Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0224/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIKÖTI Mérnök Iroda Kft;TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354813
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szombathely intermodális csp. fejlesztése tervezés
Hivatkozási szám: EKR000584742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a Szombathely Megyei Jogú Városban tervezett intermodális csomópont fejlesztése projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 358400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szombathely intermodális csp. fejlesztése tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:71243000-3
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat:
Helyi és helyközi autóbusz állomás kialakítása:Az új autóbusz állomáson 22 db szóló és 6 db csuklós autóbusz indítóállás létesül. Az autóbusz állomásra bekötő út javasolt szélessége 2x4,0 m, a peronok közötti javasolt útszélesség 7,0 m. A peronok javasolt szélessége 3,0 m, hosszuk 60,0 m.Az autóbusz állomás ki-behajtó útjai aszfalt burkolatúak, az induló állások burkolata CP4/2,7-35/F2,XF4 (hézagaiban vasalt) beton.
Autóbusz parkoló közforgalmi járművek számára:
A szintbeni elhelyezésű buszparkoló területén 50 db (46db szóló és 4db csuklós)busz napközbeni félreállása biztosítandó,kétirányú eléréssel.A busztároló pályaszerkezetére az induló állásokkal azonos pályaszerkezet(CP4/2,7-35/F2,XF4 (hézagaiban vasalt) pályaburkolati beton).
P+R parkoló:
A 166+6 férőhelyes(összesen 172 fh) lemezes,külön szinten elhelyezett parkoló, a busztároló felett került kialakításra.A P+R parkolóban a +6 db férőhely, mozgáskorlátozott parkolóállás.A parkoló állások gyalogosan rámpán keresztüli és lifttel történő megközelítése biztosítandó.
B+R, K+R parkoló:
50 db B+R fedett tároló kerül kialakításra,továbbá a Vasút utcában további 100db kerül elhelyezésre a meglévő és megmaradó P+R parkoló mellett.A vasúti felvételi épület előtt 3 db mozgáskorlátozott parkolóhely, Taxik részére 8 db megállóhely, valamint 14 db K+R parkoló alakítandó ki. Üzemi gépjárművek számára további parkolóállások létesítendők.További 32 db közterületi parkoló kerül kialakításra az Éhen Gyula téren,a lakóépületek kiszolgálása érdekében.
IMCS épület és perontető:
Új kombinált, több szintes IMCS felvételi épület kialakítása.Az építmény kizárólag a közösségi közlekedést szolgálja ki.Az épület hasznos alapterülete min.660 m2.A meglévő műemléki épület felújítása, nem része a tervezési feladatnak.A tervezés során törekedni kell az üzemeltetési költségeket csökkentő energiatakarékos megoldásokra.Peronok feletti perontető kialakítása, a perontetőnek lehetőleg olyannak kell lennie,h a fényáteresztés is biztosított legyen.A közönségforgalmi területeket teljeskörűen akadálymentes kialakításúra kell megtervezni.
Parkolólemez:
A busztároló felett elhelyezendő P+R parkoló kialakítása un. parkolólemezes megoldású. Az építmény látványának a környezetbe illeszkedő kialakítása szükséges.A parkolólemezen, árnyékoló kerülhet kialakításra.
Közúti kapcsolatok útépítés,forgalomtechnika:
A Semmelweis u. – Nádasdy u. kereszteződésében kanyarodó sávok kialakítása szükséges, jelzőlámpás irányítással. Az autóbusz állomás és busztároló be-kijárati útja szintén jelzőlámpás irányítást kap. A vasúti felvételi épület előtt buszöböl kerül kialakításra. A Vasút u. kikötésre kerül a Szent Márton u-hoz. A két útpálya közötti szintkülönbség 3,2 m.
Éhen Gyula tér és az IMCS környéki gyalogos és kerékpáros közterület. Az állomási előtér átalakítása, új gyalogos és kerékpáros tér kialakítása. A fejlesztés keretében kialakításra kerülő területeken megfelelő közvilágítási hálózat kialakítása.
Utastájékoztatás:
Az utastájékoztatás fejlesztése során az intermodális csomópont utasforgalommal érintett főbb helyein(IMCS épület, vasút- és buszállomás)egységes hangos (akusztikus)és képi (vizuális) tájékoztatási rendszer kerül kialakításra.Min. 3db kültéri és min. 3db beltéri,nagyméretű összesítő dinamikus vizuális kijelző kihelyezése.A buszok indító állásainál mintegy 28db dinamikus kijelző elhelyezése. (A vasúti peronokon való telepítés nem jelen projekt része.)Az új autóbusz állomáson szükséges un.statikus utastájékoztató eszközök elhelyezése.
Kapcsolódó forgalomirányítási feladatok:
A buszpályaudvar központi irányító rendszere az új IMCS épületben kap helyet együttműködve a GYSEV Zrt. rendszerével.
Kamerás megfigyelés: A kritikus helyeken kamerás biztonságtechnikai megfigyelés kialakítása történik. A megfigyeléssel lefedett területek: az új autóbusz állomás, az új IMCS épület utasforgalmi tere, a P+R és B+R parkolók, valamint egyes speciális biztonsági utasforgalmi területek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3 M/2.1 alk-i köv igaz-ra bemutatott szakember 36 hónap feletti projektvez-i gyak-a helyi és/vagy országos közútépítési beruházások eng.és/vagy kiv. terveinek elkészitése terén(min0,max36hó)  20
2 AF III.1.3 M/2.2.alk-i köv igaz-ra bemutatott szakember 36 hónap feletti ált. építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlata (min.0, max.36 hó)  10
3 AF III.1.3 M/2.3.alk-i köv igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti tartószerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai gyakorlata (min.0,max 36 hó)  10
4 1 fő környezetvédelmi szakértő megajánlása (AF VI.3) 17. pontjának megfelelő szakember szakmai gyakorlata, max.: 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja:A tervezett projekt esetében a besz.több szakágat és területet érint,melyek között az adatszolg.kialakítása úgy a leghatékonyabb,ha egy AT menedzseli a terv-i fa során az összes folyamatot.Részekre bontva a beszerzést,a határfelületek kialakítása miatt többletkomm.,adatközlés és koordináció miatt egyeztetési nehézségek,viták lehetnének,a besz.elhúzódna

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 122 - 298611
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szombathely intermodális csp. fejlesztése tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46604927
Postai cím: Ceglédi Út 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tender@vikoti.hu
Telefon: +36 306748558
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53234146
Postai cím: Váci Út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@trenecon.hu
Telefon: +36 301940201
Internetcím(ek): (URL) www.trenecon.hu
Fax: +36 12371451
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 259960000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 358400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az Ajánlattevő neve, címe:
Közös Ajánlattevők neve: SAVARIA 2019 Konzorcium
konzorciumi tagok:
VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. (Konzorciumvezető, székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.)
Adószáma: 12308161203
és
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet)
Adószáma: 11861689241

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)