Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2368/2020
CPV Kód:33696500-0
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax: +36 32511714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labor diagnosztikumok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001248102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi reagensek, kalibrátorik, kontollok (továbbiakban: labor diagnosztikumok) beszerzésére különféle laborkészülékek használatba adásával, továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosításával a Megrendelő mindenkori informatikai rendszeréhez 24 hónapra.
Az eljárásban 10 részre tehető ajánlat, melyben a következő reagenseket kívánja Ajánlatkérő beszerezni:
1. rész Kémia-immunkémia 2 234 406 db
2. rész Hematológia 186 200 db
3. rész Hemosztázis 95 880 db
4. rész Vizelet 230 000 db
5. rész Speciális immunkémia 12 420 db
6. rész Specifikus IgE 79 040 db
7. rész Glikált hemoglobin 26 462 db
8. rész Manuális vizsgálatok 21 010 db
9. rész Vegyszerek 132 egység
10. rész ELFO 600 db
Opcionális mennyiség + 50 %
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kémia-immunkémia
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Összfeh.meghat.szérumból 9500
Albumin meghat.szérumból 5400
CRP ultraszenzitiv meghat. 57000
Prokalcitonin meghatározás 4500
Karbamid meghatározás 80300
Húgysav meghatározás 38888
Kreatinin meghatározás 77800
Bilirubin meghat.szérum 64196
Bilirubin direkt. meghat. 1821
Glukóz meghatározás 87000
Triglicerid meghat. 41000
Koleszterin össz.maghat. 41000
Koleszterin HDL meghat. 28968
Nátrium meghatározás 75520
Kálium meghatározás 75142
Kalcium meghatározás 25800
Foszfor meghatározás 8000
Klorid meghatározás 500
Valproinsav meghat. 54
Összfehérje meghat.vizeletből 3153
Albumin meghat. immun.módszerrel 4373
Parathormon meghatározás 1600
T4szabad frak.meghatárpzás 10800
T3 szabad frakció meghatározás 6000
Thireoidea-stim.horm. supers. 32000
Follikulus stim.hormon F. 1110
Luteinizáló hormon meghat. 1100
Prolaktin meghat. 1700
Kortizol meghat. 600
Ostradiol meghat. 1200
Humán chorió-gonad.megh. 925
Progeszteron meghat. 1164
DHEA- szulfát meghat. 632
Tesztoszteron meghat. 1454
Tejsav dehidrogenáz megh. 33334
Aszpartát amino.transzf. 60715
Alanin amino transzferáz 60096
Kreatin krináz CK meghat. 13000
Gamma glutamil transzf. 49000
Alfa amiláz meghat. sz. 6565
Lipáz meghat. 3822
Alkalikus foszfatáz meghat. 36663
CKMB meghatározás 3075
Anti-stertolizin 0 titermeg. 6867
Fruktózamin 45
Lítium 59
Magnézium 1345
Digoxin 31
Etanol 1200
Fenitoin 7
Laktát 30
Karbamazepin 74
Carcino-embrionális antigén 3237
CA-153 meghat 1466
CA-125 meghat. 2363
CA 19-9 meghat. 2084
anti TPO meghat. 360
AFP meghat.szérum 570
Rheuma faktor kvantitativ meghat. 960
Vas meghatározás 24354
High sensitive Troponin 2600
Sol.transzferrin rec. meghat. 1733
Ferritin meghatározás 3471
Fólsav meghatározás 673
B12 vitamin meghatározás 743
1-25 Dihydroxy-D vitamin 1708
Prosztata specifikus antigén 3500
Prosztata specifikus antigén szabad frakció 334
Insulin 919
Összesen: 1 117 203 db várható éves vizsgálat. Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes várható vizsgálat 2 234 406 db.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
Kémiai és immunkémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó- és rendszeroldatok, egyéb fogyóeszközök szállítása 1 db gyári új min. 2000 teszt/óra (+ min 800 ISE) kapacitású rutin kémiai automata, valamint 2 db gyári új min. 700 teszt/óra ( + min 350 ISE/ óra) kapacitású sürgős és háttér kémiai automata, valamint 2 db gyári új min. 400 teszt/óra kapacitású immunkémiai készülék biztosításával.
Az árajánlat tartalmazza az automaták működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó és rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait. A megajánlott készülékek működtetéséhez szükséges víztisztító berendezések és szünetmentes áramforrások díjmentes szállítását, beállítását és üzemeltetését. A készülékek on-line illesztését a meglévő laborinformatikai rendszerhez illetve a teljeskörű szerviz (karbantartás és hibaelhárítás egyaránt) költségeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A rutin és a sürgősségi klinikai kémiai készülékek nyitott reagens rendszerűek (min 15 nyitott csatorna: 10 pont, 1-14 nyitott csatorna: 3 pont, zárt rendszerű készülékek: 0 pont) 10
2 Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 3 db, min 0 db) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Összfeh.meghat.szérumból 9500
Albumin meghat.szérumból 5400
CRP ultraszenzitiv meghat. 57000
Prokalcitonin meghatározás 4500
Karbamid meghatározás 80300
Húgysav meghatározás 38888
Kreatinin meghatározás 77800
Bilirubin meghat.szérum 64196
Bilirubin direkt. meghat. 1821
Glukóz meghatározás 87000
Triglicerid meghat. 41000
Koleszterin össz.maghat. 41000
Koleszterin HDL meghat. 28968
Nátrium meghatározás 75520
Kálium meghatározás 75142
Kalcium meghatározás 25800
Foszfor meghatározás 8000
Klorid meghatározás 500
Valproinsav meghat. 54
Összfehérje meghat.vizeletből 3153
Albumin meghat. immun.módszerrel 4373
Parathormon meghatározás 1600
T4szabad frak.meghatárpzás 10800
T3 szabad frakció meghatározás 6000
Thireoidea-stim.horm. supers. 32000
Follikulus stim.hormon F. 1110
Luteinizáló hormon meghat. 1100
Prolaktin meghat. 1700
Kortizol meghat. 600
Ostradiol meghat. 1200
Humán chorió-gonad.megh. 925
Progeszteron meghat. 1164
DHEA- szulfát meghat. 632
Tesztoszteron meghat. 1454
Tejsav dehidrogenáz megh. 33334
Aszpartát amino.transzf. 60715
Alanin amino transzferáz 60096
Kreatin krináz CK meghat. 13000
Gamma glutamil transzf. 49000
Alfa amiláz meghat. sz. 6565
Lipáz meghat. 3822
Alkalikus foszfatáz meghat. 36663
CKMB meghatározás 3075
Anti-stertolizin 0 titermeg. 6867
Fruktózamin 45
Lítium 59
Magnézium 1345
Digoxin 31
Etanol 1200
Fenitoin 7
Laktát 30
Karbamazepin 74
Carcino-embrionális antigén 3237
CA-153 meghat 1466
CA-125 meghat. 2363
CA 19-9 meghat. 2084
anti TPO meghat. 360
AFP meghat.szérum 570
Rheuma faktor kvantitativ meghat. 960
Vas meghatározás 24354
High sensitive Troponin 2600
Sol.transzferrin rec. meghat. 1733
Ferritin meghatározás 3471
Fólsav meghatározás 673
B12 vitamin meghatározás 743
1-25 Dihydroxy-D vitamin 1708
Prosztata specifikus antigén 3500
Prosztata specifikus antigén szabad frakció 334
Insulin 919
Összesen: 1 117 203 db várható éves vizsgálat.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szakmai ajánlat(igen/nem):-A rutin és a sürgősségi klinikai kémiai készülékek küvettájának anyaga optikai üveg küvetta,-A rutin készülék alkalmas a helyszínen további modullal történő utólagos kapacitásbővítésre, melye esetében bizotsított az új és a meglévő egységek közötti automatikus mintatraszport,-A rutin és sürgősségi immunkémiaki készülékek a mintavételi csövekből belős aliquotot készítenek

II.2.1)
Elnevezés: Hematológia
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Vérkép 90000
Retikulocita 3100
Összesen: 93100 db várható éves vizsgálat. Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes várható vizsgálat 186 200 db.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
Hematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó- és rendszeroldatok, egyéb fogyóeszközök szállítása 3 db gyári új vagy maximum 1 éves minimum 100 teszt/óra kapacitású készülék biztosításával.
Az árajánlat tartalmazza az automaták működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó és rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait. A megajánlott készülékek zavartalan működtetéséhez szükséges szünetmentes áramforrások díjmentes szállítását, beállítását és üzemeltetését. A készülékek on-line illesztését a meglévő laborinformatikai rendszerhez illetve a teljes körű szerviz (karbantartás és hibaelhárítás egyaránt) költségeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott készüléken mérhető a sepsis korai jelzésére alkalmas CE IVD tanusítvánnyal ellátott MDW paraméter (igen/nem) 20
2 Az RBC és WBC meghatározás esetében különböző apperturában egyidőben végzett mérés (3 különböző apperturában egyidőben végzett mérés 10 pont, 2 mérés 5 pont, 1 mérés 0 pont) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Vérkép 90000
Retikulocita 3100
Összesen: 93100 db várható éves vizsgálat.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pont folytatása
Az értékelés módszertana: Ajánlati ár - fordított arányosítás, A megajánlott készüléken mérhető a sepsis korai jelzésére alkalmas CE IVD tanusítvánnyal ellátott MDW paraméter (igen/nem) - pontozás, Az RBC és WBC meghatározás esetében különböző apperturában egyidőben végzett mérés - pontozás. Adható pontszám: 0-10.

II.2.1)
Elnevezés: Hemosztázis
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Protrombin 40000
Aktivált parciális thromboplasztin idő 5000
Thrombin idő 120
Fibrinogén 2800
Fibrin monomer 10
Lupus anticoaguláns szűrőteszt 10
Összesen: 47 940 db várható éves vizsgálat. Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes várható vizsgálat 95 880 db.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
A véralvadási vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó- és rendszeroldatok, egyéb fogyóeszközök szállítása 1 db gyári új min. 240 PT teszt/óra kapacitású és 1 db gyári új 100 PT teszt/óra kapacitású automata koagulométer készülék biztosításával.
Az árajánlat tartalmazza az automaták működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó és rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait. A készülékek on-line illesztését a meglévő laborinformatikai rendszerhez illetve a teljes körű szerviz (karbantartás és hibaelhárítás egyaránt) költségeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 2 db igen min. 0 db) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Protrombin 40000
Aktivált parciális thromboplasztin idő 5000
Thrombin idő 120
Fibrinogén 2800
Fibrin monomer 10
Lupus anticoaguláns szűrőteszt 10
Összesen: 47 940 db várható éves vizsgálat.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont folyt
Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 2 db min 0 db) értékelési szempont részl:
- Az automata koagulométerek rendelkeznek távoli eléréssel (igen/nem)
- A zárt csőből történő mintavétel lehetősége (cap piercing funkció) (igen/nem)
Az értékelés módszertana: Ajánlati ár - fordított arányosítás, Szakmai ajánlatok igen válaszainak száma - egyenes arányosítás. Adható psz: 0-10

II.2.1)
Elnevezés: Vizelet
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Általános vizelet vizsgálat 59000
Vizeletüledék alakos elemek meghatározása automatával 56000
Összesen: 115 000 db várható éves vizsgálat. Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes várható vizsgálat 230 000 db.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
Vizelet vizsgálatok méréséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó- és rendszeroldatok, egyéb fogyóeszközök szállítása 2 db gyári új min 200 teszt/óra kapacitású kémiai, valamint 1 db gyári új minimum 100 minta/óra kapacitású üledék vizsgálatára alkalmas készülék biztosításával.
Mennyiség?
Az árajánlat tartalmazza az automaták működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó és rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait. A megajánlott készülékek zavartalan működtetéséhez szükséges szünetmentes áramforrások díjmentes szállítását, beállítását és üzemeltetését. A készülékek on-line illesztését a meglévő laborinformatikai rendszerhez illetve a teljes körű szerviz (karbantartás és hibaelhárítás egyaránt) költségeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 5 db, min. 0 db) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Általános vizelet vizsgálat 59000
Vizeletüledék alakos elemek meghatározása automatával 56000
Összesen: 115 000 db várható éves vizsgálat.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szakmai ajánlat (igen/nem)
- A készülék blody fluid mérésére is alkalmas
- A készülék képes kétirányú kommunikációra
- A megajánlott üledékező automata alkalmas különböző mértékegységekben történő eredmény kiadásra
- A készüléken nyomonkövethetőek a felhasznált fogyóanyagok
- Az üledékező készülék rendelkezik autorelease funkcióval
Ért: Ajánlati ár-fordított ar, Szakmai ajánlat-egyenes ar.

II.2.1)
Elnevezés: Speciális immunkémia
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Béta croslaps .1140
Natriuretikus peptid: 117
Adrenokortikotróp hormon: 157
Osteokalcin: 1200
anti-CCP :325
TSH receptor elleni antitest: 360
CA 72-4: 39
NSE : 8
S100: 1
Cifra 21-1 :4
IgE :692
C-peptid :3
free Beta-HCG: 224
PAPP-A :224
He-4: 1516
ACTH: 200
Összesen: 6 210 db várható éves vizsgálat. Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes várható vizsgálat 12 420 db.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
Speciális immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó- és rendszeroldatok, egyéb fogyóeszközök szállítása 1 db min 70 teszt/óra kapacitású immunkémiai készülék biztosításával.
Az árajánlat tartalmazza az automata működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó és rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait. A megajánlott készülék zavartalan működtetéséhez szükséges szünetmentes áramforrás díjmentes szállítását, beállítását és üzemeltetését. A készülék on-line illesztését a meglévő laborinformatikai rendszerhez illetve a teljes körű szerviz (karbantartás és hibaelhárítás egyaránt) költségeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 2 db, min 0 db) 10
2 A megajánlott készülék kapacitása (legkedvezőbb 70 teszt/óra, legkedvezőtelenebb 180 teszt/óra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Béta croslaps .1140
Natriuretikus peptid: 117
Adrenokortikotróp hormon: 157
Osteokalcin: 1200
anti-CCP :325
TSH receptor elleni antitest: 360
CA 72-4: 39
NSE : 8
S100: 1
Cifra 21-1 :4
IgE :692
C-peptid :3
free Beta-HCG: 224
PAPP-A :224
He-4: 1516
ACTH: 200
Összesen: 6 210 db várható éves vizsgálat.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Szakmai ajánlat igen válaszainak száma:
- A megajánlott Beta Croslaps szérum mintából mérhető (igen/nem)
- A fogyóanyagok és reagensek a készülék folyamatos működése közben betölthetőek (igen/nem)
Az ért: Ajánlati ár - fordított arányosítás, Szakmai ajánlatok igen válaszainak száma - egyenes arányosítás, A megajánlott készülék kapacitása - fordított arányosítás. Adható pontszám: 0-10.

II.2.1)
Elnevezés: Specifikus IgE
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Allergén Specifikus IgE meghatározás :35000
ENA: 3000
BÉTA 2 MIKROGLOBULI :20
Helicobacterpylori: 1500
Összesen: 39520 db várható éves vizsgálat. Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes várható vizsgálat 70 000 db.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
A vizsgálatok végzéséhez kérünk használatba adni 1 db gyári új, gyári felújított vagy max. 5 éves teljesen automata módon üzemelő készüléket.
Az árajánlat tartalmazza az automata működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó és rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait. A készülék on-line illesztését a meglévő laborinformatikai rendszerhez illetve a teljes körű szerviz (karbantartás és hibaelhárítás egyaránt) költségeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Allergén Specifikus IgE meghatározás :35000
ENA :3000
BÉTA 2 MIKROGLOBULI :20
Helicobacterpylori: 1500
Összesen: 39520 db várható éves vizsgálat.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Glikált hemoglobin
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Glikált Hgb: 13231
Összesen: 13 231 db várható éves vizsgálat. Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes várható vizsgálat 26 462 db.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db gyári új HPLC készülék
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Glikált Hgb: 13231
Összesen: 13 231 db várható éves vizsgálat.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Manuális vizsgálatok
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Drog minőségi kimutatás 10 paraméter: 3100
Széklet vér kimutatás :240
széklet vér immunkémiai kimutatás :1500
Rapid plasma reagin RPR - TPHA :3800
Liquor baktérium gyorsteszt agglutinációs: 35
Terhességi próba immunológiai módszer: 30
FIBRIN MONOMER: 10
LE-TESZT: 70
VESEKŐ: 70
VIZELET CUKOR-ACETON TESZTCSÍK ELŐSZŰRÉS: 600
Clostridium teszt :1000
Methemoglobin .10
EBV aspecifikus AT Paul-Bunnel: 40
Összesen: 10 505 db várható éves vizsgálat. Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes várható vizsgálat 21 010 db.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Drog minőségi kimutatás 10 paraméter :3100
Széklet vér kimutatás :240
széklet vér immunkémiai kimutatás :1500
Rapid plasma reagin RPR - TPHA :3800
Liquor baktérium gyorsteszt agglutinációs :35
Terhességi próba immunológiai módszer :30
FIBRIN MONOMER :10
LE-TESZT: 70
VESEKŐ :70
VIZELET CUKOR-ACETON TESZTCSÍK ELŐSZŰRÉS: 600
Clostridium teszt: 1000
Methemoglobin :10
EBV aspecifikus AT Paul-Bunnel: 40
Összesen: 10 505 db várható éves vizsgálat.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vegyszerek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A laboratóriumon belül készített és készülékekhez nem köthető, kézi metodikákhoz szükséges vegyszerek.
Vegyszer neve Éves mennyiség
Ammónium-szulfát 1 doboz
Nátrium-karbonát (vizm.) 1 doboz
Metilénkék 0,5 l
Aceton 6 l
Alkohol 96%-os (etanol) 10 l
Benzin 10 l
Ecetsav 96%-os 10 l
Isopropil-alkohol 60%-os 1,5 l
Giemsa 6 l
Metilénkék 0,5 l
Nátrium-klorid 2 doboz
Nitroprusszid-nátrium 1 doboz
Sósav (tömény) 0,5 l
Szulfoszalicilsav 1 l
Ehrlich-oldat 1,5 l
Nylander-oldat 1 l
Sósav 25% 2,5 l
Türk-oldat 0,5 l
May-Grünwald 5 l
Reag Blue Panoptic Basofil 1 l
Fast Blue BB salt 1 doboz kit
Polietilén-glikol 2 doboz
Összesen: 66 egység
Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes vegyszer 132 egység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A laboratóriumon belül készített és készülékekhez nem köthető, kézi metodikákhoz szükséges vegyszerek.
Vegyszer neve Éves mennyiség
Ammónium-szulfát 1 doboz
Nátrium-karbonát (vizm.) 1 doboz
Metilénkék 0,5 l
Aceton 6 l
Alkohol 96%-os (etanol) 10 l
Benzin 10 l
Ecetsav 96%-os 10 l
Isopropil-alkohol 60%-os 1,5 l
Giemsa 6 l
Metilénkék 0,5 l
Nátrium-klorid 2 doboz
Nitroprusszid-nátrium 1 doboz
Sósav (tömény) 0,5 l
Szulfoszalicilsav 1 l
Ehrlich-oldat 1,5 l
Nylander-oldat 1 l
Sósav 25% 2,5 l
Türk-oldat 0,5 l
May-Grünwald 5 l
Reag Blue Panoptic Basofil 1 l
Fast Blue BB salt 1 doboz kit
Polietilén-glikol 2 doboz
Összesen: 66 egység

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ELFO
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szérum Fehérje elektroforézis
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Szérum Fehérje elektroforézis : 300
Összesen: 300 db várható éves vizsgálat. Az eljárásban két évre köt Ajánlatkérő szerződést, így az összes várható vizsgálat 600 db.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Szérum Fehérje elektroforézis
Vizsgálat neve Várható éves vizsgálatszám
Szérum Fehérje elektroforézis: 300
Összesen: 300 db várható éves vizsgálat.
A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és mennyiségének megajánlására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 003 - 002951
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kémia-immunkémia
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Hematológia
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Hemosztázis
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Vizelet
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Speciális immunkémia
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Specifikus IgE
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Glikált hemoglobin
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Manuális vizsgálatok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: Vegyszerek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: ELFO
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 025122 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések alapján felvetődött műszaki leírás, ajánlatkérői követelmények újragondolása érdekében visszavonta a közbeszerzési eljárást.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt XXI. FEJEZET
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)