Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2339/2020
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU120, HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
Telefon: +361-802-57-69
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 436-8560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213321-9
További tárgyak:45233144-0
45234116-2
45234115-5
45234160-5
45231400-9
45317000-2
71540000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta - Ercsi elágazás vasúti vonalszakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2015-HU-TM-0003-M; CEF/203-9/2017-NFM_SZERZ

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 143 - 293603

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500012019 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.
Város: Felcsút község
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9023 Győr, Csaba utca 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 48.185.507.607,- Ft Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2020. 01. 31.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213321-9
További tárgyak:45233144-0
45234116-2
45234115-5
45234160-5
45231400-9
45317000-2
71540000-5
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta - Ercsi elágazás vasúti vonalszakasz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Százhalombatta (bez.) - Ercsi-elágazás (bez.) 15,70 km hosszú vasúti vonalszakasz (219+00 - 376+00 hm sz. között) Százhalombatta állomás átépítése, új nyíltvonali vágányok építése, a meglévő vágányhálózatba Ercsi-elágazásnál becsatlakozva v = 120/160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre. 120/160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 15,70 pályakm hosszon. Százhalombatta vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Vonali műtárgyak építése. Külön szintű vasúti-közúti keresztezések kialakítása. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer építése és átépítése. P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon. Főbb mennyiségek: - Hézagnélküli vágány al-és felépítményének építése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Százhalombatta - Ercsi-elágazás nyíltvonali vonalszakaszon: ~21 vkm, - Állomási átmenő fővágányok és nyíltvonali vágányok átépítése al - és felépítménnyel: 15,3 vkm, - Állomási mellékvágányok al-és felépítményének átépítése ~2,1 vkm, - Vasúti műtárgyak: 11 db kerethíd építése, 1 db kerethíd felújítása, 1 db vb lemezhíd felújítása, - Szent László patak feletti tartóbetétes vb műtárgy bontása és új építése, - Peronaluljáró építése: 1 db, - Közúti felüljáró építése: 4 db, - Közúti aluljáró építése: 2 db, - Közúti aluljáró bontása: 1 db, - Támfal építése: 1 db, - Százhalombatta állomás átépítése során 27 csoport új kitérő beépítése Ercsi-elágazás átépítése során 9 csoport új kitérő beépítése, - Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 36 csoport kitérőben,,ó - 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~44 km, - Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 16,5 km, - A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Százhalombatta állomáson 22 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó függéses biztosító berendezés, - Vasúti térvilágítás kiépítése 2 különálló helyszínen, - Esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése: 3 db, - Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint, - Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint, - Projekt során a módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódó szakág esetén, - Építési engedélyek módosítása, megszerzése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Részajánlattétel nem megengedett az alábbiakra tekintettel: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 48.185.507.607,- Ft
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz
Város: Felcsút község
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9023 Győr, Csaba utca 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás műszaki indoka:
Vállalkozó ajánlattételének alapját a közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumok képezték. Vállalkozó az 52194 tervszámú_G09_N101_NR0401 rajzszámú, jóváhagyott kiviteli pályaterv kisajátítási vonala + 5,0 méter távolságot feltételezhetett a vasútfejlesztés részére rendelkezésre álló területként. A IV. sz. hulladékkazetta többlet helyigénye miatt szükségessé vált további 149 fm támfal építése a 260+06 - 261+55 hm. szelvények között, 379.691.532,- Ft értékben. A műszaki tartalom és a vállalkozói díj módosításának jogi alapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése.
Módosuló rendelkezések:
4.1 A Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege 48.565.199.139,- Ft összegre módosul tartalékkeret nélkül.
4.3.1 A tartalékkeret összege 343.091.082,- Ft-ra módosul.
8.1.1 A teljesítési biztosíték összege 2.428.259.957,- Ft-ra módosul, ami a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5%-a.
8.2.1 A jótállási biztosíték összege 2.428.259.957,- Ft-ra módosul, ami a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5%-a.
A fenti módosítások jogalapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése.
A Megrendelő adatai a következő módon módosulnak a Kbt. 141. § (6) bek-se alapján:
Számlavezető pénzügyi intézmény neve: Magyar Államkincstár. Számlaszáma: 10023002-00337380-000000103.
A szerződésmódosítás a Megrendelő kapcsolattartó személyét, valamint elérhetőségét is érinti.
Vállalkozó adatai az alábbiak szerint módosulnak:
Számlavezető pénz-i intézmény neve: Takarékbank Zrt.
Számlaszáma: HU62 5044 0016 1001 2356 0000 0000
A szerződésmódosítás a Vállalkozó kapcsolattartó személyét, valamint elérhetőségét is érinti.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó ajánlattételének alapját a közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumok képezték. Vállalkozó az 52194 tervszámú_G09_N101_NR0401 rajzszámú, jóváhagyott kiviteli pályaterv kisajátítási vonala + 5,0 méter távolságot feltételezhetett a vasútfejlesztés részére rendelkezésre álló területként. A IV. sz. hulladékkazetta többlet helyigénye miatt szükségessé vált további 149 fm támfal építése a 260+06 - 261+55 hm. szelvények között, 379.691.532,- Ft értékben. A műszaki tartalom és a vállalkozói díj módosításának jogi alapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 48.185.507.607,- Ft Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 48.565.199.139,- Ft Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben