Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2329/2020
CPV Kód:50241000-6
Ajánlatkérő:Balatoni Hajózási Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő jelzése alapján Magyarország közigazgatási területe különösen (Szántód, Tihany, Siófok, Balatonfüred, Alsóörs, Badacsony, Fonyód, Szigliget, Keszthely, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonmáriafürdő, Balatonkenese, Balatongyörök, Csopak, Révfülöp, Balatonudvari, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonszemes, Balatonaliga)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Belvízi szállítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatoni Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31582072
Postai cím: Krúdy Sétány 2
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsányi Zoltán
Telefon: +36 84312144
E-mail: kozbeszerzes@bahart.hu
Fax: +36 84312144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonihajozas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113612020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113612020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Belvízi szállítás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BAHART Zrt. úszó egységein hajótest acélszerk.
Hivatkozási szám: EKR000113612020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50241000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Karakterkorlát miatt a II.1.1) Közbeszerzés elnevezése:
A BAHART Zrt. úszó egységein hajótest acélszerkezet javítása/építése a Balatonon, mind vízi, és sólyatéri acélszerkezeti munkák végzése
Közbeszerzés mennyisége:
A tervezett munkák leírása:
- A BH Zrt. úszó egységein hajótest acélszerkezet javítása/építése a Balatonon.
- Mind vízi, és sólyatéri acélszerkezeti munkák végzése
Keretmegállapodás alatt elvárt szolgáltatások ismertetése:
- javítási munkáknál lakatos munkák;
- javítási munkáknál minősített hegesztői munkák;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása új lemezzel pótlása 5mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek válaszfal kivágása új lemezzel pótlása 5mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása új lemezzel pótlása 6mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek válaszfal kivágása új lemezzel pótlása 6mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása új lemezzel pótlása 7mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek válaszfal kivágása új lemezzel pótlása 7mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása új lemezzel pótlása 8mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek válaszfal kivágása új lemezzel pótlása 8mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása új lemezzel pótlása 10mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek válaszfal kivágása új lemezzel pótlása 10mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása új lemezzel pótlása 12mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlítás nélküli hajótest elemek válaszfal kivágása új lemezzel pótlása 12mm lemezvastagságban bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása, új lemezzel pótlása 5mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek válaszfal kivágása, új lemezzel pótlása 5mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása, új lemezzel pótlása 6mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek válaszfal kivágása, új lemezzel pótlása 6mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása, új lemezzel pótlása 7mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek válaszfal kivágása, új lemezzel pótlása 7mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása, új lemezzel pótlása 8mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek válaszfal kivágása, új lemezzel pótlása 8mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása, új lemezzel pótlása 10mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek válaszfal kivágása, új lemezzel pótlása 10mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek külhéj lemezelés kivágása, új lemezzel pótlása 12mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/GL-A minőségű hajlított, vagy hengerített hajótest elemek válaszfal kivágása, új lemezzel pótlása 12mm lemezvastagság tartományban, bordázva. 2m beépítési magasságig;
- Acéllemez S235jrg2/ GL-A minőségű hajótest elemek kivágása, új lemezzel pótlása 5 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig. 15kg-nál kisebb alkatrész tömegnél;
- Acéllemez S235jrg2/ GL-A minőségű hajótest elemek kivágása, új lemezzel pótlása 6 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig. 15kg-nál kisebb alkatrész tömegnél;
- Acéllemez S235jrg2/ GL-A minőségű hajótest elemek kivágása, új lemezzel pótlása 7 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig. 15kg-nál kisebb alkatrész tömegnél;
- Acéllemez S235jrg2/ GL-A minőségű hajótest elemek kivágása, új lemezzel pótlása 8 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig. 15kg-nál kisebb alkatrész tömegnél;
- Acéllemez S235jrg2/ GL-A minőségű hajótest elemek kivágása, új lemezzel pótlása 10 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig. 15kg-nál kisebb alkatrész tömegnél;
- Acéllemez S235jrg2/ GL-A minőségű hajótest elemek kivágása, új lemezzel pótlása 12 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig. 15kg-nál kisebb alkatrész tömegnél;
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4. pontban
II.1.5)
Becsült érték: 66000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A jármű konzisztens szerkezeti integritásának megőrzése érdekében fontos, hogy a szerkezeti munkákat egy adott járműre vonatkozóan egy kivitelező végezze, vállalva a szavatosságot. A megvalósítandó munkák összetett tartalmára tekintettel a tevékenység részekre bontása műszakilag nem lehetséges és nem megvalósítható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: BAHART Zrt. úszó egységein hajótest acélszerk.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50241000-6
További tárgyak:50241200-8
50242000-3
50243000-0
50244000-7
50245000-4
50246300-4
50246400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU223,HU232 A teljesítés helye: Ajánlatkérő jelzése alapján Magyarország közigazgatási területe különösen (Szántód, Tihany, Siófok, Balatonfüred, Alsóörs, Badacsony, Fonyód, Szigliget, Keszthely, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonmáriafürdő, Balatonkenese, Balatongyörök, Csopak, Révfülöp, Balatonudvari, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonszemes, Balatonaliga)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karakterkorlát miatt a II.1.4. pont folytatása.
- Acélszerkezetek S355minőségű acélból 6mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig;
- Acélszerkezetek S355minőségű acélból 8mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig;
- Acélszerkezetek S355minőségű acélból 10mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig;
- Acélszerkezetek S355minőségű acélból 12 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig;
- Acélszerkezetek S355minőségű acélból 14 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig;
- Acélszerkezetek S355minőségű acélból 16 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig;
- Acélszerkezetek S355minőségű acélból 20 mm lemezvastagság tartományban. 2m beépítési magasságig;
- járulékos munkák (hajótest és felépítmény szerkezet pótlása, javítása: kiegészítő csődarab, korlátok, falátvezetések, habvédlemez, kikötőbakok, lépcsők, emelőfülek, további merevítések, kikötő elemek rögzítőelem, valamint menet pótlása, gépalapok átalakítása / furatok felszabályozása;
- Állványozás;
- Védősátor építés;
A keretmegállapodás során a verseny újranyitás keretében megrendelésre kerülő munkákkal, a teljeskörűség igénye nélkül és nem kizárólagosan az alábbi hajó(k) lehet(nek) (tervezetten) érintettek:
Hajó neve;Hajó hossza(m); Utaslétszám (fő);
Baross Gábor komp (41,3m) 500fő;
Széchenyi István komp (41,3m) 500fő;
Kossuth Lajos komp (41,3m) 500fő;
Kisfaludy Sándor komp (35,36m) 350fő;
Szent Miklós (41,62m) 550fő;
Füred (35,6m) 400fő;
Badacsony (29,21m) 400fő;
Siófok (29,21m) 400fő;
Szigliget (40,42m) 300fő;
Keszthely (30,81m) 200fő;
Hévíz (30,81m) 200fő;
Fonyód (33,2m) 180fő;
Lelle (33,2m) 180fő;
Szántód (33,2m) 180fő;
Nemzeti Regatta (33,2m) 180fő;
Kelén (35,08m) 120fő;
Helka (35,22m) 120fő;
Csobánc (25,54m) 60fő;
Csongor (22,68m) 60fő;
Tünde (23,64m) 60fő;
Aqua Pannonia (23,2m) 50fő;
Arács (26,73m) 80fő;
Akali (ex Ederics) (26,73m) 80fő;
Sió vontató (22,54m) utast nem szállít;
Izsó vontató (14,5m) utast nem szállít;
Z-424 (56,25m) utast nem szállít;
Z-426 (56,25m) utast nem szállít;
BH 101-Z (27,2m) utast nem szállít;
BH 102 (27,2m) utast nem szállít;
BH-50-II Fusch markoló (20m) utast nem szállít;
BH-254 Lemosó hajó (27m) utast nem szállít;
BH-211 Zagyelevátor (36m) utast nem szállít;
Cater 323EL markoló (14m) utast nem szállít;
Góliát (54,22m) utast nem szállít;
BH 442 (50m) utast nem szállít;
BH 463 (49,85m) utast nem szállít;
BH 469 (50m) utast nem szállít;
BH 51 (24,2m) utast nem szállít;
BH XI (26m) utast nem szállít;
További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban található. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. A keretmegállapodás teljes keretösszege 52.800.000,-Ft +ÁFA, amely nem tartalmazza a + 25% opciós lehívási lehetőséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján a keretösszeg és az opció lehívására nem köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az alkalmassági feltételeken felül: 10
2 2.1. Az eljárást megindított felhívás M1) pontjában megadott szakembereken felül megajánlott, minősített hegesztő (MSZ EN 287-1:2012 szabvány előírásának megfelelő ....(folyt a II.2.13.pontban)  6
3 2.2. Az eljárást megindított felhívás M1) pontjában megadott szakembereken felül megajánlott, OKJ 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos vagy azzal egyenértékű képzettségű szakemberek száma -fő- 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár ..(folyt a II.2.13.) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 66000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Jelen keretmegállapodás a szerződés aláírása napjától 24.hónapos határozott időszakra hatályos azzal, hogy
a) amennyiben a keretösszeg a fenti időpont előtt kimerül, akkor a jelen Keretmegállapodás a kimerülést eredményező utolsó feladatellátást (teljesítés) napján szűnik meg minden további jognyilatkozat nélkül,
b) amennyiben a keretösszeg a fenti időpontot megelőző 3. hónap első napjáig nem merül ki, akkor a Vevő jognyilatkozatával a jelen Keretmegállapodás hatályát további 12 hónappal (de legfeljebb a keretösszeg a) pontban foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával történő kimerüléséig) meghosszabbíthatják
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Megrendelő a keretmegállapodás hatálya alatt kiköti a teljes keretösszegre vetített +25%-os opció lehívásának lehetőségét.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Karakterkorlát miatt a II.2.5.) Értékelési szempontok teljes szöveggel:
2.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az alkalmassági feltételeken felül:
2.1. Az eljárást megindított felhívás M1) pontjában megadott szakembereken felül megajánlott, minősített hegesztő (MSZ EN 287-1:2012 szabvány előírásának megfelelő minőségben fémszerkezetek hegesztése) képzettséggel vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező szakemberek száma -fő- (legkedvezőtlenebb megajánlás 0 fő, legkedvezőbb megajánlás 3 fő) – súlyszám 6
2.2. Az eljárást megindított felhívás M1) pontjában megadott szakembereken felül megajánlott, OKJ 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos vagy azzal egyenértékű képzettségű szakemberek száma -fő- (legkedvezőtlenebb megajánlás 0 fő, legkedvezőbb megajánlás 4 fő) – súlyszám 4
1. Összesített nettó ajánlati ár (az 1 egységre vetített egységárak forint szumma összege) -nettó Ft-/ Súlyszám: 90
Karakterkorlát miatt a VI.3.12.) pont folytatása:
19. Ajánlatkérő a verseny újranyitás során a keretmegállapodás első részétől eltérő értékelési szempontokat alkalmaz. 1. Nettó ajánlati ár (HUF) súlyszám (60) -fordított arányosítás, 2. Az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítési határidőnél korábbi teljesítési határidő megajánlása naptári napban, súlyszám (40) - egyenes arányosítás-. A 2. értékelési szemponttal kapcsolatosan az adott verseny újranyitás specifikus tartalmának megfelelően Ajánlatkérő meghatározhat legkedvezőbb is legkedvezőtlenebb feltételt is. Az 1. értékelési szempont fordított arányosítással, a 2. értékelési szempont egyenes arányosítással kerül értékelésre.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárást kívánja lefolytatni.
21. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívás IV.2.1. pontja alapján valamennyi érvényes és alkalmas Ajánlattevővel keretmegállapodást kíván kötni. Ajánlatkérő nem korlátozza a keretmegállapodás résztvevőinek számát. .(a IV.2.1. pontban megadott szám kizárólag az EKR technikai problémái miatt került bele)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok állnak fenn.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan, az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni figyelemmel az EKR rendszerben található űrlapra is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 74. § (1) alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1) és (2); 63. § (1)] hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás].
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (hajó javítási és/vagy karbantartási tevékenység) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kívánnak megfelelni, úgy meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re és a Kbt.69. § (11a) bek-re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (hajó javítási és/vagy karbantartási tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 10.000.000,-Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük (ahol ez előírás volt) és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével (év/hó bontásban megadva), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen.
M2)
Referencia igazolás/nyilatkozat csatolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásairól, mely a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 23. §-a szerint igazolható az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A nyilatkozatnak vagy igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
— teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év/hó/nap);
— a szerződést kötő másik fél megnevezése;
—a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontjának megfelelően Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Kr. 21/A.§-ára tekintettel ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az eljárásban alkalmatlan az az ajánlattevő:
M1) aki nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő a 13/2001. (IV.10.) KÖVIM. rendelet 4. § (9) bekezdésének megfelelő, felsőfokú szakirányú végzettséggel vagy középfokú szakirányú végzettséggel és legalább 5 év hajóépítő, hajójavító üzemben szakirányú vagy a hajózásban fedélzeti tiszti, illetve gépüzemi beosztásban szerzett, gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
b) legalább 2 fő minősített hegesztő (MSZ EN 287-1:2012 szabvány előírásának megfelelő minőségben fémszerkezetek hegesztése) képzettséggel vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező szakemberekkel, akik rendelkeznek egyenként minimum 24 hónapos minősített hegesztői szakmai tapasztalattal;
c) legalább 1 fő OKJ 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos vagy azzal egyenértékű képzettségű szakemberrel;
Az esetleges egyenértékű képzettség/végzettség vonatkozásában Ajánlattevőnek csatolnia kell azon dokumentumokat (az alkalmasság és adott esetben a 2. értékelési alszempont(ok)ra megajánlott szakemberek esetében is), amely alapján az egyenértékűség minden kétséget kizáróan megállapítható.
M2) aki nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített legalább egy darab nagy hajón végzett acélszerkezeti javítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkálatok elvégzésére vonatkozó szolgáltatási referenciával.
Ajánlatkérő nagy hajó alatt a következőket érti: olyan vízijármű vagy úszó munkagép, amelynek hajótesten mért hossza legalább 20 m, továbbá az a kishajó, amely nagyhajót továbbít, vagy amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő kötbér fizetésre köteles, amennyiben az egyedi szerződésben rögzített teljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. Mértéke: az egyedi szerződés nettó vállalkozói díjának 2,5%-a, de maximum az egyedi szerződés nettó vállalkozói díjának 25%-a.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő kötbér fizetésre köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett egyedi szerződés nettó vállalkozói díja. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a.
A késedelmi és meghiúsulási kötbér együttesen is érvényesíthető.
Teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő az adott egyedi szerződés Áfa nélküli, nettó vállalkozói díj 5%-nak mértékéig a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti módon.
Jótállási biztosíték: Nyertes Ajánlattevő az adott egyedi szerződés Áfa nélküli, nettó vállalkozói díj 5%- nak mértékéig a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti módon.
A szerződést biztosító mellékköt.-kel/szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható keretmegállapodástervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel. ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező keretmegállapodástervezetben, illetve majd az egyedi szerződés tervezetben foglalt feltételeknek megfelelően a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az igazolt teljesítést követően jogosult számlát benyújtani. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazandó. A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező keretmegállapodás, illetve majd az egyedi szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes AT, és közös nyertes AT-k esetében a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 13/2001. (IV.10.) KÖVIM. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 30
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu; (az eljárás EKR azonosítója: EKR000113612020)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000113612020

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem korlátozza
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési szempont fordított arányosítás, 2. értékelési szempont egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
2. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat – kivéve eltérő rendelkezés esetén - a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT(k) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
5. ATnek, az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell: - a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint)
6. Közös ajánlattétel: Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ATket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ATt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§(2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
7. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/ kapacitást biztosító szervezet) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
8.AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni (a Kbt. 66.§ (6) bek. a) pontja) b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (a Kbt. 66.§ (6) bek. b) pontja) A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
9. A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ATk viselik.
10. Amennyiben AT az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
11. AT tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, melyhez AK elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.
12. AK a Kbt.47.§(2) bek. alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 47. § (2a) bek.alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban is benyújthatók. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell.
13. Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
14. AK tájékoztatja ATket, hogy a megajánlott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feladat ellátásának és a feladat teljes körű megvalósításához szükséges költségét.
15. Elektronikus nyilvántartások: amennyiben AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69§ (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben AT, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
16. AK a közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
17. Nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítás kell kötnie minimum 20 millió forint/év és 10 millió forint/káresemény mértékig.
18. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdéseire.
Karakterkorlát miatt folytatása a II.2.13) pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges