Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2362/2020
CPV Kód:45233100-0
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Baranya megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001636882019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001636882019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M6 autópálya Bóly-Ivándárda között kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001636882019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz megvalósítása” tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M6 autópálya Bóly-Ivándárda között kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221110-6
További tárgyak:45232450-1
45233110-3
45233120-6
65000000-3
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Baranya megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz megvalósítása a 192+200 – 212+139 km szelvények közötti megvalósítás
Tervezési sebesség: 130 km/h
M6 autópálya
Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m
Sávok száma: 2×2 forgalmi sáv,
gyorsító-lassítósávok szélessége: 3,75 m
középső elválasztó sáv szélessége 3,60 m, ebből biztonsági sáv 0,5 m
üzemi sáv szélessége: 3,0 m
padka:
füvesített padka: 1.00 m
gyorsító-lassító sáv padka: 2.00 m
ebből biztonsági sáv: 0.25 m
Koronaszélesség: 26,6 m
M6 autópálya gyűjtő-elosztó pálya:
Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m
Sávok száma: 2
padka: 1.50 m
ebből belső biztonsági sáv: 0.50 m
külső biztonsági sáv: 0.25 m
belső füvesített padka: 1.00 m
külső füvesített padka 1.25 m
koronaszélesség: 10.00 m
Különszintű csomópontok, pihenőhelyek:
3 különszintű forgalmi csomópont
M6 – M60 elválási csomópont
Bóly Keleti csomópont
Villányi csomópont
komplex pihenőhely Nagynyárád
Műtárgyak, hidak:

16 db hídműtárgy, melyből a B1968 j. főpálya feletti vasútvonalat keresztező híd szabadnyílása 67 m
Országos közutak korrekciója:
5703 j. út korrekciója 859,4 m (Nagynyárád _Bóly összekötőút)
Tervezett 5718 j. út 1920 m (M6 - Bezedek összekötő út)
5704 j. út korrekciója 1042,3 m (Bezedek-Bóly összekötőút)
5702 j. út korrekciója 737,33 m (Sátorhely-Villány összekötőút)
Lippói körforgalom és a hozzá kapcsolódó utak korrekciója:
5702 j. út korrekciója 220 m (Majsi ág)
5704 j. út korrekciója 134,4 m (Töttösi ág)
5702 j. út korrekciója 143,94 m (Lippói ág)
57108 j. út korrekciója 174,05 m (Bezedeki ág)
Egyéb utak
Ivándárda, Komplex ellenőrző hely:
M6 autópálya 210+100 km szelvény környezetében a pálya két oldalán összesen 2 db hídmérleggel, 2 db tengelyterhelés mérővel, 2 db tengelysúlymérő épülettel, 2 db szociális épülettel, 30 db tgk és 26 szgk parkolóhellyel
Mérnökségi telep építése, az építési engedély beszerzése és kiviteli terv készítése:
57. sz. főút és az 56113 j. mellékút kereszteződésénél található területen, 2 telek kialakítását tervezzük: a mellékúthoz kapcsolódó telken kap helyet a külső parkoló és külső kerékpártároló, mely közforgalomnak átadott területként fog működni. Ezen keresztül közelíthető meg a 29.990 m2 területű telek, melyen a mérnökségi telep kerül kialakításra.
Tervezett létesítmények:
Irodaépület (hasznos alapterülete: 1397,27 m2)
Hídmérleg
Üzemanyagtöltő
Raktár (hasznos alapterülete: 1481,56 m2)
Sótároló (hasznos alapterülete: 1376,35 m2)
Garázs (hasznos alapterülete: 2339,38 m2)
Műhely (hasznos alapterülete: 1262,64 m2)
Kisbusz tároló (hasznos alapterülete: 321,32 m2)
Elemes tároló (8 egység)
Depónia terület
39 db személygépkocsi parkolóhely
Fedett kerékpártároló (20 férőhelyes)
Közművek:
Hírközlés
Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek
Nagyfeszültségű villamos vezetékek
Vízellátás, csatornázás
Szénhidrogén vezetékek
Vasúti hírközlés és biztosítóberendezés
Áramütés elleni védelem
Üzemi hírközlés
A mérnökségi telep tekintetében a kiviteli tervek beszerzésének indoka a 322/2015. Korm. rend 14. § (2) bek. szerint:
A mérnökségi telep engedélyezési és tenderdokumentációja elkészült. Engedély kérelem csak a területek rendelkezésre állását követően nyújtható be, a kiviteli terv készítése csak a meglévő építési engedély kiadása után kezdhető el. A mérnökségi telep területe jelenleg nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére.
További információ:
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (IKOP) támogatási igényt nyújtott be, a projekt Támogatási Szerződése nem került aláírásra, és ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)  10
2 3. Az AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) 10
3 4. Az AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Uniós (IKOP)
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek. a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1)-(3)-(5) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7. §-ában és 16. §-ában foglaltakra is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (mellékleteivel együtt) és annak érkeztetési igazolása ajánlattevő tekintetében. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.
A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek-ében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
Folytatás a III.1.2. pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P/1.:
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (közút építése) árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
1. Előzetes igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:

P/1.:
amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (közút építése) árbevétele összességében nem éri el a nettó 34.000.000.000,- Ft összeget.
AK „Közút” alatt az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:
- „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak.
- „Közút építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Folytatás a III.1.1. pontból:
SZ/1.
Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.8.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v.szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ/2.
Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
SZ/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Magyar Építész Kamara,ill. területi kamarái,v. a Magyar Mérnöki Kamara,ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel,ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel,v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az SZ/1. és SZ/2. alkalmassági feltételek esetében a 322/ 2015.korm.rend. szabályai szerint ha több ajánlattevő is végzi a kivitelezési tevékenységet, nem elegendő hogy közülük csak egy teljesíti ezen alkalmassági követelményt, minden ajánlattevőnek szerepelnie kell a kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
M/1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének helyét,
- a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük (adott esetben diploma, oklevél másolatot), szakmai tapasztalatuk ismertetését (szakmai önéletrajz), és rendelkezésre állási nyilatkozatát. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát (adott esetben). Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséget vagy végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a szükséges képzettség vagy végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha:
M/1:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciákkal:
M/1.1:
Min. 10 km hosszú, új nyomvonalon épített, min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése.
M/1.2:
Min. 1 db híd és/vagy felüljáró és/vagy aluljáró építése amelynek két egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása min. 40 méter.

Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést AT legfeljebb 2 db szerződéssel igazolhatja.
Az M/1.1. és M/1.2. referencia előírás egy szerződéssel is igazolható, amennyiben a szerződés mindkét követelménynek megfelel.
„Gyorsforgalmi út” alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.
„Főút” alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalmakat érti.
„Szabadnyílás”: a híd két, egymással közvetlenül szomszédos támasza között, az úttengelyben mért nyílás mérete..
„Közút építése” alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
M/2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel vagy végzettséggel és
- legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel vagy végzettséggel és
- legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése projektek kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal
M/2.3 legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel vagy végzettséggel és
- legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.
„Gyorsforgalmi út” alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.
„Főút” alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalmakat érti.
„Közút építése” alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
„Építésvezető” alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.
„Főépítésvezető” több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerz. bizt. köt.:
Telj. bizt., jótállási bizt.: 5%,
Késedelmi kötbér: 0,5%/nap, 2%/nap, ill. 1%/nap, de max. 15%
Hibás teljesítési kötbér: 15%, 0,01%
Meghiúsulási kötbér: 20 %.
Jótállási idő: 36 hó
Szavatossági idő: 60 hó

Fiz. felt-ek:
A finanszírozás tervezett forrása: európai uniós (IKOP), jelenleg nem biztosított.
A szerződés utófinanszírozású.
Előleg:30%, azzal, hogy 10% feletti előleg igénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot meghaladó részére.
Tartalékkeret 2%.
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (4)-(6), (11)- (12) bek.
• 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.
• 2017. évi CL. tv.
• 2007. évi CXXVII. tv.
• 272/2014. (XI.5.) Kr.
AK a szerz. teljesítése során a részszámlázás lehetőségét havonta biztosítja a szerz.tervezet szerint .
Feltételek részleteit a szerz. tartalmazza.
Kbt. 27/A. alapján elektronikus szla
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése szerint történik.
Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
2) AK a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
3) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
4) A közbesz. dokumentumokat az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 10.000.000,- Ft.
Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, Ajánlatkérő- 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6) Az ajánlat részeként benyújtandó:
- felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köt. AT az ajánlat részeként kitölteni;
- EKR űrlapként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták (elektronikus űrlap formájában),
- a KD I. kötetben kiadott további nyilatkozatminták,
- Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11. § (4) bek. szerint;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája;
7) A nyertes AT köteles a szerz. kötés időpontjára a szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Szerz. szerinti feladatokra. Mértéke: min: 300.000.000,- Ft / káresemény és 1.000.000.000,- Ft/év, valamint tervezői felelősségbiztosítást, amelynek mértéke min. 25.000.000,- Ft/kár és min. 50.000.000,- Ft/év. A felelősségbiztosításnak a jótállási idő végéig kell érvényesnek lennie az SZF-ben foglaltak szerint.
Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közösAT által külön igazolandó vagy együttbiztosított formában.
8) AK projekttársaság létrehozását kizárja AT/közös AT-k vonatkozásában.
9) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.
Értékelés módszere:
(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2019. évi 227. szám 2019. november 26. útmutatója szerint) a(z):
• „Ár” - fordított arányosítás.
• „2-4. Minőségi értékelési szempontok” - egyenes arányosítás
10) Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal: M/2.1-3: MV-KÉ
11) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12) Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.

14) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr.t. A közbesz. elj. során megkötött szerz-re egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
15) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Süvöltős András, lajstromszáma: 00170
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák