Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2283/2020
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:Szeged: Napos út 12, Pulcz u. 42.; Kecskemét: Szultán u. 2-4.; Békéscsaba: Felsőnyomás 250., Andrássy u. 46.; Baja: Bokodi út 66.; Kiskunhalas: Mátyás tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Császár Gábor
Telefon: +36 307858821
E-mail: csaszar.gabor@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmaram.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073062020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073062020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközfelülvizsgálat
Hivatkozási szám: EKR000073062020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő szerelői által használt egyéni védőeszközök, Kisfeszültségű (továbbiakban KIF) FAM eszközök és villamos biztonságtechnikai eszközök kötelező időszakos felülvizsgálata valamint a felülvizsgálat követelményeit nem teljesítő eszközök pótlása, cseréje az Ajánlatkérő által biztosított, előre meghatározott készletből.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, az azonban gazdaságilag nem ésszerű, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás beszerzendő mennyisége kapcsán jelentős kedvezmények érhetők el.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Eszközfelülvizsgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU332,HU333 A teljesítés helye: Szeged: Napos út 12, Pulcz u. 42.;
Kecskemét: Szultán u. 2-4.;
Békéscsaba: Felsőnyomás 250., Andrássy u. 46.;
Baja: Bokodi út 66.;
Kiskunhalas: Mátyás tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretösszeg: 89.700.000,- Ft, amelyből Ajánlatkérő 69.000.000,- Ft összegig vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó része opció.
Egyéni védőeszközök, kisfeszültségű FAM eszközök és villamos biztonságtechnikai eszközök időszakos felülvizsgálata.
Ajánlatkérő szerelői által használt vizsgálandó eszközök meghatározása (36 hónapra vonatkozó mennyiségű darabszám, amely darabszám tájékoztató jellegű):
70030 Munkahelyzet beállító derékövvel egybeépített testheveder (pl.: P-51E) 2175 db;
70031 Csatlakozó (más néven karabinerek; pl.: AZ011) 11250 db;
70032 Rögzítő kötél (pl.: Prot-11, Prot-2, ABM/2LE101 – „Y” kötél) 3525 db;
70034 Zuhanás gátló hajlékony vezetéke (pl.: AC100 10 m, 15 m, 20 m-es kötél) 980 db;
70035 Ereszkedő eszköz (pl.: AR010 60 méteres, SafEscape 30-60 méteres- önmentő) 1320 db;
70036 Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanás gátló (AC 010) 980 db;
70037 Visszahúzható típusú zuhanás gátló (pl.: WR 100, Rolex) 115 db;
70038 Kikötési eszköz (pl.: heveder hurok, acél kikötési eszköz, AZ024i, Antec) 1275 db;
70039 Szigetelőanyagú KIF FAM védőkesztyű pár 2900 db;
70040 Szigetelőanyagú KÖF védőkesztyű pár 2200 db;
70041 Mászó szerszám faoszlopra pár 1300 db;
70042 TEMA létra merev vezetéken futó zuhanás gátlója (pl.: MA29/1; MA29/1L) 825 db;
70641 TEMA létra báziseleme 500 db;
70642 TEMA létra közbenső eleme 1500 db;
70643 TEMA létra záró eleme 390 db;
70644 TEMA létra munkaállása 195 db;
70645 TEMA létra rögzítő kötele 450 db;
70646 VK-ÉP-FAM létra báziseleme 15 db;
70647 VK-ÉP-FAM létra közbenső eleme 15 db;
70648 VK-ÉP-FAM létra záró eleme 15 db;
70649 VK-ÉP-FAM létra munkaállása 150 db;
70650 VK-ÉP-FAM létra racsnis feszítő 15 db;
70651 Támasztó létra (1 elemes) 15 db;
70652 Kitolható létra (2 vagy több részes) felülvizsgálat 15 db;
70653 Fejszerelvényes kitolható létra felülvizsgálat 15 db;
70654 Fejszerelvény felülvizsgálat 15 db;
70655 Feszítő kötél felülvizsgálat 15 db;
70656 Akasztós létra (pl.: VK-ALL 2200) 15 db;
70049 Faoszlopos zuhanás gátló (pl.: VK-FZ/B) 150 db;
70043 Fázisegyeztető KÖF 65 db;
70044 Feszültségkémlelő KÖF 300 db;
70045 Feszültségkémlelő NAF 70 db;
70046 Feszültségkémlelő KIF 900 db;
70657 KIF feszültségkémlelő tapintó antenna készlet 660 db;
70047 Szigetelő kezelőrúd KÖF 300 db;
70048 Szigetelő kezelőrúd NAF 600 db;
70658 KIF FAM szerszám, eszköz 42000 db;
70638 Szigetelő elválasztó lap KÖF 30 db;
70659 NAF földelő rúd készlet földelő sodronnyal és szorítókkal 20 db;
70660 Földelő rövidre záró készlet 1692 db;

Felülvizsgálatok gyakorisága évente:
Tavaszi felülvizsgálat 02.01 – 06.01:
Szeged 5 alkalom;
Békéscsaba 3 alkalom;
Kecskemét 3 alkalom;
Baja 1 alkalom;
Kiskunhalas 1 alkalom;
Őszi felülvizsgálat 08.01 – 11.30:
Szeged 5 alkalom;
Békéscsaba 4 alkalom;
Kecskemét 3 alkalom;
Baja 1 alkalom;
Kiskunhalas 1 alkalom;

A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Keretösszeg: 89.700.000,- Ft, amelyből Ajánlatkérő 69.000.000,- Ft összegig vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó részének lehívását Ajánlatkérő, mint megrendelő opciós jogosultságát rögzíti.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok igazolására Ajánlattevő esetében a Kbt. 62. §-a és a Kbt. 63. § (1) bek tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése irányadó, azaz Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Illetve Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. §-a és a Kbt. 63. § (1) bek szerinti kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Igazolási mód:
SZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés b.) pont alapján Ajánlattevő csatolja a 30/2018. (II.28.) Korm. rendelet szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes engedély másolati példányát, és a 30/2018. (II.28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti aktuális évi felülvizsgálaton történő, vagy azzal egyenértékű megfelelést igazoló dokumentumot.
SZ.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés b.) pont alapján Ajánlattevő csatolja a 72/2003 (X.29) GKM rendelet 2. § (2) bekezdés b. pontja szerinti, vagy azzal egyenértékű minősítést igazoló dokumentumot.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a szigetelőanyagú védőkesztyűk és leesés elleni védőeszközök (egyéni védőeszközök) felülvizsgálat elvégzéséhez a 30/2018. (II.28.) Korm. rendelet szerinti, vagy azzal egyenértékű érvényes engedéllyel, illetve a 30/2018. (II.28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti aktuális évi felülvizsgálaton történő, vagy azzal egyenértékű megfeleléssel.
SZ.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a KIF FAM eszközök, szerszámok felülvizsgálat elvégzéséhez, a megfelelőségének értékeléséhez a FAM Bizottság által kiállított az eszközök átvételi és periodikus vizsgálatára vonatkozó 72/2003 (X.29) GKM rendelet 2. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti, vagy azzal egyenértékű minősítéssel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
P1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pont alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit egyszerű másolatban. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. Ha Ajánlattevő a P1. szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését: az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja: ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.
P2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló számlák vonatkozásában, az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal: — a pénzforgalmi számla száma; — mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számlát; — volt-e a pénzforgalmi számlán 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban.
P3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozzon az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P3. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, míg a P1. és P2. alkalmassági feltételnek külön-külön felelhetnek meg, mely esetben elegendő, ha közülük egy megfelel. Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdés alapján. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több lezárt üzleti évben az adózott eredménye negatív. Ajánlatkérő köteles Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 66 000 000.- Ft-ot.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás mutatkozott. „Sorba állítás” alatt
Ajánlatkérő a 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata) tevékenységből származó árbevétele összességében nem érte el a 66 000 000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján kötelező.
M.1.) Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés a.) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciák ismertetését részenként. A ref.-át a Kr. 23. § szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell: szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), a szolgáltatás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel ), teljesítés ideje (év, hó, nap) és helye, valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M.2.) A Kr. 21. § (3) bekezdés c) pontja és 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés alapján ajánlattevő csatolja az akkreditált tanúsító szervezettől származó nyilatkozat, vagy tanúsítvány másolatát a kisfeszültségű feszültségkémlelők, szigetelő kezelő rudak és 1000 V-os szigetelt kéziszerszámok felülvizsgálatára alkalmas mobil nagyfeszültségű vizsgáló állomás előírt vagy azokkal egyenértékű szabványnak való megfeleléséről. Ajánlatkérő a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál való bejegyzés tényét https://www.nah.gov.hu/ oldalon szereplő nyilvántartásban ellenőrzi - amennyiben a hivatkozott nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – úgy a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtása szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett (egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata) tárgyú referenciával.
M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a kisfeszültségű feszültségkémlelők, szigetelő kezelő rudak és 1000 V-os szigetelt kéziszerszámok felülvizsgálatára alkalmas mobil nagyfeszültségű vizsgáló állomás kapcsán az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 vagy az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány vagy ezek bármelyikével egyenértékű szabvány követelményeinek való megfelelést igazoló nyilatkozattal vagy tanúsítvánnyal, ami be van jegyezve a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál (NAH), vagy a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlattétel, szerződéskötés, kifizetés, elszámolás HUF-ban.
AK a szolgáltatásra vonatkozó egyedi megrendelések ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.szerint.
Előleg:
AK előleget nem fizet.
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A közbeszerzési dokumentációban részletesen kifejtve.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: AK a Kbt. 108. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Kr. 26-33. §-aiban foglaltak megfelelően az ajánlati ár vonatkozásában árlejtést alkalmaz. Továbbiak a KD-ban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. § (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdései szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő(AK) az ajánlattételhez Közbesz. dok.-t(KD) bocsát rendelkezésre., Ajánlatok felbontása: elektronikusan történik
2. Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az AT részére.
3.Hiánypótlás (hp) Kbt.71.§a szerint. Ha a hp-sal AT korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be és rá tekintettel lenne szükséges az újabb hp, úgy AK nem korlátozza és nem zárja ki az új gazd. szereplőre vonatkozó hp-t Kbt.71.§(6)bek.
4. Értékelés: legjobb ár
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell (felsorolás, részletesen a KD-ban): - Felolvasólap Kbt.66.§(5)bek. szerint EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével - aláírási címpéldány vagy aláírás minta - legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás - AT nyilatkozata alvállalkozóról (Kbt.66.§(6)bek.) és KapSzerv.ről (Kbt.65.§(7)bek) (nemleges tartalommal is) - KapSzerv. szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okirata (Kbt.65.§(7) bek.) - változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást ( nemleges tartalmú nyíl. becsatolása is szükséges) - közös ajánlattevők megállapodása (AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (7) bek.re)
6. AK felhívja ATk figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2,3) pontok vonatkozásában a Kr.30.§(4)bek.hez képest szigorúbban állapítja meg
7. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a EKRr 11-12. §-aira
8. Elfogadott fájformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá rar, zip és excel fájl.
9. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr 6. § (1) bek]. 10. AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy az ajánlatok összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §(1) bek-ben foglaltakra.
11.AT az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása az Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
12. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képv. jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a), Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKRr alkalmazására.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
15. FAKSZ: Daka Vince, 01105
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges