Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:2097/2020
CPV Kód:45231220-3
Ajánlatkérő:NKM Földgázhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Kft.;VABEKO Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK02400
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete György
Telefon: +36 14322011
E-mail: fekete.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 14771236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 21. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "21. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, VIII. ker., hrsz.: 36100/2, hrsz.: 34878, X. ker., hrsz.: 41006, , XIX. ker. hrsz.: 167616)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. MUNKA:
Teljesítés helye:
Budapest, VIII. ker. Práter utca; Szigony utca - Práter utca 63. szám-, Losonci tér; Práter utca 63. szám - Illés utca közötti szakaszain (hrsz.: 36100/2)
Beszerzés tárgya és mennyisége:
Budapest, VIII. ker. Práter utca; Szigony utca - Práter utca 63. szám-, Losonci tér; Práter utca 63. szám - Illés utca közötti szakaszain (hrsz.: 36100/2) - összesen - 425 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, 16 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6, 6 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6, 120 fm dn 110 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (7 db, 53 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépítményi (építés, szerelés) )-, valamint 130 fm DN 100 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 160 fm DN 300 acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
2. MUNKA:
Teljesítés helye:
Budapest, VIII. ker. Déri Miksa utca; Német utca -Nagyfuvaros utca-, Víg utca; Déri Miksa utca - Vásár utca közötti szakaszain (hrsz.: 34878)
Beszerzés tárgya és mennyisége:
Budapest, VIII. ker. Déri Miksa utca; Német utca -Nagyfuvaros utca-, Víg utca; Déri Miksa utca - Vásár utca közötti szakaszain (hrsz.: 34878) - összesen - 150 fm DN 400 acél, 7 fm DN 150 acél, 218 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, 20 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6, 112 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (13 db, 108 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépítményi (építés, szerelés) )-, aktív korrózióvédelmi-, valamint 15 fm DN 100 acél, 185 fm DN 80 acél, 65 fm DN 50 acél ideiglenes vezetékek építésének-, továbbá 384 fm DN 400 acél, 7 fm DN 150 acél vezetékek bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
3. MUNKA:
Teljesítés helye:
Budapest, X. ker. Porcelán utca; Tárna utca - Jászberényi út-, Porcelán utca; Porcelán utca 3-9. szám - 41007/2 hrsz. közötti szakaszain (hrsz.: 41006)
Beszerzés tárgya és mennyisége:
Budapest, X. ker. Porcelán utca; Tárna utca - Jászberényi út-, Porcelán utca; Porcelán utca 3-9. szám - 41007/2 hrsz. közötti szakaszain (hrsz.: 41006) - összesen - 266 fm dn 160 PE 100/G SDR 11, 76 fm dn 110 PE 100/G SDR 11 nagyközépnnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (6 db, 38 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépítményi (építés, szerelés), valamint 1 db DN 100 tolózár beépítésének, továbbá 153 fm dn 160 PE és 85 fm dn 110 PE vezetékek kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
4. MUNKA:
Teljesítés helye:
Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc utca; Hengersor utca - Hofherr Albert utca-, Hofherr Albert utca; Puskás Ferenc utca - Jázmin utca közötti szakaszain (hrsz.: 167616)
Beszerzés tárgya és mennyisége:
Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc utca; Hengersor utca - Hofherr Albert utca-, Hofherr Albert utca; Puskás Ferenc utca - Jázmin utca közötti szakaszain (hrsz.: 167616) - összesen - 226 fm DN 400 acél (ebből 21 fm DN 500/400 acél csőbehúzással) nagyközépnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti kisnyomású leágazó elosztóvezetékek (3 db, 17 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, aktív korrózióvédelmi-, valamint 1 db DN 400 tolózár beépítésének-, továbbá 164 fm DN 400 acél vezeték bontásának és kiemelésének és 62 fm DN 400 acél vezeték injektálásának munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 218 - 536263

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 36/2019/HO Rész száma: Elnevezés: Egyedi vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VABEKO Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 314546990 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020.01.21.
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, VIII. ker., hrsz.: 36100/2, hrsz.: 34878, X. ker., hrsz.: 41006, , XIX. ker. hrsz.: 167616)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. MUNKA:
Teljesítés helye:
Budapest, VIII. ker. Práter utca; Szigony utca - Práter utca 63. szám-, Losonci tér; Práter utca 63. szám - Illés utca közötti szakaszain (hrsz.: 36100/2)
Beszerzés tárgya és mennyisége:
Budapest, VIII. ker. Práter utca; Szigony utca - Práter utca 63. szám-, Losonci tér; Práter utca 63. szám - Illés utca közötti szakaszain (hrsz.: 36100/2) - összesen - 425 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, 16 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6, 6 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6, 120 fm dn 110 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (7 db, 53 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépítményi (építés, szerelés) )-, valamint 130 fm DN 100 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 160 fm DN 300 acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
2. MUNKA:
Teljesítés helye:
Budapest, VIII. ker. Déri Miksa utca; Német utca -Nagyfuvaros utca-, Víg utca; Déri Miksa utca - Vásár utca közötti szakaszain (hrsz.: 34878)
Beszerzés tárgya és mennyisége:
Budapest, VIII. ker. Déri Miksa utca; Német utca -Nagyfuvaros utca-, Víg utca; Déri Miksa utca - Vásár utca közötti szakaszain (hrsz.: 34878) - összesen - 150 fm DN 400 acél, 7 fm DN 150 acél, 218 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, 20 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6, 112 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (13 db, 108 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépítményi (építés, szerelés) )-, aktív korrózióvédelmi-, valamint 15 fm DN 100 acél, 185 fm DN 80 acél, 65 fm DN 50 acél ideiglenes vezetékek építésének-, továbbá 384 fm DN 400 acél, 7 fm DN 150 acél vezetékek bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
3. MUNKA:
Teljesítés helye:
Budapest, X. ker. Porcelán utca; Tárna utca - Jászberényi út-, Porcelán utca; Porcelán utca 3-9. szám - 41007/2 hrsz. közötti szakaszain (hrsz.: 41006)
Beszerzés tárgya és mennyisége:
Budapest, X. ker. Porcelán utca; Tárna utca - Jászberényi út-, Porcelán utca; Porcelán utca 3-9. szám - 41007/2 hrsz. közötti szakaszain (hrsz.: 41006) - összesen - 266 fm dn 160 PE 100/G SDR 11, 76 fm dn 110 PE 100/G SDR 11 nagyközépnnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (6 db, 38 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépítményi (építés, szerelés), valamint 1 db DN 100 tolózár beépítésének, továbbá 153 fm dn 160 PE és 85 fm dn 110 PE vezetékek kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
4. MUNKA:
Teljesítés helye:
Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc utca; Hengersor utca - Hofherr Albert utca-, Hofherr Albert utca; Puskás Ferenc utca - Jázmin utca közötti szakaszain (hrsz.: 167616)
Beszerzés tárgya és mennyisége:
Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc utca; Hengersor utca - Hofherr Albert utca-, Hofherr Albert utca; Puskás Ferenc utca - Jázmin utca közötti szakaszain (hrsz.: 167616) - összesen - 226 fm DN 400 acél (ebből 21 fm DN 500/400 acél csőbehúzással) nagyközépnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti kisnyomású leágazó elosztóvezetékek (3 db, 17 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, aktív korrózióvédelmi-, valamint 1 db DN 400 tolózár beépítésének-, továbbá 164 fm DN 400 acél vezeték bontásának és kiemelésének és 62 fm DN 400 acél vezeték injektálásának munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 319528466
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VABEKO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A projekt kivitelezése közben olyan előre nem látható körülmény merült fel, amelyre a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció nem utalt.
2. A „Budapest, VIII. ker. Práter utca; Szigony utca - Práter utca 63. szám-, Losonci tér; Práter utca 63. szám - Illés utca közötti szakaszain (hrsz.: 36100/2)” feladat tekintetében a Felek között 2019. november 20. napján tartott egyeztetés során felvett jegyzőkönyvben a következők kerültek rögzítésre:
„3, A munka tartalma:
Budapest, VIII. ker. Losonci tér 7 szám (VIII. Práter utca 54.) alatt, kiviteli terven nem szereplő dn90 PE leágazó vezetéket kellett kiépíteni. A szakaszon közúti hídprovizórium, gyalogos provizórium lett elhelyezve.
3.) Összegzett munkák mennyisége:
a mellékelt felmérési napló szerint!
4.) A 3. pont szerinti munkák értéke az eredeti ajánlat egységáraival számolva 2 154 056,- Ft.
5.) Nyilatkozat:
A 3. pontban meghatározott munka a tervdokumentációban nem szerepel, elvégzése műszakilag indokolt volt.”

3. A „Budapest, VIII. ker. Déri Miksa utca; Német utca -Nagyfuvaros utca-, Víg utca; Déri Miksa utca - Vásár utca közötti szakaszain (hrsz.: 34878)” feladat tekintetében a Felek között 2019. november 25. napján tartott egyeztetés során felvett jegyzőkönyvben a következők kerültek rögzítésre:
„3.) Pótmunka tartalma:
A terv szerint a Déri Miksa utcában a gázelosztó vezeték védelmét a Tolnai Lajos utcában üzemelő katódvédelmi rendszer védőáramának kell biztosítani. Az építés során végzett mérések alkalmával azonban kiderült, hogy a vártnál kisebb védőáramot képes a Tolnai utcai rendszer kiadni, mely a vezeték szigetelésének és a talajviszonyoknak is függvénye.
Fentiekre való tekintettel a kiviteli tervtől eltérően 10 db Mg anódok telepítése vált szükségessé a Déri utcában is, hogy hosszútávon biztosítva legyen a szükséges védőáram.
Összegzett pótmunkák mennyisége:
a mellékelt felmérési napló szerint!
4.) A 3. pont szerinti pótmunkák értéke az eredeti ajánlat egységáraival számolva 2. 827.420,- Ft.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező hibák és hiányosságok kijavítása műszakilag indokolt, azok szükségessége nem volt előre látható.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 314546990 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 319528466 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben