Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2192/2020
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:CZ08
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Velvethy & Mikes Corporation s.r.o.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12097692
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ced.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ced.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat BRNO
Hivatkozási szám: EKR000864932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat BRNO
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: CZ08 A teljesítés fő helyszíne: Csehország Brno központtal
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Közép-európai gazdaságfejlesztési irodájának működtetése Csehországban, Brno városában azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassa, különösen közvetlen tanácsadási, rendezvényszervezési, adott esetben kiállítás szervezési tevékenység, a helyi gazdasági környezetet vagy EU gazdasági szabályozást bemutató oktatási tevékenység ellátásával, üzletember találkozók megszervezésével.
Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai:
- magyarországi mikro-, kis-, és középvállalkozások tevékenységének támogatása, különösen a vállalkozások külpiacra jutásában és a külföldi tőkekihelyezést illetően
- magyar vállalkozások részére célzott partnerközvetítési tevékenység, magyar és külföldi üzleti partnerek találkozóinak elősegítése
- a magyar vállalkozások részére konkrét export-lehetőségek, beszállítói együttműködési lehetőségek, értékesítési csatornák, piacra jutási feltételek feltárása
- magyar vállalkozók részére tájékoztatás az egyes termékekre és kereskedelmi műveletekre vonatkozó előírásokról az adott országban
- naprakész tájékoztatás nyújtása széles körben az adott országokban lévő befektetési lehetőségekről, EU pályázati kiírásokról, közbeszerzési lehetőségekről
- az adott országban működő könyvelési, adózási és jogi szakértők közvetítése
- széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése az adott országban működő szakmai szervezetekkel (kamarák, szövetségek, önkormányzatok)
- adatbázis kialakítása és karbantartása a potenciális partnerszervezetekről az EU vonatkozó előírásainak megfelelően, a vállalati igények pontos felmérése
- folyamatos kapcsolattartás az Ajánlatkérővel továbbá az adott országban dolgozó külgazdasági szakdiplomatákkal és Ajánlatkérő képviselőivel
A gazdaságfejlesztési irodával kapcsolatos főbb elvárások:
- központi fekvésű, önálló, min. 25 m2 területű és teljes körűen berendezett, internettel, telefonnal valamint számítástechnikailag felszerelt irodahelyiség (a Hálózat logójának elhelyezése a bejáratánál)
- legalább 1 fő irodavezető és legalább 1 fő asszisztens hétköznapokon, munkaidőben (helyi idő szerint 8.00-17.00 között) folyamatosan az ügyfelek rendelkezésre kell álljon
- az irodának rendelkeznie kell a piacszerzéshez szükséges minden alapvető információval (így különösen cégalapítási információk, gazdasági jogi ismeretek, adózási jogszabályok, könyvelési szabályok, európai uniós pályázati lehetőségek, közbeszerzési és privatizációs lehetőségek, legfontosabb hatósági - és vámszabályok)
- az irodának adatbázist kell kiépítenie és karbantartania azokról a helyi KKV vállalkozásokról, amelyek a későbbiekben potenciális partnerei lehetnek exportálni kívánó hazai vállalkozásoknak
A szerződés időszakában elvárás, hogy az iroda a magyar nemzetiségű, vagy magyar érdekeltségű - vállalkozásokkal vegye fel személyesen a kapcsolatot és ily módon bővítse adatbázisát. Az adatokat hónap végével szükséges megküldenie a Központ részére, és később legalább évente frissíteni szükséges.
Az iroda – a Központ utasításának megfelelően – minimum 2 üzletember találkozót szervez amelyen minimum 5-10 magyarországi vállalkozásnak és minimum 10-20 helyi partnernek kell részt venni.
Ajánlattevő a hozzá tartozó régióban az adott ország munkarendje szerinti teljes munkaidőnek megfelelő időbeosztásban 8:00-17:00 óra között köteles ellátni feladatkörét.
A szolgáltatással összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 215 - 528344

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat BRNO
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Velvethy & Mikes Corporation s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48810265
Postai cím: Francouzská 299/98
Város: Prague 10
NUTS-kód: CZ010
Postai irányítószám: 10100
Ország: Csehország
E-mail: info@v-i-c.eu
Telefon: +420 777886322
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5850 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés időtartama 2020.02.28. napjától további 12 hónappal meghosszabbításra kerül az eljárást indító felhívásban írtak szerint.
A szerződés módosítás időpontja 2020.01.24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: CZ08 A teljesítés fő helyszíne: Csehország Brno központtal
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Közép-európai gazdaságfejlesztési irodájának működtetése Csehországban, Brno városában azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassa, különösen közvetlen tanácsadási, rendezvényszervezési, adott esetben kiállítás szervezési tevékenység, a helyi gazdasági környezetet vagy EU gazdasági szabályozást bemutató oktatási tevékenység ellátásával, üzletember találkozók megszervezésével.
Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai:
- magyarországi mikro-, kis-, és középvállalkozások tevékenységének támogatása, különösen a vállalkozások külpiacra jutásában és a külföldi tőkekihelyezést illetően
- magyar vállalkozások részére célzott partnerközvetítési tevékenység, magyar és külföldi üzleti partnerek találkozóinak elősegítése
- a magyar vállalkozások részére konkrét export-lehetőségek, beszállítói együttműködési lehetőségek, értékesítési csatornák, piacra jutási feltételek feltárása
- magyar vállalkozók részére tájékoztatás az egyes termékekre és kereskedelmi műveletekre vonatkozó előírásokról az adott országban
- naprakész tájékoztatás nyújtása széles körben az adott országokban lévő befektetési lehetőségekről, EU pályázati kiírásokról, közbeszerzési lehetőségekről
- az adott országban működő könyvelési, adózási és jogi szakértők közvetítése
- széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése az adott országban működő szakmai szervezetekkel (kamarák, szövetségek, önkormányzatok)
- adatbázis kialakítása és karbantartása a potenciális partnerszervezetekről az EU vonatkozó előírásainak megfelelően, a vállalati igények pontos felmérése
- folyamatos kapcsolattartás az Ajánlatkérővel továbbá az adott országban dolgozó külgazdasági szakdiplomatákkal és Ajánlatkérő képviselőivel
A gazdaságfejlesztési irodával kapcsolatos főbb elvárások:
- központi fekvésű, önálló, min. 25 m2 területű és teljes körűen berendezett, internettel, telefonnal valamint számítástechnikailag felszerelt irodahelyiség (a Hálózat logójának elhelyezése a bejáratánál)
- legalább 1 fő irodavezető és legalább 1 fő asszisztens hétköznapokon, munkaidőben (helyi idő szerint 8.00-17.00 között) folyamatosan az ügyfelek rendelkezésre kell álljon
- az irodának rendelkeznie kell a piacszerzéshez szükséges minden alapvető információval (így különösen cégalapítási információk, gazdasági jogi ismeretek, adózási jogszabályok, könyvelési szabályok, európai uniós pályázati lehetőségek, közbeszerzési és privatizációs lehetőségek, legfontosabb hatósági - és vámszabályok)
- az irodának adatbázist kell kiépítenie és karbantartania azokról a helyi KKV vállalkozásokról, amelyek a későbbiekben potenciális partnerei lehetnek exportálni kívánó hazai vállalkozásoknak
A szerződés időszakában elvárás, hogy az iroda a magyar nemzetiségű, vagy magyar érdekeltségű - vállalkozásokkal vegye fel személyesen a kapcsolatot és ily módon bővítse adatbázisát. Az adatokat hónap végével szükséges megküldenie a Központ részére, és később legalább évente frissíteni szükséges.
Az iroda – a Központ utasításának megfelelően – minimum 2 üzletember találkozót szervez amelyen minimum 5-10 magyarországi vállalkozásnak és minimum 10-20 helyi partnernek kell részt venni.
Ajánlattevő a hozzá tartozó régióban az adott ország munkarendje szerinti teljes munkaidőnek megfelelő időbeosztásban 8:00-17:00 óra között köteles ellátni feladatkörét.
A szolgáltatással összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5850
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Velvethy & Mikes Corporation s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48810265
Postai cím: Francouzská 299/98
Város: Prague 10
NUTS-kód: CZ010
Postai irányítószám: 10100
Ország: Csehország
E-mail: info@v-i-c.eu
Telefon: +420 777886322
Internetcím(ek): (URL) www.v-i-c.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés időtartama 2020.02.28. napjától további 12 hónappal meghosszabbításra kerül az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint.
A szerződés módosítás időpontja 2020.01.24.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a szerződés időtartamát az ajánlati felhívásban írt további 12 hónap időtartammal meghosszabbítja. A módosítás jogcíme: Kbt 141. § (4) a.).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5850 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5850 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben