Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2366/2020
CPV Kód:45350000-5
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pihentető medence tart. hűtési útvonal kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000702302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Pihentető medence tartalék hűtési útvonalának kialakítása” tárgyú átalakítási munkák megvalósítása, gépész, építész, villamos és irányítástechnikai valamint gyártási engedélyezési tervdokumentációk készítése, gyártások, beszerzések, építések, kivitelezések, üzembe helyezések teljes körű végrehajtása.
1. A BERUHÁZÁS CÉLJA, ISMERTETÉSE
Pihentető medence tartalék hűtési útvonalának megfeleltetése Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 2 (ABOS 2) és Szeizmikus Osztályba Sorolása 1, 2 (FBOS1, 2) osztálynak.
Az üzemzavari kezelési utasításokban (1-4PR200) eddig is szereplő Pihentető medence (PM) hűtési módszereket a Megrendelő megvizsgálta és ennek eredményeként olyan hűtési lehetőséget határozott meg, melynek segítségével biztosítható a PM hűthetősége egyszeres meghibásodás tűrése mellett. E tartalék hűtési útvonal működtetésével csak bizonyos korlátokon belül biztosítható a PM hűtése időkorlátok nélkül.
2. A BERUHÁZÁS MŰSZAKI TERJEDELME
Olyan hűtési lehetőséget kell kialakítani, amely segítségével biztosítható a pihentető medence hűthetősége egyszeres meghibásodás tűrés teljesítésével. A „tartalék” hűtési lehetőséget biztosító útvonal: PM – TG16 túlfolyó – TG12N001 szűrő, illetve kerülő ága (megvalósítandó) – TJ10(20,30)B001 tartály – TJ40S201(2,3) – TJ41D001 szivattyú – TG43S201(2) – PM. A pihentető medence tartalék hűtőkör rendszerelemeinek ABOS2(3) FBOS2(1) osztály követelményeinek megfeleltetéséhez szükséges intézkedéseket a PÖYRY ERŐTERV Zrt. által készített és a Megrendelő által lezsűrizett műszaki tervek tartalmazzák.
Rendszertechnikai átalakításokat a mellékelt Közbeszerzési Műszaki leírás 2. pontja tartalmazza.
3. A VÁLLALKOZÓ FŐBB FELADATAI
Az átalakítás életciklusaival szemben az OAH (hatóság) által támasztott követelmények, feladatok teljesítése (a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet mellékletét képező nukleáris biztonsági szabályzat (NBSZ) A1.5-ös útmutató).
A figyelembe veendő életciklusok:
- Tervezés (részletes tervezés)
- Megvalósítás (Beszerzés/Gyártás, Helyszíni szerelés, Üzembe helyezés)
Részletes tervezési szakasz elemei:
1. Biztonsági elemzések készítése.
2. Ki kell dolgozni a tervezési feladat végrehajtásának minőségügyi tervét, mely tartalmazza a projekttervet és a dokumentáció készítés módszerének, a minőségbiztosítás folyamatának, valamint az elkészítés és engedélyezés ütemezésének bemutatását.
3. Tervdokumentációk elkészítése a berendezés beszerzésre, gyártásra és szerelésre.
4. Módosítandó vagy kidolgozandó dokumentumok azonosítása, kidolgozása.
5. Átfogó biztonsági értékelés készítése.
6. Kiviteli tervek készítése.
7. Üzembe helyezési programok készítése.
8. Felügyeleti eljárásoknál közreműködés.
Megvalósítási szakasz elemei:
1. Beszerzés, Gyártás.
2. Helyszíni szerelés.
3. Üzembe helyezés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 422814165 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pihentető medence tart. hűtési útvonal kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131142-3
További tárgyak:42131290-5
45311200-2
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Pihentető medence tartalék hűtési útvonalának kialakítása” tárgyú átalakítási munkák megvalósítása, gépész, építész, villamos és irányítástechnikai valamint gyártási engedélyezési tervdokumentációk készítése, gyártások, beszerzések, építések, kivitelezések, üzembe helyezések teljes körű végrehajtása.
1. A BERUHÁZÁS CÉLJA, ISMERTETÉSE
Pihentető medence tartalék hűtési útvonalának megfeleltetése Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 2 (ABOS 2) és Szeizmikus Osztályba Sorolása 1, 2 (FBOS1, 2) osztálynak.
Az üzemzavari kezelési utasításokban (1-4PR200) eddig is szereplő Pihentető medence (PM) hűtési módszereket a Megrendelő megvizsgálta és ennek eredményeként olyan hűtési lehetőséget határozott meg, melynek segítségével biztosítható a PM hűthetősége egyszeres meghibásodás tűrése mellett. E tartalék hűtési útvonal működtetésével csak bizonyos korlátokon belül biztosítható a PM hűtése időkorlátok nélkül.
2. A BERUHÁZÁS MŰSZAKI TERJEDELME
Olyan hűtési lehetőséget kell kialakítani, amely segítségével biztosítható a pihentető medence hűthetősége egyszeres meghibásodás tűrés teljesítésével. A „tartalék” hűtési lehetőséget biztosító útvonal: PM – TG16 túlfolyó – TG12N001 szűrő, illetve kerülő ága (megvalósítandó) – TJ10(20,30)B001 tartály – TJ40S201(2,3) – TJ41D001 szivattyú – TG43S201(2) – PM. A pihentető medence tartalék hűtőkör rendszerelemeinek ABOS2(3) FBOS2(1) osztály követelményeinek megfeleltetéséhez szükséges intézkedéseket a PÖYRY ERŐTERV Zrt. által készített és a Megrendelő által lezsűrizett műszaki tervek tartalmazzák.
Rendszertechnikai átalakításokat a mellékelt Közbeszerzési Műszaki leírás 2. pontja tartalmazza.
3. A VÁLLALKOZÓ FŐBB FELADATAI
Az átalakítás életciklusaival szemben az OAH (hatóság) által támasztott követelmények, feladatok teljesítése (a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet mellékletét képező nukleáris biztonsági szabályzat (NBSZ) A1.5-ös útmutató).
A figyelembe veendő életciklusok:
- Tervezés (részletes tervezés)
- Megvalósítás (Beszerzés/Gyártás, Helyszíni szerelés, Üzembe helyezés)
Részletes tervezési szakasz elemei:
1. Biztonsági elemzések készítése.
2. Ki kell dolgozni a tervezési feladat végrehajtásának minőségügyi tervét, mely tartalmazza a projekttervet és a dokumentáció készítés módszerének, a minőségbiztosítás folyamatának, valamint az elkészítés és engedélyezés ütemezésének bemutatását.
3. Tervdokumentációk elkészítése a berendezés beszerzésre, gyártásra és szerelésre.
4. Módosítandó vagy kidolgozandó dokumentumok azonosítása, kidolgozása.
5. Átfogó biztonsági értékelés készítése.
6. Kiviteli tervek készítése.
7. Üzembe helyezési programok készítése.
8. Felügyeleti eljárásoknál közreműködés.
Megvalósítási szakasz elemei:
1. Beszerzés, Gyártás.
2. Helyszíni szerelés.
3. Üzembe helyezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az Előzetes Minőségügyi terv tartalma/kidolgozottsága 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Ft-ban tartalékkerettel együtt Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12098 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4000432173 Rész száma: Elnevezés: Pihentető medence tart. hűtési útvonal kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78280755
Postai cím: Vasút Utca 10.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: info@kopiskft.hu
Telefon: +36 75519190
Internetcím(ek): (URL) www.kopiskft.hu
Fax: +36 75519199
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806996217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 763600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 422814165
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési feladatok
Villamos és irányítástechnikai feladatok
Építész és épületgépész feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78280755
Postai cím: Vasút Utca 10.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806996217

Hivatalos név: OT Industries Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47435065
Postai cím: Galvani Utca 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10577628243

Hivatalos név: BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30836693
Postai cím: Viola Utca 29.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13183909213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges