Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2211/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
Telefon: +36 12069733
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 25403586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orosháza Tűzoltó- parancsnokság komplex felújítása
Hivatkozási szám: EKR001214772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Orosháza-Tűzoltó-parancsnokság komplex felújítása, tetőtér beépítéssel, amely az alábbiakat foglalja magában: Felújítással érintett területek:
Főépület: a) Földszinti szintterület: 470 m2 b) Pince hasznos alapterülete összesen: 82 m2 c) Földszint hasznos alapterülete összesen: 376 m2 d)
Torony hasznos alapterülete összesen: 57 m2 e) Emelet hasznos alapterülete összesen: 318 m2 f) Tetőtér hasznos alapterülete: 237 m2
Épület hasznos alapterülete összesen: 1070 m2
Melléképületek: a)1. sz. Kerti eszköz tároló b)2. sz. Tároló + Dohányzó (fa építmény) c)3. sz. Kosár szertár d)4. sz. Műhely /I. szertár e)5. sz. Üzemanyag tároló) f)6. sz. Tartalékszer tároló (Garázs) g)7. 8. sz. Udvari tároló - Porta Melléképület hasznos alapterület: 432,53 m2
A felújítás magában foglal építészeti, gépészeti és villamos munkákat is.
Főbb elemek: Bontási munka 10 m3-es konténerből 45 db (födémfeltöltés 150 m3, betonaljzat 30 m3, vasbeton 13 m3) Homlokzati csőállvány készítés 1260 m2 Beton aljzat készítés 40m3 Teherhordó fal készítése 60 m2 Válaszfal készítése 450 m2 Betonacél szerelés 21,41 t Sík vagy alulbordás vasbeton lemez 49 m3 Fa tetőszerkezetek 600 m2 Álmennyezet 210 m2 Tetőfedés betoncserepekkel 300 m2 Padlóburkolat 1050 m2 Ipari padlóburkolat 190 m2 Homlokzati műanyag nyílászárók 68 db Tetőtéri nyílászáró 80 db Diszperziós festés 3100 m2 Talajnedvesség elleni szigetelés 440 m2 Homlokzati hőszigetelés 820 m2 Beépített öltözőszekrények 28 db Lefolyócső szerelés 548 m Gázvezeték szerelés 10 m Vízvezeték szerelés 815 m Fűtési vezeték szerelés 822 m Padlófűtés szerelés 323 m2 Tetőtér beépítése: 237 m2 Optikai füstérzékelő 68 db Inverteres split klímaberendezés 28 db Napelemtáblák 82 db Napkollektor rendszer 2,3 m2 T5 ill. LED lámpatestek, térvilágítás, villámvédelem kiépítés, kb. 600 mérőpontra központi antennarendszer, EDR antenna szerelés
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24204 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben