Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2243/2020
CPV Kód:45315300-1
Ajánlatkérő:BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.;A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96175725
Postai cím: Csepeli Átjáró 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán ügyvezető
Telefon: +36 709349022
E-mail: bdk@bdk.hu
Fax: +36 12384323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bdk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087232020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087232020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Oszlopcsere 2020
Hivatkozási szám: EKR000087232020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében. – 2020.”
I. rész:
6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/3P méretű
teleszkópos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra,
Címek:
40/76/3P
Budapest III. Különböző címein: 72 db.
Összesen: 72 db.
II. rész:
6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/3P és 50/76/3P méretű
teleszkópos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra
Címek:
40/76/3P
Budapest, X. Füzér u, Szőlővirág u.: 2 db.
50/76/3P
Budapest, X. Különböző címein: 31 db.
Összesen: 33 db.
III. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 80/76/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 8 típusú
kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
80/76/4P
Budapest, III. Különböző címein: 9 db.
KSVR 8
Budapest, III. Különböző címein.: 33 db.
Összesen: 42 db.
IV. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 70/76/3P, 80/76/4P és 80/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
Címek:
70/76/3P
Budapest, X. Sibrik Miklós út: 12 db.
80/76/4P
Budapest, X. Száva u, Gépmadár park: 19 db.
80/89/4P
Budapest, X. Harmat u.: 2 db.
Összesen: 33 db.
V. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 90/76/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 9 típusú kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
90/76/4P
Budapest, III. Különböző címein: 33 db.
KSVR 9
Budapest, III. Különböző címein: 46 db.
Összesen: 79 db.
VI. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 90/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 9 típusú kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
90/89/4P
Budapest, X. Dér u.: 1 db.
Budapest, XI. Budaörsi út: 3 db.
KSVR 9
Budapest, X. Különböző címein: 114 db.
Összesen: 118 db.
VII. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 100/76/4P, 100/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 10 típusú kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
100/76/4P
Budapest, III. Különböző címein: 96 db.
100/89/4P
Budapest, III. Lajos u.: 5 db.

KSVR 10
Budapest, III. Különböző címein: 82 db.
Összesen: 183 db.
VIII. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 100/76/4P és 100/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
Címek:
100/76/4P
Budapest, X. Különböző címein: 52 db.
100/89/4P
Budapest, X. Harmat u, Mádi u.: 15 db.

Összesen: 67 db.
IX. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 110/76/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
Címek:
110/76/4P
Budapest, III. Különböző címein: 17 db.
Budapest, X. Különböző címein: 171 db.
Összesen: 188 db.
X. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 110/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
Címek:
110/89/4P
Budapest, X. Különböző címein: 60db.
Budapest, XI. Különböző címein: 10 db.
Összesen: 70 db.
XI. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 120/89/4P és 180/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 12 típusú kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
120/89/4P
Budapest, III. Szőlő köz: 1 db.
Budapest, X. Kerepesi út: 2 db.
Budapest, XI. Villányi út: 1 db.
KSVR 12
Budapest, X. Különböző címein: 34 db.
180/89/4P
Budapest, XI. Budaörsi út: 1 db.
Összesen: 39 db.
Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
A tárgyi munkákat az Ajánlatkérő kifejezetten azzal a céllal írta ki, hogy meglévő üzemelő hálózatokban meghibásodott oszlopokat cserélje ki úgy, hogy az a megmaradó, ép oszlopok sorába teljesen illeszkedjen, ezért különösen fontos az oszlop nappali megjelenése miatt a magasság, az alsó- és felső átmérő, a külső palást alakja, az oszlopajtó magassági kialakítása és mérete, illetve anyaga, mely horganyzott acéllemez legyen.
Emellett az élettartam miatti műszaki kialakítások is ilyen fontosak, az oszlop anyaga a falvastagság, a horganyozás vastagsága (mely min. 70 μm legyen), illetve a korrózióvédő gyűrű és annak magassága.
A korrózióvédő gyűrű helyett elfogadjuk annak magasságával megegyező dupla falvastagságú oszloptő kiképzést is.
Az ajtók és ajtónyílások pontosan illeszkedjenek egymáshoz, azonos típusok esetén az ajtók csereszabatosak legyenek, a BDK Kft.-nek rendszeresített, „Szalkay” kkulcsok háromszög profiljával nyithatóak legyenek.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által a felhívásban és dokumentációban részletesen körülírt oszloptípusokat ajánlja meg, hanem a fentiekben részletezett, „azzal egyenértékűként” meghatározott oszloptípusokra kívánja a jelenlegi oszlopokat lecserélni, csatolnia kell az ajánlattevő által megajánlott oszloptípusok részletes műszaki leírását/műszaki rajzát és fényképét.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Bp III. ker.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész:
6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/3P méretű
teleszkópos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra,
Címek:
40/76/3P
Budapest III. Különböző címein: 72 db.
Összesen: 72 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap)  15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

II.2.1) Elnevezés: Bp X. ker.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész:
6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/3P és 50/76/3P méretű
teleszkópos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra
Címek:
40/76/3P
Budapest, X. Füzér u, Szőlővirág u.: 2 db.
50/76/3P
Budapest, X. Különböző címein: 31 db.
Összesen: 33 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

II.2.1) Elnevezés: Bp III. ker. (80/76/4P)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 80/76/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 8 típusú
kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
80/76/4P
Budapest, III. Különböző címein: 9 db.
KSVR 8
Budapest, III. Különböző címein.: 33 db.
Összesen: 42 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

II.2.1) Elnevezés: Bp X. ker. (Sibrik,Száva,Harmat u.)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 70/76/3P, 80/76/4P és 80/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
Címek:
70/76/3P
Budapest, X. Sibrik Miklós út: 12 db.
80/76/4P
Budapest, X. Száva u, Gépmadár park: 19 db.
80/89/4P
Budapest, X. Harmat u.: 2 db.
Összesen: 33 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap)  15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

II.2.1) Elnevezés: Bp III. ker. (90/76/4P)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 90/76/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 9 típusú kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
90/76/4P
Budapest, III. Különböző címein: 33 db.
KSVR 9
Budapest, III. Különböző címein: 46 db.
Összesen: 79 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

II.2.1) Elnevezés: Bp X. és XI. ker. Budaörsi út
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 90/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 9 típusú kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
90/89/4P
Budapest, X. Dér u.: 1 db.
Budapest, XI. Budaörsi út: 3 db.
KSVR 9
Budapest, X. Különböző címein: 114 db.
Összesen: 118 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap)  15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja.

II.2.1) Elnevezés: Bp III. ker. (100/76/4P)
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VII. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 100/76/4P, 100/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 10 típusú kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
100/76/4P
Budapest, III. Különböző címein: 96 db.
100/89/4P
Budapest, III. Lajos u.: 5 db.

KSVR 10
Budapest, III. Különböző címein: 82 db.
Összesen: 183 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap)  15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

II.2.1) Elnevezés: Bp X. ker. (100/76/4P)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VIII. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 100/76/4P és 100/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
Címek:
100/76/4P
Budapest, X. Különböző címein: 52 db.
100/89/4P
Budapest, X. Harmat u, Mádi u.: 15 db.
Összesen: 67 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap)  15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

II.2.1) Elnevezés: Bp III. és X. ker. (110/76/4P)
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IX. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 110/76/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
Címek:
110/76/4P
Budapest, III. Különböző címein: 17 db.
Budapest, X. Különböző címein: 171 db.
Összesen: 188 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

II.2.1) Elnevezés: Bp X. és XI. ker. (110/89/4P)
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
X. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 110/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
Címek:
110/89/4P
Budapest, X. Különböző címein: 60db.
Budapest, XI. Különböző címein: 10 db.
Összesen: 70 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

II.2.1) Elnevezés: Bp III., X. és XI. ker. (120/89/4P)
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928510-6
További tárgyak:45111000-8
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tárgyi felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XI. rész:
6 méter magasság feletti alumínium vagy vasoszlopok cseréje 120/89/4P és 180/89/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli KSVR 12 típusú kúpos, korróziógyűrűvel ellátott, talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra
Címek:
120/89/4P
Budapest, III. Szőlő köz: 1 db.
Budapest, X. Kerepesi út: 2 db.
Budapest, XI. Villányi út: 1 db.
KSVR 12
Budapest, X. Különböző címein: 34 db.
180/89/4P
Budapest, XI. Budaörsi út: 1 db.
Összesen: 39 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap)  15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az adott rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.
Tekintve, hogy az opcionális mennyiség százalékban, míg az alapmennyiség darabszámban került meghatározásra, amennyiben az opcionális mennyiség nem egész számot eredményez, Ajánlatkérő a tört számot minden esetben felfelé kerekíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7.) A szerződés időtartama: a szerződés megkötésétől (hatálybalépésétől) számított 160 nap, de legkésőbb 2020. október 22. napja

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a következők szerint kell igazolnia az ajánlat benyújtásával egyidejűleg:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében és a 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P.1.)
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az
eljárást megindító ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított kettő
üzleti évre vonatkozó – mellékletek nélküli
– saját vagy jogelődje éves beszámolóját (ha
az Ajánlattevő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét), amennyiben az
utolsó kettő üzleti évének beszámoló adatai
nem találhatóak meg a www.ebeszamolo.kim.gov.hu honlapon.
Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga
ellenőrzi, így a beszámolók csatolása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.1) irattal azért nem
rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, alkalmasságát a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)
bekezdés alapján kell igazolnia. Ennek
megfelelően csatolnia kell a működési ideje
alatti időszakra vonatkozó, a közbeszerzés
tárgyából (áramszolgáltatói és/vagy egyéb
közvilágítási hálózatok létesítése vagy
cseréje, illetve rekonstrukciója) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatát.
P.2.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három üzleti évi teljes
nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól
függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha Ajánlattevő a P.1) és a P.2) pont szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett
Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által
elfogadott módjáról (321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése).
Azokban az esetekben, amelyekben a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §
szakaszban és 36. § szakaszban
meghatározott minősített Ajánlattevők
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §
szakaszban és 39. § szakaszban foglaltakra
- bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített Ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert
Ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is elfogadja Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdésben meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett (321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése).
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a
megfelelést igazoló dokumentum
elérhetőségének pontos megjelölését is
elfogadja az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (6) bekezdése).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha
P.1.)
ha a saját vagy jogelődje éves
beszámolójának adatai szerint az adózott
eredmény az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított kettő üzleti év
bármelyikében negatív volt.
Amennyiben az Ajánlattevő a P.1) irattal azért nem rendelkezik
az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, alkalmatlannak minősül az
Ajánlattevő, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (2) bekezdés esetében
Ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítése vagy cseréje, illetve rekonstrukciója) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a működésének ideje alatt nem érte el:
I. rész esetén: nettó 4.000.000 Ft-ot
II. rész esetén: nettó 2.000.000 Ft-ot
III. rész esetén: nettó 4.000.000 Ft-ot
IV. rész esetén: nettó 4.000.000 Ft-ot
V. rész esetén: nettó 7.000.000 Ft-ot
VI. rész esetén: nettó 13.000.000 Ft-ot
VII. rész esetén: nettó 20.000.000 Ft-ot
VIII. rész esetén: nettó 6.000.000 Ft-ot
IX. rész esetén: nettó 25.000.000 Ft-ot
X. rész esetén: nettó 10.000.000 Ft-ot
XI. rész esetén: nettó 26.000.000 Ft-ot

Ajánlatkérő az alábbit érti a „működésének
ideje” alatt: A tevékenység megkezdésétől az
ajánlat benyújtásáig eltelt időszak.
A több részre történő ajánlattétel esetén nem
követeli meg Ajánlatkérő a fentiekben
meghatározott (P.1. és P.2.) pénzügyi gazdasági
minimumkövetelmény részenkénti
igazolását (kivéve: 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (2) bekezdés esetében).
P.2.) ha a teljes nettó árbevétele az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három üzleti évben összesen nem érte
el az
I. rész esetén: nettó 9.000.000 Ft-ot
II. rész esetén: nettó 4.000.000 Ft-ot
III. rész esetén: nettó 9.000.000 Ft-ot
IV. rész esetén: nettó 9.000.000 Ft-ot
V. rész esetén: nettó 15.000.000 Ft-ot
VI. rész esetén: nettó 26.000.000 Ft-ot
VII. rész esetén: nettó 41.000.000 Ft-ot
VIII. rész esetén: nettó 13.000.000 Ft-ot
IX. rész esetén: nettó 53.000.000 Ft-ot
X. rész esetén: nettó 21.000.000 Ft-ot
XI. rész esetén: nettó 56.000.000 Ft-ot
Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében tesz ajánlatot, úgy elegendő a
megajánlott részek közül azon rész
követelményének megfelelnie, amelyik
tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb
árbevételre vonatkozó az elvárás.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a
konzorcium/projekttársaság teljesítését az
alkalmasság igazolására árbevételként a
konzorcium/projekttársaság mindazon
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig
-, akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság
időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az
előírt alkalmassági követelményeknek
Ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében Ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a
szervezet, amelynek adatait Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja
fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként - a
jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül -
maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági
szereplő tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy
- ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő
ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal
összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdés a) pontja alapján
csatolnia kell az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított
megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (áramszolgáltatói és/vagy egyéb
közvilágítási hálózatok létesítése vagy
cseréje, illetve rekonstrukciója) referenciát. (A referenciaigazolást olyan
adattartalommal kell csatolni, hogy abból
az alkalmasság megállapítható legyen,
amely tartalmazza legalább az alábbi
adatokat: az építési beruházás tárgya, mennyisége (db), közös Ajánlattevőként történt teljesítés esetén az
igazolást benyújtó teljesítésének
százalékos aránya és a saját teljesítés
mértéke, teljesítés ideje és helye, a
szerződést kötő másik fél, a kapcsolattartó
adatai, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és
szerződésnek megfelelően történt-e.)
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell
igazolni (a szerződést kötő másik fél által
kiadott igazolással).
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
teljesítésbe bevonni kívánt alábbi
szakemberekre esetében csatolni kell: - a villanyszerelő és/vagy villamos hálózat
szerelő szakmunkások esetén:
villanyszerelő és/vagy villamos hálózat
szerelő szakmunkás végzettséget igazoló
okirat másolatát (Villanyszerelő
szakképesítés OKJ száma jelenleg: 33 522
04 1000 00 00, Villamos hálózat szerelő
szakképesítés OKJ száma jelenleg: 33 522
04 0001 33 19 vagy egyéb azzal
egyenértékű tanfolyami végzettség)
- KIF FAM (kisfeszültségű feszültség
alatti munkavégzés) végzettséggel
rendelkező szerelő esetén: kisfeszültségű
feszültség alatti szerelő szakmunkás
végzettséget igazoló okirat másolatát
(jelenlegi OKJ száma: 33 5220400013311,
33522 04 00013314, 33 5220400013315
végzettséget igazoló okirat vagy egyéb
azzal egyenértékű tanfolyami végzettség)
- kisfeszültségű kábelszerelő esetén:
kisfeszültségű kábelszerelő szakmunkás
végzettséget igazoló okirat másolatát
(jelenlegi OKJ száma: 33 522 04 0001 33
13 végzettséget igazoló okirat vagy ezzel
egyenértékű tanfolyami végzettség),
- az érintésvédelmi felülvizsgálatot végző
szakember esetén: az érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgáló végzettséget
igazoló okirat másolatát,
- Felelős Műszaki Vezető esetében az
elektronikus út elérést, ahol Ajánlatkérő
ellenőrizni tudja az alkalmassági előírás
meglétét.
Továbbá csatolni kell egy összefoglaló
nyilatkozatot, melynek az alábbiakat
szükséges tartalmaznia:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése,
amely pozícióba a szakembert
bevonni kívánja, - szakember képzettségének /
végzettségének megjelölése. Továbbá csatolni kell valamennyi
szakember saját kezűleg aláírt
nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik az
eljárást megindító felhívásban előírt 1 éves
(12) hónapos szakmai tapasztalattal, illetve
a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezésre állnak.
M.3) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdés f) pontja alapján
csatolnia kell ISO 14001
környezetvédelmi tanúsítványt egyszerű
másolati formában, vagy az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítványt
egyszerű másolati formában (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4)
bekezdés).
M.4.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
21.§ (2) bekezdés h) pontja alapján be kell
mutatnia a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki
felszereltségét (darabszám, műszaki
paraméter megjelölésével).
Ajánlattevő köteles csatolni a bemutatott
eszközök eszköznyilvántartó lapjait. A
járművek esetében csatolni kell a forgalmi
engedély másolatát, valamint a rendszám
megadása is szükséges.
Továbbá csatolni kell egy összefoglaló
táblázatot, melyben feltüntetésre kerül
valamennyi eszköz/gép/berendezés
megnevezése, műszaki paraméterei,
továbbá az, hogy az adott
eszközt/gépet/berendezést melyik
alkalmassági minimumkövetelmény
igazolása érdekében veszi igénybe.
Azokban az esetekben, amelyekben a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §
szakaszában és 36. § szakaszában
meghatározott minősített Ajánlattevők
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §
szakaszában és 39. § szakaszában
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített
Ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert Ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is
elfogadja Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdése).
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21 § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a GSZ megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést ig. dokumentum pontos
elérhetőségének megjelölését is elfogadja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlannak minősül az AT, ha
M.1.) az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt megelőző
évben összesen nem rendelkezik az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített,
legalább
I. rész esetén: 52 db oszlop
II. rész esetén: 24 db oszlop
III. rész esetén: 31 db oszlop
IV. rész esetén: 24 db oszlop
V. rész esetén: 58 db oszlop
VI. rész esetén: 87 db oszlop
VII. rész esetén: 135 db oszlop
VIII. rész esetén: 50 db oszlop
IX. rész esetén: 139 db oszlop
X. rész esetén: 51 db oszlop
XI. rész esetén: 28 db oszlop
létesítését, vagy cseréjét, vagy rekonstrukcióját tartalmazó referenciával. A referencia akár több címet is magában foglalhat.
Amennyiben AT több rész tekintetében
nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott
részek közül azon rész követelményeinek
megfelelni, amelyik tekintetében a
legszigorúbb/legmagasabb darabszámra
vonatkozó az elvárás.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bekezdés alapján, ha a nyertes közös
Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra,
vonatkozó referenciaigazolás a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes
Ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével - úgy az Ajánlatkérő a referencia
igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
Ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás olyan arányában köteles elfogadni,
amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján
az ellenszolgáltatásból részesült.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a
konzorcium/projekttársaság teljesítését az
alkalmasság igazolására referenciaként a
konzorcium/projekttársaság mindazon
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -
akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság
időközben megszűnt.
M.2.) nem rendelkezik összesen legalább:
- 3 fő villanyszerelő és/vagy villamos hálózat
szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 1 éves
(12 hónapos) villanyszerelői és/vagy villamos
hálózat szerelői szakmai tapasztalattal (2., 3., 4., 8., 11. részek esetén 1 fő),
- 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti
munkavégzés) végzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12
hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti
munkavégzésre vonatkozó szakmai
tapasztalattal (2., 3., 4., 8., 11. részek esetén 1 fő),
- 2 fő kisfeszültségű kábelszerelővel, aki
rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű
kábelszerelői szakmai tapasztalattal (2., 3., 4., 8., 11. részek esetén 1 fő),
- 1 fő érintésvédelmi felülvizsgálatot végző
szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12
hónapos) érintésvédelmi felülvizsgálói szakmai
tapasztalattal.
- 1 fő névjegyzékben szereplő Felelős Műszaki
Vezetővel (jogosultság: az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős
műszaki vezetés 3. Rész 21) pontja alapján
Villamosság szakterületen - MV-VI), aki
rendelkezik 1 éves (12 hónapos) felelős műszaki
vezetői szakmai tapasztalattal.
A szakemberek tekintetében előírt
követelménynek meg lehet felelni úgy is, ha egy
személy egyszerre több képzettséggel, és a
képzettségenként előírt szakmai tapasztalattal is
rendelkezik.
M.3.) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya
szerinti ISO 14001 környezetvédelmi
tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó,
ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés
szerint.
M.4.) ha nem rendelkezik összesen a
teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel,
berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
- 1 db aszfaltozó készülék,
- 1 db aszfaltvágó gép,
- 1 db betontörő eszközzel,
- 1 db földtömörítő eszköz,
- 1 db áramfejlesztő készülék,
- legalább 1 db 8,0 tonnás darus gépkocsi,
- legalább 1 db min. 14,0 méteres kosaras
gépkocsi,
- legalább 1 db oszlopszállító utánfutó,
- legalább 1 db min. 8,0 tonnás
tehergépkocsi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az
előírt alkalmassági követelményeknek az
Ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és
az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 69. § (9) bek. alapján a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt
szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására az
AT csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez
e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7)
bek. szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem
használhatja fel a GSZ
alkalmassága igazolására azokat az adatokat,
amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti
bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a
jogelőd GSZ tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok
fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt -
megszűnése hiányában fennállna. A GSZ ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. §
szerinti lehetőséggel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: mértéke a Kbt. 134. § (2)
bek. alapján a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%-a, melyet óvadékként az AK bankszámlájára történt
befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.
A Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján a teljesítési biztosíték határidőre (szerződés
hatálybalépése, azaz a szerződéskötés időpontjára) történő rendelkezésre bocsátásáról
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. A teljesítési
biztosíték az AK-t illeti, ha az AT a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be.
AK a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét
fenntartja.
A szerződés hibás teljesítésére kikötött igények biztosítéka: mértéke a Kbt. 134. § (3)
bek. alapján a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%-a, melyet óvadékként az AK bankszámlájára történt
befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító
készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.
A jótállási biztosíték határidőre (a szerződés teljesítésének, azaz az átadás-átvételi eljárás
befejezése időpontjában) történő rendelkezésre bocsátásáról az AT az
ajánlatban nyilatkoznia kell.
A jótállási biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia. Ha és amennyiben
a Vállalkozó a jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, úgy AK jogosult a
Jótállási biztosítékot lehívni. Megrendelő a Jótállási biztosíték által nem fedezett kára
érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dok.
részét képező vállalkozási szerződés tartalmazza.
Amennyiben a nyertes AT a teljesítés elmaradásával, a hibás teljesítésére kikötött
igények biztosítékát óvadékként az előírt pénzösszegnek az AK-ként szerződő fél
számlájára történő befizetésével/átutalásával kívánja rendelkezésre bocsátani, úgy azt az
AK OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 számú bankszámlájára kell
befizetni vagy átutalni.
AK a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében a
Kbt. 134. § (7) bek. alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési számlára történő befizetés
helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része az AT-nek a teljesítésért járó
ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a nyertes AT-ként szerződő fél egyik biztosítéki
formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és
időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Jótállási idő: Bírálati részszempont (2. részszemp.), ekként annak mértéke a nyertes
AT megajánlása alapján kerül meghatározásra. (min. 12 hónap; max. 24 hónap)
Hibás teljesítésre, késedelemre vonatkozó és meghiúsulási kötbér:
A Ptk. 6:186 (1) bek. szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre,
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér napi mértéke bírálati részszempont (3. részszemp.– min. 0,5%/nap; max. 1,5 %/nap), így a nyertes AT megajánlása alapján kerül meghatározásra (max. 20 napig) . Meghiúsulási kötbér: AK a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenértékének a 30%-a. Hibás teljesítési kötbér: Az AT-nek felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség áfa nélkül számított ellenértékének 10%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetén:
A Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 30.§ szakaszában és 31.§ továbbá a 32/A. § és 32/B. § szakaszában,
valamint az ajánlati dokumentáció részét képező rögzített fizetési feltételek szerint alakul (1.,2., 3., 4., 5., 8., 10 és 11. részek vonatkozásában), Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyi eljárás 6., 7. és 9. részei vonatkozásában a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján biztosítja az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítését, mely esetben minden részletre
alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat
A Kbt. 135.§ (7) bekezdés és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján
a nyertes Ajánlattevő – a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg
kifizetést kérheti Ajánlatkérőtől, melyet Ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg kéréséről Ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő a 322/2015 (X. 30.) Kormányrendelet 20. § szakaszában és a vállalkozási
szerződésben foglaltakkal – a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás (nettó vállalkozási díj) 10
%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint(HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Részletesen a közbeszerzési dokumentáció. valamint az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: VI.3.12) További információkban fogl. szerint
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11720001-20203494
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A Közbeszerzési Dokumentáció szerint (EKR karakterkorlátozásra tekintettel).
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) AK a Kbt. 114. § (6) bek. alapján biztosítja a kieg. táj. lehetőségét. Az elj. során a kapcsolattartás és a különböző dok-ok (kieg.táj., jkv stb.) megküldése az EKR-en történik.
2.) A min.tt ajánlattevők hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.-i szempontokhoz képest szigorúbbak a min. feltételei: P.1.-P2) és M.1.-M.4. pontok.
3.) Az adható pontszám: 0–100. Szumma vállalási ár (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF) – fordított értékarányosítás
- Jótállás időtartama (hónap, min.12, max. 24 hónap) - egyenes arányosítás
- Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely az ÁFA nélkül számított összesített
vállalkozói díj min. 0,5%-a, max.1,5%-a/nap) – egyenes arányosítás
4.) Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni AT nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező).
5.) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell tenni. (EKR űrlap)
6.) A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján nyilatkozni kell. Nemleges esetben is csatolni kell.
7.) Csatolni kell: • azon cégjegyz. jog.személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az elj-ban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek, • a cégkiv-ban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyz. jog. meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. • Foly.-ban lévő vált.bejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a CB által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs vált.bej. elj. folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban. (űrlap)
8.) AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –a KD-ben meghatározott kártérítési limitű, szakmai fel.bizt.sal rendelkezni. ATnek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyil-ot kell csatolniuk.
9.) AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy –annak visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.
10.) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11.) Üzemzavar esetén az EKR rend.16-17. § és 22. § az irányadóak.
12.) AK az aj-ban elektronikus csatolmányként benyújtott dok-ok tekintetében .pdf formátumot írja elő.
13.) A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR és a kapcsolódó vh-i rendeletek, és a Ptk. az irányadók.
14.) Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
15.) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
17.) AK a hp. keretében bevont GSz esetén 1 alkalommal biztosít hp-t.
18.) Kozös AT esetén megállapodás csatolása kötelező a KD alapján.
19.) A bizt.-k határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozni kell
20) Az ajánlathoz csatolni kell árazott költségvetést.
21) A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
22) Ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő előírja az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását.
Ajánlatkérő - a Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerint - az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték
nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő:
I. rész esetén: nettó 120.000,- Ft
II. rész esetén: nettó 60.000,- Ft
III. rész esetén: nettó 130.000,- Ft
IV. rész esetén: nettó 120.000.- Ft
V. rész esetén: nettó 200.000,- Ft
VI. rész esetén: nettó 300.000,- Ft
VII. rész esetén: nettó 500.000,- Ft
VIII. rész esetén: nettó 150.000,- Ft
IX. rész esetén: nettó 600.000.- Ft
X. rész esetén: nettó 250.000.- Ft
XI. rész esetén: nettó 700.000.- Ft
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.
Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében:
- az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára
történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a
számlán történt jóváírás tekintendő) vagy
- az Ajánlatkérő javára szóló eredeti pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát
vagy készfizető kezességet kell átadni (a garancia és a készfizető kezesség érvényességének az
ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy
- a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt
csatolni.
Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza. A nyertes
ajánlattevő, valamint – kihirdetése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében
az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot csak az egyik tag részéről kell rendelkezésre
bocsátaniuk.
Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. §
(4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. [Kbt. 35. § (5) bekezdés]
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az
esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő
felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja az alkalmassági követelményre vonatkozónyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a garanciavállaló nyilatkozatnak vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatnak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
- Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges