200 gr/m2-es geotextilből, 30 cm 8/16-os mosott kavics rétegből áll.
A strandon a gyermekek számára egy játszóteret kell kialakítani. A játékok alatt homokburkolat védi a gyerekeket, más ütéscsillapításra nincs szükség.
A következő elemek kaptak helyet a Polygo cég kínálatából:
PG-106 halacska rugós játék
RJCSK-150 kombinált csúszdavár
EH-354 Egyensúlyozó hullám

A teljes területen hulladékgyűjtők is elhelyezésre kerülnek.
A strand területén 4-5 db egyedi gyártású kuka kihelyezése történik. A kuka bebetonozható kivitelű, beton pontalapba rögzül. A pontlap mérete: 40x40x80-as.
A strand területén különböző funkciójú konténerek kerülnek telepítésre.
Belső kialakítás
A tervezési területen a bejárati tömbben 3 funkció kerül elhelyezésre:
- pénztár-porta (előtér, wc-zuhanyozó és egy porta-pénztár helyiség) MB26
- szaniter (kétnemű wc; női: 3 ülőke, férfi 2 ülőke, 2 pisoár) MW23
- öltöző MB20
Alapozás - A konténerek alatt beton vasalt aljzatlemez készül, 20 cm vastagsággal (5 cm szerelőbeton, 15 cm vasbeton), az alap szélei mentén további kb. 20 cm-es vastagítással.
Közműépítés
Vízellátás:
A vízellátás a meglévő DN100 ac. méretű vízellátó hálózatáról kerül kialakításra. A tervezett vízóra után egy leágazás épül a konténerek irányába, míg a főág a büfé vízellátását biztosítja.
A hálózatot ágvezetéki kialakítással tervezzük D110 KPE méretben.

Szennyvíz elvezetés:
A területén belül kommunális szennyvizek elvezetését kell megoldani. A szennyvízcsatorna hálózatot tisztítóaknákkal, és D200 KGPVC csőanyaggal tervezzük kialakítani.
A szennyvízcsatorna csatlakozó aknája a meglévő telken kívül található.

Közvilágítási hálózat
A tervezési területen két földkábeles térvilágítási áramkörön történik a kandeláberek kialakítása. Az első 7 db (L1-L7), a második 8 db (L8-L15) kandeláberből áll.
Tervezett beépített teljesítmény: 15x30W = 450W.
A kandeláberek bekötéséhez a kábel keresztmetszetének megfelelő SOGEXI MINIPAK MPB_1FNB_4BD2szerelvényt kell használni.
Konténer energia ellátás:
Az épületek üzemeltetéséhez elegendő a települési kisfeszültségű elektromos hálózat teljesítménye. Az elektromos csatlakozási lehetőség jelenleg is rendelkezésre áll a telken belül.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerz. teljesítésébe bevonásra kerülő ép.vezető (v. azzal egyenértékű) szakemb. magasépítési kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata(hó)(legkedvezőtlenebb mérték: 0 hó;legkedvezőbb mértéke 48hó 10
2 A szerz. teljesítésébe bevonásra kerülő ép.vezető (v. azzal egyenértékű) szakemb. mélyép.i kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata(hó)(legkedvezőtlenebb mérték:0 hó;legkedvezőtlenebb mértéke:48hó 10
3 Többletjótállás időtartama (hónap) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00006
II.2.9) További információ:
A támogatás a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00006 támogatási szerződésben meghatározottak szerint. Mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Természetes fürdőhely fejlesztése Mályi települése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sport-Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96757330
Postai cím: Móra Ferenc Utca 1.
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
E-mail: sportbautrade@gmail.com
Telefon: +36 205555898
Internetcím(ek): (URL) www.sportbau.hu
Fax: +36 46655312
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22778022205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66249154
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70293100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Elektromos munkák, konténerek
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TAKÁCS ÉS TÁRSA Épitőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76837256
Postai cím: BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 15
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11804523205

Hivatalos név: Sport-Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96757330
Postai cím: Móra Ferenc Utca 1.
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22778022205

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges