Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2125/2020
CPV Kód:50111100-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Flotta/2020.
Hivatkozási szám: EKR001487022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott időre szóló flottakezelési szerződés személygépjárművek bérlésére vonatkozóan.
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő személygépjármű parkjának rendelkezésre állásához, javításához, karbantartásához és kezeléséhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi és adminisztrációs szolgáltatás teljesítése (személygépjárművekből álló flotta kezelése), a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott új személygépjárművek beszerzése határozott időre kötött szerződés keretében, az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A szolgáltatás pontos leírását a részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum továbbá a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában kiadásra kerülő ajánlattételi felhívás valamint az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum (közbeszerzési műszaki leírás) együttesen tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 0334 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 008 - 013920
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
VI.3.1. Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2020.02.10. Helyi idő: 13:00 Hely: http://ekr.gov.hu címen EKR001487022019 azonosító alatt
VI.3.2. A részvételi jelentkezést kiegészítő közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az EKR-ben az EKR001487022019 azonosító alatt.
VI.3.3. A részajánlattétel kizárásának indokolása
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni gazdasági és műszaki érdekek érvényesítése érdekében. A beszerzés részekre bontása esetén sérülne ajánlatkérő azon műszaki és gazdasági érdeke, miszerint a szerződés teljes tárgyát egy ajánlattevő teljesítse (ezáltal a munkáért való felelősség egyértelműen meghatározható) és a beszerzés során a volumenhatásból fakadó árcsökkentést érvényesíteni tudja, továbbá a flottakezeléssel érintett személygépjárművek egy flottát alkotnak.
VI.3.4. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő neve, lajstromszáma: dr. Kulcsár Szilárd 00553.
VI.3.5. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 71. §-ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.6. Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésével együtt csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
VI.3.7. A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát.
VI.3.8. Az ajánlatok értékelési módszere a valamennyi értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 0-10.
VI.3.9. Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
VI.3.10. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazza.
VI.3.11. A részvételi szakaszban jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 66. § (3) bekezdése és a 85. § (1) bekezdése).
VI.3.12. Ajánlatkérő Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt.
VI.3.13. Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
VI.3.14. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja tekintettel arra, hogy a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
Helyesen:
VI.3.1. Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2020.03.02. Helyi idő: 13:00 Hely: http://ekr.gov.hu címen EKR001487022019 azonosító alatt
VI.3.2. A részvételi jelentkezést kiegészítő közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az EKR-ben az EKR001487022019 azonosító alatt.
VI.3.3. A részajánlattétel kizárásának indokolása
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni gazdasági és műszaki érdekek érvényesítése érdekében. A beszerzés részekre bontása esetén sérülne ajánlatkérő azon műszaki és gazdasági érdeke, miszerint a szerződés teljes tárgyát egy ajánlattevő teljesítse (ezáltal a munkáért való felelősség egyértelműen meghatározható) és a beszerzés során a volumenhatásból fakadó árcsökkentést érvényesíteni tudja, továbbá a flottakezeléssel érintett személygépjárművek egy flottát alkotnak.
VI.3.4. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő neve, lajstromszáma: dr. Kulcsár Szilárd 00553.
VI.3.5. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 71. §-ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.6. Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésével együtt csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
VI.3.7. A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát.
VI.3.8. Az ajánlatok értékelési módszere a valamennyi értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 0-10.
VI.3.9. Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
VI.3.10. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazza.
VI.3.11. A részvételi szakaszban jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 66. § (3) bekezdése és a 85. § (1) bekezdése).
VI.3.12. Ajánlatkérő Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt.
VI.3.13. Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
VI.3.14. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja tekintettel arra, hogy a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a részvételi határidőt a 320/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak betartására figyelemmel hosszabbítja meg.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ