Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2200/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Városház tér 4. (hrsz. 280)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 303577286
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ferences Rendház komplex turisztikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000698072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ferences Rendház komplex turisztikai fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4. (hrsz. 280)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Székesfehérvári Egyházmegye egykori Ferences Rendház komplex turisztikai fejlesztése, zarándokudvar kialakítása. Az épület M1555 műemléki törzsszámon nyilvántartott műemlék, az ingatlan továbbá régészeti és egyéb védettségi besorolású.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Zsaluzás és állványozás – 1291 m2
Térbeli és időbeli organizáció (őrzés-védelem, daruk telepítése, ideiglenes infrastruktúra kiépítése, engedélyek beszerzése)
Építmény kiürítése
Általános teendők megvalósulás szakaszában:
- festő kutatói szakfelügyelet biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt
- művészettörténészi és falkutatói szakfelügyelet biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt
- tűzjelző berendezés üzembe helyezés és tűzoltó szakhatóság átadás-átvétel lebonyolítása
- geodéziai kitűzési feladatok
- közterületi és belső tűzcsapok hivatalos és hitelesített vízhozam mérése
- asztalos, lakatos, kő és műkő konszignációs elemek részletes gyártmányterveinek elkészítése
- festőrestaurátori dokumentáció készítése
- átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok (végső takarítás)
Irtás, föld- és sziklamunka – 1050 m3
Síkalapozás – 87 m3
Helyszíni beton és vasbeton munka
Előregyártott épületszerkezeti elemek – 50 db
Falazás és egyéb kőművesmunka – 180 m2, 79 m3
Ácsmunka – 4326 m2
Vakolás és rabicolás – 1820 m2
Szárazépítés – 12 m2
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése – 2540 m2, 630 fm
Asztalosszerkezetek elhelyezése – 220 db
Lakatosszerkezetek elhelyezése – 35 db
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése – 10 db
Fa nyílászáró szerkezetek bontása - 86 db
Nyílászáró szerkezetek bontása - 80 db
Felületképzés – 12000 m2
Szigetelés – 3400 m2
Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése – 81 db
Közműcsatorna-építés – 7 db
Kőburkolat készítése – 420 m2
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
- védőcsövek 6200 m
- kábelek, vezetékek 13650 m
- szerelvények 150 db
- lámpatestek 299 db
- elosztó berendezések, áramütés elleni védelem, villámvédelem, egyéb tételek, bontás
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (Bontási munka, Víz-csatorna szerelési munka, Fűtés-hűtés szerelési munka, Szellőzés szerelési munka, Gáz szerelési munka)
Takarítási munkák – 3,5 m3
Belsőépítészet, díszítéstechnika – 15 db
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.4-16-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07958 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ferences Rendház komplex turisztikai fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 330678215
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4. (hrsz. 280)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Székesfehérvári Egyházmegye egykori Ferences Rendház komplex turisztikai fejlesztése, zarándokudvar kialakítása. Az épület M1555 műemléki törzsszámon nyilvántartott műemlék, az ingatlan továbbá régészeti és egyéb védettségi besorolású.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Zsaluzás és állványozás – 1291 m2
Térbeli és időbeli organizáció (őrzés-védelem, daruk telepítése, ideiglenes infrastruktúra kiépítése, engedélyek beszerzése)
Építmény kiürítése
Általános teendők megvalósulás szakaszában:
- festő kutatói szakfelügyelet biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt
- művészettörténészi és falkutatói szakfelügyelet biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt
- tűzjelző berendezés üzembe helyezés és tűzoltó szakhatóság átadás-átvétel lebonyolítása
- geodéziai kitűzési feladatok
- közterületi és belső tűzcsapok hivatalos és hitelesített vízhozam mérése
- asztalos, lakatos, kő és műkő konszignációs elemek részletes gyártmányterveinek elkészítése
- festőrestaurátori dokumentáció készítése
- átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok (végső takarítás)
Irtás, föld- és sziklamunka – 1050 m3
Síkalapozás – 87 m3
Helyszíni beton és vasbeton munka
Előregyártott épületszerkezeti elemek – 50 db
Falazás és egyéb kőművesmunka – 180 m2, 79 m3
Ácsmunka – 4326 m2
Vakolás és rabicolás – 1820 m2
Szárazépítés – 12 m2
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése – 2540 m2, 630 fm
Asztalosszerkezetek elhelyezése – 220 db
Lakatosszerkezetek elhelyezése – 35 db
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése – 10 db
Fa nyílászáró szerkezetek bontása - 86 db
Nyílászáró szerkezetek bontása - 80 db
Felületképzés – 12000 m2
Szigetelés – 3400 m2
Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése – 81 db
Közműcsatorna-építés – 7 db
Kőburkolat készítése – 420 m2
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
- védőcsövek 6200 m
- kábelek, vezetékek 13650 m
- szerelvények 150 db
- lámpatestek 299 db
- elosztó berendezések, áramütés elleni védelem, villámvédelem, egyéb tételek, bontás
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (Bontási munka, Víz-csatorna szerelési munka, Fűtés-hűtés szerelési munka, Szellőzés szerelési munka, Gáz szerelési munka)
Takarítási munkák – 3,5 m3
Belsőépítészet, díszítéstechnika – 15 db
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 364748639
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. M. és K. rögz., a K.Sz. megköt.t köv. - annak telj. során és ahhoz kapcs. - felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban szereplő egyes f. elvégzése szükségtelenné vált, más, műszakilag egyenértékű műszaki megold. alk., ill. pótm. okán díjmód.hoz vezető változások merültek fel (a továbbiakban: Elm.F.)
2.2. M. és K. rögz., a K.Sz. megköt. köv. - annak telj. során és ahhoz kap. - felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új f. elvégzése, az Elm.F. körében egyes f. más, műszakilag egyenértékű műszaki tartalommal történő megvalósítása, ill. a Felek által a sz.köt.kor kellő gondossággal előre nem látható pótm. elvégzése vált szükségessé (a továbbiakban az itt felsorolt különböző jogcímű tételek együttesen: TöbbletF.)
2.3. A K. közb.elj.ban benyújtott ajánlatának tartalma, ill. a M. műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján az Elm.F. összesített ellenértéke 40.267.278,- Ft+ÁFA, míg a TöbbletF. összesített ellenértéke 74.337.702,- Ft+ÁFA.
2.4. Felek Kbt.141.§ (2) bek. alapján – Kbt.141.§ (4) vagy (6) bek.ben foglalt felt. vizsgálata nélkül – új közb.elj. lefolytatása nélkül mód.hatják a K.Sz.t, ha a mód. eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több mód. esetén azok nettó összértéke – nem éri el a K.Sz. szerinti váll.díj 15%-át, valamint a mód. nem változtatja meg a sz. általános jellegét és illeszkedik az eredeti sz. jellegéhez.
2.5. Felek Kbt.141.§ (4) bek. c) pontja alapján – Kbt.141.§ (6) bek.ben foglalt felt. vizsgálata nélkül – új közb.elj. lefolytatása nélkül mód.hatják a K.Sz.t, ha a mód.t olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket AK kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a mód. nem változtatja meg a sz. általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti sz. értékének 50%-át.
2.6. Felek Kbt.141.§ (6) bek. alapján – Kbt.141.§ (2) vagy (4) bek.ben foglalt felt. vizsgálata nélkül – új közb.eljárás lefolytatása nélkül mód.hatják a K.Sz.t, ha a mód. nem lényeges.
2.7. A TöbbletF. az eredeti műszaki tartalomhoz képest új m.nemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező m.nemekhez kapcsolódó m.nemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a K.Sz. jellegéhez, figyelemmel arra, a K.Sz. keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kiv.i f.ok kerülnek megvalósításra. A TöbbletF. jelen dok. 1. sz. m.ben rögzített 4., 6., 7., 10., 14., 15., 17., 20., 22., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 36. számú tételeinek együttes értéke nem haladja meg a K.Sz. rögzített, a jelen dok.mal mód. (azaz ez Elm.F.kal csökkentett) váll.díj 15%-át.
2.8. A TöbbletF. jelen dok. 1. sz. mell.ben rögzített 3., 19., 21., 25., 26., 33., 35. számú tételeinek (Sz.mód. Pótm.) felmerülését az AK kell gondossággal nem láthatta előre (azok kivitelezői feltárást, állványozást, illetve bontást követően szakértői vizsgálatot igényeltek), ezek szervesen kapcsolódnak az eredeti kiv. folyamatához, ugyanakkor új m.nemet nem tartalmaznak, ezáltal nem változtatják meg a sz. általános jellegét, ezen tételek együttes értéke nem haladja meg a K.Sz.ben rögzített, a jelen dok.mal mód. (azaz ez Elm.Fe.kal csökkentett) váll.díj 50%-át.
2.9. Az Elm.F. együttes értéke nem haladja meg a K.Sz.ben rögzített, a jelen dok.mal mód. (azaz ez Elm.F.kal csökkentett) váll.díj 15%-át.
2.10. K. a 2.1-2.9. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezd. a telj.i részhatáridő meghosszabbítását, figyelemmel arra a körülményre, a TöbbletF. többlet időigénye – az építéstechnológiai egymásra épültség, egyes Sz.mód. Pótm.hoz szükségképpen kapcsolódó előzetes tervezési és engedélyeztetési tevékenység időigénye okán – a kiv. részhatáridejének meghosszabbodását eredményezte. A 2.2. pontban tételesen rögzített TöbbletF. jelentette időigényeken felül a határidőhosszabbítást indokolták az alábbi körülmények is (a továbbiakban: Tartalékkeret Pótm.)
Folyt. a VII.1) pontban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: EKR karakterkorlátra tekintettel lásd VI.2.1) pont 2. A szerződésmódosítás okai (2.1. - 2.14. pontokban foglalt rendelkezések).
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 330678215 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 364748639 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
2.11. M. az előadottakkal összefüggésben a K.Sz. mód.t kezd. a Többlet F. és a Sz.mód. Pótm. megrendelésének és ellenértékének rögzítése, illetve a telj.i részhatáridő mód. céljából.
2.12. A fent részletezettekre tekintettel Felek a K.Sz. mód.ról döntöttek a jelen sz.mód.ban rögzített felt.kel (a továbbiakban: Sz.mód.) annak tudomásulvételével, a Sz.mód.ra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód. Felek a Sz.mód. 2.1. és 2.9. pontjai tekintetében (Elm.F.) Kbt.141.§ (2) és (6) bek. szerinti jogcímekre, a 2.7. pontja tekintetében (Többlet F. 4., 6., 7., 10., 14., 15., 17., 20., 22., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 36. számú tételei) Kbt. 141. § (2) bek.re, míg a 2.8. és 2.10. pontjai tekintetében Kbt.141.§ (4) bek. c) pontja szerinti jogcímre alapozzák a K.Sz. mód.t.
2.13. Felek rögz., a K.Sz.ben rögzített tartalékkeret (8.9. pont) összegének mód.ra a Sz.mód. 2.1. pontja alapján Kbt.141.§ (2) bek. szerinti jogcímre hivatkozással kerül sor. Felek rögz., a K.Sz.ben rögzített számlázási felt. (8.10. pont) mód.ra Kbt.141.§ (2) bek., Kbt.141.§ (4) bek. c) pontja alapján kerül sor (mivel a számlák összegei mind a Sz.mód. 2.7., mind pedig 2.8. pontjai szerinti Többlet F. érintik).
2.14. Felek rögz., a K.Sz.ben rögzített Jóteljesítési Biztosíték (10.19. pont) összegének átadás-átvétel keretében történő rögzítésekor Kbt.141.§ (4) bek. c) pontja alapján a jelen Sz.mód. tartalma szerinti, mód. váll.díjat veszik alapul, egyidejű figyelemmel a kiv. során esetlegesen beköv., a jelen Sz.mód.t követő előre nem látható körülményekre is.
3. A Kivitelezési Szerződés mód. rendelkezései
3.1. A K.Sz. 2.1. pontja kiegészül a köv. rendelkezéssel:
„Felek rögzítik, M. megrendeli, K. pedig elvállalja a jelen sz. 1. pontjában rögz. építési ber.hoz kapcs. újabb munkák elvégzését a jelen sz., különösen az annak 7. sz. mell. képező műszaki dok. tartalma szerint (továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: TöbbletF.). A TöbbletF. tekintetében – a jelen sz. külön előírásának hiányában – a F.ra irányadó rendelkezések alkalmazandóak. Felek rögz., a F. részét képező egyes munkák megvalósítása nem szükséges a Projekt megvalósításához, mely munkák teljesítésére nem kerül sor a F. keretében (továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Elm.F.). Az Elm.F. pontos tartalmát a jelen sz. 8. sz. mell. képező műszaki dok. rögzíti.”
3.2. A K.Sz. 5.3. pontja helyébe a köv. rendelkezés lép:
„A jelen sz. tárgyát képező F. teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje a sz.kötés napjától számított tizennégy (14) naptári hónap. A Műszaki leírásban rögz. főzőkonyha átalakítása, kávézóval való bővítése, mint sz.es f. tekintetében K. vállalja, az azzal kapcsolatos valamennyi munkát 2020. március 13-ig sz.szerűen teljesíti.”
3.3. A K.Sz. 8.1. pontja helyébe a köv. rendelkezés lép:
„A jelen sz.ben foglalt köt. maradéktalan teljesítése esetén K.t
a) a Feladatokért 290.410.937,- Ft + ÁFA összegű;
b) a TöbbletF.ért 74.337.702,- Ft + ÁFA összegű;
válla.díj illeti meg [a továbbiakban az a)-b) pontok szerinti díjak együttesen: váll.díj], a jelen sz.ben meghat. ütemezés szerint kiállított (r)szlák alapján.”
3.4. A K.Sz. 8.10. pontja helyébe a köv. rendelkezés lép:
„Felek a jelen sz. megköt.kor előre nem látható és a F. körében, különösen az annak részét képező kiviteli tervekben vagy műszaki specifikációban, ill. a költségvetési (fő)összesítőkben nem szereplő, de a sz. tárgyának teljesítéséhez, a Projektingatlan rendeltetésszerű és biztonságos használatához műszakilag szükséges munkák (a továbbiakban együttesen: pótmunka) ellenértékének fedezetéül a váll.díj 5%-ának megf. mértékű, 14.520.547,- Ft + ÁFA összegű tartalékkeretet képeznek. Jelen alpont alkalmazásában pótmunkának minősülnek a Ptk.6:244.§ (2) bek. szerinti munkák is, feltéve, megfelelnek a jelen alpont első mondatában rögz. feltételeknek. A tartalékkeret kizárólag a jelen alpont szerint pótmunkaként definiált munkákra használható fel. Pótmunka elrendelésére kizárólag M. jogosult, írásban. A pótmunka elszámolása tételesen történik, a M. képviseletében eljáró műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a K. ajánlatában megadott egységárak figyelembe vételével. Az ajánlatban rögz. egységárak a jelen sz. hatálya alatt nem módosulhatnak, azokra a váll.díj rögz. jellegére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak. Amennyiben a felmerülő pótmunka olyan, előre nem látható elemet is tartalmaz, mely vonatkozásában a K. nyertes ajánlatában egységár nem szerepel, úgy a pótmunka tételes elszámolása a K. által készített, a M. és a M. képviseletében eljáró műszaki ellenőr által írásban jóváhagyott egységár elemzés alapján történik. K. a jóváhagyott és igazoltan elvégzett pótmunka ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.”
3.5. A K.Sz. 8.10. pontja helyébe a köv. rendelkezés lép:
„K. a kiv.nek a M. képv.ben eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint jogosult szlák kibocsátására az alábbi ütemezésben:
a) K. a váll.díj 20%-ának megfelelő műszaki készültség elérését köv. – a M. által igazolt teljesítés esetén – jogosult az 1. r.szla kiállítására, összege 66.135.643,- Ft + ÁFA;
b) K. a váll.díj 40%-ának megfelelő műszaki készültség elérését köv. – a M. által igazolt teljesítés esetén – jogosult a 2. r.szla kiállítására, 66.135.643,- Ft + ÁFA;
c) K. a váll.díj 60%-ának megfelelő műszaki készültség elérését köv. – a M. által igazolt teljesítés esetén – jogosult a 3. r.szla kiállítására, összege 66.135.643,- Ft + ÁFA;
d) K. a váll.díj 80%-ának megfelelő műszaki készültség elérését köv. – a M. által igazolt teljesítés esetén – jogosult a 4. r.szla kiállítására, összege 83.170.855,- Ft + ÁFA;
e) K. a műszaki átadás-átvételi elj. jegyzőkönyvben ig. sikeres lezárását köv. – a M. által ig. telj. esetén – jogosult a végszla kiállítására, összege 83.170.855,- Ft + ÁFA.
3.6. K.Sz. kiegészül 7., 8., 9. sz. mell. jelen Sz.mód. 1., 2. és 3. sz. mellékleteivel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben