Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2185/2020
CPV Kód:09132100-4
Ajánlatkérő:Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Shell Hungary Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Földgáz tárolása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üzemanyag beszerzése 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000099752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09132100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett gépjárművekhez üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a 2019. évre Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére üzemanyag beszerzésére üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a 2019. évre. Rendszámra szóló kártyák és hordós kártyák igénylése. A kártyák száma nem korlátozható. Vásárlási limit/kártya/hó: minimum 400.000 HUF. Üzemanyagkártyával magyarországi töltőállomásokon igénybe venni kívánt szolgáltatások:
autóápolás (pl. szélvédőmosó folyadék vásárlási lehetőség), autómosás: minimum külső forgókefés, habos mosás, automata mosóban, továbbhaladáshoz szükséges termékek vásárlása (izzó, fagyálló, olaj stb.), autópálya-matrica vásárlása (éves, havi, heti, külföldi matrica vásárlási lehetőség). A részletes műszaki tartalom és a szerződéses feltételek a keretmegállapodásban található meg.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 50000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Üzemanyag beszerzése 2019. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09132100-4
További tárgyak:09134220-5
30163100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett gépjárművekhez üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a 2019. évre
Szállítási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére üzemanyag beszerzésére üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a 2019. évre.
Rendszámra szóló kártyák és hordós kártyák igénylése.
A kártyák száma nem korlátozható.
Vásárlási limit/kártya/hó: minimum 400.000 HUF.
Üzemanyagkártyával magyarországi töltőállomásokon igénybe venni kívánt szolgáltatások:
 autóápolás (pl. szélvédőmosó folyadék vásárlási lehetőség),
 autómosás: minimum külső forgókefés, habos mosás, automata mosóban,
 továbbhaladáshoz szükséges termékek vásárlása (izzó, fagyálló, olaj stb.),
 autópálya-matrica vásárlása (éves, havi, heti, külföldi matrica vásárlási lehetőség).
Országos lefedettség: minimum az alábbi területeken található töltőállomást tekintjük országos lefedettségűnek üzemanyag vásárlás tekintetében:
 Budapesten,
 M3, M5, M7 autópályán,
 Nagyhegyes (4064 Nagyhegyes, Nagyhegyes-külterület 159/4. hrsz. GPS koordináták: É47 50832 K2136835) 50 km-es vonzáskörzetében,
 Kardoskút (5495 Kardoskút 100/3. hrsz., Olajos u. 1. GPS koordináták: É46 49666 K20 71644) 50 km-es vonzáskörzetében,
 Pusztaederics (8946 Pusztaederics, Pusztaedericsi gáztároló. GPS koordináták: É46 65413 K16 79168) 50km-es vonzáskörzetében,
 Zsana (6411 Zsana, 15. dűlő. GPS koordináták: É46 42194 K19 69978) 50 km-es vonzáskörzetében.
Online hozzáférés biztosítása:
 fogyasztási adatok online felületen történő lekérdezése,
 kártyarendelés és tiltás e-mail útján vagy online felületen,
 ügyfélszolgálat munkanapokon minimum 9:00 és 16:00 óra között.
A részletes műszaki tartalom és a szerződéses feltételek a keretmegállapodásban található meg.
A szerződés becsült értéke ÁFA nélkül: 50.000.000 HUF
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Üzemanyag beszerzése 2019. évre
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Shell Hungary Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16205853
Postai cím: Bocskai út 134-146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: attila.egyed@shell.com
Telefon: +36 309001413
Internetcím(ek): (URL) www.shell.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az érvényes ajánlatot benyújtók:
SHELL Hungary Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146., 10891810-2-44) Nettó ajánlati ár: 122.008,00 HUF
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., 10625790-4-44) Nettó ajánlati ár: 126.674,70 HUF
2) Nyertes ajánlattevő:
SHELL Hungary Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146., 10891810-2-44)
Nettó ajánlati ár: 122.008,00 HUF
3) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.
4) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok nem kerültek figyelembe vételre
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
x 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
x A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A közbeszerzési eljárás a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE (2004. március 31.) 40. cikk (3) bekezdés i) pontjának hatálya alá tartozik.
A 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11.§ (1) bekezdés d) pontja
11. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat, ha
d) a szerződést a Kbt. XIV. Fejezete szerinti valamely eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján köti;
A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás adatai:
A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgya:
Üzemanyag beszerzése üzemanyagkártya szolgáltatás keretében a szerződéskötéstől számított 4 éves időszakban
Keretmegállapodás szerződéses értéke áfa nélkül: 200.000.000 HUF
Rendelkezésre álló fedezet: nettó 200.000.000, HUF
Közös Közbeszerzési Szójegyzék/Nómenklatúra (CPV kód):
Fő tárgy 09132100-4
További tárgy(ak) 09134220-5
30163100-0
Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást a 2011. évi CVIII. törvény II. része, XIV. Fejezete és a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján folytatta le.
A részvételi felhívás 2015/S 213-390212 számon 2015. november 04-én jelent meg a TED-en, míg a Közbeszerzési Értesítő 125. számában 2015. november 04-én került közzétételre 22026/2015 számon.
A keretmegállapodás megkötéséről szóló tájékozató 2017. január 17-én 2017/S 011-016469 számon jelent meg a TED-en, míg a Közbeszerzési Értesítő 8. számában 2017. január 18-án került közzétételre 575/2017 számon.
Keretmegállapodás megkötésének időpontja és részesei:
2016. december 27.
Ajánlatkérő a keretmegállapodást két szervezettel kötötte meg:
A jelen eljárásban a 2016. évben megkötött keretmegállapodásban szereplő két szervezet került ajánlattételre felhívásra.
A jelen eljárásban a keretmegállapodás szerinti 4 éves időszakból a 2019. évre vonatkozó időszak ellátása kerül megpályáztatásra.