Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2094/2020
CPV Kód:45110000-1
Ajánlatkérő:Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Sopron 01164/1, 01164/2, 01164/3, 01164/4, 01164/5, 01164/6, 01164/8, 01164/10, 01164/11, 01164/12, 01164/13, 01164/14, 01164/15, 01164/16, 01164/17, 01164/18, 01164/19, 01164/20, 01245, 01204/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Turizmusfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60636874
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilagyi Orsolya
Telefon: +36 302191069
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Turizmusfejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fertő tavi vízitelep előkészítés 2020
Hivatkozási szám: EKR001479692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sopron- Fertő térség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben az 1862/2016 (VII.27.) Kormány határozat alapján a „Fertő tavi vízitelep komplex fejlesztés területelőkészítési munkái 2020” keretében:
Összesen 351 508 m2 nád aratása és szintentartó vágása az Ajánlatkérő értesítése alapján a csatolt szerződéstervezet szerinti, három munkarészben az alábbiak szerint:
i. az Első Munkarész alapján összesen 261 573 m2 nád szinten tartó vágása, a csatolt szerződéstervezet szerinti helyszínrajzon megjelölt területen, mely keretében a nyertes Ajánlattevő a nád méretét olyan szinten köteles tartani, mely megakadályozza, hogy a nád az érintett munkaterületen a vízfelszín feletti szintre vissza nőjön, vagy más oly módon nőjön vissza, mely lehetővé teszi madarak fészekrakását a munkaterületen
ii. a Második Munkarész alapján összesen 351 508 m2 nád vágása, aratása a csatolt szerződéstervezet szerinti helyszínrajzon megjelölt területen,
iii. a Harmadik Munkarész alapján összesen 351 508 m2 nád szinten tartó vágása az i. pontban meghatározott követelmények elérése érdekében, a csatolt szerződéstervezet szerinti helyszínrajzon megjelölt területen, mely keretében a nyertes Ajánlattevő a nád méretét olyan szinten köteles tartani, mely megakadályozza, hogy a nád az érintett munkaterületen a vízfelszín feletti szintre vissza nőjön, vagy más oly módon nőjön vissza, mely lehetővé teszi madarak fészekrakását a munkaterületen
A terület Natura 2000 védelem alatt áll, így a munkavégzés során figyelemmel kell lenni a környezetvédelmi érintettségre tekintettel előírt követelmények betartása.
Szállítási útvonalnak a csatolt szerződéstervezet szerint a Sopron 0218, 0219, 0220 és 0222 hrsz alatt bejegyzett ingatlanokat kötelező igénybe venni.
Építési munka célja: vízjogi létesítési engedélyes és víziközmű építési munka munkaterülete előkészítése.
Építési munka elvégzésének helyszíne: Sopron 01164/1, 01164/2, 01164/3, 01164/4, 01164/5, 01164/6, 01164/8, 01164/10, 01164/11, 01164/12, 01164/13, 01164/14, 01164/15, 01164/16, 01164/17, 01164/18, 01164/19, 01164/20, 01245, 01204/1
Építési munka kivitelezésének véghatárideje:
Az adott munkarészre vonatkozó megrendelői utasítás megtételétől számított 30 napon belül. Az Ajánlatkérő az Első, Második és Harmadik Munkarész megkezdése kapcsán külön megrendelői utasítást ad, az illetékes természetvédelmi őr értesítése alapján, mely alapján a nyertes Ajánlattevő 30 napon belül köteles elvégezni a vállalkozási szerződés szerinti feladatait.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59780000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fertő tavi vízitelep előkészítés 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45110000-1
45111220-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopron 01164/1, 01164/2, 01164/3, 01164/4, 01164/5, 01164/6, 01164/8, 01164/10, 01164/11, 01164/12, 01164/13, 01164/14, 01164/15, 01164/16, 01164/17, 01164/18, 01164/19, 01164/20, 01245, 01204/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sopron- Fertő térség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben az 1862/2016 (VII.27.) Kormány határozat alapján a „Fertő tavi vízitelep komplex fejlesztés területelőkészítési munkái 2020” keretében:
Összesen 351 508 m2 nád aratása és szintentartó vágása az Ajánlatkérő értesítése alapján a csatolt szerződéstervezet szerinti, három munkarészben az alábbiak szerint:
i. az Első Munkarész alapján összesen 261 573 m2 nád szinten tartó vágása, a csatolt szerződéstervezet szerinti helyszínrajzon megjelölt területen, mely keretében a nyertes Ajánlattevő a nád méretét olyan szinten köteles tartani, mely megakadályozza, hogy a nád az érintett munkaterületen a vízfelszín feletti szintre vissza nőjön, vagy más oly módon nőjön vissza, mely lehetővé teszi madarak fészekrakását a munkaterületen
ii. a Második Munkarész alapján összesen 351 508 m2 nád vágása, aratása a csatolt szerződéstervezet szerinti helyszínrajzon megjelölt területen,
iii. a Harmadik Munkarész alapján összesen 351 508 m2 nád szinten tartó vágása az i. pontban meghatározott követelmények elérése érdekében, a csatolt szerződéstervezet szerinti helyszínrajzon megjelölt területen, mely keretében a nyertes Ajánlattevő a nád méretét olyan szinten köteles tartani, mely megakadályozza, hogy a nád az érintett munkaterületen a vízfelszín feletti szintre vissza nőjön, vagy más oly módon nőjön vissza, mely lehetővé teszi madarak fészekrakását a munkaterületen
A terület Natura 2000 védelem alatt áll, így a munkavégzés során figyelemmel kell lenni a környezetvédelmi érintettségre tekintettel előírt követelmények betartása.
Szállítási útvonalnak a csatolt szerződéstervezet szerint a Sopron 0218, 0219, 0220 és 0222 hrsz alatt bejegyzett ingatlanokat kötelező igénybe venni.
Építési munka célja: vízjogi létesítési engedélyes és víziközmű építési munka munkaterülete előkészítése
Építési munka elvégzésének helyszíne: Sopron 01164/1, 01164/2, 01164/3, 01164/4, 01164/5, 01164/6, 01164/8, 01164/10, 01164/11, 01164/12, 01164/13, 01164/14, 01164/15, 01164/16, 01164/17, 01164/18, 01164/19, 01164/20, 01245, 01204/1
Építési munka kivitelezésének véghatárideje:
Az adott munkarészre vonatkozó megrendelői utasítás megtételétől számított 30 napon belül. Az Ajánlatkérő az Első, Második és Harmadik Munkarész megkezdése kapcsán külön megrendelői utasítást ad, az illetékes természetvédelmi őr értesítése alapján, mely alapján a nyertes Ajánlattevő 30 napon belül köteles elvégezni a vállalkozási szerződés szerinti feladatait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattevő az adott munkarészek tekintetében előírt 60 naptári napos átfutási időhöz képest hány nappal vállal rövidebb teljesítési határidőt?  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár -nettó HUF(egyösszegű átalányár) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A minőségi szempont karakter korlát miatt teljes terjedelmében az alábbi:
Az ajánlattevő az adott munkarészek tekintetében előírt 60 naptári napos átfutási időhöz képest hány nappal vállal rövidebb teljesítési határidőt? (a 60 naptári napból levonandó naptári napok számának megjelölésével)
Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésnek megfelelően közli, hogy az ajánlatkérő a 2. részszempont esetén 30 napban rögzíti a vállalás azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fertő tavi vízitelep előkészítés 2020
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50751204
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tiszavg@t-online.hu
Telefon: +36 309436487
Internetcím(ek): (URL) www.tvginvest.hu
Fax: +76 505100
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59780000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50751204
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848203

Hivatalos név: Gózon János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55977113
Postai cím: Kossuth L. Utca 22/A
Város: Dunapataj
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6328
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 43984071223

Hivatalos név: KE-HO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30158690
Postai cím: Vörösmarty Utca 12
Város: Kaposmérő
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10714175214

Hivatalos név: Fanyarka Erdészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50346035
Postai cím: Pásztor Utca 17.
Város: Bugacpusztaháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11428455203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges