Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2291/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Balkány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Balkány, Rákóczi utca 9. 788. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MADURA és TÁRSA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balkány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84673390
Postai cím: Rákóczi Út 8.
Város: Balkány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4233
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János
Telefon: +36 42561000
E-mail: jegyzo@balkany.hu
Fax: +36 42561073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése Balkány településen
Hivatkozási szám: EKR000437932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsőde építése Balkány településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111100-9
45111200-0
45112420-5
45112700-2
45231100-6
45233228-3
45233260-9
45261210-9
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Balkány, Rákóczi utca 9. 788. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bölcsőde új épületének építése két gondozási egységgel, három csoportszobával és a hozzátartozó
melegítőkonyhával, tápszer,-tej konyhával, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, összesen nettó 838,66 m2 alapterületen, komplex akadálymentesítéssel, 9 db gépkocsi parkoló, 1 db akadálymentes parkoló kialakítással, 12 db kerékpár tárolóval, 20 db összesen 260 Wp teljesítményű polikristályos napelem telepítéssel.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17082 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bölcsőde építése Balkány településen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MADURA és TÁRSA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99371344
Postai cím: Ibolya Utca 17
Város: Balkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4233
Ország: Magyarország
E-mail: maduraestarsabt@gmail.com
Telefon: +36 209432707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 231506320
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111100-9
45111200-0
45112420-5
45112700-2
45231100-6
45233228-3
45233260-9
45261210-9
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Balkány, Rákóczi utca 9. 788. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bölcsőde új épületének építése két gondozási egységgel, három csoportszobával és a hozzátartozó
melegítőkonyhával, tápszer,-tej konyhával, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, összesen nettó 838,66 m2 alapterületen, komplex akadálymentesítéssel, 9 db gépkocsi parkoló, 1 db akadálymentes parkoló kialakítással, 12 db kerékpár tárolóval, 20 db összesen 260 Wp teljesítményű polikristályos napelem telepítéssel.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 231506320
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MADURA és TÁRSA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99371344
Postai cím: Ibolya Utca 17
Város: Balkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4233
Ország: Magyarország
E-mail: maduraestarsabt@gmail.com
Telefon: +36 209432707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti szövege:
3.1.
„…A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 231.506.320,- Ft, azaz Kettőszázharmincegymillió-ötszázhatezer-háromszázhúsz forint összegben állapítják meg alábbi bontásban:
A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056 támogatási szerződés szerinti támogatás terhére nem elszámolható nettó 37.701.320.- Ft. Minden további a szerződés keretében megvalósítandó műszaki tartalom a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056 támogatási szerződés szerinti támogatás terhére elszámolható. Ennek megfelelően a vállalkozói díj összegéből:
a) TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056 támogatási szerződés szerinti támogatás terhére elszámolható költség: nettó 193.805.000,-Ft
b) a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056 támogatási szerződés szerinti támogatás terhére nem elszámolható költség (Megrendelő saját forrása): nettó 37.701.320,-Ft.
A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő….”
A szerződés módosított szövege:
3.1.
„…A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 231.506.320,- Ft, azaz Kettőszázharmincegymillió-ötszázhatezer-háromszázhúsz forint összegben állapítják meg alábbi bontásban:
A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056 támogatási szerződés szerinti támogatás terhére nem elszámolható nettó 4.943.678.- Ft. Minden további a szerződés keretében megvalósítandó műszaki tartalom a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056 támogatási szerződés szerinti támogatás terhére elszámolható. Ennek megfelelően a vállalkozói díj összegéből:
a) TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056 támogatási szerződés szerinti támogatás terhére elszámolható költség: nettó 226.562.642,-Ft
b) a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00056 támogatási szerződés szerinti támogatás terhére nem elszámolható költség (Megrendelő saját forrása): nettó 4.943.678,-Ft.
A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő….”
A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A forrásemelési kérelemmel kapott többletforrás és a Felhívásban lévő kivitelezésre vonatkozó fajlagos korlátok változása miatt az alap Támogatási szerződésben és a vállalkozási szerződésben korábban rögzített elszámolható költség összege változott.
Közbeszerzési-jogi indokolás
A műszaki tartalom és költségvetés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, 3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási szerződést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 231506320 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 231506320 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben