Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2175/2020
CPV Kód:03311000-2
Ajánlatkérő:Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:5350 Tiszafüred 5244 Tiszaszőlős 5241 Abádszalók 3384 Kisköre 3386 Sarud 3388 Poroszló 3464 Tiszavalk;5350 Tiszafüred 5244 Tiszaszőlős 5241 Abádszalók 3384 Kisköre 3386 Sarud 3388 Poroszló 3464 Tiszavalk;5350 Tiszafüred 5244 Tiszaszőlős 5241 Abádszalók 3384 Kisköre 3386 Sarud 3388 Poroszló 3464 Tiszavalk;5350 Tiszafüred 5244 Tiszaszőlős 5241 Abádszalók 3384 Kisköre 3386 Sarud 3388 Poroszló 3464 Tiszavalk
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Aranyponty Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Dr. Farkas Béla egyéni vállalkozó;Aranyponty Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Dr. Farkas Béla egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83808094
Postai cím: Hrsz. Hrsz. 1442/50
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jászberényi Tamás
Telefon: +36 309259390
E-mail: jaszberenyi@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sporthorgasz.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Két-, és háromnyaras ponty beszerzése 2020-2021
Hivatkozási szám: EKR001427992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03311000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Kétnyaras pikkelyes ponty szállítása 2020-ban összesen 15.000 kg mennyiségben.
2. rész: Kétnyaras pikkelyes ponty szállítása 2021-ben összesen 15.000 kg mennyiségben.
3. rész: Háromnyaras pikkelyes ponty szállítása 2020-ban összesen 10.000 kg mennyiségben.
4. rész: Háromnyaras pikkelyes ponty szállítása 2021-ben összesen 10.000 kg mennyiségben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40920000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kétnyaras ponty beszerzése 2020
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03311000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5350 Tiszafüred
5244 Tiszaszőlős
5241 Abádszalók
3384 Kisköre
3386 Sarud
3388 Poroszló
3464 Tiszavalk
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Kétnyaras pikkelyes ponty szállítása 2020-ban összesen 15.000 kg mennyiségben, 2020 április 15. - június 15. telepítéssel.
A szállítandó kétnyaras pikkelyes pontyok egyedsúlya 25-70 dkg/db között kell, hogy legyen. Ajánlatkérő jogosult a megadott mennyiséghez képest + 20%-os mértékben eltérni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Ft/kg Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a megadott mennyiséghez képest +20%-os mértékben jogosult eltérni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatot tenni kizárólag saját előállítású kétnyaras pikkelyes ponttyal lehet. Ennek megfelelően az ajánlattevő tevékenységi körébe kell, hogy tartozzon a halgazdálkodási tevékenység (TESZOR 0300).
Az ajánlattevőnek be kell tartania a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet előírásait a felhívás tárgyát képező kétnyaras pontyok termelése és szállítása során. Az igazolás módja az ajánlattevő által tett nyilatkozat, cégszerűen aláírtan.
Az ajánlatkérő a teljes telepítés folyamatában nyilvánosságot kíván biztosítani, ezért az ajánlattevőnek kötelező biztosítani annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő munkatársai, valamint a horgászegyesületek által delegált tagok a halszállítmányok rakodásánál jelen lehessenek, továbbá tűrni köteles, hogy a halszállítmányokat az előzőekben leírt személyek az ajánlattevő telephelyétől a telepítés helyéig végig kísérjék.
A szállítás maximum 5 tételben történik. Az egyes szállítmányok maximális mennyisége 5.000 kg kétnyaras ponty. A szállítások alkalmával egy halszállító kádban maximálisan 250 kg/m3 kétnyaras ponty helyezhető el.
A szállítás az ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett időpontban történik. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás pontos időpontját 3 naptári napos határidőn belül maga határozza meg.

II.2.1)
Elnevezés: Kétnyaras ponty beszerzése 2021
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03311000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5350 Tiszafüred
5244 Tiszaszőlős
5241 Abádszalók
3384 Kisköre
3386 Sarud
3388 Poroszló
3464 Tiszavalk
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Kétnyaras pikkelyes ponty szállítása 2021-ben összesen 15.000 kg mennyiségben, 2021. április 15. - június 15. telepítéssel.
A szállítandó kétnyaras pikkelyes pontyok egyedsúlya 25-70 dkg/db között kell, hogy legyen. Ajánlatkérő jogosult a megadott mennyiséghez képest + 20%-os mértékben eltérni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Ft/kg Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a megadott mennyiséghez képest +20%-os mértékben jogosult eltérni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatot tenni kizárólag saját előállítású kétnyaras pikkelyes ponttyal lehet. Ennek megfelelően az ajánlattevő tevékenységi körébe kell, hogy tartozzon a halgazdálkodási tevékenység (TESZOR 0300).
Az ajánlattevőnek be kell tartania a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet előírásait a felhívás tárgyát képező kétnyaras pontyok termelése és szállítása során. Az igazolás módja az ajánlattevő által tett nyilatkozat, cégszerűen aláírtan.
Az ajánlatkérő a teljes telepítés folyamatában nyilvánosságot kíván biztosítani, ezért az ajánlattevőnek kötelező biztosítani annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő munkatársai, valamint a horgászegyesületek által delegált tagok a halszállítmányok rakodásánál jelen lehessenek, továbbá tűrni köteles, hogy a halszállítmányokat az előzőekben leírt személyek az ajánlattevő telephelyétől a telepítés helyéig végig kísérjék.
A szállítás maximum 5 tételben történik. Az egyes szállítmányok maximális mennyisége 5.000 kg kétnyaras ponty. A szállítások alkalmával egy halszállító kádban maximálisan 250 kg/m3 kétnyaras ponty helyezhető el.
A szállítás az ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett időpontban történik. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás pontos időpontját 3 naptári napos határidőn belül maga határozza meg.

II.2.1)
Elnevezés: Háromnyaras ponty beszerzése 2020
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03311000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5350 Tiszafüred
5244 Tiszaszőlős
5241 Abádszalók
3384 Kisköre
3386 Sarud
3388 Poroszló
3464 Tiszavalk
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Háromnyaras pikkelyes ponty szállítása 2020-ban összesen 10.000 kg mennyiségben, 2020. május 1. - szeptember 15. telepítéssel. A szállítandó háromnyaras pikkelyes pontyok egyedsúlya 150-200 dkg/db között kell, hogy legyen. Ajánlatkérő jogosult a megadott mennyiséghez képest + 20%-os mértékben eltérni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Ft/kg Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a megadott mennyiséghez képest +20%-os mértékben jogosult eltérni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatot tenni kizárólag saját előállítású háromnyaras pikkelyes ponttyal lehet. Ennek megfelelően az ajánlattevő tevékenységi körébe kell, hogy tartozzon a halgazdálkodási tevékenység (TESZOR 0300).
Az ajánlattevőnek be kell tartania a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet előírásait a felhívás tárgyát képező háromnyaras pontyok termelése és szállítása során. Az igazolás módja az ajánlattevő által tett nyilatkozat, cégszerűen aláírtan.
Az ajánlatkérő a teljes telepítés folyamatában nyilvánosságot kíván biztosítani, ezért az ajánlattevőnek kötelező biztosítani annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő munkatársai, valamint a horgászegyesületek által delegált tagok a halszállítmányok rakodásánál jelen lehessenek, továbbá tűrni köteles, hogy a halszállítmányokat az előzőekben leírt személyek az ajánlattevő telephelyétől a telepítés helyéig végig kísérjék.
A szállítás maximum 3 tételben történik. Az egyes szállítmányok maximális mennyisége 5.000 kg háromnyaras ponty. A szállítások alkalmával egy halszállító kádban maximálisan 250 kg/m3 háromnyaras ponty helyezhető el.
A szállítás az ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett időpontban történik. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás pontos időpontját 3 naptári napos határidőn belül maga határozza meg.

II.2.1)
Elnevezés: Háromnyaras ponty beszerzése 2021
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03311000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5350 Tiszafüred
5244 Tiszaszőlős
5241 Abádszalók
3384 Kisköre
3386 Sarud
3388 Poroszló
3464 Tiszavalk
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Háromnyaras pikkelyes ponty szállítása 2021-ben összesen 10.000 kg mennyiségben, 2021. május 1. - szeptember 15. telepítéssel. A szállítandó háromnyaras pikkelyes pontyok egyedsúlya 150-200 dkg/db között kell, hogy legyen. Ajánlatkérő jogosult a megadott mennyiséghez képest + 20%-os mértékben eltérni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Ft/kg Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a megadott mennyiséghez képest +20%-os mértékben jogosult eltérni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatot tenni kizárólag saját előállítású háromnyaras pikkelyes ponttyal lehet. Ennek megfelelően az ajánlattevő tevékenységi körébe kell, hogy tartozzon a halgazdálkodási tevékenység (TESZOR 0300).
Az ajánlattevőnek be kell tartania a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet előírásait a felhívás tárgyát képező háromnyaras pontyok termelése és szállítása során. Az igazolás módja az ajánlattevő által tett nyilatkozat, cégszerűen aláírtan.
Az ajánlatkérő a teljes telepítés folyamatában nyilvánosságot kíván biztosítani, ezért az ajánlattevőnek kötelező biztosítani annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő munkatársai, valamint a horgászegyesületek által delegált tagok a halszállítmányok rakodásánál jelen lehessenek, továbbá tűrni köteles, hogy a halszállítmányokat az előzőekben leírt személyek az ajánlattevő telephelyétől a telepítés helyéig végig kísérjék.
A szállítás maximum 3 tételben történik. Az egyes szállítmányok maximális mennyisége 5.000 kg háromnyaras ponty. A szállítások alkalmával egy halszállító kádban maximálisan 250 kg/m3 háromnyaras ponty helyezhető el.
A szállítás az ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett időpontban történik. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás pontos időpontját 3 naptári napos határidőn belül maga határozza meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kétnyaras ponty beszerzése 2020
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aranyponty Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83268760
Postai cím: Arany János U. 7. fsz. 1.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
E-mail: batta@aranyponty.hu
Telefon: +36 23354764
Internetcím(ek): (URL) www.aranyponty.hu
Fax: +36 23354764
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632596213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14880060
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FISH-COOP Mezőgazdasági Termékértékesítő és Továbbképzés Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99413316
Postai cím: Áchim András Utca 3/1
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13334143204

Hivatalos név: Aranyponty Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83268760
Postai cím: Arany János U. 7. fsz. 1.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632596213

Hivatalos név: TÓGAZDA Halászati Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66549817
Postai cím: Arany J. Utca 7. fsz/2.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12766518213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Kétnyaras ponty beszerzése 2021
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dr. Farkas Béla egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61452587
Postai cím: Püspökladányi Út 9
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
E-mail: agrohungaria@gmail.com
Telefon: +36 59503553
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 74056615236
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12240000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FISH-COOP Mezőgazdasági Termékértékesítő és Továbbképzés Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99413316
Postai cím: Áchim András Utca 3/1
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13334143204

Hivatalos név: Aranyponty Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83268760
Postai cím: Arany János U. 7. fsz. 1.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632596213

Hivatalos név: Dr. Farkas Béla egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61452587
Postai cím: Püspökladányi Út 9
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 74056615236

Hivatalos név: TÓGAZDA Halászati Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66549817
Postai cím: Arany J. Utca 7. fsz/2.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12766518213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Háromnyaras ponty beszerzése 2020
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aranyponty Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83268760
Postai cím: Arany János U. 7. fsz. 1.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
E-mail: batta@aranyponty.hu
Telefon: +36 23354764
Internetcím(ek): (URL) www.aranyponty.hu
Fax: +36 23354764
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632596213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9320040
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FISH-COOP Mezőgazdasági Termékértékesítő és Továbbképzés Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99413316
Postai cím: Áchim András Utca 3/1
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13334143204

Hivatalos név: Aranyponty Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83268760
Postai cím: Arany János U. 7. fsz. 1.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632596213

Hivatalos név: TÓGAZDA Halászati Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66549817
Postai cím: Arany J. Utca 7. fsz/2.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12766518213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Háromnyaras ponty beszerzése 2021
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dr. Farkas Béla egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61452587
Postai cím: Püspökladányi Út 9
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
E-mail: agrohungaria@gmail.com
Telefon: +36 59503553
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 74056615236
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7680000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FISH-COOP Mezőgazdasági Termékértékesítő és Továbbképzés Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99413316
Postai cím: Áchim András Utca 3/1
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13334143204

Hivatalos név: Aranyponty Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83268760
Postai cím: Arany János U. 7. fsz. 1.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632596213

Hivatalos név: Dr. Farkas Béla egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61452587
Postai cím: Püspökladányi Út 9
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 74056615236

Hivatalos név: TÓGAZDA Halászati Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66549817
Postai cím: Arany J. Utca 7. fsz/2.
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12766518213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges