Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2130/2020
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:ACPS Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság Miga-Metall Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Szigeti Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/43. 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 24 7400 Kaposvár, Izzó utca 12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GraphIT Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ACPS Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43298914
Postai cím: Kadafalva-Heliport 11751/43.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kollárik Péter
Telefon: +36 304558276
E-mail: peter.kollarik@acps-automotive.com
Fax: +36 76501669
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.acps-automotive.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.acps-automotive.com
 
Hivatalos név: Miga-Metall Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67804485
Postai cím: Alsószéktó 212/A
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Zoltán
Telefon: +36 209762570
E-mail: migametall@migametall.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.migametall.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.migametall.hu

Hivatalos név: Szigeti Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88168450
Postai cím: Bocskai Út 77-79
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti István
Telefon: +36 82566714
E-mail: info@szigetigroup.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetigroup.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.szigetigroup.com
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: ACPS Automotive Kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Ipar 4.0"
Hivatkozási szám: EKR000964782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
II.1.1) A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés alapján „Ipar 4.0” eszközök szoftverek és szolgáltatások beszerzése
ACPS Automotive Kft.
Az alábbi digitális rendszerek bevezetése:
Gyártó berendezések termeléskövetése (kontrolling funkció):
Berendezés hatékonyság mérése az OEE számítás standardjainak megfelelően
50 kiválasztott végpontra
Munkafolyamat-irányítási rendszer: (WF funkció)
Az integrált munkafolyamat-irányítási rendszer a kontrolling és a gyártási rendszerhez kapcsolódóan
támogassa a vezetői döntéshozatalt és irányítást
Termelési ütemező rendszer
Termelési rendelések időbeni lefolyásának optimalizálására, és a feladatok kiosztására különböző korlátok és peremfeltételek alapján Szükséges egyéb tevékenységek: telepítés,beszerelés, beüzemelés
Miga-Metall Kft.
Az alábbi digitális rendszerek bevezetése:
Gyártó berendezések termeléskövetése (kontrolling
funkció):
Berendezés hatékonyság mérése az OEE számítás standardjainak megfelelően
10 kiválasztott végpontra
Munkafolyamat-irányítási rendszer: (WF funkció)
Az integrált munkafolyamat-irányítási rendszer a kontrolling és a gyártási rendszerhez kapcsolódóan támogassa a vezetői döntéshozatalt és irányítást
Termelési ütemező rendszer
Termelési rendelések időbeni lefolyásának optimalizálására, és a feladatok kiosztására különböző korlátok és peremfeltételek alapján
Szükséges egyéb tevékenységek: telepítés, beszerelés, beüzemelés
Szigeti Group Kft.
Az alábbi digitális rendszerek bevezetése:
Gyártó berendezések termeléskövetése (kontrolling funkció):
Berendezés hatékonyság mérése az OEE számítás standardjainak megfelelően
10 kiválasztott végpontra
Munkafolyamat-irányítási rendszer: (WF funkció)
Az integrált munkafolyamat-irányítási rendszer a kontrolling és a gyártási rendszerhez kapcsolódóan támogassa a vezetői döntéshozatalt és irányítást
Termelési ütemező rendszer
Termelési rendelések időbeni lefolyásának optimalizálására, és a feladatok kiosztására különböző korlátok és peremfeltételek alapján
Szükséges egyéb tevékenységek: telepítés, beszerelés, beüzemelés
Adatgyűjtésre vonatkozó specifikáció
- Képesnek kell lennie jellevételre:
Hall szenzorról.
Optikai szenzorról (10-600mm-es távolságban).
Lézer szenzorról (60-2000mm-es, 60-5000mm-es).
PLC-ről. Annak érdekében pedig, hogy az áramkör el legyen szeparálva elektromos a szenzor bemenetéről, valamilyen galvanikus leválasztást kell a jelvevő egység bemeneti oldalán alkalmazni.
o Továbbá a vevőegységnek a gyári körülmények között lévő alkalmazás miatt a jelvevő egységnek por- és cseppállónak kell lennie. Fontos szempont, hogy a lehetőségekhez mérten a jelvevő egységnek minél kisebbnek kell
lennie.
• Operátori Interfésszel kapcsolatos elvárások
o Az interfésznek tudnia kell kezelnie mindenféle vonalkód és QR kód beolvasást
o Az interfész ezen kívül képes kell legyen az állásidők megadására, ennek segítségével tudja megadni az operátor, hogy mi miatt áll éppen aktuálisan a gyártás, ezzel szolgáltatva valós időben adatot a felügyelő rendszernek, megteremtve a gyors beavatkozás
lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a bekért állásidő okokat rögtön tudnia kell továbbítania a felügyelő rendszer felé.
o Az állásidők listáját végpontonként kell tudni paraméterezni és ennek egy ’superuser’ jogosultsággal azonnal végrehajthatónak kell lennie.
o Az operátori interfésznek képesnek kell automatikus hatékonysági adatokat (OEE) szolgáltatni valós időben az operátor felé is.
•Teljesítmény felügyelettel kapcsolatos elvárások
o A rendszernek képesnek kell a jelvevő egységtől az adatot valamilyen formában fogadni, az adatokat aggregálni.
o Ezekből az adatokból számolandó hatékonysági mutatók kiszámolására és igényes formában való
megjelenítésére. (OEE, mester OEE, kapacitáskihasználtság, elérhetőség, teljesítmény, minőség.)
o Fontos, hogy ezek a mutatók és az adatok lekérdezhetőek lehessenek még hónapokra visszamenőleg is.
o A rendszernek továbbá rendelkeznie kell még egy alap autentikációs felülettel, mely biztosítja, hogy csak az illetékesek tudják megtekinteni az adatokat.
o Nemzetközi standardok szerinti három tényezőn alapuló OEE mérés.
OEE = OEE időhatékonyság * OEE sebesség * OEE minőség
A három paramétert valós időben külön is tudnia kell számolnia és megjelenítenie a rendszernek.
o Továbbá az alábbi paraméterek gyűjtése:
SKU adatok tárolása (Cikkszám, Ciklusidő adatok).
SKU-hoz tartozó rajzok tárolása, átálláskor való megjelenítésének a lehetősége.
Valós idejű termék típus alapú gyártott darab számolás.
Állásidő/termelési idő valós idejű mérése.
Termékhez tartozó átállási idő tárolása és visszajelzés
Állásidő okok rögzítése az operátor által
Gépenként meghatározható állásidő okok megadása.
Selejt darabszámok bevitele műszakonként vagy online.
• Riport rendszerrel kapcsolatos elvárások:
o Időintervallum tetszőleges állíthatósága
o Beállítható szűrési feltételek
o Gépenkénti lekérdezési lehetőség
o Tetszőleges időszakra történő lekérdezés
o OEE PERFORMANCE összefoglaló
o ÁLLÁSIDŐ összefoglaló
o Uptime/downtime chart
Munkafolyamat-irányítási terület funkcionális specifikáció
• WF rendszerrel kapcsolatos elvárások:
o Szabályrendszeren alapuló alap és kiegészítő tevékenységeket támogató vállalati munkafolyamatok definiálása, modellezése, szabályozása és követése
o Folyamatleltár és folyamattérkép készítése
o Folyamatokhoz kapcsolódó feladatok és erőforrások hozzárendelése, osztályozása.
o Automatikus feladatkiosztás és feladatlista készítése.
o Munkacsoportok és szerepkörök kezelése
o Strukturált jogosultságkezelés és tartalomvédelem.
Felhasználói oktatások: A telepítés során felhasználói és superuser oktatások lebonyolítása. (2-2 óra időtartamban)
Superuser (legalább 1 fő)
Felhasználói oktatás (legalább 10 fő)
Jótállás: min 12 hónap
Hibaelhárítás: online 24 órán belül, helyszíni min. 72 órán belül
Szerviz reakcióidő: min. 24 óra
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 153405898 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipar 4.0
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23,HU33 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/43.
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 24
7400 Kaposvár, Izzó utca 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ACPS Automotive Kft.
Az alábbi digitális rendszerek bevezetése:
Gyártó berendezések termeléskövetése (kontrolling funkció):
Berendezés hatékonyság mérése az OEE számítás standardjainak megfelelően
50 kiválasztott végpontra
Munkafolyamat-irányítási rendszer: (WF funkció)
Az integrált munkafolyamat-irányítási rendszer a kontrolling és a gyártási rendszerhez kapcsolódóan
támogassa a vezetői döntéshozatalt és irányítást
Termelési ütemező rendszer
Termelési rendelések időbeni lefolyásának optimalizálására, és a feladatok kiosztására különböző korlátok és peremfeltételek alapján Szükséges egyéb tevékenységek: telepítés,beszerelés, beüzemelés
Miga-Metall Kft.
Az alábbi digitális rendszerek bevezetése:
Gyártó berendezések termeléskövetése (kontrolling
funkció):
Berendezés hatékonyság mérése az OEE számítás standardjainak megfelelően
10 kiválasztott végpontra
Munkafolyamat-irányítási rendszer: (WF funkció)
Az integrált munkafolyamat-irányítási rendszer a kontrolling és a gyártási rendszerhez kapcsolódóan támogassa a vezetői döntéshozatalt és irányítást
Termelési ütemező rendszer
Termelési rendelések időbeni lefolyásának optimalizálására, és a feladatok kiosztására különböző korlátok és peremfeltételek alapján
Szükséges egyéb tevékenységek: telepítés, beszerelés, beüzemelés
Szigeti Group Kft.
Az alábbi digitális rendszerek bevezetése:
Gyártó berendezések termeléskövetése (kontrolling funkció):
Berendezés hatékonyság mérése az OEE számítás standardjainak megfelelően
10 kiválasztott végpontra
Munkafolyamat-irányítási rendszer: (WF funkció)
Az integrált munkafolyamat-irányítási rendszer a kontrolling és a gyártási rendszerhez kapcsolódóan támogassa a vezetői döntéshozatalt és irányítást
Termelési ütemező rendszer
Termelési rendelések időbeni lefolyásának optimalizálására, és a feladatok kiosztására különböző korlátok és peremfeltételek alapján
Szükséges egyéb tevékenységek: telepítés, beszerelés, beüzemelés
Adatgyűjtésre vonatkozó specifikáció
- Képesnek kell lennie jellevételre:
Hall szenzorról.
Optikai szenzorról (10-600mm-es távolságban).
Lézer szenzorról (60-2000mm-es, 60-5000mm-es).
PLC-ről. Annak érdekében pedig, hogy az áramkör el legyen szeparálva elektromos a szenzor bemenetéről, valamilyen galvanikus leválasztást kell a jelvevő egység bemeneti oldalán alkalmazni.
o Továbbá a vevőegységnek a gyári körülmények között lévő alkalmazás miatt a jelvevő egységnek por- és cseppállónak kell lennie. Fontos szempont, hogy a lehetőségekhez mérten a jelvevő egységnek minél kisebbnek kell
lennie.
• Operátori Interfésszel kapcsolatos elvárások
o Az interfésznek tudnia kell kezelnie mindenféle vonalkód és QR kód beolvasást
o Az interfész ezen kívül képes kell legyen az állásidők megadására, ennek segítségével tudja megadni az operátor, hogy mi miatt áll éppen aktuálisan a gyártás, ezzel szolgáltatva valós időben adatot a felügyelő rendszernek, megteremtve a gyors beavatkozás
lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a bekért állásidő okokat rögtön tudnia kell továbbítania a felügyelő rendszer felé.
o Az állásidők listáját végpontonként kell tudni paraméterezni és ennek egy ’superuser’ jogosultsággal azonnal végrehajthatónak kell lennie.
o Az operátori interfésznek képesnek kell automatikus hatékonysági adatokat (OEE) szolgáltatni valós időben az operátor felé is.
•Teljesítmény felügyelettel kapcsolatos elvárások
o A rendszernek képesnek kell a jelvevő egységtől az adatot valamilyen formában fogadni, az adatokat aggregálni.
o Ezekből az adatokból számolandó hatékonysági mutatók kiszámolására és igényes formában való
megjelenítésére. (OEE, mester OEE, kapacitáskihasználtság, elérhetőség, teljesítmény, minőség.)
o Fontos, hogy ezek a mutatók és az adatok lekérdezhetőek lehessenek még hónapokra visszamenőleg is.
o A rendszernek továbbá rendelkeznie kell még egy alap autentikációs felülettel, mely biztosítja, hogy csak az illetékesek tudják megtekinteni az adatokat.
o Nemzetközi standardok szerinti három tényezőn alapuló OEE mérés.
OEE = OEE időhatékonyság * OEE sebesség * OEE minőség
A három paramétert valós időben külön is tudnia kell számolnia és megjelenítenie a rendszernek.
o Továbbá az alábbi paraméterek gyűjtése:
SKU adatok tárolása (Cikkszám, Ciklusidő adatok).
SKU-hoz tartozó rajzok tárolása, átálláskor való megjelenítésének a lehetősége.
Valós idejű termék típus alapú gyártott darab számolás.
Állásidő/termelési idő valós idejű mérése.
Termékhez tartozó átállási idő tárolása és visszajelzés
Állásidő okok rögzítése az operátor által
Gépenként meghatározható állásidő okok megadása.
Selejt darabszámok bevitele műszakonként vagy online.
• Riport rendszerrel kapcsolatos elvárások:
o Időintervallum tetszőlege állíthatósága
o Beállítható szűrési feltételek
o Gépenkénti lekérdezési lehetőség
o Tetszőleges időszakra történő lekérdezés
o OEE PERFORMANCE összefoglaló
o ÁLLÁSIDŐ összefoglaló
o Uptme/downtime chart
Munkafolyamat-irányítási terület funkcionális specifikáció
• WF rendszerrel kapcsolatos elvárások:
o Szabályrendszeren alapuló alap és kiegészítő tevékenységeket támogató vállalati munkafolyamatok definiálása, modellezése, szabályozása és követése
o Folyamatleltár és folyamattérkép készítése
o Folyamatokhoz kapcsolódó feladatok és erőforrások hozzárendelése, osztályozása.
o Automatikus feladatkiosztás és feladatlista készítése.
o Munkacsoportok és szerepkörök kezelése
o Strukturált jogosultságkezelés és tartalomvédelem.
Felhasználói oktatások: A telepítés során felhasználói és superuser oktatások lebonyolítása. (2-2 óra időtartamban)
Superuser (legalább 1 fő)
Felhasználói oktatás (legalább 10 fő)
Jótállás: min 12 hónap
Hibaelhárítás: online 24 órán belül, helyszíni min. 72 órán belül
Szerviz reakcióidő: min. 24 óra
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (Kbt. 77. § (1) bek. min. 12 hónap max. 36 hónap) 10
2 Szerviz reakcióidő (Kbt. 77. § (1) bek. min. 24 óra max. 8 óra előny a kevesebb) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.3-16-2017-00003
II.2.9) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. Nettó ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás
2. Jótállási idő (Kbt. 77. § (1) bek. min.: 12 hónap, max.: 36 hónap) – 10 – Arányosítás
3. Szerviz reakcióidő (Kbt. 77. § (1) bek. min. 24 óra max. 8 óra előny a kevesebb) –10 – Arányosítás
Szerviz reakcióidő alatt ajánlatkérő általi hibabejelentés illetve a javítás megkezdése között eltelt időt érti. a megküldött elektronikus hibajegy kézbesítési visszaigazolásától a kivizsgálás/hibaelhárítás megkezdéséig eltelt időt érti.
Támogatás intenzitása 50%
Projekt finanszírozása: utófinanszírozás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipar 4.0
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GraphIT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79824853
Postai cím: Medve Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: edina.reiszner@graphit.hu
Telefon: +36 14369600
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14369606
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12273227241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 183074910
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 153405898
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MES rendszer bevezetése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GraphIT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79824853
Postai cím: Medve Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12273227241

Hivatalos név: WALTER Hungária Szerszám-, Szerszámgépgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29511150
Postai cím: Budafoki Út 209
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12609637243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges