Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0212/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs-Hird, Zengő utca 49/A. 48094 helyrajzi szám;Pécs, Bittner Alajos út 80., 38686 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság;Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 72514802
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendelő kialakítása Hirden, felújítása Pécsen
Hivatkozási szám: EKR000274762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs, Bittner Alajos út 80. 38686 helyrajzi számú ingatlanon található épületrész felújítását, energetikai korszerűsítését, akadálymentesítését, az épületrész belső helyiségeinek felújítását/állagmegóvását kívánja megvalósítani.
A fejlesztéssel érintett épületrész a Pécs, Bittner Alajos út 80. szám, 38686 hrsz.-ú belterületi ingatlanon található épület északi épületrésze. A déli épületrészben a Támasz Alapítvány működik, az északi épületrész az orvosi rendelőé. A korszerűsítéssel érintett épületrész az orvosi rendelő, melyet bővítünk a másik épületrész felé, így az orvosi rendelő alapterülete tervezett állapotban növekszik.
A bővítés a meglévő épületen belül valósul meg, új épületrész hozzáépítése nélkül. A felnőtt háziorvosi rendelő korszerűsítésre kerül, és belső átalakítása, bővítése valósítandó meg. A meglévő funkciók elrendezése megváltozik.
A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs-Hird, Zengő utca 49/A. 48094 helyrajzi
számú ingatlanon létesítendő új gyermekorvosi rendelőt és védőnői szolgálatot magába foglaló épületet kíván megvalósítani.
Az épület a jelenleg meglévő és felújításra váró óvoda területén kerül elhelyezésre. A régi óvoda épület mellett egy új épületben 1 gyermek házi orvosi rendelőt és 1 nővérszolgálati szakrendelőt létesítünk. A Pázsit utca 6. száma alól költöztetik ide a rendelést. Az utcai homlokvonalon, előkert eltartásával egy új épületben kerül elhelyezésre a tervezett rendelő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109662394 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyermekorvosi rendelő kialakítása Hirden
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs-Hird, Zengő utca 49/A. 48094 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A program keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztését kívánja megvalósítani, az új épület korszerű, akadálymentes és energiatudatos kialakításával. Az épület egésze külső hőszigeteléssel tervezett. Az épületre korszerű, hőszigetelő nyílászárók tervezettek. Az új épület fontosabb műszaki elemei: Összes nettó hasznos alapterület:
106 m2 - homlokzati nyílászáró elhelyezése:15 db - külső homlokzati fal hőszigetelése: 220 m 2 - lapostető hőszigetelése: 202 m2 - padló hőszigetelése: 202 m2 - belső festés: 292 m2 - külső vakolási munkák: 361 m2 - válaszfal építés: 128 m2 - talajnedvesség elleni szigetelés 135 m2 - csapadékszigetelés lapostetőn: 170 m2 - 3 db parkoló kialakítása telken belül - lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel:13 db - split klíma elhelyezése: 2 db - lámpatest elhelyezése: 38 db - 1 db akadálymentes WC - 1 db akadálymentes parkoló - megközelítés: 25 m hosszú rámpa kialakítása - 1 akadálymentes vészjelző - új épület tartószerkezete: beton sávalapozás, vasalt aljzat, 44 cm vtg. váz kerámia homlokzati falazat, belső főfal 25cm vtg., lapostetős födém béléselemekkel, felbetonnal készülő födém, konzolos kiüléssel déli oldalon, vasalt aljzat: 137 m2, lapostető: 137 m2, teherhordó falazat: 158 m2 - nyílásáthidalások:58 db Helyiség lista: Védőnői Rendelő helyiségei: Előtér 8,64 m2 greslap Mosdó + WC 2,73 m2 greslap Pelenkázó 2,73 m2 greslap Takarítószer tároló 0,59 m2 greslap Védőnői rendelő 23,03 m2 PVC Öltöző 1,88 m2 greslap Mosdó 1,32 m2 greslap Összesen: 40,92 m2 Orvosi Rendelő helyiségei: Öltöző 1,73 m2 greslap WC 1,27 m2 greslap Vizsgáló 22,06 m2 PVC Rendelő 12,04 m2 PVC Váró 14,92 m2 greslap Takarítószer tároló 0,79 m2 greslap Kazán helyiség 0,94 m2 greslap Mosdó 1,14 m2 greslap Mosdó e.t. 0,97 m2 greslap Előtér 4,64 m2 greslap Akm. Mosdó 4,54 m2 greslap Összesen 65,04 m2
Mindösszesen rendelő és védőnői helyiség: 105,97 m2
A Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének kivitelezési munkálatai építési engedélyhez kötött tevékenységek. (engedély száma: BA-04/E/00306- 14/2017.) Az épület K-Ny tájolású, a fő funkciók a K-i oldalra tervezettek. Szerkezetileg különálló, lapostető épület. A meglévő óvoda épület és a tervezett gyermekorvosi rendelő két különálló épület, elkülönül mind üzemeltetés, mind szerkezet vonatkozásában, belső kerítéssel lehatárolva. A telek északi és déli oldalán egy-egy gépkocsi behajtóval ehhez kapcsolódó, az utcafronton meglévő áteresszel és meglévő útcsatlakozással és kétszárnyú kapuval rendelkezik. Az óvoda és gyermekorvosi rendelő személyforgalma elkülönített lesz. A meglévő északi útcsatlakozásnál kétszárnyú kapu motoros kialakítású lesz, nyitást jelző villogó fénnyel, alkalmas lesz a mentő beközlekedésére. A gyalogos forgalom és a gépkocsi forgalom szilárd burkolattal ellátott térkő burkolat lesz, akadálymentes. Az épület járda a telken belül meghosszabbításra kerül a parkolókhoz, ahol egy akadálymentes és három tovább parkoló kerül kialakításra, akadálymentes járdával. Az új épület elhelyezése a jelenlegi ivóvíz vezeték nyomvonalát érinti, azt ki kell váltani, és egy új vízmérő aknát kell kialakítani, egy főmérővel és az új épület számára egy almérővel. A szennyvíz csatorna csatlakozás a telek déli részén üzemel, arra egy legágazással kerül rákötésre az új épület. Az elektromos csatlakozó méretlen földkábel a főépület nyugati homlokzatán üzemel, a csatlakozás telken belül kialakítható. A gázellátás a főépületből az orvosi rendelő részére felszín alatti vezetékkel biztosítható. Csapadékvíz tároló tervezett felszín alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3. pont M.2.1. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 10
3 AF III.1.3. pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
4 AF III.1.3. pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
II.2.9) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát,végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni
kell a MK 2-4. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására .Ha AT fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem
csatolja v a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

II.2.1)
Elnevezés: Bittner Alajos út 80. alatti rendelő felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Bittner Alajos út 80., 38686 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A telek rendelkezik közterületi kapcsolattal, a gyalogos megközelítés biztosított. Többlet parkoló igényként egy akadálymentes parkolót helyezünk el közterületen. Új kaput és kerítést alakítunk ki. A telek víz, szennyvíz, gáz és villany közmű csatlakozásai biztosítottak, többlet energia igény szakági tervek szerint. A csapadék elvezetés módja változatlan.
Tervezéssel érintett területen a tetőfedés, bádogozás, cseréplécezés elbontásra kerül, a károsodott fa szerkezeteket cserélni kell, minden csomópontot meg kell vizsgálni, a fa szerkezeteket láng, gomba és rovarvédőszerrel kezelni kell. Új hódfarkú cserépfedés készül.
A tervezett felújítás keretében az érintett épületrész energetikai korszerűsítése valósul meg. Az épületrészre utólagos külső hőszigetelés készül. Valamennyi az épületrészen meglévő nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalára az energetikai számításokban méretezett vastagságú hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az épületrészen a meglévő nyílászárókat, korszerű, hőszigetelő nyílászárókra cseréljük.
Az épületrészben komplex akadálymentesítés kialakítása is meg lesz valósítva. A főbejárat előtti lépcsőn egy elektromos korlátlifttel biztosítható az épületrészbe való bejutás.
A program keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztését kívánja megvalósítani, a meglévő épületrészt felújítani, átalakítani, beleértve az épületgépészetet, épületvillamosságot és épületszerkezeteket. Az épületrész akadálymentesítését, valamint energiahatékonysági intézkedéseket az érintett épületrészen kívánja megvalósítani. Szükséges, valamennyi, az épületrészen lévő, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket), a külső nyílászárót - azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni – a belső világításokat korszerűsíteni, fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésének megvalósítása az érintett épületrészen.
Az épületrészre utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalát utólagos hőszigeteléssel kell ellátni. Az épületrészen a nyílászárókat korszerű, hőszigetelő nyílászárókra kell lecserélni.

Mennyiségi kimutatás:
- 152 nm tető cserépfedés bontása
- 161 nm tetőfedés
- 81 nm burkolat fektetés
- 24 m függőeresz csatorna szerelése
- 11 db homlokzati nyílászáró építése és cseréje
- 8 db beltéri ajtó építése és cseréje
- 224 nm belső glettelés és festés
- 52 nm padló szigetelés
- 88 nm lapostető szigetelés
- 108 nm homlokzat szigetelés
- 34 nm térburkolat készítés
- 1 db akadálymentes mosdó kialakítása
- 1 db akadálymentes parkoló kialakítása
- 1 db akadálymentes korlátlift építése
- 10 db fűtőtest elhelyezése, termosztatikus szelepek felszerelése
- 1 db gázüzemű fűtőkészülék beszerelése
- 1 db split klíma elhelyezése
- 1 db struktúrált hálózat kiépítése
- 1 db riasztó rendszer kiépítése
- 1 db mobil indukciós hurok építése
- 2 db térfigyelő kamera beépítése
- 28 lámpatest felszerelése és bekötése
- 1 db meglévő villamos méréshely átalakítása
Helyiség lista:
Földszint padlóburkolat hasznos alapterület
köz. kerámia 6,23 m2
mosdó csm. kerámia 2,04 m2
ffi. wc csm. kerámia 1,46 m2
váróterem tarkett pvc 18,58 m2
akm wc/női csm. kerámia 5,60 m2
rendelő tarkett pvc 21,98 m2
közlekedő kerámia 5,60 m2
öltöző csm. kerámia 2,64 m2
wc csm. kerámia 1,59 m2
Földszint összesen 65,76 m2
Épületrész összes hasznos alapterülete 65,76 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3. pont M.2.1. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 10
3 AF III.1.3. pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
4 AF III.1.3. pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
II.2.9) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát,végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni
kell a MK 2-4. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására .Ha AT fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem
csatolja v a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15240 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyermekorvosi rendelő kialakítása Hirden
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
E-mail: info@kohaz.hu
Telefon: +36 72232130
Internetcím(ek): (URL) www.kohaz.hu
Fax: +36 72232130
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68691243
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés, épületgépészet-épületgépészeti szakterület felelős műszaki vezetése, építményvillamossági szakterület felelős műszaki vezetése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202

Hivatalos név: Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38093133
Postai cím: Megyeri Út 59
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11368368202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bittner Alajos út 80. alatti rendelő felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38093133
Postai cím: Megyeri Út 59
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: szabadik@t-online.hu
Telefon: +36 72570292
Internetcím(ek): (URL) www.szabadikft.hu
Fax: +36 72570293
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11368368202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40971151
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉG-építménygépészeti szakterület-felelős műszaki vezetés; MV-ÉV-építményvillamossági szakterület-felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38093133
Postai cím: Megyeri Út 59
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11368368202

Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202

Hivatalos név: Ména Trade Housing Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72712320
Postai cím: Nagy Lajos Király Útja 14
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25869185202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. rész:
Nyertes Ajánlattevő: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási Zrt., 7624 Pécs Nagy Jenő utca 12. 11562380-2-02, kisvállalkozásnak minősül.
További Ajánlattevő: Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Kft., 7623 Pécs Megyeri Út 59., 11368368-2-02
2. rész:
Nyertes Ajánlattevő: Szabadi és Társa Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Kft., 7623 Pécs Megyeri Út 59., 11368368-2-02, kisvállalkozásnak minősül.
További Ajánlattevők:
I. KŐHÁZ Építőipari és Beruházási Zrt., 7624 Pécs Nagy Jenő utca 12. 11562380-2-02
II. Ména Trade Housing Kft., 7622 Pécs Nagy Lajos Király útja 14. 25869185-2-02
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges