Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2289/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:9026 Győr, Egyetem tér 1. Hrsz: 10622/9
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft.
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Filep Bálint
Telefon: +36 96503400
E-mail: sze@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://uni.sze.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rázókamra beszerzése a GINOP-2.2.1-18-2018-00006
Hivatkozási szám: EKR000953672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Rázókamra beszerzése a GINOP-2.2.1-18-2018-00006 sz. projekt keretében
AK a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő 1 db rázókamrát kíván beszerezni. Nyertes ajánlattevő köteles elvégezni az általa szállítandó rázókamra üzembe helyezését, tesztüzem lefuttatását (min/max hőmérséklet, visszahűtés ellenőrzése) , valamint a rázókamra működtetéséért az AK részéről megjelölt személyek (max. három fő) betanítását. A betanítás óraszáma legfeljebb 2 óra. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A jótállás értékelési részszempont, a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb érték: 12 hónap, legkedvezőbb 36 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A megajánlott rázókamra a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott rázókamra nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek. Az ajánlatban be kell nyújtani: a rázókamra és tartozékai gyártóját, típusát, adatlapot a termék paramétereivel kitöltve; gyártói termékismertető prospektust, amennyiben nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Nem minősül gyártói prospektusnak az AT által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
vizsgálóberendezés maximális külső mérete (szé x ma x mé): max. 1500x3500x2500mm ; vizsgálóberendezés minimális belső mérete (szé x mé x ma): min. 800x700x900mm; Mintatér űrtartalma: min. 0,5m3 ; hőmérséklettartomány alsó határa: min. -70 Celsius; hőmérséklettartomány felső határa: min. +170 Celsius; páratartalom alsó határa (10°C és 95°C között): min. 10%; páratartalom felső határa (10°C és 95°C között): min. 95%; hűtő és fűtőteljesítmény (-40°C és +150°C között): min. 10°C/perc; vízhűtés; a készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatható: vezérlés kezelő panelről és számítógépről és okos eszközökről; betekintő ablak minimális mérete: min. 300x300mm; átvezető nyílások (portok) minimális átmérője: min. 80mm; portok minimális száma: min. 2db; rázókamra csatlakoztathatóság minimális mérete: min. 300mm; rázókamra csatlakoztathatóság maximális mérete: max. 600mm; távfelügyeleti rendszer
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24993360 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rázókamra beszerzése a GINOP-2.2.1-18-2018-00006 s
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Hrsz: 10622/9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rázókamra beszerzése a GINOP-2.2.1-18-2018-00006 sz. projekt keretében
AK a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő 1 db rázókamrát kíván beszerezni. Nyertes ajánlattevő köteles elvégezni az általa szállítandó rázókamra üzembe helyezését, tesztüzem lefuttatását (min/max hőmérséklet, visszahűtés ellenőrzése) , valamint a rázókamra működtetéséért az AK részéről megjelölt személyek (max. három fő) betanítását. A betanítás óraszáma legfeljebb 2 óra. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A jótállás értékelési részszempont, a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb érték: 12 hónap, legkedvezőbb 36 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A megajánlott rázókamra a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott rázókamra nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek. Az ajánlatban be kell nyújtani: a rázókamra és tartozékai gyártóját, típusát, adatlapot a termék paramétereivel kitöltve; gyártói termékismertető prospektust, amennyiben nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Nem minősül gyártói prospektusnak az AT által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
vizsgálóberendezés maximális külső mérete (szé x ma x mé): max. 1500x3500x2500mm ; vizsgálóberendezés minimális belső mérete (szé x mé x ma): min. 800x700x900mm; Mintatér űrtartalma: min. 0,5m3 ; hőmérséklettartomány alsó határa: min. -70 Celsius; hőmérséklettartomány felső határa: min. +170 Celsius; páratartalom alsó határa (10°C és 95°C között): min. 10%; páratartalom felső határa (10°C és 95°C között): min. 95%; hűtő és fűtőteljesítmény (-40°C és +150°C között): min. 10°C/perc; vízhűtés; a készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatható: vezérlés kezelő panelről és számítógépről és okos eszközökről; betekintő ablak minimális mérete: min. 300x300mm; átvezető nyílások (portok) minimális átmérője: min. 80mm; portok minimális száma: min. 2db; rázókamra csatlakoztathatóság minimális mérete: min. 300mm; rázókamra csatlakoztathatóság maximális mérete: max. 600mm; távfelügyeleti rendszer
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-18-2018-00006
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rázókamra beszerzése a GINOP-2.2.1-18-2018-00006 s
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54785614
Postai cím: Reitter Ferenc Utca 132/C II. emelet 204
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@atestor.hu
Telefon: +36 13191319
Internetcím(ek): (URL) www.atestor.hu
Fax: +36 13192284
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12492589241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25921120
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24993360
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54785614
Postai cím: Reitter Ferenc Utca 132/C II. emelet 204
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12492589241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges