Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2129/2020
CPV Kód:63510000-7
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 BP.,Szabadság tér 9.,1238 Bp.,Forgalmas út 1.,1054 Bp.,Szabadság tér 7.,1013 Bp.,Krisztina krt. 39.,valamint Megbízó valamennyi további esetleges jövőbeni,magyarországi, budapesti telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes@mnb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000034292020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000034292020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Külföldi hivatalos kiküldetések lebonyolítása
Hivatkozási szám: EKR000034292020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Utazásszervezői feladatok ellátása, ajánlatkérő számára külföldi hivatalos kiküldetésekhez kapcsolódó utazások megszervezése, lebonyolítása, és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítása (repülőjegyek, vasúti jegyek, biztosítások, transzferek, vízumügyintézés) implant irodai szolgáltatás keretében, a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérőnek éves szinten megközelítőleg 1 100 db hivatalos útja van, amelyek túlnyomó része repülővel történik, a többi vonattal, autóval. A repülőjegy foglalások megközelítőleg 15 %-a business osztályra szól, a többi turista (economy) osztályra. Legjelentősebb desztinációk: Frankfurt, Brüsszel, London, Párizs, Luxembourg.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Külföldi hivatalos kiküldetések lebonyolítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63515000-2
További tárgyak:63516000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 BP.,Szabadság tér 9.,1238 Bp.,Forgalmas út 1.,1054 Bp.,Szabadság tér 7.,1013 Bp.,Krisztina krt. 39.,valamint Megbízó valamennyi további esetleges jövőbeni,magyarországi, budapesti telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Utazásszervezői feladatok ellátása: az MNB részére külföldi hivatalos kiküldetésekhez kapcsolódó utazások megszervezése, lebonyolítása, és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítása (repülőjegyek, vasúti jegyek, biztosítások, transzferek,vízumügyintézés) implant irodai szolgáltatás keretében, a dokumentációban részletezettek szerint, a szerződéskötést követő 48 hónap leteltéig vagy az 1 200 000 000 (egymilliárdkettőszázmillió) HUF-os keretösszeg kimerüléséig vagy külföldi hivatalos kiküldetéshez kapcsolódó 4 400 db utazás megszervezése, mint keretmennyiség kimerüléséig.
Ajánlatkérő igényének megfelelően a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó ajánlatok elkészítése,az ajánlatkérő által elfogadott ajánlatok foglalása, a költségek számlázása. Az utazási iroda kizárólagos rendelkezésre állása repülőjegy rendelés, szállás foglalás esetén. Az utazók részére útlemondási, betegség-,baleset- és poggyászbiztosítás nyújtása. Az utazásokkal kapcsolatban felmerülő különböző igények (autókölcsönzés, hajó és kompjegy rendelés) teljesítése.Részletesen a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés lejártakor esetleg még fennálló további beszerzési igény felmerülése esetén.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Értékelési szempont: legalacsonyabb ár. Minden részszempont esetén kiosztható pontszám: 1 (alsó határ) –100 (felső határ). Pontkiosztás módszere: 1.,2.,3.,4. részszempontok esetében fordított arányosítás, 5. részszempont esetében egyenes arányosítás.Értékelési részszempontok részeletesen a VI.3)12. pontban.További előírások és információk a dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
1. Előzetes igazolás - igazolási mód:
Ajánlattevőnek az EKR-ben kitöltött EEKD formanyomtatvány benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá (Kbt.67.§(1),(2)bek.,Korm.rend.1.§(1)bek.,4-7.§szerint).
EEKD benyújtására vonatkozóan közös ajánlattétel esetén a Korm.rend.3.§(5)bek.)., alkalmasság igazolására bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet esetében a Korm.rend.3.§ (3) bek. irányadó.
Nyújtson be az ajánlattevő nyilatkozatot-elektronikus űrlap kitöltésével- a Kbt.67.§(4) bekezdése vonatkozásában azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában(Korm.rend.15.§(2) bek.).
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására(Korm.rend.15.§(1)bek.).
Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is, és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Korm.rend.13.§).
Magyarországi letelepedésű ajánlattevő tekintetében a Korm.rend.8.§-a szerinti igazolásokat, írásbeli nyilatkozatokat fogadja el az ajánlatkérő.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, ajánlatkérő a Korm. rend. VI. Fejezetét alkalmazhatja.
Minősített ajánlattevők esetében alkalmazandó a Komr.rend.30.§ (3)bek.
A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt(Kbt.65.§(1)bek. c)pont, Korm.rend.26.§(1)bek.a)pont).A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzékadatokból, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot, és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
2.Igazolás az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására.
Ajánlattevőnek a Korm.rend.1.§(2)bek.-nek megfelelően, a III. Fejezetében (8,10,12-16.§) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri igazolás benyújtását a Kbt.69.§(11)bek. szerinti esetben, ekkor a gazdasági szereplőnek a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisok elérhetőségét kell megadni az EKKD-ban, azok kivételével, amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Komr. rend. III. fejezete előírja.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
Öntisztázás a Kbt.64.§(1),(2)bek.-nek megfelelően lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles a GP1. alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, Korm.rend.3.§ (3) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni a GP1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015.X.30.)Kormrend.19.§ (1) bek.c)pont).
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte összesen legalább a 650 000 000 HUF összeget, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.
(Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).
Közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenység a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Kapcsolódó szolgáltatásnak minősül a következő szolgáltatások közül bármelyik vagy több vagy mindegyik: külföldi hivatalos utazáshoz repülőjegyek, vasúti jegyek biztosítása, az utazásokkal kapcsolatos biztosítások megkötése, vízumügyintézés, transzferek biztosítása, implant irodai szolgáltatás biztosítása.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés).
Alkalmazandók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 19. § (3), (7) bekezdéseiben foglaltak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles az MSZ1.- MSZ2. szerinti valamennyi alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, és a Korm.rend.3.§ (3) bekezdés szerint.
Az MSZ1. – MSZ2. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:
MSZ1. alkalmassági követelmény igazolása: A jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített szolgáltatás/szolgáltatások igazolása (Korm.rend.21. § (3) bek. a) pont) a 22.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alábbiakat, az MSZ1. pontban előírt alkalmassági követelményre vonatkozóan:
— a szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés, azaz a közbeszerzés tárgyával megegyező szolgáltatás megállapítható legyen,
— a szolgáltatás nettó ellenértékének összege (magyar forintban),
— a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
MSZ2. alkalmassági követelmény igazolása (Korm.rend.21.§ (3) bek. b) pont):
- szakemberek megnevezése és az alkalmassági követelmény megjelölése, melynek igazolására az adott szakember bevonásra kerül (elektronikus űrlap),
-szakember szakmai tapasztalatának bemutatása (elektronikus űrlap)
- szakember által aláírt szakmai önéletrajz, amelyben az adott szakember bemutatja szakmai tapasztalatait és nyilatkozik arról, hogy tárgyalóképes magyar nyelvtudással rendelkezik,
- annak igazolására, hogy az ajánlattevő valóban rendelkezik a megnevezett szakemberrel be kell nyújtani a szakember által sajátkezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nyertességes esetén a szerződés teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberként részt vesz, továbbá nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná
- IATA (International Air Transport Association azaz a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség által kibocsátott) vagy azzal egyenértékű vizsga meglétét igazoló dokumentum
-középfokú angol nyelvvizsga meglétét tanúsító dokumentum.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): MSZ1.Alkalmas az AT,amennyiben rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladásától visszafelé számított 3 évben(36 hónapban), általa az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatással, amelynek ellenértéke a három évben összesen elérte legalább a nettó – azaz általános forgalmi adó nélkül számított - 650 000 000 HUF-ot, és a szolgáltatás legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan tartott.
Közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenység a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó utazásszervezési és kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Kapcsolódó szolgáltatásnak minősül a következő szolgáltatások közül bármelyik vagy több vagy mindegyik: külföldi hivatalos utazáshoz repülőjegyek, vasúti jegyek biztosítása, az utazásokkal kapcsolatos biztosítások megkötése, vízumügyintézés, transzferek biztosítása, implant irodai szolgáltatás biztosítása.
A bemutatott referencia szolgáltatás esetében a szolgáltatás megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap). A referenciaként bemutatni kívánt teljesítés befejező időpontjának a vizsgált három éves (36 hónapos) időtartamba bele kell esnie.
A referencia követelmény több, de legfeljebb tíz szolgáltatással (szerződéssel) igazolható, ez esetben a szolgáltatások nettó ellenértékei összeadódnak, és mindegyik szolgáltatás, külön-külön legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan tartson.
MSZ2. Alkalmas az AT,amennyiben rendelkezik legalább 2 fő teljesítésbe bevonni kívánt, és a teljesítésben részt vevő szakemberrel, akiknek mindegyike tárgyalóképes magyar nyelvtudással,és IATA (International Air Transport Association azaz a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség által kibocsátott vagy azzal egyenértékű) vizsgával, és legalább 3 év külföldi utazásszervezési szakmai tapasztalattal rendelkezik. A szakemberek közül egy fő implant irodában alkalmazott szakembernek középfokú angol nyelvvizsgával kell rendelkezni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (11),(12) bekezdéseiben, valamint a Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében, 28.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135.(1), (6) bekezdés.Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít, kifizetés teljesítés igazolás és szabályos számla ellenében, átutalással, 8 napos fizetési határidővel.
A kifizetéssel kapcsolatos részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé teszi az EKR-en keresztül(Kbt.68.§(1),(1b),(1c) bekezdései)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Rövidítések:Korm.rend.-321/2015(X.30.)Korm.rendelet,EKR-elektronikus közbeszerzési rendszer,EEKD-egységes európai közbeszerzési dokumentum,AK-ajánlatkérő,AT-ajánlattevő,nyil.-nyilatkozat,dok-dokumentum,szerz.-szerződés.2.Ajánlattételhez az EKR-ben regisztrálni szükséges(itt:https://ekr.gov.hu,EKR000034292020).A közbeszerzési dok.-ok korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen elektronikusan elérhetők I.3)pont alatti címen,e címen nyújthatók be az ajánlatok.3.A IV.2.6)pontban megadott 1hónap=30naptári nap 4.AK valamennyi pénzügyi,gazdasági és műszaki,szakmai alkalmassági feltételt a minősített AT-k jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.5.AK nem teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását.6.Amennyiben a nyertesnek minősített AT visszalép a szerz.kötéstől,AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-nek minősített AT-vel köti meg a szerz.-t,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.7.Nyertes AT a szerz.teljes időtartama alatt min.500millió Ft. felelősségbiztosítással rendelkezzen,ennek vállalásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.8.AT nyújtsa be a Kbt.66.§(6) bek. a)-b)pontjai szerinti nyil-ot,valamint a Dokumentációban előírt nyil.-okat, dok.-okat. 9.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni,az átszámításra vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmaz.10.Kötbérek:késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási Dokumentáció-szerz.tervezetben részletezve 11.FAKSZ:Székely Márta(lsz:00065),Horváth Éva(lsz:00399)
12.II.2.5)pont folytatása:Ár kritériumok/Részszempont/Súlyszám:1)1darab repülőjegy kiállításának közvetítői szolgáltatási díja-rövid távú,azaz EU-n belüli járatokra(nettó,HUF/repülőjegy)/súlyszám:25 2)1darab repülőjegy kiállításának közvetítői szolgáltatási díja-hosszú távú,azaz EU-n kívüli járatokra(nettó,HUF/repülőjegy)/súlyszám:20 3)1darab szállodafoglalásra vonatkozó közvetítői szolgáltatási díj mértéke(nettó,HUF/db)/súlyszám:25 4)Az online vízum-ügyintézés,és a magyarországi vízum-ügyintézés,és a külföldi vízum-ügyintézés közvetítői díjainak átlaga(nettó, HUF)/súlyszám:10 5)Betegség-,Baleset-,Poggyászbiztosítási díjból adott kedvezmény mértéke(%)/súlyszám:20 ; AK a beszerzési igényével kapcsolatos követelményeket e felhívásban és a dokumentációban részletesen,konkrétan meghatározta.AK csak ezen követelményeknek megfelelő szolgáltatást fogad el teljesítésül,ezért további minőségi jellemzők nem szolgálják a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását,ezen kiválasztást csak a legalacsonyabb ár értékelési szempont szolgálja.
13.A részajánlattételt a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé.A szolgáltatás egységes,annak megbontása nem lehetséges.A részajánlattétel gazdasági,műszaki,minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen,nem lehetséges.
14.AT-nek vállalnia kell,hogy az AK-nál alkalmazásában álló,állandó munkaviszonnyal rendelkező munkatársai és családtagjai számára,magánjellegű utazásaik során a szerz.-ben rögzített foglalási lehetőséget biztosítja,valamint a repülőjegyek és egyéb szolgáltatások esetén díjkedvezményeket alkalmaz.A díjkedvezmények %-os mértékét(Alkalmazotti kedvezmény magán úti egyéb szolgáltatásokra:Repülőjegy;Szálloda; betegség-,baleset-és poggyász biztosítás/Kedvezmény a Vállalkozó program-füzetében publikált,nem akciós utakra)meg kell adni az ajánlatban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák