Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0023/2020
CPV Kód:33111000-1
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 1122 Budapest, Városmajor utca 68.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczi Viktória
Telefon: +36 12109610
E-mail: laczi.viktoria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Digitális mobil RTG beszerzése és karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000801432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgya egy korszerű, akkumulátoros működtetésű, motoros mozgatású, közvetlen vezeték nélküli számítógép-hálózati csatlakozással ellátott detektorral rendelkező mobil diagnosztikai röntgenberendezés rendeltetési helyre történő szállítása és üzembehelyezése, valamint a jótállási idő alatti (12 hónap) és az azt követő 48 havi átalánydíjas szerviz szolgáltatása, mely magában foglalja a rendszeres és hibajavító karbantartás során felhasznált anyagok biztosítását, beleértve valamennyi kis- és nagyértékű alkatrész (pl. RTG cső, detektor, akkumulátorok, stb.) térítésmentes cseréjét is.
A megajánlott berendezés kizárólag új lehet, a berendezés ára magában foglalja a jótállási idő alatt elvégzett karbantartás és hibajavítás díját is. A további karbantartási-javítási munkálat ellenértékének kiegyenlítése havonta utólag, a közbeszerzési dokumentumok részét képező részletes ártáblázatban rögzítettek alapján történik.
A berendezés leszállítására, telepítésére vonatkozó határidő a szerződés aláírását követő 2 hónap (előteljesítés lehetséges). A telepítés befejezését követően 30 nap orvosszakmai próbaüzemre kerül sor. Nyertes Ajánlattevő 2 alkalommal egy-egy nap betanítást biztosít max. 5-5 fő számára.
A készülékekre vonatkozó általános elvárások:
Az eljárás keretében szállításra kerülő berendezésnek az alábbi orvosszakmai elvárásoknak kell megfelelnie:
• rendelkezzen az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel,
• funkcionális és villamos biztonsági szempontból feleljen meg a vonatkozó EU és magyar szabványoknak,
• fokozott mechanikai terhelés mellett is nagy működési biztonságot garantáljon,
• kis szervizigény mellett biztosítson nagy megbízhatóságú üzemeltetést,
• kompakt felépítése folytán kis helyigénnyel és nagy mozgékonysággal rendelkezzen,
• legyen alkalmas intenzív osztályon, valamint sürgősségi ellátásban való felhasználásra is.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritérium részszempontjai esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazza Ajánlatkérő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30656800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Digitális mobil RTG beszerzése és karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
További tárgyak:50421200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 1122 Budapest, Városmajor utca 68.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgya egy korszerű, akkumulátoros működtetésű, motoros mozgatású, közvetlen vezeték nélküli számítógép-hálózati csatlakozással ellátott detektorral rendelkező mobil diagnosztikai röntgenberendezés rendeltetési helyre történő szállítása és üzembehelyezése, valamint a jótállási idő alatti (12 hónap) és az azt követő 36 havi átalánydíjas szerviz szolgáltatása, mely magában foglalja a rendszeres és hibajavító karbantartás során felhasznált anyagok biztosítását, beleértve valamennyi kis- és nagyértékű alkatrész (pl. RTG cső, detektor, akkumulátorok, stb.) térítésmentes cseréjét is.
A megajánlott berendezés kizárólag új lehet, a berendezés ára magában foglalja a jótállási idő alatt elvégzett karbantartás és hibajavítás díját is. A további karbantartási-javítási munkálat ellenértékének kiegyenlítése havonta utólag, a közbeszerzési dokumentumok részét képező részletes ártáblázatban rögzítettek alapján történik.
A berendezés leszállítására, telepítésére vonatkozó határidő a szerződés aláírását követő 2 hónap (előteljesítés lehetséges). A telepítés befejezését követően 30 nap orvosszakmai próbaüzemre kerül sor. Nyertes Ajánlattevő 2 alkalommal egy-egy nap betanítást biztosít max. 5-5 fő számára.
A készülékekre vonatkozó általános elvárások:
Az eljárás keretében szállításra kerülő berendezésnek az alábbi orvosszakmai elvárásoknak kell megfelelnie:
• rendelkezzen az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel,
• funkcionális és villamos biztonsági szempontból feleljen meg a vonatkozó EU és magyar szabványoknak,
• fokozott mechanikai terhelés mellett is nagy működési biztonságot garantáljon,
• kis szervizigény mellett biztosítson nagy megbízhatóságú üzemeltetést,
• kompakt felépítése folytán kis helyigénnyel és nagy mozgékonysággal rendelkezzen,
• legyen alkalmas intenzív osztályon, valamint sürgősségi ellátásban való felhasználásra is.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritérium részszempontjai esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazza Ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A detektor oldalán kiképzett, teljesen körbefogható markolattal szerelt detektor a biztonságos kezelés érdekében (igen-nem, előny az igen)  5
2 Teljesen rejtett kábelvezetés (a röntgencsőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgencső tartó karon belül helyezkednek el) (igen-nem, előny az igen)  5
3 Antimikrobiális festés (a festékbevonat aktív kölcsönhatásba lép a rá kerülő kórokozókkal, így növeli a fertőtlenítés hatásfokát) (igen-nem, előny az igen)  5
4 Csőoldalról elérhető motoros finom pozícionálási lehetőség (igen-nem, előny az igen) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Digitális mobil RTG beszerzése és karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95139577
Postai cím: Gizella Út 51-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.hc.hu.dl@siemens-healthineers.com
Telefon: +36 14711901
Internetcím(ek): (URL) www.healthcare.siemens.hu
Fax: +36 14711952
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25296826244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44583333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30656800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Jótállási idő alatt és azon túl (+36 hónap karbantartás) 0-24h Call Center biztosítása hibabejelentésre
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95139577
Postai cím: Gizella Út 51-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25296826244

Hivatalos név: PASCAL TEAM Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21557332
Postai cím: Patakhegyi Utca 13/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10876013241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges