Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2364/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lenti Városgazdálkodási Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29126062
Postai cím: Petőfi Sándor Út 32.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czigány Tibor ügyvezető
Telefon: +36 92551240
E-mail: cziganytiborlenti@gmail.com
Fax: +36 92551240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Geotermikus fűtési rendszer kialakítása_Lenti
Hivatkozási szám: EKR001456512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A város közigazgatási területén a felszín alatt jelentős termálvagyon található, mely az olajbányászat által jól feltérképezett. Kiaknázása azonban ma még gyerekcipőben jár, hiszen a termálvizet csak a lenti Termálfürdőben hasznosítják.
A termálvíz hasznosításának lehetősége hívta életre a projektet. Jelenleg a város intézményeinek hő- és használati melegvíz-ellátását földgáz felhasználásával biztosítják, ami jelentős költséget jelent az önkormányzat számára ugyanakkor komoly ÜHG kibocsátással is jár. A helyi geotermikus adottságok kihasználásával jóval kedvezőbb, fenntarthatóbb módon lehetne a hőenergia igényeket kielégíteni a városban.
Lenti Város Önkormányzata 10 önkormányzati intézményében tervezi a fűtés és használati melegvíz-ellátásának gáztüzelésről geotermikus energiára történő átállítását egy termelő és egy visszasajtoló kút, az intézményekhez vezető hőtávvezeték, az intézményi termál hőközpontok és a rendszert vezérlő erős és gyengeáramú hálózat megépítésével.
A kialakítandó geotermikus rendszerhez csatlakoztatott épületek energetikai jellemzői alapján meghatározásra került a teljes rendszer hőteljesítmény-igénye a külső hőmérséklettől való hőfoklefutása, várható éves hőigénye, illetve a rendszer átlagos évre vonatkozó tartamdiagramja.
A 10 db intézmény átlagos éves csúcsteljesítmény-igénye és hőfogyasztása az épületenergetikai tanúsítvány szerinti értékek, illetve a tényleges hőfogyasztási adatokból lineáris regresszióval meghatározott értékek figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A 10 intézmény:
- Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lenti, Gyöngyvirág u. 2.),
- Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (Lenti, Kossuth Lajos u. 10.),
- Városi Művelődési Központ Lenti és Városi Könyvtár Lenti (egy épület) (Lenti, Templom tér 5.),
- Lenti Polgármesteri Hivatal (Lenti, Zrínyi u. 4.),
- Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Lenti, Zrínyi u. 5.),
- Lenti Mesevár Óvoda székhelye (Lenti, Vörösmarty u. 41.),
- Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Lenti, Vörösmarty u. 30.),
- Lenti Mesevár Óvoda Telephelye (Lenti, Petőfi út 25.).
- Lenti Járási Hivatal (Lenti, Templom tér. 11.),
- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája (Lenti, Petőfi út 23.).
A tervek szerint a megadott hőigényt 1 db termelő termálvízkút tudja kielégíteni. A lefűtött termálvíz teljes mennyiségét 1 db visszasajtoló kúttal helyezzük vissza a rezervoárba.
A rendelkezésre álló adatok alapján a termelő kút kútfejhőmérsékletét 70°C-ra tervezzük. A kútból kitermelhető vízmennyiség 40 m3/h lesz, - az üzemi vízmennyiség ennél ~10 %-kal több is lehet. A termálvíz alacsony gáztartalmúnak és kis sókoncentrációjúnak (1300-1400 mg/l) prognosztizálható.
A termelő kút talpmélysége 1470 m, a visszasajtoló kúté pedig 1420 m lesz.
Elvárt eredmények:
- Maximális teljesítmény: 1860 kW
- ÜHG gázok csökkentése: 520 t/év
- Megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 8344 GJ
A fogyasztók a termelő kút és a visszasajtoló kút helyszíne (Vörösmarty utca és a Fürdő területe) között helyezkednek el. Tekintettel a kinyerésre kerülő termál közeg várhatóan alacsony gáz- és sótartalmára, összetételére, egyszerű kétcsöves termál távvezeték hálózatra közvetlenül (szekunder kör kialakítása nélkül) „fűzhetők fel” a potenciális hőfogyasztók.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka valamennyi részben engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza részenként.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00403 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/02/12
Helyesen:
2020/02/26
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2020/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás jogszabályi alapjai:
- A Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja, mivel az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben teljesíteni.
- A Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja, mivel az ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentumok részét képező
költségvetést az 1. és 2. részajánlati körben és azokat az eredeti dokumentumokkal megegyező módon közzétette az EKR-ben. A módosítás érdemi részt nem érintett, adminisztratív jellegű módosításra került sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben