Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2344/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Cegléd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pesti úti kerékpárút: Cegléd, belterület 8268/7 hrsz, 8269 hrsz (kialakuló 8269/2 hrsz), 8270 hrsz, 8194/10 hrsz (kialakuló 8194/62 hrsz), 8194/12 hrsz (a kiviteli tervek szerint kialakuló hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cegléd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46611024
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Üllei-Kovács Péter
Telefon: +36 53511400 308
E-mail: ullei.peter@cegledph.hu
Fax: +36 53511406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cegled.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárutak létesítése Cegléden
Hivatkozási szám: EKR000762502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút létesítése a Pesti úton
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45232452-5
45233221-4
45233290-8
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Pesti úti kerékpárút: Cegléd, belterület 8268/7 hrsz, 8269 hrsz (kialakuló 8269/2 hrsz), 8270 hrsz, 8194/10 hrsz (kialakuló 8194/62 hrsz), 8194/12 hrsz (a kiviteli tervek szerint kialakuló hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hírközlő vezetékek védelembe helyezése 25m, út- és közvilágítás új oszlop kihelyezése 1 db, villamos vezetékek védelembe helyezése 202 m, kerítés áthelyezése 27 m, tereptárgy bontása, áthelyezése (zászlórúd) 3 db, forgalomtechnikai jelzések bontása (KRESZ tábla oszloppal együtt) 1 db, közmű feltárás, kutatóárok ásás 30 m3, egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között 8 db, díszkert bontása 2 db, humusz leszedés, visszaépítéshez 261,25 m3, alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása 326,57 m3, töltés alapozás geotextíliával 1306,27 m2, altalaj tömörítése bevágásban1306,27 m2, védőréteg készítése homokos kavicsból 261,25 m3, humuszterítés sík felületen 99,78 m3, vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák 997,8 m2, aszfalt burkolat bontása közúton 95,5 m3, betonszegély bontás 77 m, padka, és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból 149,67 m3, telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 318,28 m3, AC 11 kötőrétegként 35,06 m3, AC 11 kopórétegként 39,73 m3, "K" szegély építése 22 m, süllyesztett szegély építés 124,1 m, kerékpárúti szegély építése 997,8 m, burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) 31,46 m2, burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) 27,54 m2, oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz 24 db, KRESZ táblák elhelyezése 36 db, védőkorlát, - kerékpáros (gyalogos) 216 m, víznyelő akna elhelyezése 5 db, árok burkolatának bontása 94 m2, Előregyártott árokelemek gyártása, elhelyezése: TB 30/50/40 egy. vb. elem 228 m, TB 30/50/40 egy. vb. elem vízbeeresztős fedlappal lefedve 22 m, TB 30/50/40 egy. vb. elem közúti "A" fedlappal lefedve 24 m, TB 30/50/40 egy. vb. elem 10 to terhelésű fedlappal lefedve 6 m, 400 KGPVC csatorna építése 28 m, Csomiép-Mócsán íves elem 39 m; füvesítés sík felületen 997,8 m2 Felügyeletek, védelmek: kivitelezés közbeni régészeti leletmentés 1 klt., fémmentesítés (tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás) 1 klt., szakfelügyeletek 15 nap, ideiglenes forgalomterelés építés, bontás1 klt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18569 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: C/27971-21/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Kerékpárút létesítése a Pesti úton
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: meszaros.peter@elastic91.hu
Telefon: +36 304806341
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84780221
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45232452-5
45233221-4
45233290-8
45316110-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Pesti úti kerékpárút: Cegléd, belterület 8268/7 hrsz, 8269 hrsz (kialakult 8269/2 hrsz), 8270 hrsz, 8194/10 hrsz (kialakult 8194/62 hrsz), 8194/12 hrsz (kialakult 8194/64 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hírközlő vezetékek védelembe helyezése 25m, út- és közvilágítás új oszlop kihelyezése 1 db, villamos vezetékek védelembe helyezése 202 m, kerítés áthelyezése 27 m, tereptárgy bontása, áthelyezése (zászlórúd) 3 db, forgalomtechnikai jelzések bontása (KRESZ tábla oszloppal együtt) 1 db, közmű feltárás, kutatóárok ásás 30 m3, egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között 8 db, díszkert bontása 2 db, humusz leszedés, visszaépítéshez 261,25 m3, alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása 326,57 m3, töltés alapozás geotextíliával 1306,27 m2, altalaj tömörítése bevágásban1306,27 m2, védőréteg készítése homokos kavicsból 261,25 m3, humuszterítés sík felületen 99,78 m3, vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák 997,8 m2, aszfalt burkolat bontása közúton 95,5 m3, betonszegély bontás 77 m, padka, és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból 149,67 m3, telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 318,28 m3, AC 11 kötőrétegként 35,06 m3, AC 11 kopórétegként 39,73 m3, "K" szegély építése 22 m, süllyesztett szegély építés 124,1 m, kerékpárúti szegély építése 997,8 m, burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) 31,46 m2, burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) 27,54 m2, oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz 24 db, KRESZ táblák elhelyezése 36 db, védőkorlát, - kerékpáros (gyalogos) 216 m, víznyelő akna elhelyezése 5 db, árok burkolatának bontása 94 m2, Előregyártott árokelemek gyártása, elhelyezése: TB 30/50/40 egy. vb. elem 228 m, TB 30/50/40 egy. vb. elem vízbeeresztős fedlappal lefedve 22 m, TB 30/50/40 egy. vb. elem közúti "A" fedlappal lefedve 24 m, TB 30/50/40 egy. vb. elem 10 to terhelésű fedlappal lefedve 6 m, 400 KGPVC csatorna építése 28 m, Csomiép-Mócsán íves elem 39 m; füvesítés sík felületen 997,8 m2 Felügyeletek, védelmek: kivitelezés közbeni régészeti leletmentés 1 klt., fémmentesítés (tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás) 1 klt., szakfelügyeletek 15 nap, ideiglenes forgalomterelés építés, bontás1 klt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84780221
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: meszaros.peter@elastic91.hu
Telefon: +36 304806341
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő „Kerékpárutak létesítése Cegléden” tárgyában, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a Kbt. Harmadik rész 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával, az ajánlattételi felhívás legalább öt gazdasági szereplő részére történő közvetlen megküldésével, az általa a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (PM_KEREKPARUT_2018) című pályázati felhívásra benyújtott, PM_KEREKPARUT_2018/26 azonosítószámú eredményes pályázatban szereplő kivitelezési feladatok megvalósítása érdekében, melynek eredményeként a közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében (Kerékpárút létesítése a Pesti úton) 2019. szeptember 20-án Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés vagy szerződés) kötött a Vállalkozóval. A Vállalkozási szerződés 4.1. pontja alapján a munkavégzési engedély kérelmezése a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től a Megrendelő feladata. Megrendelő munkavégzési engedélyét az út kezelője elutasította, mindaddig amíg az ALDI áruház bevezető útjánál, a kerékpárút nyomvonalába eső közvilágítási oszlop áthelyezéséről nem gondoskodik. A villanyoszlop áthelyezésének ügye az NKM Energia Zrt., mint az oszlop és villanyhálózat tulajdonosa előtt folyamatban van. Az előbbiek miatt, a munkavégzési megkezdésére nem került sor. A Magyar Közút Nonprofit Kft mindemellett kiadott közútkezelői hozzájárulásában előírta, hogy november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos. Fentiek miatt Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják: A szerződés 4.2. pontjában szereplő szövegrész helyébe: „A kivitelezés kötbérterhes teljesítési határideje: a szerződéskötést követő 4 hónap.” az alábbi szövegrész kerül: „A kivitelezés kötbérterhes teljesítési határideje: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott munkavégzési engedély kiadásának a napjától számított 4 hónap.” A vállalkozási szerződésben korábban módosítás nem történt. Jelen módosítás során a közbeszerzés mennyisége és a szerződéses érték nem változott.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés 4.1. pontja alapján a munkavégzési engedély kérelmezése a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től a Megrendelő feladata. Megrendelő munkavégzési engedélyét az út kezelője elutasította, mindaddig amíg az ALDI áruház bevezető útjánál, a kerékpárút nyomvonalába eső közvilágítási oszlop áthelyezéséről nem gondoskodik. A villanyoszlop áthelyezésének ügye az NKM Energia Zrt., mint az oszlop és villanyhálózat tulajdonosa előtt folyamatban van. Az előbbiek miatt, a munkavégzési megkezdésére nem került sor. A Magyar Közút Nonprofit Kft mindemellett kiadott közútkezelői hozzájárulásában előírta, hogy november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 84780221 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 84780221 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben