Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2231/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Teljesítés helye:Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75531906
Postai cím: Seregélyesi Út 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535702
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.fmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018362020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018362020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Traumatológiai és szájsebészeti implantátumok
Hivatkozási szám: EKR000018362020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Traumatológiai és szájsebészeti implantátumok, 25 részben
Ajánlatkérő keretszerződést köt a részenként meghatározott keretmennyiségekre.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 25
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TRAUMATOLÓGIAI IMPLANTÁTUMOK
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7 576 darab
1/1 "Mini" egyenes lemez, acél, 1,5 - 2,7 mm átmérőjű csavarokhoz 2-8 lyukkal elérhető változatban.2db
1/2 "Mini" L - lemez, "merőleges", acél, 1,5 - 2,7 mm átmérőjű csavarhoz2+2-3 lyukkal elérhető változatban.2db
1/3 "Mini" L - lemez, "ferde", acél, 1,5 - 2,7 mm átmérőjű csavarhoz 2+2-3 lyukkal elérhető változatban.2db
1/4 "Mini" T - lemez, acél, 1,5 - 2,7 mm átmérőjű csavarhoz2+2-3-5 lyukkal elérhető változatban.2db
1/5 Kis DC lemez, acél, 2,7 mm átmérőjű csavarokhoz 3-12 lyukkal elérhető változatban. 10db
1/6 „Kis fragmentum” (smallfragment), acél, önkompresziós lemez 3,5 és 4 mm-es csavarokhoz4-12 lyukkal elérhető változatban. 140 db
1/7 Harmadcső-lemez, acél, 3,5 és 4 mm-es csavarokhoz3-12 lyukkal elérhető változatban.140db
1/8 Kis T-lemez (smallfragment), acél, 3,5 és 4 mm-es csavarokhoz, a lemez hossztengelyére merőlegesen illeszkedő kiszélesedő résszel 3-4+3-8 lyukkal elérhető változatban. 10db
1/9 Kis T-lemez (smallfragment), acél, 3,5 és 4 mm-es csavarokhoz, a lemez hossztengelyére ferdén illeszkedő kiszélesedő résszel3+3-8 lyukkal elérhető változatban.10db
1/10 Karmos (külboka) lemez, acél, 5 karmú, 3,5 és 4 mm-es csavarokhoz4-8 lyukkal elérhető változatban.220db
1/11 "Széles” önkompresziós lemez, acél 4,5 és 6,5 mm-es csavarokhoz önkompressziós furatokkal5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,22,26 lyukkal elérhető változatban.4 db
1/12 L-támasztólemez („nagy fragmentum”) Rozsdamentes acél csontrögzítő lemez 4,5 és 6,5 mm-es csavarokhoz jobbos és balos kivitelben4-8 lyukkal elérhető változatban (kettesével növekvő).20db
1/13 Rekonstrukciós lemez („nagy fragmentum”), acél, egyenes, 4,5 és 6,5 mm-es csavarokhoz 3-18-lyuk egyesével növekvő változatban elérhető (17 lyukas nem szükséges) 4db
1/14 Rekonstrukciós lemez („nagy fragmentum”), acél, ívelt, 4,5 és 6,5 mm-es csavarokhoz6-20 lyukig kettesével növekvő változatban elérhető.4db
1/15 Rekonstrukciós lemez („kis fragmentum”), acél, egyenes, 3,5 és 4 mm-es csavarokhoz 3-28 lyukig 10 lyuktól kettesével növekvő változatban elérhető.10db
1/16 Rekonstrukciós lemez („kis fragmentum”), acél, ívelt, 3,5 és 4 mm-es csavarokhoz3-20 lyukig kettesével növekvő változatban elérhető.24db
1/17 Corticalis csavar, önvágó, acél, 2,7 mm6-44 mm két mm-kéntnövekvő változatban elérhető.40db
1/18 Corticalis csavar, acél, 3,5 mm 1,25mm menetemelkedésű, 12 mm-30mm belső, hatlapfejű kulcsnyílású 20db
1/19 Corticalis csavar, acél, 3,5 mm 1,25mm menetemelkedésű, 32 mm-65 mm, belső, hatlapfejű kulcsnyílású 20db
1/20 Corticalis csavar, acél,önvágó, 3,5mm 1,25 mm menetemelkedésű, 12 mm-30 mm, belső, hatlapfejű kulcsnyílású 2000db
1/21 Corticalis csavar, acél, önvágó, 3,5mm 1,25 mm menetemelkedésű, 32 mm-65 mm, belső, hatlapfejű kulcsnyílású 200db
1/22 Spongiosa csavar, önvágó, acél, 4mm, max. 55 mm hossz. rövid, közepesen hosszú menetes változatban, belső, hatlapfejű kulcsnyílású10-70 mm-ig két mm, 40 mm-től öt mm-ként növekvő változatban elérhető 500db
1/23 Corticalis csavar 4,5 mm, acél, belső, hatlapfejű kulcsnyílású12-60 mm-ig két mm, 60-110 mm-ig öt mm-ként növekvő változatban elérhető 120db
1/24 „Malleolar” csavar 4,5 mm, acél, önvágó, nem végig menetes25-80mm öt mm-ként növekvő változatban elérhető.100db
1/25 Spongiosa csavar önvágó, acél, 6,5 mm, rövid, közepesen hosszú és végig menetes változatban, belső, hatlapfejű kulcsnyílású14-135 mm változatban elérhető. 300db
1/26 Fémalátét, acél,4 mm-es spongiosa csavarhoz200db
1/27 Fémalátét, acél, 6,5mm-es spongiosa csavarhoz 60db
1/28 Kirschner-drót, acél,mindkét végén hegyezett, 0,8 - 3 mm, 80-300mm hosszúságban 1000db
1/29 Kirschner-drót, acél,egyik végén hegyezett, 0,8 - 3 mm, 80-300 mm hosszúságban 2200db
1/30 Kirschner-drót, acél, menetes, 1,5 - 3mm, 150-350mm hosszúságban200db
1/31 Cerclage drót, acél,lágy, tekercs (10 m), 1,5mm 4db
1/32 Cerclage drót, acél,lágy, tekercs (10m), 0,8mm 2db
1/33 Cerclage drót, acél,lágy, tekercs (10m) 1mm 2db
1/34 Cerclage drót, acél,lágy, tekercs (10m), 1,2m 2db
1/35 Cerclage drót,acél,lágy, tekercs 1,4mm 2db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempont a III.1.2. pontban került rögzítésre

II.2.1)
Elnevezés: SPONGIOSA CSAVAROK
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 130 darab
2/1 Spongiosa csavar, 4 mm, furatos, önvágó, acél, rövid, és végig menetes változatban, belső, hatlapfejű kulcsnyílású, tengelyében 1,2 mm átmérőjű furattal10-30 mm-ig kettesével, utána 2.5mm-enként 50 mm-ig, utána 5mm-enként növekvő 70mm-ig elérhető változatban. 1 dbMűszerkészlet követelmény. K3 40db
2/2 Spongiosa csavar, 4 mm, furatos, önvágó, acél, rövid, és végig menetes változatban, belső, hatlapfejű kulcsnyílású, tengelyében 1,55 mm átmérőjű furattal10-70mm-ig elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. K3 40db
2/3 Spongiosa csavar, 6,5 mm, furatos, önvágó, acél, rövid, közepesen hosszú és végig menetes változatban, belső, hatlapfejű kulcsnyílású, tengelyében 2,2 mm átmérőjű furattal 14 mm- 40mm-ig kettesével, utána ötösével növekvő 140 mm-ig változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. K3 30db
2/4 Spongiosa csavar, 6,5 mm, furatos, önvágó, acél, rövid, közepesen hosszú és végig menetes változatban, belső, hatlapfejű kulcsnyílású, tengelyében 3,2 mm átmérőjű furattal40-120 mm-ig ötösével növekvő változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. K3 20db
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.

K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
Értékelés: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli, az alábbiak szerint:
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
A méretszortiment valamennyi tételét szükséges beárazni, majd a nettó darabárakat összeadni és elosztani a szortiment szerinti darabszámmal. Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A soronként adott méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely sorra vonatkoztatva került megajánlásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli, a karakterkorlát miatt a II.2.) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: TITÁN SPONGIOSA CSAVAROK, LEMEZEK
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 180 darab
3/1 Spongiosa csavar, 6,5 mm, furatos, önvágó, titán, rövid menetes és végig menetes változatban, a menetes és nem menetes részen azonos szárátmérővel, belső, hatlapfejű kulcsnyílású, alacsony profilú fejjel, tengelyében 3,2 mm átmérőjű furattal, a könnyebb eltávolítás végett visszafelé is önvágó menettel.40-120 mm-ig ötösével növekvő változatban.1 db Műszerkészlet követelmény. K3 50 db
3/2 Spongiosa csavar, 8 mm, furatos, önvágó, titán, rövid menetes és végig menetes változatban, a menetes és nem menetes részen azonos szárátmérővel, belső, hatlapfejű kulcsnyílású, alacsony profilú fejjel, tengelyében 3,2 mm átmérőjű furattal, a könnyebb eltávolítás végett visszafelé is önvágó menettel.60-120 mm-ig ötösével növekvő változatban.1 db Műszerkészlet követelmény. K3 50 db
3/3 Fémalátét, titán, 6,5 mm-es spongiosa csavarhoz K3 50 db
3/4 Fémalátét, titán, 8 mm-es spongiosa csavarhoz K3 30 db
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.

K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú (K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
Értékelés: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli, az alábbiak szerint:
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
A méretszortiment valamennyi tételét szükséges beárazni, majd a nettó darabárakat összeadni és elosztani a szortiment szerinti darabszámmal. Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A soronként adott méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely sorra vonatkoztatva került megajánlásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli, a karakterkorlát miatt a II.2.) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: COMBNYAKCSAVAR, ACÉL FURATOS
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 102 darab
4/1 Combnyakcsavar, acél, furatos, 9,5 mm, a menetes részen oldalfuratokkal a combfejben lévő nyomás csökkentésére, kiszélesedő fejrész nélkül. A műszerkészlet tartalmazzon célzót a csavarok párhuzamos behelyezéséhez és adjon lehetőséget egy-, vagy kétlyukú toldalék felhelyezéséhez a szögstabilitás növelésére. 75-140 mm-ig ötösével növekvőváltozatban.2 db Műszerkészlet követelmény. K5 100db
4/2 Toldaléklemez, acél, alkalmazható kettős combnyakcsavarozásnál, és a distalis csavar stabilizálására szolgál.1+1 és 2+2 lyukas elérhető változatban. K1 2 db
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú (K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
Értékelés:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli, az alábbiak szerint:
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
A méretszortiment valamennyi tételét szükséges beárazni, majd a nettó darabárakat összeadni és elosztani a szortiment szerinti darabszámmal. Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A soronként adott méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely sorra vonatkoztatva került megajánlásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli, a - karakterklorát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: FELSŐ UGRÓIZÜLETI DÉZISHEZ SZEG
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 beavatkozás
A felső ugróizület elmerevítéséhez használandó, a sarokcsont felől bevezethető titán velőűrszeg többszörös reteszelhetési lehetőséggel. Egy célzókar álljon rendelkezésre a reteszcsavarok rögzítéséhez. Ugyanezen célzókaron keresztül legyen bevezethető a sarokcsontba a penge is. Velőűrszeg méret: 10-12-13 mm Øx150-180-240 mm hosszban elérhető változatban. 4 beavatkozás U

U: utazó tálca: (Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot, illetve azon felül a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből olyan számút bocsát átmenetileg "utazó tálcán" a hozzátartozó műszerkészlettel együtt az ajánlatkérő rendelkezésére az igényfelmerülésétől számított maximum 48 órán belül, mellyel egy műtét biztonságosan elvégezhető.)
Értékelés: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli, fajlagos árszámítás alapján, az alábbiak szerint:
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
A méretszortiment valamennyi tételét szükséges beárazni, majd a nettó darabárakat összeadni és elosztani a szortiment szerinti darabszámmal. Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A soronként adott méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely sorra vonatkoztatva került megajánlásra.
Ajánlatkérő a beavatkozásonkénti árat értékeli akként, hogy az 5. részben 1db velőűr szeg átlagár + 1 db calcaneus penge átlagár + 3 db reteszcsavar átlagárat szükséges Ajánlattevőknek összeadniuk és a Felolvasólapon szerepeltetni.
Ajánlatkérőnek az így számolt legalacsonyabb ár a legkedvezőbb.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli, fajlagos árszámítás alapján, a - karakterkorlát miatt - a II.24.) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: MŰANYAG ALÁTÉTEK
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 40 darab
6/1 Kör alakú műanyag alátét karmokkal, szalagrögzítésre, 8 mm átmérőjű, 3,2 mm-es furattal, röntgenárnyékot adó jelöléssel a műanyagban. K5 20 db
6/2 Kör alakú műanyag alátét karmokkal, szalagrögzítésre, 13,5 mm átmérőjű, 5,5 mm-es furattal, röntgenárnyékot adó jelöléssel a műanyagban. K5 20 db
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.

K: Konszignációs raktár: Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú (K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a két sorra adott nettó összértéket értékeli.

II.2.1)
Elnevezés: TITÁN VELŐŰRSZEGEK
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 70 beavatkozás
7/1 Felkarcsont velőürszeg, titán a felkarcsont vállizületi felőli vége töréseinek rögzítésére. A vállizület felőli törtdarabon át történő bevezetéskor legalább négy reteszelő csavar legyen ott elhelyezhető különböző síkokban. A fejben rögzülő reteszcsavarok fejükön keresztül külön is legyenek reteszelhetőek megfelelő célzó eszköz segítségével. A velőűrszeg disztálisan is legyen retelszelhető, zárócsavar 0-2-5-10-15mm nagyságban álljon rendelkezésre.V előűrszeg méret: átmérő: 8.0 mm (proximálisan 9,5 mm)-9.5mm(proximálisan 11 mm) hossz:160mm, átmérő: 7.0-8.5mm(proximálisan 9,5 mm)x hossz:180-315mm. Reteszcsavar méretek:4,5 mm átmérő 20-60 mm hossz, 3,5 mm átmérő 26-52 mm hossz, 4 mm átmérő 18-70 mm hossz2 mm ugrásokkal elérhető változatban.1 db Műszerkészlet követelmény. K1 40beavatkozás

7/2 Zárt keresztmetszetű sípcsont velőűrszeg, titán, furatos. A szeg a hagyományos reteszelési lehetőségek mellett rendelkezzen olyan, a szeg végéhez lehető legközelebb elhelyezett furatokkal is, amelyek a térd, illetőleg a bokaizülethez közeli törések esetén is lehetővé teszik a rögzítést. A szeg rendelkezzen intraoperatív kompressziós eszközzel. Legyen elérhető hozzá zárócsavar0-5-10-15 mm nagyságban. Szögstabil reteszcsavar a stabilitás megnövelése érdekében. Velőűrszeg méret:8-10x255-435 mm;11-13x255-465 mm elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. K2 30 beavatkozás
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
K: Konszignációs raktár: Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető.
Értékelés: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos árszámítás alapján, az alábbiak szerint.
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
A méretszortiment valamennyi tételét szükséges beárazni, majd a nettó darabárakat összeadni és elosztani a szortiment szerinti darabszámmal. Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
7/1 1 db velőűrszeg átlagár + 4 db reteszcsavar átlagár + 1 db zárócsavar átlagár= értékelésre kerülő ajánlati ár

7/2 1 db velőűrszeg átlagár + 6 db reteszcsavar átlagár + 1 db zárócsavar átlagár= értékelésre kerülő ajánlati ár
Az értékelésre kerülő ajánlati árat Ajánlatkérő összesíti, és az így kapott legalacsonyabb érték Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos árszámítás alapján, az alábbiak szerint, a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: SZÖGSTABIL ACÉL LEMEZ
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szögstabil, élére előhajlított, acéllemez csavarkészlettel és kábelrendszerrel a combcsont csípőprotézis-szár körüli töréseinek rögzítésére. A lemeznek alkalmasnak kell lennie részben csavarral, részben pedig drótcerclage-zsal, illetve kábelszisztémás rendszerrel történő rögzítésekre. A lemez kombinált lyukakat tartalmazzon. A rendszer tegye lehetővé bármely lyuknál a szögstabil csavar, a kiegészítő lemezfeltét és a kábeles rögzítés alternatív használatát. Álljon rendelkezésre önfúró és önvágó csavar, periprotetikus törések rögzítéséhez rövid, önvágó, tompa végű, szögstabilkortikális csavar, és kiegészítő lemezfeltét a protézist "elkerülő" csavarokhoz. A szögstabil csavar és a lemez szögstabil lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen. 6-22 lyukas elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 12 beavatkozás
U: utazó tálca: (Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot, illetve azon felül a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből olyan számút bocsát átmenetileg "utazó tálcán" az ajánlatkérő rendelkezésére az igényfelmerülésétől számított maximum 48 órán belül, mellyel egy műtét biztonságosan elvégezhető.)
Műszerkészletet minden műtéti alkalomkor biztosítania kell a nyertesnek, ami a beavatkozást követően visszaadásra került.
Értékelés: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos árszámítás alapján, az alábbiak szerint:
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
A méretszortiment valamennyi tételét szükséges beárazni, majd a nettó darabárakat összeadni és elosztani a szortiment szerinti darabszámmal. Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Ajánlatkérő a beavatkozásonkénti árat értékeli akként, hogy a 8. részre történő megajánlásra 1 db lemez átlagár + 3 x csavar (önvágó, szögstabil) átlagár + 3 x cerclage kábel +3 db rögzítő átlagárat szükséges Ajánlattevőknek összeadniuk és a Felolvasólapon szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos árszámítás alapján, a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: KÉZSEBÉSZETI IMPLANTÁTUM
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
52 beavatkozás
9/1 "Kézsebészeti tálca:Moduláris rendszer, mely tegye lehetővé a kéz csontos váz sérüléseinek anatómiai szintézisét. A különböző arthrodézisek és osteotomiák mozgásstabilitását biztosítsa külső rögzítések nélkül.A különböző műtéti indikációnak megfelelően legalább 5 féle méretet tartalmazzon.(4modul). Az 1.5mm, 2.0mm és a 2.4mm-es modul tartalmazzon lcp (szögletstabil implantátumokat). A lemezek elvékonyítottak legyenek, így szövetbarát. A csavarok elsüllyeszthetőek legyenek. Tartalmazzon anatómiai adaptációs lemezeket is. A csavarok az 1.5mm-től önvágóak legyenek, így nem kell menetet metszeni. A metallurgia titán legyen. Speciális beültető eszközöket tartalmazzon minden egyes modul. A szögletstabil csavarokhoz nyomatékváltó is párosuljon, meggátolva a csavarok beszakítását. Speciális fúróvezetőt is tartalmazzon, mely kalibrált legyen, ezzel segítve a csavarhosszmérést.
Modulok: 1.0mm és 1.3mm-es --DIP izület töréseire, distal és kp phalangsfixációja
1.5mm-es(szögletstabil csavarokkal is)phalangs, metacarpus törésekre
2.0mm-es(szöletstabil csavarokkal is)speciális nyomatékváltóval (0.4Nm)
metacarpus, kéztőcsontok töréseinél
2.4mm-es speciális nyomatékváltóval(0.8Nm) --- kéztőcsontok, distalradius" K3 30 beavatkozáshoz
9/2 "Anatómiailagelőrehajlított, fragment specifikus töréskezelést és az ízületbe hatoló romos töréskezelést biztosító variábilis szögállású, szögstabil rendszer. Az ízülethez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez legyen, mely a radiusdistális vég szögstabil rögzítését tegye lehetővé, poliaxiális kiképzésű önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal, az önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal és igény esetén a 2,4 mm-es hagyományos önvágó kortikális csavarokkal, melyek 8-30 mm hosszúságban legyenek elérhetők.
A lemez és a szögstabil csavarok között kúpos menetkapcsolat jöjjön létre.
A variábilis csavarok 15° mozgást engedményezzenek minden irányban. A variábilis szögstabil csavarok négy oldalon feküdjenek fel a lemez a variábilis lyukán, ezáltal megkönnyítik és lehetővé teszik a csavarok többszöri ki és behelyezését, valamint megtartják a max. 15°-os csavarbehelyezéskor a szögstabil állapotot.
Anyaga titán jobbos, balos kivitelben, a fejrészen 6-7 variábilis lyukkal, a szárrészen 2-3-4-5 kombi lyukkal legyen elérhető .
A beültető készlet tartalmazzon egy univerzális fúróvezetőt, amely lehetővé tegye a variábilis és a fix szögletű csavarok előfúrását, segítsen a pontos célzásban és a csavarszár-szög (irányonkénti max.15°) meghatározásában, valamint legyen alkalmas a csonton lévő lemez pozíciónálásában, elemelésében.
A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.
A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyagatitánium ötvözet." K3 20 beavatkozáshoz
9/3 Csukló arthrodesis lemez, szögstabil, titán, egyenes, proximalisan és distalisan különböző átmérőjű csavarokkal, csavarkészlettel.Lemez méret:4 furat x 2.7 mm Ø, 4 vagy 5 furat x 3.5 mm Ø változatban. Műszerkészlet követelmény. U 2beavatkozáshoz
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
U: utazó tálca biztosítása szükséges.
K: Konszignációs raktár: biztosítása szükséges.
Műszerkészletet minden műtéti alkalomkor biztosítania kell a nyertesnek, ami a beavatkozás után visszaadásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempont a III.1.2. pontban került rögzítésre.

II.2.1)
Elnevezés: KOMBINÁLT SZÖGSTABIL LEMEZ
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 110 beavatkozás
10/1 "Kombinált" szögstabil lemez, acél, diaphysisen nagyobb, metaphysisen kisebb átmérőjű csavarok használatának lehetőségével, nem kiszélesedő, tibiához vagy humerushoz, csavarkészlettel. Humerus 3-5 furattal, tibia 6-8 furattal elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 8 beavatkozás
10/2 Szögstabil, acél lemezpárok, csavarkészlettel, a felkarcsont könyökizületi vége darabos töréseinek rögzítésére Anatómiai előhajlítás, annak megfelelően külső és belső oldali, valamint jobbos-balos kivitel szükséges; a diaphysisre terjedő részen hagyományos csavarok behelyezésének lehetőségével is ("kombinált furat"). A szögstabil csavar és a lemez szögstabil lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen. 3-17 lyukas elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 16 beavatkozás
10/3 Szögstabil, acél lemez, csavarkészlettel, a proximalishumerus törések rögzítésére. Lehetőség legyen a felkarfejbe több, különböző irányú csavar elhelyezésére, a lemez szárán kombinált lyukakkal. A szögstabil csavar és a lemez szögstabil lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen. A törés augmentálására álljon rendelkezésre kanülált szögstabil csavar is. 3-9 lyukas elérhető változatban. 2 db Műszerkészlet követelmény. A műszerkészletnek tartalmaznia kell olyan bevezető kart is, amely lehetővé teszi a minimalinvazív behelyezést a humerusfej felől. K2 10 beavatkozás
10/4 Szögstabil, acél lemez, csavarkészlettel, a tibiadistalis vég (pylon) töréseinek rögzítésére. A száron kombinált lyukakat tartalmazzon, és medial felől legyen felhelyezhető. A lemez kiszélesedő metafizeális része tartalmazzon kombi lyukakat is, és a lemez végén ne legyen a belbokacsúcs rögzítésére szolgáló, letörhető furat. A furatokból a behelyezett csavarok feje ne emelkedjen elő, és legyen lehetőség 2,7 mm-es csavarok behelyezésére is a metaphysisbe. A szögstabil csavar és a lemez szögstabil lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen. 4-14 lyukas elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. K1 20 beavatkozás
10/5 Szögstabil, acél lemez, csavarkészlettel, a femurdistalis töréseinek rögzítésére. Előhajlított, jobbos-balos, lateralisan felhelyezhető. A lemez a szár részen kombinált lyukakat tartalmazzon. Álljon rendelkezésre önfúró és önvágó csavar, periprotetikus törések rögzítéséhez rövid, önvágó, tompa végű, szögstabilkortikális csavar, és kiegészítő lemezfeltét a protézist "elkerülő" csavarokhoz. A szögstabil csavar és a lemez szögstabil lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen. 5-19 lyukas elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. A műszerkészletben a bevezetést megkönnyítő, röntgennel átvilágítható olyan célzó szerepeljen, melynek tartozékai azt is tegyék lehetővé, hogy a lemez és a csont között kompresszió legyen kialakítható. K1 12 beavatkozás
10/6 Szögstabil, titán lemez, csavarkészlettel, a femurdistalis töréseinek rögzítésére. Előhajlított, jobbos-balos, lateralisan felhelyezhető. A lemez a szár részen kombinált lyukakat tartalmazzon. Álljon rendelkezésre önfúró és önvágó csavar, periprotetikus törések rögzítéséhez rövid, önvágó, tompa végű, szögstabilkortikális csavar, és kiegészítő lemezfeltét a protézist "elkerülő" csavarokhoz. A szögstabil csavar és a lemez szögstabil lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen. 5-19 lyukas elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. A műszerkészletben a bevezetést megkönnyítő, röntgennel átvilágítható olyan célzó szerepeljen, melynek tartozékai azt is tegyék lehetővé, hogy a lemez és a csont között kompresszió legyen kialakítható. K1 12 beavatkozás
10/7 Szögstabil, acél lemez, csavarkészlettel, a tibiaproximalis töréseinek rögzítésére. Előhajlított, jobbos-balos, lateralisan felhelyezhető. A lemez szár részén kombinált lyukakat tartalmazzon. A szögstabil csavar és a lemez szögstabil lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen. Álljon rendelkezésre önfúró és önvágó csavar is. 5-13 lyukas elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény.
Folytatás: III.1.2. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés a III.1.2) pontban foglaltak szerint.

II.2.1)
Elnevezés: GYEREK VELŐŰR SIN
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyerek velőűr sin, acél, átmérő 1,2 mm-1,8 mm, hossza 220 mm-300 mm 60 darab
Értékelés: Ajánlatkérő a méretsorozat nettó átlagárát értékeli.
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a méretsorozat nettó átlagárát értékeli a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: REKONSTRUKCIÓS LEMEZ
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
20 beavatkozás
12/1 Egyenes rekonstrukciós lemez, acél, medencetörések rögzítéséhez, a csavarok furatával koncentrikusan lekerekített oldalélekkel és végekkel ("Sherman"-típusú), a furatok közötti "nyak"-résszel, mind 3,5 mm-es, mind pedig 4,5 mm-es csavarok befogadására alkalmas furatokkal, csavarkészlettel. 2-20 lyukas elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 5 beavatkozás
12/2 Egyenes rekonstrukciós lemez, acél, medencetörések rögzítéséhez, a csavarok furatával koncentrikusan lekerekített oldalélekkel és végekkel ("Sherman"-típusú), a furatok közötti "nyak"-rész nélkül, mind 3,5 mm-es, mind 4,5 mm-es, mind pedig csavarok befogadására alkalmas furatokkal, csavarkészlettel. 2-20 lyukas elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 5 beavatkozás
12/3 Ívelt rekonstrukciós lemez, acél, legalább két különböző íveltséggel a medencetörések rögzítéséhez, a csavarok furatával koncentrikusan lekerekített oldalélekkel és végekkel ("Sherman"-típusú), a furatok közötti "nyak"-résszel, mind 3,5 mm-es, mind pedig 4,5 mm-es csavarok befogadására alkalmas furatokkal, csavarkészlettel. 4-20 lyukas elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 5 beavatkozás
12/4 Ívelt, rekonstrukciós lemez, acél, 4 és 6 lyukú, a két középső furat között megnövelt távolsággal és szélességgel symphyseolysis rögzítéséhez, a csavarok furatával koncentrikusan lekerekített oldalélekkel és végekkel, a furatok közötti "nyak"-résszel, mind 3,5 mm-es, mind pedig 4,5 mm-es csavarok befogadására alkalmas furatokkal, csavarkészlettel. 4-20 lyukas elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 5 beavatkozás
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
U: utazó tálca; (Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot, illetve azon felül a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből olyan számút bocsát átmenetileg "utazó tálcán" az ajánlatkérő rendelkezésére az igényfelmerülésétől számított maximum 48 órán belül, mellyel egy műtét biztonságosan elvégezhető.)
Műszerkészletet minden műtéti alkalomkor biztosítania kell a nyertesnek, ami a beavatkozás után visszaadásra kerül.
Értékelés:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, az alábbiak szerint. Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
12/1 1 db lemez átlagár + 6 db kortikális csavar átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár
12/2 1 db lemez átlagár + 6 db kortikális csavar átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár
12/3 1 db lemez átlagár + 6 db kortikális csavar átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár
Az értékelésre kerülő ajánlati árat Ajánlatkérő összesíti, és az így kapott legalacsonyabb érték Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: MC FIXATEUR
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fixateurexterne nyárs a meglévő MC fixateur-höz, 2-3-5 mm átmérőjű, önvágó, végén menetes, hegye gúla alakban hegyezve 70-350 mm hosszúságban. Az MC fixateur behelyezéséhez szükséges1 db Műszerkészlet a követelmény. K3 40 darab
K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető.
Értékelés: Ajánlatkérő a méretsorozat nettó átlagárát értékeli.
Ajánlattevőknek az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a méretsorozat nettó átlagárát értékeli a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: TROHANTER SZEGEK
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 320 beavatkozás
14/1 Trochanter szeg proximálisan 15,5 mm átmérőjű legyen, acél, egyetlen 10,5 mm átmérőjű, menetes csavarral a combnyakon át a fejbe, röntgen áteresztő célzókarral a rövid szegekhez max.240 mm. 180-420 mm elérhető változatban.4 db Műszerkészlet követelmény. K3 270 beavatkozás
14/2 Trochanter szeg proximálisan 15,5 mm átmérőjű, titán, egyetlen 10,5 mm átmérőjű menetes csavarral a combnyakon át a fejbe, röntgen áteresztő célzókarral a hosszú szegekhez 340-420 mm. 1 db Műszerkészlet követelmény. K2 50 beavatkozás
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető.
Értékelés: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, az alábbiak szerint. Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
14/1 1 db velőűrszeg átlagár + tomporcsavar átlagár + 2 db reteszcsavar átlagár + lezárócsavarár = értékelésre kerülő ajánlati ár
14/2 1 db velőűrszeg átlagár + tomporcsavar átlagár + 2 db reteszcsavar átlagár + lezárócsavarár = értékelésre kerülő ajánlati ár
Az értékelésre kerülő ajánlati árat Ajánlatkérő összesíti, és az így kapott legalacsonyabb érték Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, a karakterkorlát miatt a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: ELASZTIKUS TITÁN VELŐŰRSZEG
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elasztikus titán velőűrszeg, 1,5-4 mm. A szegnek csak az egyik vége legyen profilírozott. 1 db Műszerkészlet követelmény.
1.5x70-290mm + 440mm 2.0x110-330mm + 440mm 2.5x150-370mm + 440mm
3.0x190-410mm + 440mm 3,5x230-440mm 4.0x270-440mm elérhető változatban.
K3 40 darab
K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú (K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
A műszerkészletet a szerződés teljes időtartamára kell biztosítani.
Értékelés: Ajánlatkérő a méretsorozat nettó átlagárát értékeli.
Ajánlattevőknek az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a méretsorozat nettó átlagárát értékeli, a karakterkorlát miatt a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: KOMPRESSZIÓS CSAVAR
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
"Fej nélküli kompressziós csavar egyaránt legyen alkalmas scaphoid, patella, capitullum, carpal, metacarpal, tarsal és metatarsal törésekre, intrarticularis törésekre, valamint osteotomiákra.
A csavar kannülált legyen, így lehetővé teszi a vezető dróttal történő biztos behelyezést. A fej és száron lévő menetek egyforma menetmagasságúak legyenek, így érve el behelyezéskor a kontrollált kompressziót, mely abszolút stabilitást adva biztosítja a csont gyógyulását. A csavarnak ne legyen feje, így teljesen belesüllyeszthető a csontba, nem okozva további lágyrész irritációt. A 2.4mm-es, rövid menetes, titan csavarok legalább 9-40mm hosszúságban, a hosszú menetes titan csavarok legalább 16-40mm-es hosszúságban álljanak a kórház rendelkezésére.
A 3.0mm-es, rövid menetes, titán csavarok legalább 10-40mm hosszúságúak, míg a hosszú menetes titán csavarok legalább 16-40mm hosszúságúak legyenek." 1 db Műszerkészlet követelmény. K2 20 darab
K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
Értékelés: Ajánlatkérő a 4 db középméretű csavar nettó átlagárát értékeli.
Ajánlattevőknek az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 4 db középméretű csavar nettó átlagárát értékeli a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: BORDALEMEZ
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bordatörések rögzítésére szolgáló lemez, ráhajlítható "fülekkel" rögzülő. 16-26mm elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. K2 40 darab
K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
A műszerkészlet biztosítása a teljesítés teljes időtartamára vonatkozik.
Értékelés: Ajánlatkérő a méretsorozat nettó átlagárát értékeli.
Ajánlattevőknek az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a méretsorozat nettó átlagárát értékeli, a karakterkorlát miatt a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: TROCHANTER ÉS VELŐŰRSZEGEK
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 140 beavatkozás
18/1 Felkarcsont kanülált velőürszeg rendszer7-8-9 mm átmérőkben,180-300 mm hosszméretben, legyen elérhető a szegrendszerben 140 mm és 160 mm rövid szeg, acél, mely alkalmas mind a felkarcsont vállizületi felőli végének törései, mind a középrész (diaphysis) töréseinek rögzítésére, utóbbi esetben akár a fej felőli, akár a könyök felőli oldalon történő bevezetéssel. A vállizület felőli törtdarabon át történő bevezetéskor legalább négy reteszelő csavar legyen ott elhelyezhető különböző síkokban. A szegek bevezetéssel ellentétes oldali reteszelhetősége alkalmazkodjon a felhasználási területhez a reteszcsavarok elhelyezhetőségét illetően. Rendelkezzen zárócsavarral A célzást segítse a gombnyomással forgatható proximáliscélzókar, mely segítségével szerelésmentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok. A többféle szeg egyetlen beültető készlettel használható legyen, mely biztosítja az antegrád és a retrográd bevezetési lehetőséget is. 2 db Műszerkészlet követelmény. K2 30 beavatkozás
18/2 Zárt keresztmetszetű sípcsont velőűrszeg, acél, furatos, proximalisan legalább kettő, distalisan legalább három reteszfurattal. 8-9-10x270-420 mm elérhető változatban. 2 db Műszerkészlet követelmény. K3 50 beavatkozás
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.

K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
A műszerkészlet biztosítása a teljesítés teljes időtartamára vonatkozik.
Értékelés: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, az alábbiak szerint.
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
18/1 1 db velőűrszeg átlagár + 4 db reteszcsavar átlagár + lezárócsavar átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár
18/2 1 db velőűrszeg átlagár + 5 db reteszcsavar átlagár + lezárócsavarár = értékelésre kerülő ajánlati ár
Az értékelésre kerülő ajánlati árat Ajánlatkérő összesíti, és az így kapott legalacsonyabb érték Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: SZÖGSTSABIL TITÁN LEMEZEK, ÉS KOMPRESSZIÓS CSAVAR
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
40 darab, valamint 170 beavatkozás
19/1Szögstabil, titán alapanyagú lemezek, csavarkészlettel, a felkarcsont könyökizületi vége és az olecranon darabos töréseinek rögzítésére Anatómiai előhajlítás, annak megfelelően külső és belső oldali, valamint jobbos-balos kivitel szükséges; a rendszer tegye lehetővé a lemezbe a csavarok változó szögállásban történő behelyezését ("polyaxialplate"). 3-11 furatos elérhető változatban. 2 db Műszerkészlet követelmény.K2 50 beavatkozás
19/2Szögstabil, titán lemez, csavarkészlettel, a tibiadistalis vég (pylon) töréseinek rögzítésére. A lemez kiszélesedő része alkalmas legyen a distalis fragmentumba több darab és több irányban elhelyezkedő csavar behelyezésére, a lemez csúcsán a belbokacsúcs rögzítésére szolgáló, hajlítható furat legyen, és medial felől legyen felhelyezhető. A rendszer tegye lehetővé a lemezbe a csavarok változó szögállásban történő behelyezését ("polyaxialplate"). 9/ 6-18 lyukas elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény.K2 20 beavatkozás
19/3Szögstabil, titán lemez, csavarkészlettel, a radiusdistalis töréseinek tenyéri oldal felől történő rögzítésére. Anatómiai előhajlítás, jobbos-balos kivitel szükséges; a rendszer tegye lehetővé a lemezbe a metafizeális csavarok változó szögállásban történő behelyezését ("polyaxialplate"). 5-7-9 lyuk a fejben, 3-5-8lyuk a szárban elérhető változatban. 3 db Műszerkészlet követelmény.K3 100 beavatkozás
19/4Kanülált kompressziós csavar, titán, önfúró és önvágó, mely a kompressziót a folyamatosan változó menetemelkedés révén biztosítja, és magátmérője növekvő. Álljon rendelkezésre 2,7xx8-20 mm, 3,5x16-30 mm és 4,0x16-34 mm-es átmérőkben és hosszméretekben. 1 db Műszerkészlet követelmény.K2 40 darab
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
K: Konszi. raktár; [AT vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az AKhoz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
A műszerkészlet biztosítása a teljesítés teljes időtartamára vonatkozik.
Műszerkészletet a szerződés teljes időtartamára szükséges biztosítani.
Értékelés: A 19/1-19/3 esetében AK a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján:
A 19/4 esetében AK 3 db középméretű csavar nettó átlagárát értékeli. AT minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott AK által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
19/1 3 db (medialis és lateralishumerus és olecranon) lemez átlagár+18xcsavar átlagár(12diaphysis,6 metaphysis)=értékelésre kerülő ajánlati ár
19/2 1db lemez átlagár+8xcsavar átlagár (3diaphysis, 5metaphysis)=értékelésre kerülő ajánlati ár
19/3 1db lemez átlagár+7xcsavar átlagár(szögstabil csavarok) = értékelésre kerülő ajánlati ár
Az értékelésre kerülő ajánlati árat Ajánlatkérő összesíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 19/1-19/3 esetében Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: SZÖGSTABIL ACÉL LEMEZEK
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen: 146 beavatkozás
Ajánlatkérő csak teljeskörű ajánlatot fogad el:
20/1 "Széles", ≥ 4mm vastagságú kombinált furatos, acél, szögstabil lemez, csavarkészlettel. 6-18 furatú elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 8 beavatkozás
20/2 "Keskeny", ≥ 4mm vastagságú kombinált furatos, acél, szögstabil lemez, csavarkészlettel. 5-16 furatú elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 8 beavatkozás
20/3 "Kis", < 4 mm vastagságú, kombinált furatos, acél, szögstabil lemez, csavarkészlettel. 3-16 furatú elérhető változatban. 2 db Műszerkészlet követelmény. K3 50 beavatkozás
20/4 Szögstabil, acél lemez, csavarkészlettel, a proximalishumerustörések rögzítésére. Lehetőség legyen a felkarfejbe több különböző irányú csavar elhelyezésére, a lemez szárán kombinált lyukakkal. 3-6 lyukas elérhető változatban. 2 db Műszerkészlet követelmény. K3 20 beavatkozás
20/5 Szögstabilacél lemez, önvágó, szögstabil csavarkészlettel, a femurdistalis töréseinek rögzítésére. Előhajlított, jobbos-balos, lateralisan felhelyezhető. A lemez szár részén kombinált lyukakat tartalmazzon. 7+5-13 lyukas elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. K1 10 beavatkozás
20/6 Szögstabilacél lemez, önvágó, szögstabilcsavarkészlettel, a tibiaproximalis töréseinek rögzítésére. Előhajlított, jobbos-balos, lateralisan felhelyezhető. A lemez szár részén kombinált lyukakat tartalmazzon. 6+4-12 lyukas elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. K2 10 beavatkozás
20/7 L-támasztólemez, tibiacondylushoz, acél, önvágó,szögstabil, csavarkészlettel, jobbos és balos kivitelben. 4-8 lyukas elérhető változatban.1 db Műszerkészlet követelmény. K3 40 beavatkozás
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
U: utazó tálca; (Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot, illetve azon felül a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből olyan számút bocsát átmenetileg "utazó tálcán" az ajánlatkérő rendelkezésére az igényfelmerülésétől számított maximum 48 órán belül, mellyel egy műtét biztonságosan elvégezhető.)
Értékelés: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, az alábbiak szerint.
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Az értékelésre kerülő ajánlati árat Ajánlatkérő összesíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerin.

II.2.1)
Elnevezés: COMBCSONT OSZTEOSYNTEZIS ACÉL
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 46 beavatkozás
21/1 Zárt keresztmetszetű combcsont velőűrszeg, acél, furatos. A combcsont anatómiájához alkalmazkodóan ívelt, proximálisan olyan reteszfuratokkal, melyek lehetővé teszik akár a hagyományos (haránt, illetve ferde) reteszcsavarokkal, akár pedig a combfejbe vezetett csavarokkal történő reteszelést.Zárócsavarral rendelkezzen.9-15 mm Ø, 300-480 mm hosszban elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. K2 10 beavatkozás
21/2 Retrográd combcsont velőűrszeg, acél, furatos, ívelt. Nagy támaszkodási felületet biztosító condylus csavar melynek a végére szemből anya hajtható, követelmény. Rendelkezze n reteszcsavar és zárócsavar készlettel.Velőűrszeg:10x200-380 mm, 11x220-380 mm elérhető változatban. 2 db Műszerkészlet követelmény. K2 30beavatkozás
21/3 Szögstabil, acél lemez, csavarkészlettel és kábelrendszerrel, a combcsont csípőprotézis-szár körüli töréseinek rögzítésére. 6-16 lyukas elérhető változatban. Műszerkészlet követelmény. U 6 beavatkozás
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.

K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
U: utazó tálca; (Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot, illetve azon felül a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből olyan számút bocsát átmenetileg "utazó tálcán" az ajánlatkérő rendelkezésére az igényfelmerülésétől számított maximum 48 órán belül, mellyel egy műtét biztonságosan elvégezhető.)
Értékelés:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, az alábbiak szerint. Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
21/1 1 db velőűrszeg átlagár + 4 db reteszcsavar átlagár + lezárócsavar átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár
21/2 1 db velőűrszeg átlagár + 5 db reteszcsavar átlagár + lezárócsavar átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár
21/3 1 db lemez átlagár + 3 x csavar (önvágó, szögstabil) átlagár + 3 x cerclage kábel + rögzítő átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár

Az értékelésre kerülő ajánlati árat Ajánlatkérő összesíti, és az így kapott legalacsonyabb érték Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, a-karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: FIXATEUROK
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
22/1 Mini fixateurexterne rudazat, aluminium, hengeres, perforált, 2 mm-es furatokkal. 1 db Műszerkészlet követelmény. K2 16 darab
22/2 "Fixateur: teljes testre alkalmas rendszer
Külső csontrögzítő mely különböző méretű csöves csontok rögzítésére alkalmas. A rendszer schanz csavarokból, rudakból, szorító egységekből áll. Legyen rigid, de ugyanakkor dinamizálható, viselje a terhelést, minden irányban állítható konstrukció. A schanzcsavarok-ra a szorító egységek könnyen rápattinthatóak és ezt követően csúsztathatóak legyenek. A szorítóegységnek legyen csavar – rúd, és rúd-rúd kialakítású változata is, valamint a különböző méretű rendszereknél legyen átjárhatósági lehetőség, azaz a nagy csontok ellátására alkalmas rendszer schanz csavar mérete egyezzen meg a közepes rendszer rúd méretével és a közepes rendszer schanz csavarja a legkisebb rendszer rúd méretével, így biztosítva a legjobb ellátást. A schanz csavarok 2-3-5mm átmérőben és különböző hosszban, míg a rudak 3-5-8mm átmérőben különböző hosszban és az egyenes mellett hajlított változatban is legyenek elérhetőek. A rudakra a fúrópersely a szorítóegy-ségenkeresztül csatlakoztatható legyen a pontos fúrás miatt. A szorító egységek betétje cserélhető legyen és alumíniumból készüljön. A szorító egység el-érhető legyen alumínium és titán alapanyagból egyaránt. A szorító egység és rudak sterilizálhatóak legyenek." Műszerkészlet követelmény: 2 db K4 10 beavatkozás
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.

K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
Értékelés: A 22/1 esetében Ajánlatkérő 1 db 100 mm-es rúd nettó átlagárát értékeli.
A 22/2 esetében Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, az alábbiak szerint. Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
22/1 1 db 100 mm-es rúd ára
22/2 2 db rúd átlagár+4 db schanz csavar átlagár+ 8db szorítóegység átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár
Az értékelésre kerülő ajánlati árat Ajánlatkérő összesíti, és az így kapott legalacsonyabb érték Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az értékelést - a karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint végzi el.

II.2.1)
Elnevezés: DINAMIKUS CSÍPŐ- ÉS CONDYLUSCSAVAR RENDSZER
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus csípő- és condyluscsavar rendszer, acél amely rendelkezik plusz stabilitást adó trochanter lemezzel, és a hozzá tartozó corticalis csavarral valamint kompressziós csavarral. A combfejben csavarral a combcsonton oldalt toldalékkal rögzülő, a combfejcsavar rotációját meggátoló, de tengely irányú csúszását lehetővé tevő rögzítőeszköz. A rendszer a combnyakcsavar szöge tekintetében választékkal rendelkezzen, hogy mind a combcsont proximalis, mind pedig distalis töréseinél használható legyen. 95° 6-22 lyukas, 130° 2-14 lyukas elérhető változatban 1 dbMűszerkészlet követelmény. K2 10 beavatkozás

K: Konszignációs raktár; [Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatothelyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemezés 12 db csavar.)
A műszerkészletet a szerződés teljes időtartamára kell biztosítani.
Értékelés:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, az alábbiak szerint.Ajánlattevőnek az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
23 1 db fejcsavar átlagár + 1 db lemeztoldalék átlagár + 4 db corticalis csavar átlagár + 1 db kompressziós csavar átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár
Az értékelésre kerülő ajánlati árat szükséges a Felolvasólapon rögzíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: TROHANTER SZEG TITÁN
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
50 beavatkozás
24/1Csípőszeg combnyakcsavarral titán ötvözetből. Rövid szeg minimum három hosszban, hosszú szegek 300-420mm hosszban álljanak rendelkezésre. A combnyakcsavar-szeg által bezárt szög megfelelő választékot biztosítson (max. mérettartomány: 120°, 125°, 130°, 135°- ajánlattevő megfelel, ha a megadott maximum mérettartományon belül két méretnek megfelel). A rövid szeg egy combnyakcsavarral rögzüljön a proximális és egy reteszelő csavarral a disztális részen, álljon rendelkezésre jobbos/balos kivitelű anatómiai rövid szeg is. A szegek disztális átmérője 9,10,11,12mm méretekben álljanak rendelkezésre. A szegbe gyárilag betöltött rotációgátló csavar meghúzásával rotáció gátlás legyen lehetséges, legyen lehetőség a combnyakcsavar dinamikus és statikus rögzítésére is. Combnyakcsavar opciójaként egyenes penge is álljon rendelkezésre. A rendszer legyen kanülált. A röntgen áteresztő célzó a csípő szeg pozicionálásához legyen egy darabból készült, külön a 125-ös és a 130-as szegekhez. A rendszer tartalmazzon distális célzót a szegek distális reteszeléséhez 240 mm szeghosszúságig. Álljon rendelkezésre a szeg lezárásához kupakcsavar statikus és dinamikus kivitelben.2 db Műszerkészlet követelmény.
K2 30 beavatkozás
24/2A velőűrszeg proximálisan 16-os átmérőjű legyen, álljon rendelkezésre 10mm-es, 11mm-es, 12mm-es, 125, 130 és 135 fokos változat, anodizált titán alapanyagból, a hosszú szeg balos-jobbos 10-11-12mm-es kivitelben, 180mm-től 460mm hosszúságig. Álljon rendelkezésre zárócsavar is. A tompor csavar legyen 10,5 mm-es, legyen spirál változata is osteoporotikus csontokba, mely szerelésmentesen ugyan azon célzóval operálható legyen mint a tompor csavar. A hosszabb és rövidebb szeg is legyen alkalmas kanülált technikával történő bevezetésre. A csavar, a fej rotáció-stabilitása érdekében rotációstabilan rögzüljön a szeghez, ugyanakkor a szeg és a csavar - kiképzése legyen olyan, hogy az akadályozza meg a csavar ki- és bevándorlását, de korlátozott mértékben biztosítsa az elmozdulás lehetőségét a szeg és a csavar között (dinamikus csúszás.) A distalis reteszcsavarok behelyezéséhez hosszú szeg esetében álljon rendelkezésre röntgen sugárzás csökkentése érdekében a szegbe helyezhető kézi célzó. Fontos, hogy a különböző szögállású szegeket ugyanazon a célzón keresztül lehessen operálni mindennemű forgatás, vagy egyéb eszköz felhelyezése nélkül. A perselyek rögzülése centrikus legyen. A célzókar íveltsége tegye lehetővé a nagy lágyrészekkel rendelkező betegek operációját is. 1 db Műszerkészlet követelmény.
K2 20beavatkozás
AT valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
K: Konsz. raktár; [AT vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az AKhoz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú(K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető. (Pl.: alkartörés szögstabil lemezes rögzítéséhez az átlagos szükséglet 2 db lemez és 12 db csavar.)
Értékelés:
AK a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, az alábbiak szerint.AT minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott AK által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le,a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos ár számítás alapján, a - karakterkorlát miatt - a II.2.4) pontban rögzítettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Szájsebészeti implantátumok
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Össz: 702 db.
25/1 Bevonat nélküli önvágó mini csontcsavar négyszögletes kereszthornyú ötvözetlen titán 2,0x5 mm K10 160db
25/2 Bevonat nélküli önvágó mini csontcsavar kereszthornyú behajtással ötvözetlen titán 2,0x7 mm K10 140db
25/3 Bevonat nélküli önvágó mini csontcsavar kereszthornyú ötvözetlen titán 2,0x9 mmK4 30db
25/4 Bevonat nélküli önvágó mini csontcsavar kereszthornyú ötvözetlen titán 2,0x11 mmK1 10db
25/5 Bevonat nélküli önvágó mini csontcsavar kereszthornyú ötvözetlen titán 2,0x13 mm K1 10db
25/6 Bevonat nélküli önvágó mikro csontcsavar kereszthornyú ötvözetlen titán 1,6x3 mm K7 30db
25/7 Bevonat nélküli önvágó mikro csontcsavar kereszthornyú ötvözetlen titán 1,6x5 mm K10 100db
25/8 Bevonat nélküli önvágó mikro csontcsavar kereszthornyú ötvözetlen titán 1,6x7 mm K2 20db
25/9 Bevonat nélküli önvágó mikro csontcsavar kereszthornyú ötvözetlen titán 1,6x9 mm K1 4db
25/10 Bevonat nélküli önvágó mikro csontcsavar kereszthornyú ötvözetlen titán 1,6x11 mm K1 4db
25/11 Bevonat nélküli önvágó mikro csontcsavar kereszthornyú ötvözetlen titán 1,6x13 mm K1 4db
25/12 Bevonat nélküli mini csontlemez 6 lyukas, egyenes, szabályos,0,8 mm vastag, ötvözetlen titán K3 16db
25/13 Bevonat nélküli mini csontlemez 10 lyukas, egyenes, szabályos, 1 mm vastag, ötvözetlen titán K1 4 db
25/14 Bevonat nélküli mini csontlemez 10 lyukas, egyenes, szabályos, 1,4 mm vastag, ötvözetlen titán K1 4 db
25/15 Bevonat nélküli mini csontlemez 4 lyukas, egyenes, 0,8 mm vastag, hosszú, ötvözetlen titán K2 20 db
25/16 Bevonat nélküli mini csontlemez 6 lyukas, egyenes, 1 mm vastag, hosszú, ötvözetlen titán K1 8 db
25/17 Bevonat nélküli mini csontlemez 6 lyukas, egyenes, 0,8 mm vastag, hosszú, ötvözetlen titán K1 2 db
25/18 Bevonat nélküli mini csontlemez 8 lyukas, egyenes, 0,8 mm vastag, szabályos, ötvözetlen titán K1 4db
25/19 Bevonat nélküli mini csontlemez 8 lyukas, egyenes, szabályos, 1 mm vastag, ötvözetlen titán K1 10 db
25/20 Bevonat nélküli mini csontlemez 8 lyukas, egyenes, szabályos, 1,4 mm vastag, ötvözetlen titánK1 10 db
25/21 Bevonat nélküli mini csontlemez 12 lyukas, egyenes, szabályos, 1,4 mm vastag, ötvözetlen titán K1 8db
25/22 Bevonat nélküli mini csontlemez S alakú, 6 lyukas, hosszított,1 mm vastag, ötvözetlen titán K1 4db
25/23 Bevonat nélküli mini csontlemez Z alakú, 6 lyukas, hosszított,1 mm vastag, ötvözetlen titán K1 4db
25/24 Bevonat nélküli mini csontlemez, 135 fokos 5 lyukas, 1,2 mm vastag jobbos, ötvözetlen titán K1 10 db
25/25 Bevonat nélküli mini csontlemez 135 fokos, 5 lyukas,1,2mm vastag balos, ötvözetlen titán K1 10 db
25/26 Bevonat nélküli mikro csontlemez 8 lyukas, 0,5mm vastag egyenes, szabályos, ötvözetlen titán K1 4 db
25/27 Bevonat nélküli mikro csontlemez 10 lyukas, 0,5mm vastag egyenes, szabályos, ötvözetlen titán K1 8 db
25/28 Bevonat nélküli mikro csontlemez L-alakú, 4 lyukas, 0,5mm vastag, bal, szabályos, ötvözetlen titán K1 4 db
25/29 Bevonat nélküli mikro csontlemez L-alakú, 4 lyukas, 0,5mm vastag, jobb, szabályos, ötvözetlen titán K1 4 db
25/30 Bevonat nélküli mikro csontlemez Y-alakú, egyenes vonalon 3 lyukas, 0,5mm vastag, szabályos, ötvözetlen titán K1 4 db
25/31 Bevonat nélküli mikro csontlemez dupla Y-alakú, 6 lyukas, 0,5mm vastag, szabályos, ötvözetlen titán K1 4 db
25/32 Bevonat nélküli mikro csontlemez T-alakú, egyenes vonalon 3 lyukas, 0,5mm vastag, szabályos, ötvözetlen titán K1 4 db
25/33 Fúró egyenesbe korrózióálló acél 1,6x52 mm 2db
25/34 Fúró könyökbe korrózióálló acél 1,6x30 mm 2db
25/35 Fúró egyenesbe korrózióálló acél 1,2x52 mm 2db
25/36 Fúró könyökbe korrózióálló acél 1,2x30 mm 2db
25/37 Dupla y-alakú 6 lyukas szabályos, 0,8mm vastag, bevonat nélküli mini csontlemez K1 4 db
25/38 Dupla y-alakú 6 lyukas hosszú, 0,8mm vastag, bevonat nélküli mini csontlemez K1 4 db
25/39 Y-alakú egyenes vonalú 2 lyukas hosszú, 0,8mm vastag, bevonat nélküli csontlemez K1 4 db
25/40 Y-alakú egyenes vonalú 3 lyukas szabályos, 0,8mm vastag, bevonat nélküli csontlemez K1 4 db
Folyt. a II.2.14) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
25/41Y-alakú egyenes vonalú 3lyukas hosszú, 0,8 mm vastag, bevonat nélküli csontlemezK1 4 db
25/42T-alakú egyenes vonalú 2lyukas hosszú, 0,8 mm vastag, bevonat nélküli csontlemezK1 2 db
25/43L-alakú 4 lyukas, bal, hosszú, 0,8 mm vastag, bevonat nélküli csontlemezK1 2 db
25/44Orbitatitán háló rendszer, füles és fül nélküli alakban, három féle méretben, lemezvastagság 0,3 mm K1-1 méretenként 12db

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Értékelés 1. rész: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli, az alábbiak szerint:
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
A méretszortiment valamennyi tételét szükséges beárazni, majd a nettó darabárakat összeadni és elosztani a szortiment szerinti darabszámmal. Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A soronként adott méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely sorra vonatkoztatva került megajánlásra.
Értékelés: 9. rész: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli beavatkozásonként a fajlagos árszámítás alapján, az alábbiak szerint: Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
9/1 1 db metacarpus Y lemez átlagár+ 4 db 2 mm szögstabil csavar+2db 2 mm corticalis csavarátlagár= értékelésre kerülő ajánlati ár
9/2 1 db lemez átlagár + 7 x csavar átlagár (szögstabil csavarok)= értékelésre kerülő ajánlati ár
9/3 1 db lemez átlagár + 3 x nagyobb csavar átlagár + 4 x kisebb csavar átlagár= értékelésre kerülő ajánlati ár
Az értékelésre kerülő ajánlati árat Ajánlatkérő összesíti, és az így kapott legalacsonyabb érték Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb.
Értékelés: 25. rész: Ajánlatkérő a nettó átlag összértéket értékeli a 25/1-25/43-ig, a 25/44a méretsorozat nettó átlag árát értékeli az alábbiak szerint:
Ajánlattevőknek minden megajánlott rész/sor vonatkozásában az általa gyártott/forgalmazott Ajánlatkérő által meghatározott mérettartományú termékre méretszortiment listát szükséges, beárazva az ajánlatához csatolni, ahol a megajánlás több mérettel rendelkező termékre vonatkozik.
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Értékelés: 10. rész folytatás:
10/8 Szögstabil, titán lemez, csavarkészlettel, a tibiaproximalis töréseinek rögzítésére. Előhajlított, jobbos-balos, lateralisan felhelyezhető. A lemez szár részén kombinált lyukakat tartalmazzon. A szögstabil csavar és a lemez szögstabil lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen. Álljon rendelkezésre önfúró és önvágó csavar is. 5-13 lyukas elérhető változatban. 1 db Műszerkészlet követelmény. A műszerkészletben a bevezetést megkönnyítő, röntgennel átvilágítható olyan célzó szerepeljen, melynek tartozékai azt is tegyék lehetővé, hogy a lemez és a csont között kompresszió legyen kialakítható. K1 16 beavatkozás
Ajánlattevőknek valamennyi sorra szükséges ajánlatot adniuk, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Értékelés:
U: utazó tálca; (Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot, illetveazon felül a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből olyan számút bocsát átmenetileg "utazó tálcán" az ajánlatkérő rendelkezésére az igényfelmerülésétől számított maximum 48 órán belül, mellyel egy műtét biztonságosan elvégezhető.)
K: Konszignációs raktár: Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatának pozitív elbírálása esetén az adott implantátumfajtából egy teljes méretsorozatot helyez ki az ajánlatkérőhöz, azon felül pedig a kölcsönösen kialkudott kurrens méretekből annyit, amellyel az ajánlatkérésben megjelölt számú (K1, K4, stb.) átlagos implantátumigényű műtét elvégezhető.
Műszerkészletet minden műtéti alkalomkor biztosítania kell a nyertesnek, ami a beavatkozás után visszaadásra kerül.
Folyt.II.2.14) pontban foglaltak:
Az így kapott nettó darab átlagárat szükséges a rendelkezésre bocsátott ártáblázatban az adott termék sorában szerepeltetni. Az így kapott, a rendelkezésre bocsájtott ártáblázatban szereplő, soronkénti átlagár összegét szükséges feltüntetni a felolvasólapon, ajánlatkérő ezen össz nettó átlagárat értékeli.
A méretszortiment ártáblázata a megkötendő szerződés mellékletét képezi, ajánlatkérő a megrendelést a teljesítés során ez alapján adja le, és a kifizetés a megrendelt méretre vonatkozó egységár alapján történik.
A méretszortimentként benyújtott ártáblázatban is szükséges megjelölni a megajánlott termék gyártóját, a termék megnevezését, cikkszámát, valamint azt, hogy mely részre vonatkoztatva került megajánlásra.
Fajlagos (beavatkozásonkénti) árszámítás:
10/1 1 db lemez átlagár + 3 x nagyobb csavar átlagár + 4 x kisebb csavar átlagár = értékelésre kerülő ajánlati ár

10/2 2 db (medialis és lateralis) lemez átlagár + 12 x csavar átlagár (6 diaphysis, 6 metaphysis) = értékelésre kerülő ajánlati ár
10/3 1 db lemez átlagár + 7 x csavar átlagár= értékelésre kerülő ajánlati ár
10/4 1 db lemez átlagár + 8 x csavar átlagár (3 diaphysis, 5 metaphysis) = értékelésre kerülő ajánlati ár
10/5 1 db lemez átlagár + 8 x csavar átlagár (önvágó, szögstabil csavarok) = értékelésre kerülő ajánlati ár
10/6 1 db lemez átlagár + 8 x csavar átlagár (önvágó, szögstabil csavarok) = értékelésre kerülő ajánlati ár
10/7 1 db lemez átlagár + 8 x csavar átlagár (önvágó, szögstabil csavarok) = értékelésre kerülő ajánlati ár
10/8 1 db lemez átlagár + 8 x csavar átlagár (önvágó, szögstabil csavarok)
= értékelésre kerülő ajánlat
10/9 1 db lemez átlagár + 8 x csavar átlagár (önvágó, szögstabil csavarok)= értékelésre kerülő ajánlati ár
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (alfa pont), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:M1.Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr. 22. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a Kr. 21 § (1a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye;
- a szállítás tárgya (amelyből az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható);
- a szállítás mennyisége;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire.
A Kbt. 41./A. §, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 1. § (8) bekezdés irányadó.
Az alkalmassági minimum követelmények:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 db (az adott rész közbeszerzés tárgya szerinti) termék szállítására vonatkozó az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 db (az adott rész közbeszerzés tárgya szerinti, 33184100-4 Sebészeti implantátumok kód szerinti) termék szállítására vonatkozó az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér: Nyertes ATkésedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződés teljesítésével kapcsolatban megállapított bármely határidővel késedelembe esik. A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésben meghatározott szállítási határidő esetén az elmulasztott szállítási határidőt követő naptól számítva naptári naponta a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a. A teljesítés késedelme tekintetében minden megkezdett nap egész napnak tekintendő. A 10 napot meghaladó késedelem esetén AK jogosult az adott megrendeléstől elállni, mely okán AT a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes AT meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul.
Az eseti megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértékének 30%.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 68. § szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számlák utólag, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltak alapján.
Ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított, formai és tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján jogosult számla benyújtására.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén nyertes ajánlattevőnek jogában áll a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
További info:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is).
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
9. Értékelési szempont: legalacsonyabb ár.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
11. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
13. A megajánlott termékeknek az ajánlat beadásának időpontjában rendelkezniük kell I. kockázati osztályba sorolt termékek esetében: magyar nyelvű gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, magasabb kockázati osztályba sorolt termékek esetében: CE tanúsítvánnyal amelyeket Ajánlattevő csatoljon ajánlatához. Nyertes ajánlattevő kötelessége a szerződés időtartama alatt érvényes forgalomba hozatalhoz előírt magyar nyelvű engedélyekkel, minőségi tanúsítványokkal rendelkező termék szállítása. Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokra, tanúsítványokra rá kell írni az ajánlati rész számát a beazonosításhoz.
14. A megajánlott terméknek rendelkeznie kell részletes magyar nyelvű gyártói katalógussal (képpel) amely tartalmazza a dokumentációban/ártáblázatban megadott műszaki adatokat és szakmai igényeknek való megfelelőséget. A gyártói katalógus adatai alapján megállapítható legyen, hogy az adott termék megfelel a meghatározott paramétereknek és előírásoknak. Az ajánlathoz csatolt gyártói katalógusra rá kell írni az ajánlati rész számát a beazonosításhoz.
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 15. Ajánlattevő ajánlatában csatolja az ajánlati ártáblát kitöltve azon részek vonatkozásában, melyre ajánlatot kíván adni cégszerűen aláírva. A kitöltött ártáblát az ajánlat részeként, .pdf és szerkeszthető (.xls) formában is szükséges benyújtani! Az ártáblázatban kötelező megadni a termék gyártóját, megnevezését, a megajánlott termék jellemzőit és kiszerelését, valamint ha van, cikkszámát.
16. Ajánlattevő ajánlatában csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban megajánlott termék mely kockázati osztályba tartozik valamennyi rész vonatkozásában az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján.
17. Nyertes AT a megrendelt árukat a Megrendelő Központi raktárába leszállítja költségmentesen.
18. A megajánlott árak a szerződéskötéstől számított szerződés teljes időtartamára érvényesek 12 hónapig fix árak, ezt követően a KSH által meghatározott hivatalos inflációs ráta mértékéig az Eladó áremelést kezdeményezhet.
19. Ajánlattevő szakmai ajánlatát a megajánlott részek vonatkozásában az előírt tartalommal kitöltött ártáblázat I, valamint J oszlopában rögzített tartalom képezi.
20. A steril cikkeknek a szállítás időpontjában legalább két év sterilitással kell rendelkezniük.
21. Ajánlatkérő a megadott keretmennyiségre valamennyi rész vonatkozásában 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.
22. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
23. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kékesi Andrea, lajstromszáma: 00208; Bartalis Irén, lajstromszáma:00778, dr. Varró-Bajzát Katalin, lajstromszáma: 01157
24. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 148. §-ban foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák