Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2367/2020
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. sz. alatti Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma területén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NOVUS-DOM Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sódar Anita cégvezető, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MVP nyomdaipar - Tanműhely és Kollégium felújítása
Hivatkozási szám: EKR000446912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kollégiumi épület részleges felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. sz. alatti Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma területén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása - Kollégiumi épület részleges felújítása.
- Kollégium emeleti szintjeinek teljes alaprajzi átszervezése.
- Alapterületi adatok:
F Földszint 536,54 m2
E-1 1. emelet 434,59 m2
E-2 2. emelet 434,59 m2
E-3 3. emelet 434,59 m2
Felújítás alapterülete összesen: 1.840,31 m2
- Új vizesblokkok és közösségi helyek létesítése.
- Minőségibb lakókörnyezet kialakítása.
- Fűtés, illetve világításkorszerűsítés.
- Tetőszigetelés.
- Megújuló energiafelhasználás a kollégium épületének tetejére helyezett HMKE létesítéssel valósul meg, melynek teljesítménye 10kW.
- A kivitelezés oktatási időszakban is történik, így fontos az, hogy az intézményvezetéssel szoros együttműködés alakuljon ki annak érdekében, hogy a szükséges felvonulási terület, illetve a tervezett munkavégzés a legoptimálisabban kerülhessen meghatározásra. Cél, hogy a kivitelezési munkák számára megfelelő terület és körülmény álljon rendelkezésre, valamint az, hogy az intézmény működését a munkák a lehető legkevésbé befolyásolják.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13158 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kollégiumi épület részleges felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: novusdom@gmail.com
Telefon: +36 207708463
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 197184713
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. sz. alatti Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma területén.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása - Kollégiumi épület részleges felújítása.
- Kollégium emeleti szintjeinek teljes alaprajzi átszervezése.
- Alapterületi adatok:
F Földszint 536,54 m2
E-1 1. emelet 434,59 m2
E-2 2. emelet 434,59 m2
E-3 3. emelet 434,59 m2
Felújítás alapterülete összesen: 1.840,31 m2
- Új vizesblokkok és közösségi helyek létesítése.
- Minőségibb lakókörnyezet kialakítása.
- Fűtés, illetve világításkorszerűsítés.
- Tetőszigetelés.
- Megújuló energiafelhasználás a kollégium épületének tetejére helyezett HMKE létesítéssel valósul meg, melynek teljesítménye 10kW.
- A kivitelezés oktatási időszakban is történik, így fontos az, hogy az intézményvezetéssel szoros együttműködés alakuljon ki annak érdekében, hogy a szükséges felvonulási terület, illetve a tervezett munkavégzés a legoptimálisabban kerülhessen meghatározásra. Cél, hogy a kivitelezési munkák számára megfelelő terület és körülmény álljon rendelkezésre, valamint az, hogy az intézmény működését a munkák a lehető legkevésbé befolyásolják.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 251
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 197184713
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: novusdom@gmail.com
Telefon: +36 207708463
Internetcím(ek): (URL) www.novusdom.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi szerződéses feltétel:
5.2 A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
A szerződéses munkák kivitelezésének teljesítési határidői a szerződés mellékletét képező műszaki ütemterv szerintiek. Vállalkozó a munkaterület átadását követően 10 naptári napon belül a kivitelezési munka megkezdéséig köteles indikatív műszaki és pénzügyi ütemtervet, valamint organizációs tervet, szükség esetén ideiglenes forgalomterelési tervet készíteni és azt a Megrendelőnek átadni, melyet Megrendelő jóváhagy.
A teljesítés határideje:
2. rész. A szerződés hatálybalépésétől számított 200. naptári nap.
A munkaterület Megrendelő általi késedelmes átadása esetén a kivitelezés befejezési ideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

Módosítás:
A Szerződés 5.2 pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
A szerződéses munkák kivitelezésének teljesítési határidői a szerződés mellékletét képező műszaki ütemterv szerintiek. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően 10 naptári napon belül a kivitelezési munka megkezdéséig köteles indikatív műszaki és pénzügyi ütemtervet, valamint organizációs tervet, szükség esetén ideiglenes forgalomterelési tervet készíteni és azt a Megrendelőnek átadni, melyet Megrendelő jóváhagy.
A teljesítés határideje:
2. rész. A szerződés hatálybalépésétől számított 251. naptári nap.
A munkaterület Megrendelő általi késedelmes átadása esetén a kivitelezés befejezési ideje a késedelem idejével meghosszabbodik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felújítás során többletmunkát és időigényt eredményező feltárt problémák:
1. Épületvillamossági tervtől eltérő meglévő állapotok:
A kollégium épület bontási munkái során a földszinti főelosztónál az épületvillamossági tervtől eltérő meglévő állapotokat tapasztaltunk.A feltárt állapot miatt az elosztószekrény áthelyezése nem lehetséges. Több ismeretlen vezeték található benne, amely feltételezhetően a területen található épületeket, intézményeket lát el. Ennek a projekten belüli feltárását a szükséges anyagi és időbeli szűkösség okán nincs lehetőség kezelni. A kivitelezési munka folytatásához szakági tervező bevonása szükséges, hogy a feltárt állapot alapján, az elosztószekrény helybenhagyásával a szerződésben vállalt munkák érdemben befejezhetőek legyenek. Tekintettel arra, hogy a tervezői megbízás jelenleg előkészítés alatt áll és még nem állnak rendelkezésre a szükséges kiegészítő tervek, az ezzel kapcsolatos munkarészeket nem lehetséges határidőre teljesíteni.(Folyt.VII.1.pontban)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 197184713 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 197184713 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
2. Erős és gyengeáramú tervek pontosítása:
Az erős és gyengeáramú tervek a teljes kollégiumi épülettömbre készültek el, azaz földszint + 3 emelet vonatkozásában. A kivitelezési munka a tárgyi projekt keretein belül a földszintet csak részben érinti (folyosó, konditerem), ezért pontosítani kell a terveket, hogy csak az érintett munkarészeket tartalmazzák. Ezen tervekben szereplő pótmunka tételeket csak a tervek elkészülte után tudjuk megrendelni.
3. Terven felüli tűzjelző rendszerek kiépítése:
A kollégium épület felújítási munkái nem építési engedély köteles tevékenységek, viszont a felújítás-átalakítás volumene szakmailag indokolja tűzjelző rendszer létesítését. A jelenlegi teljes felújítás során lehetőség van a tűzjelző rendszer vezetékelésének aljzatban történő elvezetésére, melyre a későbbiekben csak látszó kivitelben, védőcsatornában lenne lehetőség. A megrendelő úgy döntött,hogy pótmunkaként kiépítteti a tűzjelző rendszert, melynek kivitelezése a mosdók kivételével minden helyiséget érint.
Ezen okok miatt nem lehetett elkezdeni ütemterv szerint a szakipari munkákat (burkolás, festés).

4. Bontást követően feltárt aljzatkiegyenlítési többletmunka-igény:
A bontási munkák során megállapítást nyert, hogy a terv szerinti válaszfalak megszüntetésével kialakított helyiségek padlószintje jelentős szintbeli eltérést mutatnak. Ez a jelenség előzetesen nem volt megállapítható. A több cm-es szinteltérések összehangolása érdekében, komplett aljzatkiegyenlítés vált szükségessé amely a kivitelezés minden épületszintjét érinti, így ezek a munkálatok is időbeli csúszást eredményeztek.

A fentiekben jelzett problémák megoldására, a többletmunka elvégzésére további 51 naptári napra van szükség, ezért az eredeti szerződés teljesítési határidejét lehetőség szerint további 51 naptári nappal kérem meghosszabbítani.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben