Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2372/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. (6121 hrsz) - Veszprémi Atlétikai Stadion
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Balázs
Telefon: +36 12069758
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Veszprém Atlétikai Stadion dobó pályák építése
Hivatkozási szám: EKR001026522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Veszprém Atlétikai Stadion dobó pályák építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. (6121 hrsz) - Veszprémi Atlétikai Stadion
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kalapács-diszkoszvető és gerelyhajító pályán a meglévő sportszerek körültekintő bontása.
A meglévő műfüves pálya alatt aszfaltburkolatú pálya bontása 30 cm mélyen 1165 m2-en.
9643 m2 tereprendezési munka.
Alépítményi - bontási és föld munkák 246 m2.
Kalapács és diszkoszvetőkőkör készítése szerelvényekkel védőháló építése.
157 m2 Műanyag borítású pálya készítése, terv szerinti rétegrenddel beton gerendába rakott kertiszegéllyel.
48 m2 térkő burkolat építése színes térkőből.
A részletesebb mennyiségét a műszaki leírás és a részletes költségvetés táblák tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21627 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BMSK-III-0014/0386/2019 Rész száma: Elnevezés: Veszprém Atlétikai Stadion dobó pályák építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41231836
Postai cím: Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: ventusepitokft@gmail.com
Telefon: +36 202608413
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54677102
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. (6121 hrsz) - Veszprémi Atlétikai Stadion
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kalapács-diszkoszvető és gerelyhajító pályán a meglévő sportszerek körültekintő bontása.
A meglévő műfüves pálya alatt aszfaltburkolatú pálya bontása 30 cm mélyen 1165 m2-en.
9643 m2 tereprendezési munka.
Alépítményi - bontási és föld munkák 246 m2.
Kalapács és diszkoszvetőkőkör készítése szerelvényekkel védőháló építése.
157 m2 Műanyag borítású pálya készítése, terv szerinti rétegrenddel beton gerendába rakott kertiszegéllyel.
48 m2 térkő burkolat építése színes térkőből.
A részletesebb mennyiségét a műszaki leírás és a részletes költségvetés táblák tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61017752
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VENTUS ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41231836
Postai cím: Egressy Út 113/JK. B. ép. 6. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: ventusepitokft@gmail.com
Telefon: +36 202608413
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontjára, valamint 141. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel módosították.
1. A Szerződés 10.1.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 61.017.752,- Ft (azaz hatvanegymillió-tizenhétezer-hétszázötvenkét forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).”
2. A Szerződés 10.1.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg:
a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz nettó 15.254.438,- forint);
b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz nettó 15.254.438,- forint) az előleg minimum 50 %-val csökkentve;
c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz nettó 15.254.438,- forint) a fennmaradó előleg összegével csökkentve;
d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz nettó 15.254.438,- forint) és a tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke.”
3. Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret Szerződésben szereplő összegét nem kívánják módosítani, melyre tekintettel a Szerződés 10.2.2. pontjában szereplő „a nettó vállalkozói díj 5 %-a (azaz öt százaléka), vagyis” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.
4. A Szerződés 10.3.1. pontjának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munka nem építési hatósági engedély-köteles és építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez sem kötött, ezért a kifizetésekre nem irányadó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja.”
5. A Szerződés 1. számú mellékletét képező „Közbeszerzési műszaki dokumentáció” helyébe a módosított műszaki tartalomnak megfelelően javított, a szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Közbeszerzési műszaki dokumentáció lép, míg a Szerződés 3. számú mellékletét képező „Árazott költségvetés” helyébe a Vállalkozó által a módosított műszaki tartalomnak megfelelően elkészített, a szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező Árazott költségvetés lép.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmailag alátámasztott kérésének megfelelően, részben módosított műszaki tartalom megvalósítását kérte a Vállalkozótól – amelyre figyelemmel javított árazott költségvetést kért be tőle –, illetve rögzítésre került, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatok nem építési hatósági engedély-köteles és építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez sem kötött tevékenységek. Felek a Szerződést figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontjára, valamint 141. § (6) bekezdésében foglaltak szerint módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 54677102 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 61017752 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben