Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2302/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:KBSC FC KFT.
Teljesítés helye:3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 1. (627/2. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LASPED Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KBSC FC KFT.
Nemzeti azonosítószám: AK25504
Postai cím: Akácfa utca 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wachter Balázs
Telefon: +36 202145299
E-mail: wachter.balazs@vitalpro.hu
Fax: +36 202145299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kbsc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kbsc.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KBSC Sporttelep környezetépítési munkák
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
KBSC Sporttelep környezetépítési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 1. (627/2. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KBSC Sporttelep környezetépítési munkái közé az alábbi feldatok elvégzése tartozik:
• tájépítészet- Fák, cserjék, évelők ültetése, gyepesítés
• ~500 fm kerítésépítés
• 1.152m2 aszfalt út, 739m2 parkoló építés
• víz-, szennyvíz-, csapadékvezeték építése, csapadék tározó medence építése telken belül
• park, pálya világítás készítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7938 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LASPED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Visó u. 9.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 261810250
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 1. (627/2. hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
KBSC Sporttelep környezetépítési munkái közé az alábbi feldatok elvégzése tartozik:
• tájépítészet- Fák, cserjék, évelők ültetése, gyepesítés
• ~500 fm kerítésépítés
• 1.152m2 aszfalt út, 739m2 parkoló építés
• víz-, szennyvíz-, csapadékvezeték építése, csapadék tározó medence építése telken belül
• park, pálya világítás készítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 287163118
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LASPED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Visó u. 9.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
IV.2. A vállalkozói díj mértéke mindösszesen 287.163.118,-Ft + Áfa, azaz kettőszáznyolcvanhétmillió százhatvanháromezer száztizennyolc forint + általános forgalmi adó, bruttó 364.697.159,-Ft, azaz háromszázhatvannégyezer hatszázkilencvenhétezer százötvenkilenc forint
VII.1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A kivitelezési munkák teljesítésének ideje: a munkaterület átadásától 2020. február 28. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítás a műszaki ellenőr által készített egyeztetési jegyzőkönyv alapján készült, mely tartalmazza a hivatkozást a - 2019. július 25-i szerződésmódosításban előre jelzett - szerződés tartalmának változását meghatározó műszaki tervre. A műszaki terv módosítások egyaránt érintik jelen szerződés tartalmát. A műszaki terv módosítások egyaránt érintik a jelen szerződés tartalmát, illetve újabb a szerződés tárgyával közvetlenül összefüggő beruházásokat tartalmaznak.
Elmarad a Tardonai utat és a hazai beléptető kaput összekötő tereplépcső kialakítása, mert a hazai beléptető kapu gyalogos megközelítése az eredeti tervektől eltérően a jövőben a 626/12 hrsz telekről történik, melyhez a közlekedő utat a telektulajdonos Kazincbarcika Város Önkormányzata saját beruházásban építi ki. Az önkormányzat az érintett szakaszon biztosítja a hazai nézők parkolási lehetőségét is, mely beruházás 2020. december végéig készül el.
Ugyanakkor a hazai beléptető kapu és lelátó megközelítését addig is biztosítani kell gépjárművel, illetve gyalogosan, mely érdekében szükséges megépíteni a KBSC sporttelepen, így telken belül, egy szilárd burkolatú utat és járdát, valamint a mozgáskorlátozottak számára parkolóhelyeket kialakítani. Az út használata elengedhetetlen katasztrófavédelmi szempontból, mely feltétele a megépült létesítmények (hazai lelátó és beléptető kapu) használatba vételének. A szilárd burkolatú út építése szükségessé teszi az útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszer megépítését. Ezek a feladatok többlet munkát jelentenek a szerződés eredeti tartalmához képest.
Az úttal együtt indokolt az ívóvízhálózat kiépítése az út alatt, melyet szükségessé tesz, hogy a Sporttelepen tervezett további létesítmények oltóvízigényét a Tardonai úton lévő megfelelő gerinchálózatról való csatlakozással lehet biztosítani. A tűzcsap/ívóvízhálózat nyomvonalát jelen szerződés tárgyában szereplő új útvonal alatt kell elvezetni. Az ívózhálózatot az úttal együtt kell megépíteni, hogy a jövőben a sporttelepen tervezett később megvalósuló létesítmény építések esetén ne legyen szükséges az útburkolatot újra felbontani.
A szerződés részeként szükséges további kerítések megépítése, melyek a beruházást érintő labdarúgópálya NBII-es licensz feltételek megfelelését szolgálja katasztrófavédelmi, illetve biztonságtechnikai szempontból az érintett szervek előírása és útmutatása alapján. Ezen kerítésépítések is többlet munkát jelentenek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 261810250 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 287163118 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben