Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2331/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gara Ágnes
Telefon: +36 205679900
E-mail: bekes@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00014 felújítás Nagyszénás
Hivatkozási szám: EKR001457922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
5931 Nagyszénás, Orosházi út 55. szám alatti, 1765 helyrajzi számú ingatlanon a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának (összesen megközelítően 700 m2) korszerűsítése az EFOP-2.2.3-17-2017-00014 az.sz. projekt keretében, a mű. leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részl. szerint: - Az intézményben az előzetes helyszíni szemle alapján hiányzik a pályázati megfeleléshez szüks. akadálymentes használati lehetőség. Mivel ez a pályázat kötelező eleme, az épület földszintjén meg kell oldani az akadálymentes bejáratot. Az épület földszinti középfolyosójának déli bejárata átalakítását terveztük meg. Itt a meglévő közút burkolatához kapcsolódva új bejárót és akadálymentes parkolót terveztünk meg. Az akadálymentes parkoló 3,60*5,50 m mérettel épül, melyből 2,0*5,50 m-t ferde sávozású felfestéssel látunk el, míg a parkolóhelyet felfestett piktogram jelöl. azúj parkolótól rámpán közelíthető meg az átalakított déli bejárat előtti terasz szintje. A rámpa két karral, egy közbülső pihenővel épül, 608 és 132 cm karhosszúságban, egyenes vonalvezetéssel. A rámpák lejtése 5 %, mely kényelmes közlekedést biztosít akár kerekesszékes használó számára is. A rámpák szélessége 150 cm, a főbejáratig vezető úton minden sarokpontnál rendelkezésre áll a min. 150*150 cm hely a megforduláshoz. A rámpák és lépcső külső oldalán a 15 cm peremfal fölött végig elkészül a kétsoros csőkorlát (70 és 95 cm magasságban). Meg kell oldani legalább egy WC akadálymentes (AM) használatát, v.mint a lakószobák teljeskörű AM használhatóságát (szobánként 1-1 AM fürdő-WC kialakításával együtt). Ennek érdekében az épület északi végében lévő jelenlegi 3 szoba és fürdőszoba bontása után két új lakószoba és kapcsolódó vizes helyiségek létesítése szüks. Az önálló AM WC kialakítására a jelenlegi mosókonyha környezete javasolt, mivel a jelenlegi WC-k megfelelő méretűre bővítése nem megoldható. Az átalakítási munkák során teljeskörű épületgépészeti és elektromos szerelési munkákkal is kell kalkulálni. Az AM használat kötelme miatt új bejáró, új AM parkoló és rámpa létesítése szükséges, mely célszerűen nem a jelenlegi főbejárathoz, hanem a középfolyosó déli bejáratához kapcsolódjon. Az akadálymentesítés érdekében az épület földszintjén lévő közhasználatú helyiségek ajtajait akadálymentesen
használható méretűre szükséges cserélni. A földszint AM használhatóságának igazolására rehabilitációs szakmérnök igazoló véleményét is be kell szerezni a tervezés során. - Az intézmény emeleti PVC burkolatai elhasználódtak, azok felújítása feltétlenül szükséges. Az előzetes helyszíni szemle alapján a burkolat felújításának legegyszerűbb módja, ha a meglévő burkolat felületének kiegyenlítése után, arra bontás nélkül ragasztható egy új réteg magas kopásállóságú PVC, vagy linóleum burkolat. - Az emeleti fürdőszobákban ki kell építeni a jelenleg hiányzó mesterséges szellőzést, elszívó ventillátoros szellőzéssel, levegőpótlás biztosításával együtt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01341 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt.52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbította és a kiegészítő költségvetéseket, valamint a pontosított költségvetést az EKR-ben rendelkezésre bocsátotta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben