Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2250/2020
CPV Kód:18100000-0
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:postai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Husvéti Zsófia
Telefon: +36 13280630
E-mail: husveti.zsofia@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.posta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001624502019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001624502019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkaruházati termékek szállítása
Hivatkozási szám: EKR001624502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Munkaruházati termék szállítása adásvételi szerződés keretében
1. rész (Megnevezés; Fix mennyiség (db); Opciós mennyiség (db))
póló (22 595 db+5 649 db)
pulóver (7 642 db+1 911 db)
póló fehér zsebes: (300 db+75 db)
póló kereknyakú, több színben: (1 728 db+435 db)
2. rész (Megnevezés; Fix mennyiség (db); Opciós mennyiség (db))
férfi köpeny: (84 db + 22 db)
női köpeny: (94 db + 24 db)
kétrészes munkaruha, mellesnadrág, deréknadrág: (1 943 db + 487 db)
színes mellény (piros és sárga): (186 db + 47 db)
bermudanadrág: (7 140 db + 1 785 db)
3. rész (Megnevezés; Fix mennyiség (db); Opciós mennyiség (db))
fehér ing: (1 267 db + 317 db)
nyakkendő: (329 db + 82 db)
fehér blúz: (18 126 db + 4 532 db)
zakó, nadrág: (6 db + 2 db)
4. rész (Megnevezés; Fix mennyiség (db); Opciós mennyiség (db))
férfi szövetnadrág, női szövetnadrág, szövetszoknya: (6 375 db + 1 594 db)
női kiegészítő, női kiegészítő II. típus: (6 125 db +1 532 db)
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírások tartalmazzák
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kötött póló, pulóver
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18235100-6
További tárgyak:18330000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ Ruharaktár, 1149 Budapest Egressy u. 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő – az alábbiakban tételesen felsorolt típusú és mennyiségű – összesen 40 335 darab (32 265 darab fix és 8 070 darab opció) – kötött póló, pulóver munkaruházati termék szállítására tart igényt.
Megnevezés: Fix mennyiség (db); Opciós mennyiség (db); Összmennyiség (db):
1. póló: 22 595, 5 649, 28 244;
1. pulóver: 7 642, 1 911, 9 553;
1. póló fehér zsebes: 300, 75, 375;
1. póló kereknyakú, több színben: 1 728, 435, 2 163;
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősülnek (mindkettő/egyik/egyik sem) 20
2 2. Megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősülő szabó vagy varró (FEOR:7212), vagy gyártósor mellett dolgozó ruházati gépkezelő (FEOR 8122) szakemberek száma (max. 20 fő)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A lehívásra kerülő teljes mennyiség az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően az opciós mennyiséggel több lehet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vegyes munkaruházati termékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18113000-4
További tárgyak:18212000-8
18234000-8
18235400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ Ruharaktár, 1149 Budapest Egressy u. 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő – az alábbiakban tételesen felsorolt típusú és mennyiségű – összesen 11 812 darab (9 447 darab fix és 2 365 darab opció) – munkaruházati termék szállítására tart igényt.
Megnevezés: Fix mennyiség (db); Opciós mennyiség (db); Összmennyiség (db):
2. férfi köpeny: 84, 22, 106;
2. női köpeny: 94, 24, 118;
2. kétrészes munkaruha, mellesnadrág, deréknadrág: 1 943, 487, 2 430;
2. színes mellény (piros és sárga): 186, 47, 233;
2. bermudanadrág: 7 140, 1 785, 8 925;
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősül (igen/nem)  10
2 2. Megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősülő szabó vagy varró (FEOR:7212), vagy gyártósor mellett dolgozó ruházati gépkezelő (FEOR 8122) szakemberek száma (max. 10 fő)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A lehívásra kerülő teljes mennyiség az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően az opciós mennyiséggel több lehet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ingek, blúzok, nyakkendő, öltöny
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18223200-0
További tárgyak:18234000-8
18332000-5
18423000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ Ruharaktár, 1149 Budapest Egressy u. 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő – az alábbiakban tételesen felsorolt típusú és mennyiségű – összesen 24 661 darab (19 728 darab fix és 4 933 darab opció) – ingek, blúzok, nyakkendő, öltöny munkaruházati termék szállítására tart igényt.
Megnevezés: Fix mennyiség (db); Opciós mennyiség (db); Összmennyiség (db):
3. fehér ing: 1 267, 317, 1 584;
3. nyakkendő: 329, 82, 411;
3. fehér blúz: 18 126, 4 532, 22 658;
3. zakó, nadrág: 6, 2, 8
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősül (igen/nem)  10
2 2. Megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősülő szabó vagy varró (FEOR:7212), vagy gyártósor mellett dolgozó ruházati gépkezelő (FEOR 8122) szakemberek száma (max. 20 fő)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A lehívásra kerülő teljes mennyiség az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően az opciós mennyiséggel több lehet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szövetnadrágok, szövetszoknya, női kiegészítők
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18232000-4
További tárgyak:18234000-8
18422000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ Ruharaktár, 1149 Budapest Egressy u. 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő – az Ajánlati Dokumentációban tételesen felsorolt típusú és mennyiségű – összesen 15 626 darab (12 500 darab fix és 3 126 darab opció) – szövetnadrágok, szövetszoknya, kiegészítők munkaruházati termék szállítására tart igényt.
Megnevezés: Fix mennyiség (db); Opciós mennyiség (db); Összmennyiség (db):
4. férfi szövetnadrág, női szövetnadrág, szövetszoknya: 6 375, 1 594, 7 969;
4. női kiegészítő, női kiegészítő II. típus: 6 125, 1 532, 7 657;
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősül (igen/nem) 10
2 2. Megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősülő szabó vagy varró (FEOR:7212), vagy gyártósor mellett dolgozó ruházati gép kezelő (FEOR 8122) szakemberek száma (max. 5 fő)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A lehívásra kerülő teljes mennyiség az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően az opciós mennyiséggel több lehet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-4.§, 6-8.§, 10.§, 12-16.§ szerint. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az Akr. 3.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7.§-nak és az ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Közös AT esetén a közös ATk mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. Közös AT esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az Akr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a rendelet előírja.
Azokban az esetekben, amikor az ajánlattevő a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel, az ajánlatkérő az Akr. 12.§-a alapján jár el.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdései alapján az öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Akr. 1.§ (7) bekezdésére, a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) esetében az Akr. 8.§-a szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében az ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiálttényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában
Az ajánlatkérő előírja az Akr. 2.§ (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, tehát ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján:
P1) A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - ÁFA nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek
P2) A felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján (amennyiben nyilvánosan elérhető, úgy csatolása nem szükséges) a gazdasági szereplő adózott eredménye. (321/2015. X.30. Korm. rendelet 19.§ (1) b) pontja). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
1. rész: Alkalmas az AT, ha az ajánlati felhívását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (kötött pólók, pulóverek) származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen elérte a nettó 115.000.000,- Ft-ot.
2. rész: Alkalmas az AT, ha az ajánlati felhívását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (a jelen felhívás szerinti vegyes munkaruházati termékek) származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen elérte a nettó 55.000.000,- Ft-ot.
3. rész: Alkalmas az AT, ha az ajánlati felhívását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (ingek, blúzok, nyakkendők, öltönyök) származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen elérte a nettó 85.000.000,- Ft-ot.
4. rész: Alkalmas az AT, ha az ajánlati felhívását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (a jelen felhívás szerinti szövetnadrágok, szövetszoknyák, kiegészítők) származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen elérte a nettó 60.000.000,- Ft-ot.
Több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények - az eltérő beszerzési tárgyra tekintettel – összeadódnak.
P2) Valamennyi rész vonatkozásában: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő előírja az Akr. 2.§ (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, tehát ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján:
M/1.: Az Akr. 21.§ (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de hat évnél nem régebben megkezdett legjelentősebb referenciái, az Akr. 22.§ (1) bekezdésével összhangban.
Az ajánlattevőknek a teljesített szállításokat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni, de a referencianyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállított termékek megnevezése és mennyisége (db), a teljesítés ideje (kezdés és befejezés, év/hónap/nap formátumban), valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2. A 321/Kr. 21. § (1) bek. b) pontja szerint AT-nek a felsőfokú ruhaipari vagy ruhaipari technikusi végzettségű ruhaipari szakemberek vonatkozásában csatolnia kell a szakemberek ruhaipari végzettségét igazoló dokumentumokat, valamint saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzukat olyan részletességgel, amiből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően. Ajánlattevőnek továbbá az EKR-ben rendelkezésre álló űrlapokon is nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásaként valamennyi nyilatkozatot és űrlapot együttesen veszi figyelembe.
M3) A 321/Kr.21.§(1)bek.c) pontja szerint AT-nek azon rész vonatkozásában, melynek tekintetében ajánlatot nyújt be, csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejárta napján érvényes tanúsítvány másolati példányát a minőségirányítási rendszerének MSZEN ISO9001:2009 szabvány szerinti tanúsításáról vagy a 321/Kr.24.§(3) bek. szerinti azzal egyenértékű a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedése bemutatását. Jelen alkalmassági követelmény valamennyi részre vonatkozik.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (9)-(11) bekezdéseiben meghatározott módon támaszkodhat.
Az Akr.30.§ (4) bekezdése szerint ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban (III.1.3. pont) az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottnál.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Az Akr. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de hat évnél nem régebben megkezdett, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább az alábbi szállítási mennyiségeket elérő referenciával:
1. ajánlati rész: 24 000 db kötött póló, pulóver szállítása
2. ajánlati rész: 7 000 db, a jelen felhívás szerinti vegyes munkaruházati termék szállítása
3. ajánlati rész: 14 000 db ingek, blúzok, nyakkendő, öltöny szállítása
4. ajánlati rész: 9 000 db, a jelen felhívás szerinti szövetnadrágok, szövetszoknya, kiegészítők szállítása
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a referencia követelményeknek - az eltérő beszerzési tárgyra tekintettel – külön-külön kell megfelelni.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- az 1. rész vonatkozásában legalább 2 fő felsőfokú ruhaipari vagy ruhaipari technikusi végzettségű szakemberrel, akik legalább 3 éves, a szakmai végzettségükhöz kötődő szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
- a 2. rész vonatkozásában legalább 1 fő felsőfokú ruhaipari vagy ruhaipari technikusi végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves, a szakmai végzettségükhöz kötődő szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
- a 3. rész vonatkozásában legalább 1 fő felsőfokú ruhaipari vagy ruhaipari technikusi végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves, a szakmai végzettségükhöz kötődő szakmai gyakorlattal rendelkeznek,
- a 4. rész vonatkozásában legalább 1 fő felsőfokú ruhaipari vagy ruhaipari technikusi végzettségű szakemberrel, akik legalább 3 éves, a szakmai végzettségükhöz kötődő szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő bármilyen olyan rész vonatkozásában, melyre ajánlatot tett, ha nem rendelkezik felsőruházat és/vagy munkaruha és/vagy egyen-formaruha gyártására és/vagy kereskedelmére vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejárta napján érvényes- MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti-tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések meglétét igazoló dokumentummal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi Ajánlati rész esetében:
Késedelmi kötbér: 1-10. nap 0,5%/nap, 11-20. nap 0,75%/nap, utána 1%/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a megrendelés nettó értékének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a még nem teljesült rész nettó szerződéses érték 20%-a.
Teljesítési biztosíték: a fix mennyiség nettó értékének 5%-a. Az ajánlattevő köteles a Kbt. 134.§ (5) bekezdése szerint nyilatkozni.
Jótállás: 12 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az Ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi Ajánlati rész esetében: Az ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135.§ (5) bekezdés alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait az Ajánlati Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság), egyik Ajánlati rész esetében sem.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.§ (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint az EKR Rendelet 15.§-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a termékekre vonatkozó színmintákat postai tértivevényes küldeményként küldi meg az EKR-ben érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére az érdeklődés jelzését követő 2 munkanapon belül, az érdeklődés jelzése során az „Érdeklődő székhelye” rovatban megadott címre.
2. A benyújtandó iratok listáját teljes körűen a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
3. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összegszerűen meghatározott mértéke:
1. rész: 1.900.000,- Ft
2. rész: 900.000,- Ft
3. rész: 1.400.000,- Ft
4. rész: 1.000.000,- Ft
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján teljesíthető.
Az Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett befizetési számlaszáma: 10918001-00000003-00330225
Az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban /pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény benyújtandó (formája a Pp. 325.§ (1) bekezdés f)-h) pontjai szerinti teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirat).
4. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint, Ajánlati részenként külön-külön.
5. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza, egyik ajánlati rész esetében sem.
7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Akr. 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.
8. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy a megajánlott termékek mindenben megfelelnek a Közbeszerzési műszaki leírásban foglalt követelményeknek.
A szakmai ajánlat részeként az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő székhelyére, Magyar Posta Zrt. Közbeszerzési és kiemelt beszerzési osztály (1138 Bp. Dunavirág u. 2-6.) be kell nyújtani valamennyi Ajánlati rész tekintetében, amelyre az Ajánlattevő ajánlatot tesz, a megajánlott termék(ek)ből 1-1 db mintapéldányt a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Érvénytelen az ajánlat, ha benyújtott mintapéldány nem felel meg a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott előírásoknak. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a mintapéldányok a Kbt. 71. § (8) bek alapján nem hiánypótolhatók.
9. Az ajánlatok értékelése valamennyi részben a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján történik, a felhívás II.2.5) pontjában foglaltak szerint.
10. Értékelési módszer valamennyi részben: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont; 1. minőségi részszempont: abszolút pontozás, 2. minőségi részszempont: egyenes arányosítás, 3. ár részszempont: fordított arányosítás
11. Az Ajánlatkérő „védett műhely”-nek minősülő ajánlattevőnek tekinti a Kbt. 33.§-ának (1) bekezdésének első mondatában meghatározott védett munkahelynek minősülő szervezeteket (amelyek 30%-ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak), valamint a fejlesztő foglalkoztatókat (amelyek 30%-ot meghaladó mértékben fejlesztő foglalkoztatásban résztvevőket foglalkoztatnak). Ajánlattevő az erre vonatkozó hatósági igazolást köteles ajánlatához csatolni, amelyet ajánlatkérő a vonatkozó elektronikus adatbázisból ellenőriz.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Takács Éva (00526) és dr. Husvéti Zsófia (01069)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák