Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2304/2020
CPV Kód:77000000-0
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Növénytelepítés, utógondozás projektzárásokhoz
Hivatkozási szám: EKR001358342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Növénytelepítés, utógondozás projektzárásokhoz

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 24742 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 249 - 618417
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot az EKRr. 5. § (2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.
2. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.
3. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
5. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
6. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára részenként min. 50 millió Ft/év és min. 25 millió Ft/káresemény mértékű érvényes, kertészeti tevékenység végzésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás meglétét írja elő, mely biztosításnak a szerződésen belül okozott károkra is ki kell terjednie.
7. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtását AK nem írja elő.
8. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2019/227. sz., 2016.11.26.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 1-2., 4. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a 3. sz. minőségi kritérium esetén abszolút értékelési rendszerrel, azon belül pontozással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-2. sz. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap, a 0 hónap megajánlás 0 pontot kap. A 4. sz. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 5 fő, a 0 fő megajánlása 0 pontot kap.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
10. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).
11. Eseti megrendelések határideje: A keretszerződés alapján kiadásra kerülő eseti megrendelésben meghatározott növénytelepítési feladatok, utógondozási feladatok teljesítési határideje az eseti megrendelésben kerül megadásra. Az utógondozási feladatok teljesítési határideje 36 hónap, az eseti megrendelésben megadott határidőtől számítva, és az ott megadott ütemezés szerint.
12. Szakmai ajánlat: értékelési szempontra tett megajánlások és az ajánlattevő által benyújtott egységártáblázat a szakmai ajánlat részét képezi.
13. Rövidítések:
AK – Ajánlatkérő
EKRr. – 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet
Kr. – 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer
KD – közbeszerzési dokumentumok
14. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók. IKOP forrás esetén:272/2014.(XI.5.)Korm.r, Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projekek előirányzat címreni módosításról szóló 1196/2019. (IV.12.) Korm.hat. alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtásráról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.r., az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.(XII.30.) K.r, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV.5.) Korm. rendelet az irányadó.
15. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
16. A 257/2018. (XII.18.) Korm.rendelet szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
Helyesen:
1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot az EKRr. 5. § (2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.
2. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.
3. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
5. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
6. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára részenként min. 50 millió Ft/év és min. 25 millió Ft/káresemény mértékű érvényes, kertészeti tevékenység végzésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás meglétét írja elő, mely biztosításnak a szerződésen belül okozott károkra is ki kell terjednie.
7. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtását AK nem írja elő.
8. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2019/227. sz., 2016.11.26.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 1-2., 4. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a 3. sz. minőségi kritérium esetén abszolút értékelési rendszerrel, azon belül pontozással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-2. sz. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap, a 0 hónap megajánlás 0 pontot kap. A 4. sz. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 5 fő, a 0 fő megajánlása 0 pontot kap.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
10. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).
11. Eseti megrendelések határideje: A keretszerződés alapján kiadásra kerülő eseti megrendelésben meghatározott növénytelepítési feladatok, utógondozási feladatok teljesítési határideje az eseti megrendelésben kerül megadásra. Az utógondozási feladatok teljesítési határideje min. 36 hónap, az eseti megrendelésben megadott határidőtől számítva, és az ott megadott ütemezés szerint.
12. Szakmai ajánlat: értékelési szempontra tett megajánlások és az ajánlattevő által benyújtott egységártáblázat a szakmai ajánlat részét képezi.
13. Rövidítések:
AK – Ajánlatkérő
EKRr. – 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet
Kr. – 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer
KD – közbeszerzési dokumentumok
14. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók. IKOP forrás esetén:272/2014.(XI.5.)Korm.r, Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projekek előirányzat címreni módosításról szóló 1196/2019. (IV.12.) Korm.hat. alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtásráról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.r., az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.(XII.30.) K.r, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV.5.) Korm. rendelet az irányadó.
15. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
16. A 257/2018. (XII.18.) Korm.rendelet szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint.
1. Karakterkorlátozás okán a III.2.2. pont folytatása:
(...) Számla benyújtás a növénytelepítési feladatok szerződésszerű teljesítését követően. Az utógondozási feladatok szerződésszerű teljesítését követően, az utógondozás 36 hónapos időtartama alatt, 12 havonta, összesen 3 alkalommal.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint.
1. Karakterkorlátozás okán a III.2.2. pont folytatása:
(...) Számla benyújtás a növénytelepítési feladatok szerződésszerű teljesítését követően. Az utógondozási feladatok szerződésszerű teljesítését követően, az utógondozás min. 36 hónapos időtartama alatt, 12 havonta, összesen 3 alkalommal.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. Az 1. sz. korrigendum keretében módosul a Közbeszerzési Dokumentáció II. és III. kötete.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ