Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2373/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU231;HU231;HU231;HU231;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Consilior Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;Suppline Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Otto Bock Hungaria Ortopédiai Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság;Corvus-Med Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság;Leonardo SNS Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy, Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Dorina
Telefon: +36 304127947
E-mail: simon.dorina@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egészségügy, Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Neuro- és mozgásszervi rehabilitációs eszközök 3.
Hivatkozási szám: EKR000992202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Neuro- és mozgásszervi rehabilitációs eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére 5 ajánlati részben a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
1. rész: EMG jelerősítők
2. rész: Ergo-spirométer és Futópad ergométer rendszer
3. rész: Alsóvégtagi robotikus exoskeleton rendszer
4. rész: Protézis kéz szett és térdízület szett
5. rész: Mozgásanalizáló rendszer
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 117439000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EMG jelerősítők
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK Idegsebészeti Klinika, 7623 Pécs Rét utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db EMG-A és 1 db AMG-AN jelerősítő beszerzése a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint, 12 hónap teljeskörű jótállással. Az ajánlati ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét min. 4 fő részére 4 órában.
Főbb műszaki paraméterek:
EMG-A jelerősítő:
- Erősítő, csatlakozó kábellel ellátva
- Kompatibilis meglévő 3D mozgásanalizáló mérőrendszerrel (Zebris ultrahangos 3D mozgáselemző rendszerrel)
- Mérési pontosság: a bemenő jel ±5%-a (50-100Hz között)
EMG-AN jelerősítő:
- Erősítő, csatlakozó kábellel
- Kompatibilis meglévő 3D mozgásanalizáló mérőrendszerrel
- Mérési pontosság: a bemenő jel ±5%-a (50-100Hz között)
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00032
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.
II.2.7) szerződés időtartama pontban Ajánlatkérő a 2 hónapos időtartam alatt 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Ergo-spirométer és Futópad ergométer rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK Idegsebészeti Klinika, 7623 Pécs Rét utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Ergo-spirométer rendszer EKG-val és 1 db Futópad ergométer rendszer beszerzése a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint, 12 hónap teljeskörű jótállással. Az ajánlati ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét min. 4 fő részére 8 órában.
Főbb műszaki paraméterek:
- ergo-spirométer, EKG és mozgásanalízis legyen kompatibilis, egy rendszerként használható
- ergo-spirométer: szabadon konfigurálható leletformátum; többszintű terhelési eljárások; felfüggesztett páciens vizsgálatára is alkalmas; automatikus kalibrálás és BTPS korrekció; áramlásmérés pontossága: ±2% vagy 50 ml/s; megjelenített grafikonok: min. 12 csatornás EKG; medián számítással és megjelenítéssel WR(t) Terhelés(idő), O2(t) Oxigén felvétel(idő), CO2(t) Széndioxid termelés(idő), BP(t) Vérnyomás(idő), HR(t) Szívfrekvencia(idő), VE(t) Percventilláció(idő) Wassermann féle 9 kombinációs grafikon.
- EKG paraméterek: 12 csatornás automatikus terheléses EKG felvétel készítése; digitális jelfeldolgozás; alapvonal korrekció; izom zajszűrés; hullámanalízis (QRS morfológia, ST szakasz); extrasystole detektálás; Bruce, módosított Bruce, Naughton, Balke, Ellestad protokollok használata, illetve lehetőség önálló protokollok létrehozására; terhelés részleteinek megjelenítése (Watt, MET, terhelési idő); beépített riasztórendszer szabályozható határértékkel; adattárolás; idő-terhelés-frekvencia-vérnyomás görbe
- Futópad ergóméter: futópad rendszer beépített biomechanikai járás és állás analízis érzékelőkkel és pc alapú kiértékelő szoftverrel; a futópad az ergo-spirométer rendszerrel vezérelhető, külön használható legyen; háttértároló: HDD 1TB, processzor: CPU INTEL 2066 CORE-I7, videokártya: VGA 2GB, képes legyen a gerincoszlop 3D statikus és 4D dinamikus gerincoszlop analízisre, valamint az alsó végtagok mozgásanalízisrére, rekonstrukcióra, fizikai kontaktus és sugárterhelés nélkül; automatikus csigolya rotáció mérés a thoracalistól a lumbális szakaszig, automatikus 3D modell készítése, korábbi mérések időbeni összehasonlítáa, illetve dinamikus és statikus módban mért adatok összehasonlítására; járás közben automatikus mérése az alsó végtag nagyízületeinek és elhelyezett markerpontok szögeit oldalsó és hátsó irányból; szenzoros érzékelő terület mérete legalább: 100 x 42 cm; platform dőlési lehetőség, legalább 24 fokos állítható emelkedő; PC kompatibilis állás és járásanalizáló szoftver; futófelület minimum: 185 x 65 cm; futópad terhelhetősége: legalább 220 kg-ig; bővíthető legyen EMG rendszerrel.
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00032
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.
II.2.7) szerződés időtartama pontban Ajánlatkérő a 2 hónapos időtartam alatt 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Alsóvégtagi robotikus exoskeleton rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK Idegsebészeti Klinika, 7623 Pécs Rét utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db alsóvégtagi robotikus exoskeleton rendszer beszerzése a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint, 12 hónap teljeskörű jótállással. Az ajánlati ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét min. 5 fő részére 6 órában.
Főbb műszaki paraméterek:
- 6 szabadsági fok szaggitális síkon, egy a csípőnél, térdnél és bokánál mindkét alsó végtag esetén; pozíció és nyomaték valós idejű vezérlése; minden ízületnél található motor: névleges feszültség: 18V, névleges sebesség: 3930 rpm, forgatónyomaték állandó: 37.5 mNm/A, sebesség állandó: 255 rpm/V; adatexport és adatátvitel: CAN BUS, WIFI, Bluetooth segítségével; szenzorok: ízületi pozíció potenciometria alapján, ízületi interakciós nyomaték, láb-talaj kontakt, ízületek mozgástartománya: csípő 140°, térd 110°, boka 60°; szoftver: valós idejű adatvizualizáció és rögzítés, 3D adatrögzítés, IMU hőmérséklet rögzítés, 3D Avatar grafikai vizualizáció; nagy pontosságú inercia szenzorok (<1 fok RMS)
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00032
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.
II.2.7) szerződés időtartama pontban Ajánlatkérő a 3 hónapos időtartam alatt 90 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Protézis kéz szett és térdízület szett
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK Idegsebészeti Klinika, 7623 Pécs Rét utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Bionikus protézis kéz szett és 1 db Mikroprocesszor által vezérelt térdízület szett beszerzése a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint, 12 hónap teljeskörű jótállással. Az ajánlati ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét min. 4 fő részére 4 órában.
Főbb műszaki paraméterek:
Bionikus protézis kéz szett:
- Protéziskéz külön elektromotorral vezérelt ujjakkal
- Programváltó gomb a protéziskéz felső részén
- Markolóerő tripod fogásmintában: min.36 N, power fogásmintában: min.140 N, key fogásmintában: min.26 N
- Rotációs sebesség: min. 13 fordulat/perc
Mikroprocesszor által vezérelt térdízület szett:
- Térdhajlási szög szenzorral
- Mozgáselemző egység
- Aktivitási mód beállításának lehetősége: 4 féle, a felhasználó aktivitási szintjéhez kiválasztható aktivitási mód beállítási lehetősége
- Okostelefonnal történő vezérlés

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján történik.
Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, részletezés a Közbeszerzési Dokumentumokban;
Bionikus protézis kéz szett - Minden ujj külön elektromosan vezérelt: pontkiosztás, részletezés a Közbeszerzési Dokumentumokban;
Mikroprocesszor által vezérelt térdízület szett - Okostelefonnal történő vezérlés Androidos és IOS rendszerrel: pontkiosztás, részletezés a Közbeszerzési Dokumentumokban;
Ponthatár:0-10
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Bionikus protézis kéz szett: Minden ujj külön elektromosan vezérelt (Igen/Nem) 10
2 Mikroprocesszor által vezérelt térdízület szett: Okostelefonnal történő vezérlés Androidos és IOS rendszerrel (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00032
II.2.14) További információ:
II.2.7) szerződés időtartama pontban Ajánlatkérő a 2 hónapos időtartam alatt 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: Mozgásanalizáló rendszer
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK Idegsebészeti Klinika, 7623 Pécs Rét utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db mozgásanalizáló rendszer beszerzése a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint, 12 hónap teljeskörű jótállással. Az ajánlati ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét min. 4 fő részére 3x8 órában.
Főbb műszaki paraméterek:
Hardver:
- 6 db 2,2 Megapixeles optikai kamera, teljes képméret mellett 330 FPS, varifokális lencsével (6 tól 12mm) és infravörös stroboszkóppal
- Vezérlőegység, amely harmadik féltől származó eszközök kapcsolódását, integrációját és szinkronizációját biztosítja, tartalmaz 64 csatornás ADC-t, Timecode, Genlock, és VESA támogatást. 5m hosszúságú cat 5e adatkábellel.
- Vezeték nélküli EMG mérő rendszer, magában foglal 16 vezeték nélküli EMG csatornát, mindegyik töltő állomással és a szükséges kábelezéssel. Analóg kimenetekkel, szoftver és kiegészítők (pluginek) nélkül. Legyen csatlakoztatható a harmadik féltől származó eszközök kapcsolódását biztosító és szinkronizáló vezérlőegységhez.
Szoftver:
- Élettudományi szoftvercsomag: Rendszer kalibrációra, adatrögzítésre, utómunkálatokra, és elemzésre, valamint adatok exportálására. Robosztus valós idejű rekonstrukciós motorral, adatbáziskereső eszközökkel, automatizált címkézéssel, kötegelhető szünet kitöltéssel, okos monitorokkal, funkcionális kalibrációs lehetőségekkel, nyílt forráskódú modellekkel, egyszeri 10 telepítési licencelhetőséggel. Fogad és kezel harmadik féltől származó eszközöktől érkező digitális forrásokat. Képes támogatni akár 4 keretszinkronizált és kalibrációs HD videókamerát az élő videó lejátszás és exportálás érdekében.
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00032
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.
II.2.7) szerződés időtartama pontban Ajánlatkérő a 2 hónapos időtartam alatt 60 naptári napot ért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 170 - 414797
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: EMG jelerősítők
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Consilior Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68477336
Postai cím: Szabadságharcosok Utja 4/1
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
E-mail: wellness-trade@t-online.hu
Telefon: +36 305009001
Internetcím(ek): (URL) www.wellness-trade.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 979667
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Ergo-spirométer és Futópad ergométer rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Suppline Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48632270
Postai cím: Gazda Utca 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: info@suppline.hu
Telefon: +36 308490224
Internetcím(ek): (URL) www.suppline.hu
Fax: +361 7002203
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32150000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Alsóvégtagi robotikus exoskeleton rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86474492
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@speeding.hu
Telefon: +36 309003160
Internetcím(ek): (URL) www.speeding.hu
Fax: +36 12010847
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24222639
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29370000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Protézis kéz szett és térdízület szett
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Otto Bock Hungaria Ortopédiai Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93971737
Postai cím: Tatai Út 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.unger@ottobock.com
Telefon: +36 14511020
Internetcím(ek): (URL) www.ottobock.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Corvus-Med Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53677761
Postai cím: Árpád Fejedelem Út 20.
Város: Keszü
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7668
Ország: Magyarország
E-mail: corvusmed@gmail.com
Telefon: +36 209125625
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21344218
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20843000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Mozgásanalizáló rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Leonardo SNS Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61713611
Postai cím: Szőlőkert Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@leonardo.sns.hu
Telefon: +36 12500165
Internetcím(ek): (URL) www.leonardo.sns.hu
Fax: +36 12500165
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34335473
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34786000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
Consilior Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
2131 Göd Szabadságharcosok Utja 4/1
13575072-2-13
2. rész:
Suppline Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1028 Budapest Gazda Utca 53
23577336-2-41
3. rész:
Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1126 Budapest Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
10705775-2-43
4. rész:
Otto Bock Hungaria Ortopédiai Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság és Corvus-Med Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Közös Ajánlattevők
Otto Bock Hungaria Ortopédiai Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1135 Budapest Tatai Út 74. 11934651-2-41
Corvus-Med Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság 7668 Keszü Árpád Fejedelem Út 20. 14670826-2-02
5. rész:
Leonardo SNS Kft.
1033 Budapest Szőlőkert Utca 4
11917168-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)