Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2392/2020
CPV Kód:24111500-0
Ajánlatkérő:Szent Borbála Kórház
Teljesítés helye:800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. 2890 Tata, Hősök tere 2;2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. 2890 Tata, Hősök tere 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95062662
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szücs Tamás
Telefon: +36 209715868
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000099202020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000099202020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi gázok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000099202020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Orvosi gázok beszerzése”
1. rész:
Termék neve Kiszerelés Éves mennyiség palack db; cseppfolyós m3
Oxigén orvosi palack 10 liter, 200 bar, 2m3 140
Oxigén orvosi kombi palack 2 liter, 200 bar, 0,4 m3 870
Oxigén orvosi palack 40 liter, 150 bar, 6m3 10
Szén-dioxid orvosi palack 10 kg 66
Szén-dioxid orvosi palack 20 kg 29
Szén-dioxid orvosi palack 30 kg 2
Szén-dioxid ipari, merülőcsöves palack 10 kg 2
Acetylén palack 3,5 kg 4
Acetylén palack 7,5 kg 1
Cseppfolyós oxigén orvosi m3 118000
A kombiszelepes palackok és a 10 literes illetve annál kisebb palackok esetében a palacktest anyaga alumínium legyen.
Megrendelő tulajdonában áll a tatabányai telephelyen lévő 6 m3-es oxigéntartály, melyre nem fizet bérleti díjat.
Megrendelő nem rendelkezik saját tulajdonú palackokkal. Szállítónak a Megrendelő telephelyén kell biztosítani az alábbi táblázat szerinti palack mennyiséget, melyért Megrendelő bérleti díjat fizet. A bérleti díj mértéke bírálati szempont.
Bérelendő palackok mennyisége:
Ipari palack 24 db
Egészségügyi palack 225 db
Kombiszelepes palack 135 db
A cseppfolyós oxigén szállítási határideje a megrendeléstől számított 48 óra.
A palackos gázok szállítása hetente minimum egy alkalommal (azonos napokon) a megrendelések függvényében.
A szállítók feladatai:
• A tatabányai telephelyen található, a kórház tulajdonában álló 6 m3-es cseppfolyós oxigén tároló folyamatos karbantartása, időszakos hatósági ellenőrzések lebonyolítása.
• Tartály töltöttségi szintet érzékelő távfelügyeleti rendszer kiépítése az oxigéntartályra, és a rendszer üzemeltetése.
A FENTI MENNYISÉGEK ÉVES MENNYISÉGEK, A BESZERZÉS 2 ÉVRE SZÓL!

2. rész:
Termék neve Kiszerelés Éves mennyiség db
Szintetikus levegő orvosi palack 2 liter, 200 bar, 0,4 m3 7
Szintetikus levegő orvosi palack 10 liter, 200 bar, 2m3 1
Szintetikus levegő orvosi palack 50 liter, 200bar, 10 m3 43
Livopan ( 50 tf% ox+ 50 tf% altatógáz ) palack 4,4 kg 10
Megrendelő nem rendelkezik saját tulajdonú palackokkal. Szállítónak a Megrendelő telephelyén kell biztosítani az alábbi táblázat szerinti palack mennyiséget, melyért Megrendelő bérleti díjat fizet. A bérleti díj mértéke bírálati szempont.
A kombiszelepes palackok és a 10 literes illetve annál kisebb palackok esetében a palacktest anyaga alumínium legyen.
Bérelendő palackok mennyisége:
Egészségügyi palack 15 db
Kombiszelepes palack 3 db
A palackos gázok szállítása hetente minimum egy alkalommal (azonos napokon) a megrendelések függvényében.
A FENTI MENNYISÉGEK ÉVES MENNYISÉGEK, A BESZERZÉS 2 ÉVRE SZÓL!
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
2890 Tata, Hősök tere 2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Termék neve Kiszerelés Éves mennyiség palack db; cseppfolyós m3
Oxigén orvosi palack 10 liter, 200 bar, 2m3 140
Oxigén orvosi kombi palack 2 liter, 200 bar, 0,4 m3 870
Oxigén orvosi palack 40 liter, 150 bar, 6m3 10
Szén-dioxid orvosi palack 10 kg 66
Szén-dioxid orvosi palack 20 kg 29
Szén-dioxid orvosi palack 30 kg 2
Szén-dioxid ipari, merülőcsöves palack 10 kg 2
Acetylén palack 3,5 kg 4
Acetylén palack 7,5 kg 1
Cseppfolyós oxigén orvosi m3 118000
A kombiszelepes palackok és a 10 literes illetve annál kisebb palackok esetében a palacktest anyaga alumínium legyen.
Megrendelő tulajdonában áll a tatabányai telephelyen lévő 6 m3-es oxigéntartály, melyre nem fizet bérleti díjat.
Megrendelő nem rendelkezik saját tulajdonú palackokkal. Szállítónak a Megrendelő telephelyén kell biztosítani az alábbi táblázat szerinti palack mennyiséget, melyért Megrendelő bérleti díjat fizet. A bérleti díj mértéke bírálati szempont.
Bérelendő palackok mennyisége:
Ipari palack 24 db
Egészségügyi palack 225 db
Kombiszelepes palack 135 db
A cseppfolyós oxigén szállítási határideje a megrendeléstől számított 48 óra.
A palackos gázok szállítása hetente minimum egy alkalommal (azonos napokon) a megrendelések függvényében.
A szállítók feladatai:
• A tatabányai telephelyen található, a kórház tulajdonában álló 6 m3-es cseppfolyós oxigén tároló folyamatos karbantartása, időszakos hatósági ellenőrzések lebonyolítása.
• Tartály töltöttségi szintet érzékelő távfelügyeleti rendszer kiépítése az oxigéntartályra, és a rendszer üzemeltetése.
A FENTI MENNYISÉGEK ÉVES MENNYISÉGEK, A BESZERZÉS 2 ÉVRE SZÓL!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vészhelyzetre vonatkozó rendelés esetén a szállítás ideje (óra) (legkedvezőbb: 1 óra, legkedvezőtlenebb: 8 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az „Ajánlati ár” értékelési szempont részletezése: (megnevezés/súlyszám)
1. Cseppfolyós oxigén éves mennyiségének nettó ára / 40
2.Palackos gázok éves mennyiségének nettó ára / 40
3. A szerződés szerint palackmennyiség éves nettó bérleti díja / 10

II.2.1) Elnevezés: 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
2890 Tata, Hősök tere 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
Termék neve Kiszerelés Éves mennyiség db
Szintetikus levegő orvosi palack 2 liter, 200 bar, 0,4 m3 7
Szintetikus levegő orvosi palack 10 liter, 200 bar, 2m3 1
Szintetikus levegő orvosi palack 50 liter, 200bar, 10 m3 43
Livopan ( 50 tf% ox+ 50 tf% altatógáz ) palack 4,4 kg 10
Megrendelő nem rendelkezik saját tulajdonú palackokkal. Szállítónak a Megrendelő telephelyén kell biztosítani az alábbi táblázat szerinti palack mennyiséget, melyért Megrendelő bérleti díjat fizet. A bérleti díj mértéke bírálati szempont.
A kombiszelepes palackok és a 10 literes illetve annál kisebb palackok esetében a palacktest anyaga alumínium legyen.
Bérelendő palackok mennyisége:
Egészségügyi palack 15 db
Kombiszelepes palack 3 db
A palackos gázok szállítása hetente minimum egy alkalommal (azonos napokon) a megrendelések függvényében.
A FENTI MENNYISÉGEK ÉVES MENNYISÉGEK, A BESZERZÉS 2 ÉVRE SZÓL!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vészhelyzetre vonatkozó rendelés esetén a szállítás ideje (óra) (legkedvezőbb: 1 óra, legkedvezőtlenebb: 8 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az „Ajánlati ár” értékelési szempont részletezése: (megnevezés/súlyszám)
1. Palackos gázok éves mennyiségének nettó ára / 80
2. A szerződés szerint palackmennyiség éves nettó bérleti díja / 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62 § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját nyilatkozattal kell igazolnia.
Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint történik. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Jelen pont szerinti előírás valamennyi rész esetén irányadó
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Jelen pont szerinti előírás valamennyi rész esetén irányadó
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Jelen pont szerinti előírás valamennyi rész esetén irányadó
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság előzetes igazolása az ajánlattevő nyilatkozatával történik.
Az alkalmassági követelményeket igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, azaz az alkalmasságot igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.
M1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és a 21/A. § alapján az ajánlattevő nyilatkozzon – a 23. § bekezdés szerint igazolva – az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában teljesített szerződéseire vonatkozóan legalább a következőknek feltüntetésével: teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyiségee, a teljesítés ideje (kezdő és végidőpont, év/hónap/nap megjelölése) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az igazolás vizsgálatakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint jár el.
M/2
Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet. 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék jogszerű forgalomba hozatalát igazoló dokumentumokat (OGYI engedély) (amennyiben azzal az adott terméknek rendelkeznie kell).
Jelen pont szerinti előírás valamennyi rész esetén irányadó
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M/1
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben
- az 1. rész esetében legalább 800 db (bármilyen kiszerelésű) palack és/vagy 85.000 m3,
- a 2. rész esetében legalább 40 db (bármilyen kiszerelésű) palack,
orvosi gáz szállítása tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő a referencia vizsgálata során a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja szerint jár el.
M/2
nem rendelkezik a megajánlott termék jogszerű forgalomba hozatalát igazoló OGYI engedéllyel
Az előírt alkalmassági feltételek tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire.
Jelen pont szerinti előírás valamennyi rész esetén irányadó
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a késedelem minden napja után a nettó szerződéses ellenérték összegére vetítve 1%, maximum a teljes szerződéses ellenérték 20%-a késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a késedelem olyan okból következik be, amelyért felelős. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését kimenti.
Hibás teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő köteles a hibát kijavítani. A hibás teljesítéstől a hiba kijavításáig eltelt időre a késedelem szabályai irányadóak..
Meghiúsulási kötbér: A szerződés olyan okból történő idő előtti megszűnése esetén, amelyért ajánlattevő felel, ajánlattevő meghiúsulási kötbér köteles fizetni, melynek mértéke: 20%, alapja a szerződésből – meghiúsulás nélkül – hátralevő időszakra eső teljes díj.
Jótállás: legalább 12 hónap
Jelen pont szerinti előírás valamennyi rész esetén irányadó.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlattevő havonta 1 db számlát bocsáthat ki teljesítési igazolási bizonylat alapján.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
A szerződés szerinti kifizetések a Kbt. 135. § (1), (6) és (11) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történnek, 30 napos teljesítési határidővel, átutalással.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
Jelen pont szerinti előírás valamennyi rész esetén irányadó
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (közös ajánlattételi szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
A Kbt. 35. § (9) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1); (4) bekezdésében foglaltak szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: "Ajánlati ár" és "Vészhelyzetre vonatkozó rendelés esetén a szállítás ideje (óra)" -fordított arányosság
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos formai követelmények: az ajánlatok benyújtása a https://ekr.gov.hu honlapon keresztül történik
2. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy magyar nyelvű hiteles fordítást vagy az ajánlattevő által készített fordítást, és a fordítás megfelelőségéért való felelősségvállalást tartalmazó cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatot kell mellékelni.
3. Az ajánlatok benyújthatók az ajánlattételi határidő lejártáig, a https://ekr.gov.hu üzemidejében.
4. Eredményhirdetés: a Kbt. 79. § -ának alkalmazásával Szerződéskötés tervezett időpontja: az összegezés megküldése napját követő 11. napon.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás dokumentumait a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, - előzetes regisztrációt követően - korlátlanul, teljeskörűen, és térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a https:// ekr.gov.hu címen. Az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikusan el kell érnie.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
7. Az ajánlatban az előzőekben említetteken túlmenően a következő dokumentumokat kérjük csatolni:
a) RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT
b) Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot, amelyben ajánlattevő feltünteti 68. § (4) bekezdése szerinti információkat;
c) amennyiben az ajánlattevő a III.1.3. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, akkor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében tett nyilatkozatát.
d) a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan,
e) a Kbt. 66. § (6) a) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkozatát, amelyben megjelölésre kerül(nek) a közbeszerzésnek azon a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
f) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót;
g) a cégjegyzésre nem jogosult személy nyilatkozattétele esetén a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt, a meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást;
h) az ajánlattevő nyilatkozatát folyamatban lévő a változásbejegyzési eljárásról, illetve az egyes gazdasági szereplők tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által kibocsátott tértivevényt;
i) A Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények igazolása körében a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (1) szerint az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni az egyes alkalmassági feltételek kapcsán, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az egyes alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozó igazolásokat/nyilatkozatokat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az ajánlatkérő felhívására csatolandók, a III.1.3 pontban foglaltak („Igazolási mód”) szerint.
8. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésre történő egyidejű hivatkozással felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket, és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg .
9. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
10. Az ajánlatérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem határoz meg a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket a Kbt. 132. § (1) bekezdése alapján.
11. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
12. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDEJE A 320/2015 (X. 30.) KORM. R. SZERINTI ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSRA FIGYELEMMEL KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA.
13. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 46. § (5) bekezdése értelmében az azokkal egyenértékű teljesítést – az egyenértékűség igazolása mellett – elfogadja. 18. Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatok keltezése tekintetében a 321/2015 (X. 30) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése az irányadó.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat az eljárásban NEM alkalmazza.
15. Értékelés: "Ajánlati ár" és "Vészhelyzetre vonatkozó rendelés esetén a szállítás ideje (óra)" -fordított arányosság
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges