Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2210/2020
CPV Kód:45316110-9
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bende-Engelhardt Judit
Telefon: +36 66886583
E-mail: bende@bekescsaba.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SMART városüzem. és közvil. rendszer kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001504352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316110-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Békéscsaba Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területét érintő digitális városüzemeltetési keretrendszert és az üzemeltetési keretrendszerbe illeszthető SMART city berendezéseket, SMART keretrendszerben működtetett közvilágítási elemeket és új fényáramszabályozással működtethető közvilágítási berendezéseket kíván létesíteni.
Ajánlattevő feladatát képezi a beruházásban:
- Az egyesített engedélyezési és kiviteli szintű tendertervek engedélyeztetése, továbbá az ezekre vonatkozó mindennemű tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulás beszerzésében és az engedélyeztetésben való részvétel.
Az Ajánlattevőnek a következő részletes kivitelezői feladatokat kell elvégeznie:
1. A projekt során építési feladat cca. 2400 folyóméter gyengeáramú ellátó létesítmény és alépítmény illetve mintegy 1300 folyóméter erősáramú tápkábel és alépítmény telepítése
2. Digitális városüzemetetési rendszer és informatikai hálózat kiépítése, amelynek alkalmasnak kell lennie a projekt során kihelyezendő alábbiakban részletezett berendezések üzemeltetésére, informatikai és digitális monitoringjára. A megvalósított rendszernek (szoftvernek) alkalmasnak kell lennie a beruházásban meghatározott szerverek, fogadó és üzemeltető központok egyidejű vezérlésére, valamint a városüzemeltetési keretrendszer megrendelői igények szerinti módosítására. Az üzemeltetési keretrendszer Adatbázisának rendszerét tekintve georedundáns módon kell üzemelnie, ahol egymástól fizikailag is távol eső helyszíneken fut az adatletárolás és megjelenítés, ezzel jelentősen csökkentve a nem kívánt szerverkiesések számát. Továbbá számos adatkommunikációs formát kell támogatnia, ezzel biztosítva a lehető legszélesebb körű és leghatékonyabb információ-begyűjtést és áramlást. A városüzemeltetési keretrendszernek képesnek kell lennie integrált eszközök folyamatos monitorozására, hogy mindig naprakész információk álljanak rendelkezésre azok állapotáról és az általuk továbbított adatokról.
3. A város wi-fi-hálózatának kialakítása 41 db WIFI AP egység telepítése és üzembehelyezése, 9 db modulárisan felépített, SMART gyalogos elirányító és információs rendszer telepítése és üzembehelyezése, 11 db környezeti szenzorbox telepítése és üzembehelyezése, 39db optikai szenzor (közlekedés és parkolásmanagement rendszerek) telepítése és üzembehelyezése.
A közvilágítási rendszer fejlesztése során mintegy 7600 közvilágítási berendezés kivitelezése történik meg:
4. A város meghatározott területein -döntő részben az amortizált közvilágítással rendelkező helyszíneken - innovatív, LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestekkel kell megvalósítani a korszerűsítést a jelenlegi lámpatestek cseréjével. A teljes mennyiség mintegy 5190 db. A kivitelezés ezeken a helyszíneken jellemzően a meglévő lámpatestek cseréjével, meglévő hálózaton valósul meg, az aktív elemek érintettségével.
5. További mintegy 153 fénypont esetében a beavatkozás meglévő, jelenleg is üzemelő lámpatestet fog érinteni, amely a hálózat fénytechnikai optimalizálása során áthelyezésre kerül.
6. Mintegy 611 meglévő, jelenleg is üzemelő lámpatestet a beruházás során smart csatlakozóval (Nema 7 pin socket) és/vagy smart vezérléssel (Nema 7 pin socket, IoT) és/vagy felprogramozással kell az új közvilágítási rendszerbe illeszteni.
7. A beavatkozás során további helyszíneken mintegy 1477 fénypont esetében a meglévő berendezés cseréje történik meg smart csatlakozóval (Nema 7 pin socket) és/vagy smart vezérléssel (Nema 7 pin socket, IoT) ellátott új közvilágítási berendezésekre.
8. A beruházás során részben meglévő közvilágítási elemek helyén, részben új telepítésként 26 db moduláris felépítésű komplex smart közvilágítási berendezés létesül, amely a világítási funkciókon túl optikai és környezeti szenzorral, Wi-Fi szolgáltatással is kiegészül. A beruházás az ezekhez kapcsolódó fent említett erős- és gyengeáramú létesítmények megvalósítását is tartalmazza.
9. Egyéb közvilágítási berendezések a projektben: 144 db további meglévő közvilágítási lámpatest cseréje történik korszerűsítésként, meglévő tartószerkezetre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24839 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben