Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2158/2020
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
Telefon: +36 76513567
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telekommunikációs szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001575802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Telekommunikációs szolgáltatások beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított közbeszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére
1. rész: Vezetékes hang szolgáltatás beszerzése
2. rész: Vezetékes internet szolgáltatás beszerzése
3. rész: Mobil hang és internet szolgáltatás
4. rész: Távmunkaeszközökhöz szükséges mobilinternet szolgáltatás (mobil stick, adapter)
Ajánlatkérő a központosított beszerzési rendszerhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok által kijelölt központi beszerző szervként folytatja le az eljárást.
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 23846 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 245 - 603426
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Teljes mennyiség:
Mobiltelefon hívószám: 504 db
GSM adapter: 9 db.
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 10%-ának megfelelő mértékű opciót alkalmaz. Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem köteles.
Előfizetés (mobil hang) és készülék:
• A részletező táblázatban megadott darabszámú előfizetés és készülék biztosítása a jelenlegi hívószámok megtartásával. A GSM adapterek biztosítása is Ajánlattevő feladata.
• flotta létrehozása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított közbeszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok mobiljai közt,
• átalánydíjas szolgáltatások biztosítása,
• garanciális problémák, szervizelés esetén az ajánlatkérői mobiltelefon számok 50 %-a mértékéig ingyenes cserekészülék biztosítása,
• szolgáltatóváltás esetén számhordozással a jelenlegi hívószámok megtartása,
• a jelenleg is használt, illetve a magán (a meglévő szolgáltató engedélyének függvényében) mobilszámok flottacsatlakozása,
• korlátlan ingyenes híváslehetőség hívásidőszaktól, hívásiránytól és hívásmennyiségtől függetlenül, kizárólag a havi előfizetési díjért, kivéve roaming,
• előfizetői csomagban foglalt fix mennyiségű (legalább 30 db/hó) SMS külön díjazás nélkül, a fix mennyiséget meghaladó SMS külön díjazás szerint,
• a másodperc alapú számlázás,
• a kapcsolási díj mértéke minden esetben és minden hívásirányban 0 HUF,
• a havidíj csak az aktivált telefonszámok vonatkozásában kerül elszámolásra.
• Az előfizetések mellé mobiltelefonok biztosítása: belépő szintű 439 db, középkategóriás 63 db, felsőkategóriás 2 db. A készülékek minimálisan elvárt műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
• A részletező táblázatban megadott darabszámú tarifák közül 224 db internet szolgáltatással egybekötött előfizetés és készülék biztosítása.
A megajánlott mobil hang előfizetésre a fent részletezett szolgáltatásokon kívül mobilinternet biztosítása az alábbiak szerint:
• a mobiltelefonon biztosított internet szolgáltatás minősége (minimum 3,6 Mbps),
• adatforgalmi csomagok az alábbiak szerint:
- minimum 2 GB adatforgalom/hó
- minimum 7 GB adatforgalom/hó
- minimum 25 GB adatforgalom/hó
• túlszámlázás nem lehetséges, a keret kimerülése esetén a szolgáltatás nem szűnik meg, hanem csökkentett adatforgalommal tovább szolgáltat.
A mobiltelefon szolgáltatás tekintetében biztosítani kell kedvezményes dolgozói előfizetési konstrukciót is azzal, hogy a készülékek vásárlása, a szerződéskötés és számla fizetése egyénileg történik.
Az 1. értékelési szempont (ajánlati ár) az alábbi alszempontokat foglalja magában:
1.1. Alapdíjas előfizetésre és belépőszintű készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 30
1.2. Internet szolgáltatással (min. 2 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és belépőszintű készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 30
1.3. Internet szolgáltatással (min. 7 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és középkategóriás készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 20
1.4. Internet szolgáltatással (min. 25 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és középkategóriás készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 5
1.5. Internet szolgáltatással (min. 25 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és felsőkategóriás készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 5
1.6. SIM előfizetői kártya GSM adapterbe (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 5
Értékelési pontszámok: 0-10.
Értékelés módszere:
1. értékelési szempont (valamennyi alszempontja vonatkozásában): fordított arányosítás
2. értékelési szempont: egyenes arányosítás
Az értékelés részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Helyesen:
Teljes mennyiség:
Mobiltelefon hívószám: 504 db
GSM adapter: 9 db
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 10%-ának megfelelő mértékű opciót alkalmaz. Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem köteles.
Előfizetés (mobil hang) és készülék:
• A részletező táblázatban megadott darabszámú előfizetés és készülék biztosítása a jelenlegi hívószámok megtartásával. A GSM adapterek biztosítása is Ajánlattevő feladata.
• flotta létrehozása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított közbeszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok mobiljai közt,
• átalánydíjas szolgáltatások biztosítása,
• garanciális problémák, szervizelés esetén az ajánlatkérői mobiltelefon számok 50 %-a mértékéig ingyenes cserekészülék biztosítása,
• szolgáltatóváltás esetén számhordozással a jelenlegi hívószámok megtartása,
• a jelenleg is használt, illetve a magán (a meglévő szolgáltató engedélyének függvényében) mobilszámok flottacsatlakozása,
• korlátlan ingyenes híváslehetőség hívásidőszaktól, hívásiránytól és hívásmennyiségtől függetlenül, kizárólag a havi előfizetési díjért, kivéve roaming,
• előfizetői csomagban foglalt fix mennyiségű (legalább 30 db/hó) SMS külön díjazás nélkül, a fix mennyiséget meghaladó SMS külön díjazás szerint,
• a másodperc alapú számlázás,
• a kapcsolási díj mértéke minden esetben és minden hívásirányban 0 HUF,
• a havidíj csak az aktivált telefonszámok vonatkozásában kerül elszámolásra.
• Az előfizetések mellé mobiltelefonok biztosítása: belépő szintű 439 db, középkategóriás 63 db, felsőkategóriás 2 db. A készülékek minimálisan elvárt műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
• A részletező táblázatban megadott darabszámú tarifák közül 224 db internet szolgáltatással egybekötött előfizetés és készülék biztosítása.
A megajánlott mobil hang előfizetésre a fent részletezett szolgáltatásokon kívül mobilinternet biztosítása az alábbiak szerint:
• a mobiltelefonon biztosított internet szolgáltatás minősége (minimum 3,6 Mbps),
• adatforgalmi csomagok az alábbiak szerint:
- minimum 2 GB adatforgalom/hó
- minimum 7 GB adatforgalom/hó
- minimum 25 GB adatforgalom/hó
• túlszámlázás nem lehetséges, a keret kimerülése esetén a szolgáltatás nem szűnik meg, hanem csökkentett adatforgalommal tovább szolgáltat.
A mobiltelefon szolgáltatás tekintetében biztosítani kell kedvezményes dolgozói előfizetési konstrukciót is azzal, hogy a készülékek vásárlása, a szerződéskötés és számla fizetése egyénileg történik.
Az 1. értékelési szempont (ajánlati ár) az alábbi alszempontokat foglalja magában:
1.1. Alapdíjas előfizetésre és belépőszintű készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 30
1.2. Internet szolgáltatással (min. 2 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és belépőszintű készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 30
1.3. Internet szolgáltatással (min. 7 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és középkategóriás készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 20
1.4. Internet szolgáltatással (min. 25 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és középkategóriás készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 5
1.5. Internet szolgáltatással (min. 25 Gb adatforgalom) egybekötött előfizetésre és felsőkategóriás készülékre vonatkozó havi átalánydíj (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 5
1.6. SIM előfizetői kártya GSM adapterbe (nettó Ft/hó/előfizetés), súlyszám: 5
Értékelési pontszámok: 0-10.
Értékelés módszere:
1. értékelési szempont (valamennyi alszempontja vonatkozásában): fordított arányosítás
2. értékelési szempont: egyenes arányosítás
Az értékelés részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdés alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, melyről a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján hirdetményt ad fel. A közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ