Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2387/2020
CPV Kód:31500000-1
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:- MÁV-START Zrt. I10 Osztóraktár 1045 Budapest, Bécsi u. 1. - MÁV-START Zrt. S20 Szakanyagraktár 5000 Szolnok, Körösi ú. 1-3.;- MÁV-START Zrt. I10 Osztóraktár 1045 Budapest, Bécsi u. 1. - MÁV-START Zrt. S20 Szakanyagraktár 5000 Szolnok, Körösi ú. 1-3.;- MÁV-START Zrt. I10 Osztóraktár 1045 Budapest, Bécsi u. 1. - MÁV-START Zrt. S20 Szakanyagraktár 5000 Szolnok, Körösi ú. 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELVY s.r.o.;ELEKTRO-STILL MŰSZAKI, SZÁMVITELI és SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga András
Telefon: +36 307569976
E-mail: varga.andras@mav-start.hu
Fax: +36 15132800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lámpatestek és alkatrészei beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000543532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés keretében a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett vasúti járművekbe épített és alkalmazott lámpatestek valamint azok különböző alkatrészei kerülnek beszerzésre 3 részben.
- 1. rész (lámpatestek és kiegészítői) tekintetében 31 féle tétel, 5.589 db mennyiségben. A szerződés keretösszege: nettó 17.889.804,- Ft. Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megadott keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 8.944.902,- Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 8.944.902,- Ft;
- 2. rész (fényszórók) tekintetében 18 féle tétel, 1.542 db mennyiségben. A szerződés keretösszege: nettó 40.915.606,- Ft. Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megadott keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 20.457.803,- Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 20.457.803,- Ft.;
- 3. rész (inverterek és kiegészítői) tekintetében 12 féle tétel, 3.455 db mennyiségben. A szerződés keretösszege: nettó 59.939.312,- Ft. Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megadott keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 29.969.656,- Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 29.969.656,- Ft.
A szerződés típusa az 1. és 3. részek vonatkozásában egyaránt: adásvételi keretszerződés.
Az eljárás becsült teljes nettó értéke 118.744.722 HUF összesen 10.589 db mennyiségi egységre vonatkozóan.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 77829116 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lámpatestek és kiegészítői
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU322 A teljesítés helye: - MÁV-START Zrt. I10 Osztóraktár
1045 Budapest, Bécsi u. 1.
- MÁV-START Zrt. S20 Szakanyagraktár
5000 Szolnok, Körösi ú. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés keretében a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett vasúti járművekbe épített és alkalmazott lámpatestek valamint azok kiegészítő alkatrészei kerülnek beszerzésre.
A közbeszerzés mennyisége:
31 féle tétel, 5.589 db mennyiségben
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
A szerződés típusa: adásvételi keretszerződés.
A szerződés keretösszege: nettó 17.889.804,- Ft. Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megadott keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 8.944.902,- Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 8.944.902,- Ft.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF-ban meghatározva) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.6) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 8.944.902 HUF értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 8.944.902 HUF, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. A lehívások szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Fényszórók
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31518000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU322 A teljesítés helye: - MÁV-START Zrt. I10 Osztóraktár
1045 Budapest, Bécsi u. 1.
- MÁV-START Zrt. S20 Szakanyagraktár
5000 Szolnok, Körösi ú. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés keretében a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett vasúti járművek fényszórói kerülnek beszerzésre.
A közbeszerzés mennyisége:
18 féle tétel, 1.542 db mennyiségben
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
A szerződés típusa: adásvételi keretszerződés.
A szerződés keretösszege: nettó 40.915.606,- Ft. Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megadott keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 20.457.803,- Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 20.457.803,- Ft.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF-ban meghatározva) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.6) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 20.457.803 HUF értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 20.457.803 HUF, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. A lehívások szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Inverterek és kiegészítői
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU322 A teljesítés helye: - MÁV-START Zrt. I10 Osztóraktár
1045 Budapest, Bécsi u. 1.
- MÁV-START Zrt. S20 Szakanyagraktár
5000 Szolnok, Körösi ú. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés keretében a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett vasúti járművekbe épített és alkalmazott inverterek valamint azok kiegészítő alkatrészei kerülnek beszerzésre.
A közbeszerzés mennyisége:
12 féle tétel, 3.455 db mennyiségben
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
A szerződés típusa: adásvételi keretszerződés.
A szerződés keretösszege: nettó 59.939.312,- Ft. Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megadott keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 29.969.656,- Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 29.969.656,- Ft.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (HUF-ban meghatározva) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.6) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 29.969.656 HUF értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 29.969.656 HUF, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. A lehívások szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2486/2020/START Rész száma: 1 Elnevezés: Lámpatestek és kiegészítői
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELVY s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68263957
Postai cím: Dolná 23
Város: Komárom
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 945 01
Ország: Szlovákia
E-mail: dtoth@elvy.sk
Telefon: +420 605295963
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2021015568
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17889804
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17889804
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ELVY s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68263957
Postai cím: Dolná 23
Város: Komárom
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 945 01
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2021015568

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Fényszórók
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2487/2020/START Rész száma: 3 Elnevezés: Inverterek és kiegészítői
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELEKTRO-STILL MŰSZAKI, SZÁMVITELI és SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35420154
Postai cím: Tarló Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 209828244
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12199138242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59939312
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59939312
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ELVY s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68263957
Postai cím: Dolná 23
Város: Komárom
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 945 01
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2021015568

Hivatalos név: ELEKTRO-STILL MŰSZAKI, SZÁMVITELI és SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35420154
Postai cím: Tarló Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12199138242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. rész esetén:
Ajánlattevő neve: ELVY s.r.o (Szlovákia 945 01 Komárom Dolná 23.)Adószám: SK2021015568
3. rész esetén:
Ajánlattevő neve: ELEKTRO-STILL MŰSZAKI, SZÁMVITELI és SZOLGÁLTATÓ Kft. (1104 Budapest Tarló Utca 25.)
Adószám: 12199138-2-42
Érvénytelen ajánlattevő neve: ELVY s.r.o (Szlovákia 945 01 Komárom Dolná 23.)
Adószám: SK2021015568
Az ELVY s.r.o. alapajánlatának szakmai ajánlati része hiányos volt. A benyújtott beárazott tétellista nem teljes körű, mivel az előírt 31. tételéből 6. tétel esetén (1.;2.;3.;9.;10.;30.) nem adta meg ajánlatát. Az első tárgyalás lebonyolítását követően - ahol Ajánlatkérő a tárgyalások során a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben meghatározott feltételekről tárgyalt az ajánlattevőkkel – Ajánlatkérő módosított ajánlatot kért Ajánlattevőktől. Tekintettel arra, hogy a 3. rész vonatkozásában Ajánlattevő nem nyújtotta be módosított ajánlatát így a szükséges nyilatkozatokon túl a szakmai ajánlat körébe tartozó beárazott tétellista sem került benyújtásra melyben alapajánlatával ellentétben módosított ajánlatát megadta volna teljeskörűen. Tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) alpontjában leírtakra ajánlata érvénytelen, mivel az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges