Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2123/2020
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Kéthely Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Közös Önkormányzati Hivatal: 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. 45/5. hrsz. Széchenyi István Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Isk.: 8713 Kéthely, Magyari u. 30. 27. hrsz. Sportöltöző és Tűzoltószertár: 8713 Kéthely, Dózsa György utca 1. 498. hrsz . HU-232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kéthely Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37068091
Postai cím: Ady Endre Utca 1.
Város: Kéthely
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8713
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Balázs q
Telefon: +36 85560158
E-mail: hivatal@kethely.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kethely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kethely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kéthely közép. energetikai korszerű ISM
Hivatkozási szám: EKR001593932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése
Közös Önkormányzati Hivatal épülete:
A tervezett tevékenységek a következők:
• homlokzati mezők hőszigetelése 16 cm-es EPS hőszigetelő rendszerrel;
• lábazati részek hőszigetelése változó magasságban 12 cm-es XPS hőszigetelő rendszerrel;
• az ablakok szemöldökmagasságában tűzterjedési gát kialakítása 20 cm széles (magas) 16 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel;
• beépítetlen padlástér födémének hőszigetelése ásványgyapot hőszigeteléssel;
• beépített padlástér fölötti vízszintes lezárás többlet-hőszigetelése kőzetgyapot hőszigeteléssel;
• meglévő különböző szerkezetű nyílászárók kicserélése háromszoros hőszigetelő üvegezésű faszerkezetű nyílászárókra Uw≤1,15 W/m2K;
• járulékosan felmerülő csatlakozó szerkezetek átalakítása, átszerelése, visszaépítése: vakolatbontás, visszaépítés, festés, szárazépítés, lapostető vízszigetelése, bádogos szerkezetek, közmű- és gépészeti vezetékek, szellőzők, villámhárító levezetője, stb.
Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épülete:
A tervezett tevékenységek a következők:
• homlokzati mezők hőszigetelése 16 cm-es EPS hőszigetelő rendszerrel;
• lábazati részek hőszigetelése 50 cm magasságban 12 cm-es XPS hőszigetelő rendszerrel;
• az ablakok szemöldökmagasságában folyamatos tűzterjedési gát kialakítása 20 cm széles (magas) 16 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel;
• lapostetőhöz csatlakozó attika- és egyéb falak hőszigetelése 10 cm-es EPS hőszigetelő rendszerrel;
• beépítetlen padlástér tetőszerkezetének hőszigetelése ásványgyapot hőszigeteléssel, gipszkarton burkolat készítése;
• beépített padlástér fölötti vízszintes lezárás többlet-hőszigetelése kőzetgyapot hőszigeteléssel;
• meglévő műanyag nyílászárók, üvegfalak kicserélése hőszigetelő üvegezésű műanyagszerkezetekre Uw≤1,15 W/m2K (szadadba nyíló ajtók átalakítása tűzvédelmi szempontok figyelembe vételével);
• meglévő tetősík-ablakok kicserélése 3-szoros hőszigetelő üvegezésű szerkezetekre Uw≤1,15 W/m2K;
• kopolit üveggel készült bevilágító felületek kicserélése hőszigetelő üvegezésű műanyagszerkezetekre Uw≤1,15 W/m2K;
• járulékosan felmerülő csatlakozó szerkezetek átalakítása, átszerelése, visszaépítése: vakolatbontás, visszaépítés, festés, szárazépítés, lapostető vízszigetelése, bádogos szerkezetek, közmű- és gépészeti vezetékek, szellőzők, villámhárító levezetője, stb.
Sportöltöző és Tűzoltószertár épülete:
A tervezett tevékenységek a következők:
• homlokzati mezők hőszigetelése 16 cm-es EPS hőszigetelő rendszerrel;
• lábazati részek hőszigetelése változó magasságban 12 cm-es XPS hőszigetelő rendszerrel;
• az ablakok szemöldökmagasságában tűzterjedési gát kialakítása 20 cm széles (magas) 16 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel;
• beépítetlen padlástér födémének hőszigetelése ásványgyapot hőszigeteléssel;
• a Tűzoltószertár fölötti tetősík hőszigetelése kőzetgyapottal;
• meglévő különböző szerkezetű nyílászárók kicserélése háromszoros hőszigetelő üvegezésű műanyagszerkezetekre Uw≤1,15 W/m2K;
• járulékosan felmerülő csatlakozó szerkezetek átalakítása, átszerelése, visszaépítése: vakolatbontás, visszaépítés, festés, szárazépítés, lapostető vízszigetelése, bádogos szerkezetek, közmű- és gépészeti vezetékek, szellőzők, villámhárító levezetője, stb.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kéthely község középületeinek energetikai korsz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261910-6
További tárgyak:45321000-3
45421100-5
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Közös Önkormányzati Hivatal: 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. 45/5. hrsz.
Széchenyi István Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Isk.: 8713 Kéthely, Magyari u. 30. 27. hrsz.
Sportöltöző és Tűzoltószertár: 8713 Kéthely, Dózsa György utca 1. 498. hrsz .
HU-232
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése
Közös Önkormányzati Hivatal épülete:
A tervezett tevékenységek a következők:
• homlokzati mezők hőszigetelése 16 cm-es EPS hőszigetelő rendszerrel;
• lábazati részek hőszigetelése változó magasságban 12 cm-es XPS hőszigetelő rendszerrel;
• az ablakok szemöldökmagasságában tűzterjedési gát kialakítása 20 cm széles (magas) 16 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel;
• beépítetlen padlástér födémének hőszigetelése ásványgyapot hőszigeteléssel;
• beépített padlástér fölötti vízszintes lezárás többlet-hőszigetelése kőzetgyapot hőszigeteléssel;
• meglévő különböző szerkezetű nyílászárók kicserélése háromszoros hőszigetelő üvegezésű faszerkezetű nyílászárókra Uw≤1,15 W/m2K;
• járulékosan felmerülő csatlakozó szerkezetek átalakítása, átszerelése, visszaépítése: vakolatbontás, visszaépítés, festés, szárazépítés, lapostető vízszigetelése, bádogos szerkezetek, közmű- és gépészeti vezetékek, szellőzők, villámhárító levezetője, stb.
Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épülete:
A tervezett tevékenységek a következők:
• homlokzati mezők hőszigetelése 16 cm-es EPS hőszigetelő rendszerrel;
• lábazati részek hőszigetelése 50 cm magasságban 12 cm-es XPS hőszigetelő rendszerrel;
• az ablakok szemöldökmagasságában folyamatos tűzterjedési gát kialakítása 20 cm széles (magas) 16 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel;
• lapostetőhöz csatlakozó attika- és egyéb falak hőszigetelése 10 cm-es EPS hőszigetelő rendszerrel;
• beépítetlen padlástér tetőszerkezetének hőszigetelése ásványgyapot hőszigeteléssel, gipszkarton burkolat készítése;
• beépített padlástér fölötti vízszintes lezárás többlet-hőszigetelése kőzetgyapot hőszigeteléssel;
• meglévő műanyag nyílászárók, üvegfalak kicserélése hőszigetelő üvegezésű műanyagszerkezetekre Uw≤1,15 W/m2K (szadadba nyíló ajtók átalakítása tűzvédelmi szempontok figyelembe vételével);
• meglévő tetősík-ablakok kicserélése 3-szoros hőszigetelő üvegezésű szerkezetekre Uw≤1,15 W/m2K;
• kopolit üveggel készült bevilágító felületek kicserélése hőszigetelő üvegezésű műanyagszerkezetekre Uw≤1,15 W/m2K;
• járulékosan felmerülő csatlakozó szerkezetek átalakítása, átszerelése, visszaépítése: vakolatbontás, visszaépítés, festés, szárazépítés, lapostető vízszigetelése, bádogos szerkezetek, közmű- és gépészeti vezetékek, szellőzők, villámhárító levezetője, stb.
Sportöltöző és Tűzoltószertár épülete:
A tervezett tevékenységek a következők:
• homlokzati mezők hőszigetelése 16 cm-es EPS hőszigetelő rendszerrel;
• lábazati részek hőszigetelése változó magasságban 12 cm-es XPS hőszigetelő rendszerrel;
• az ablakok szemöldökmagasságában tűzterjedési gát kialakítása 20 cm széles (magas) 16 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel;
• beépítetlen padlástér födémének hőszigetelése ásványgyapot hőszigeteléssel;
• a Tűzoltószertár fölötti tetősík hőszigetelése kőzetgyapottal;
• meglévő különböző szerkezetű nyílászárók kicserélése háromszoros hőszigetelő üvegezésű műanyagszerkezetekre Uw≤1,15 W/m2K;
• járulékosan felmerülő csatlakozó szerkezetek átalakítása, átszerelése, visszaépítése: vakolatbontás, visszaépítés, festés, szárazépítés, lapostető vízszigetelése, bádogos szerkezetek, közmű- és gépészeti vezetékek, szellőzők, villámhárító levezetője, stb.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson felül (maximum további 24 hónap) 15
2 3. A jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi javításának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó vállalkozói díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027
II.2.9) További információ:
cím: „Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése”
projekt azonosító: TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kéthely község középületeinek energetikai korsz.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez, így az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Infocoop Reklámstúdió Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23251704
Postai cím: Ady Utca 54
Város: Somogyudvarhely
NUTS-kód: HU23
Postai irányítószám: 7515
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25214217214

Hivatalos név: Sávoly Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28342577
Postai cím: Petőfi Utca 4
Város: Sávoly
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8732
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14521564214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:
Ajánlattevő neve: Infocoop Reklámstúdió Bt
Székhelye: 7515 Somogyudvarhely Ady Utca 54.
Adószáma: 25214217-2-14.
Ajánlattevő neve: Sávoly Invest Kft.
Székhelye: 8732 Sávoly Petőfi Utca 4.
Adószáma: 14521564-2-14.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges