Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2099/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czeglédy Gergő
Telefon: +36 14378807
E-mail: czegledy.gergo@obuda.hu
Fax: +36 14378804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Viziorgona u 8. és a Zipernovszky u felújítás
Hivatkozási szám: EKR001645622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1039 Budapest, Viziorgona utca 8. és a Zipernovszky Károly utca 1-3. szám alatti ingatlanok átalakítása és felújítása részajánlattétel keretében
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indul, figyelemmel arra, hogy a kivitelezés finanszírozására Megrendelő Támogatói Okirattal (Ikt. szám: 24823-1/2019/EGST) rendelkezik, 1333/2016. (VII.04) Korm. határozat alapján az Egészséges Budapest Program keretében. Támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 25136 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 002 - 001017
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
Az első rész esetében:
M.1. a felhívás feladását megelőző 5 éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyára vonatkozó,
M.1.1. egészségügyi ellátást szolgáló épületben végzett olyan építési/felújítási és/vagy átalakítási referencia munkával, amely tartalmazott 2300 nm bontási (válaszfal, burkolat), 1300 nm hideg – és melegburkolási munkákat, 1000 nm egybefüggő területű tetőfelújítást, továbbá nyílászáró cserét.
Több szerződéssel történő megfelelés az egyes munkarészek (bontási, hideg – és meleg burkolási munkák, nyílászáró csere, tetőfelújítás) tekintetében megengedett.
M.1.2. egészségügyi ellátást szolgáló épületben végzett olyan gépészeti referencia munkával, amely tartalmazott fűtési -, hűtési - és szellőzési munkálatokat, továbbá folyadékhűtő telepítést.
Több szerződéssel történő megfelelés az egyes munkarészek (fűtési -, hűtési - és szellőzési munkálatok, folyadékhűtő telepítés) tekintetében megengedett.
M.1.3. egészségügyi ellátást szolgáló épületben végzett olyan villamos referencia munkával, amely tartalmazott vészhívó -, munkaidő nyilvántartó - és beteghívó rendszer, továbbá tűzjelző rendszer kiépítését.
A villamos referencia munka csak egy szerződésből teljesíthető.
A Rendelet 22. § (3) bekezdése értelmében a referencia igazolás(ok) a szerződést kötő másik fél által kerülnek kiállításra.
A második rész esetében:
M.1. a felhívás feladását megelőző 5 éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyára vonatkozó, egészségügyi ellátást szolgáló épületben végzett olyan építési/felújítási és/vagy átalakítási referencia munkával, amely tartalmazott 270 nm bontási (burkolat), 500 nm hideg – és meleg burkolási munkákat,1800 nm diszperziós festési munkát, fűtési - és szellőzési munkálatokat, valamint vészhívó -, munkaidő nyilvántartó - és beteghívó rendszer, továbbá tűzjelző rendszer kiépítését is.
Több szerződéssel történő megfelelés az egyes munkarészek (bontási hideg – és meleg burkolási diszperziós festési, fűtési - és szellőzési, vészhívó -, munkaidő nyilvántartó - és beteghívó rendszer, tűzjelző rendszer kiépítési munkák) tekintetében megengedett.
A Rendelet 22. § (3) bekezdése értelmében a referencia igazolás(ok) a szerződést kötő másik fél által kerülnek kiállításra.
Mindkét rész esetében:
M2.1. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
M2.2. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság az alkalmasság minimumkövetelményei pontban
Helyesen:
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik
Az első rész esetében:
M.1. a felhívás feladását megelőző 5 éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyára vonatkozó,
M.1.1. egészségügyi ellátást szolgáló épületben végzett olyan építési/felújítási és/vagy átalakítási referencia munkával, amely tartalmazott 2300 nm bontási (válaszfal, burkolat), 1300 nm hideg – és melegburkolási munkákat, 1000 nm egybefüggő területű lapostető felújítást, továbbá nyílászáró cserét.
Több szerződéssel történő megfelelés az egyes munkarészek (bontási, hideg – és meleg burkolási munkák, lapostető felújítás, nyílászáró csere) tekintetében megengedett.
M.1.2. egészségügyi ellátást szolgáló épületben végzett olyan gépészeti referencia munkával, amely tartalmazott fűtési -, hűtési - és szellőzési munkálatokat, továbbá folyadékhűtő telepítést.
Több szerződéssel történő megfelelés az egyes munkarészek (fűtési -, hűtési - és szellőzési munkálatok, folyadékhűtő telepítés) tekintetében megengedett.
M.1.3. egészségügyi ellátást szolgáló épületben végzett olyan villamos referencia munkával, amely tartalmazott vészhívó -, munkaidő nyilvántartó - és beteghívó rendszer, továbbá tűzjelző rendszer kiépítését.
A villamos referencia munka csak egy szerződésből teljesíthető.
A Rendelet 22. § (3) bekezdése értelmében a referencia igazolás(ok) a szerződést kötő másik fél által kerülnek kiállításra.
A második rész esetében:
M.1. a felhívás feladását megelőző 5 éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyára vonatkozó, egészségügyi ellátást szolgáló épületben végzett olyan építési/felújítási és/vagy átalakítási referencia munkával, amely tartalmazott 270 nm bontási (burkolat), 500 nm hideg – és meleg burkolási munkákat,1800 nm diszperziós festési munkát, fűtési - és szellőzési munkálatokat, valamint vészhívó -, munkaidő nyilvántartó - és beteghívó rendszer, továbbá tűzjelző rendszer kiépítését is.
Több szerződéssel történő megfelelés az egyes munkarészek (bontási hideg – és meleg burkolási diszperziós festési, fűtési - és szellőzési, vészhívó -, munkaidő nyilvántartó - és beteghívó rendszer, tűzjelző rendszer kiépítési munkák) tekintetében megengedett.
A Rendelet 22. § (3) bekezdése értelmében a referencia igazolás(ok) a szerződést kötő másik fél által kerülnek kiállításra.
Mindkét rész esetében:
M2.1. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
M2.2. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság az alkalmasság minimumkövetelményei pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
A VI.3) További információk folytatása:
18.AK jelen elj-ban a 424/2017. (XII.19.) Kr. (EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) igénybevételével jár el. Az ajánlatokat kizárólag az EKR-en keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat, ha nem áll rend-re elektronikus űrlap, pdf formátumú fájlban kell beadni,figyelemmel az EKRr 5.§(2)-re. Az EKR űrlapjain felül benyújtandó igazolásokat/nyíl-ot (dokumentumot) a gazd szereplő aláírásra jogosult/általa meghatalmazott személynek cégszerűen alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokba. AK felhívja a figyelmet az EKRr alábbi rend-eire:11.§ (2)-(3) és (7) bek.
19.FAKSZ: dr.Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (1016 Bp., Naphegy u.41. 2/9.,laczko.katalin@lkdr.hu)
20.AK jelen eljárásban nem alk a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
21. A II.2.7.-hez: a szerződés időtartama az első rész esetében 240, a második rész esetében 180 naptári nap.
Helyesen:
A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
A VI.3) További információk folytatása:
18.AK jelen elj-ban a 424/2017. (XII.19.) Kr. (EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) igénybevételével jár el. Az ajánlatokat kizárólag az EKR-en keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat, ha nem áll rend-re elektronikus űrlap, pdf formátumú fájlban kell beadni,figyelemmel az EKRr 5.§(2)-re. Az EKR űrlapjain felül benyújtandó igazolásokat/nyíl-ot (dokumentumot) a gazd szereplő aláírásra jogosult/általa meghatalmazott személynek cégszerűen alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokba. AK felhívja a figyelmet az EKRr alábbi rend-eire:11.§ (2)-(3) és (7) bek.
19.FAKSZ: dr.Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (1016 Bp., Naphegy u.41. 2/9.,laczko.katalin@lkdr.hu)
20.AK jelen eljárásban nem alk a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
21. A II.2.7.-hez: a szerződés időtartama az első rész esetében 240, a második rész esetében 180 naptári nap.
22. A beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérdésekre tekintettel a költségvetések és a felelősségbiztosítás Felhívásban rögzített összege miatt a szerződés-tervezetek is módosításra kerülnek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel a költségvetések is módosulnak, melyeket Ajánlatkérő az EKR-ben közzétesz.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ