Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:2395/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ORSZAK-BORSOD Szakipari és Építőipari Kivitelező Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Angyalné Soltész Kitti
Telefon: +36 46512710
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miskolc.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szociális szolg. és bölcsődefejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000527842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Margaréta Bölcsőde fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45262800-9
45212212-5
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3532 Miskolc, Bokréta utca 1. (hrsz.: 22113/38)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelenlegi állapot: Tárgyi objektum szabadon álló, hat földszintes, lapostetős épületszárnyból kialakított, előre gyártott vasbeton pillérvázas létesítmény, melyben (4 blokk) bölcsőde és (2 szárny) iskolafogászat működik. A ház jelenlegi összközműves infrastrukturális rendszere a 90-es éveknek megfelelő szintű, az épületegyüttes részlegesen akadálymentesített, ill. egy szárny részleges korszerűsítésen esett át évekkel ezelőtt. A bölcsődében az intézmény szakmai programjához rendelt funkcióknak megfelelő öltöző, mosdó, foglalkoztató, fürdető, gazdasági helyiségek, továbbá (gázüzemű sütővel rendelkező) melegítő konyha található. A fogászati blokk jellemzően várótermi folyosót és kezelő egységeket tartalmaz a szükséges kiszolgáló terekkel kiegészítve. Telekméret: 8903 m²; beépített alapterület: 1870 m²; udvartér: 7033 m².A teljes épületegyüttes – a hőtechnikai jellemzők javítása érdekében - komplex energetikai felújítással érintett (a hatályos 7/2006 (V.24) TNM rendelet, valamint a 176/2008.Korm.rendelet követelményeknek megfelelően). A beavatkozás során elkészül a külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, így a tetőn (a meglévő rétegrenden) expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez építendő 20 cm vastagságban, 1864 m2 felületen. A homlokzati falak új komplex rendszerű (vékonyvakolatos) hőszigetelése 12 cm vtg. expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemezből épül, 1373 m2 felületen. A kávák hőszigetelése a homlokzattal azonos módon, 207 m2 felületen készítendő. Az épület lábazata, ill. az attika fal oldala és teteje 275 m2 komplett rendszerben kialakított XPS zárt cellás hőszigeteléssel burkolandó, 10/12 cm vastagságban. A 138 m2 felületű lábazat egy réteg gyöngyvakolattal, az attika (137 m2) felülete a homlokzati fallal azonos módon alakítandó ki. A beruházás keretén belül homlokzati nyílászárók cseréje is megtörténik, így összesen 254 db - PVC alapanyagú, hatkamrás profilból készült, 26 mm vtg. biztonsági hőszigetelt üvegezésű - nyílászáró beépítésére kerül sor (K=1,0 W/m2K, egyes elemeknél légbevezetővel, távnyitóval felszerelve). A hőszigetelő üvegezés rétegei: super lowe 4+16 Argon + float 4 mm üvegezés. A beruházás energetikai keretén belül projektarányos akadálymentesítés történik, azaz egy akadálymentes WC kialakításra is sor került.Az infrastrukturális fejlesztés keretében a bölcsődei férőhely bővítés részeként 22 m2 válaszfal bontása és 76 m2 új gipszkarton válaszfal építése válik szükségessé. A beavatkozás a konyha korszerűsítését is érinti. Az összes (78 db) belső nyílászáró cserélendő, továbbá a csoportszobák, szociális blokkok és közlekedők padló burkolata és falfelülete is felújításra kerül (1308 m2).Felújításra kerülnek a pincei közműalagútban haladó gépészeti alapvezetékek, míg az épületben új, kétcsöves fűtési rendszer kerül kiépítésre – 215 db univerzális lapradiátorral. A radiátorok - a fűtés szabályozásáért felelős távmenedzselhető központi épületvezérlő rendszer által, vezeték nélküli kommunikációval működő – „okos” radiátorszelepekkel szerelendők. Valamennyi vizesblokk átalakításra/felújításra kerül. A zárt terű helyiségek új mesterséges szellőztetése biztosítandó. A teljes udvari közműhálózat rekonstruálandó.Az épületvillamossági rendszer felújítása során az új vezetékhálózat és szerelvényeken túl új villamos fő-és alelosztó kerül kiépítésre, továbbá szabványosítandó a villámvédelmi rendszer is. A létesítményben új intelligens, címezhető tűzjelző berendezés, ill. HMKE rendszer létesül. A tetőre építendő - polikristályos technológiával készülő - 48 db napelemből álló fotovoltaikus rendszer 1,00 x 1,70 m-es táblákból áll, darabonként 280W teljesítménnyel (összteljesítmény:13,5 kW). Az objektum új fogyasztásmérő helyének kialakítása mellett beépítésre kerül a HMKE rendszerhez szükséges Ad-Vesz fogyasztásmérő berendezés is.A kivitelezés építési engedélyezési vagy településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, engedély birtokában kezdhető meg.További infók a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP6.2.1-16-MI1201700011, TOP6.5.1-16-MI1201700015

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 233 - 570660

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Margaréta Bölcsőde fejlesztése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ORSZAK-BORSOD Szakipari és Építőipari Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56290291
Postai cím: Vitéz Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: forgacsgy@orszak-borsod.hu
Telefon: +36 309831002
Internetcím(ek): (URL) www.orszak-borsod.hu
Fax: +36 46501849
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 336951881 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Kiegészítés a VII.2.1) ponthoz:
1, Az épület belső nyílászáróinak bontási munkái:
Az épület belső nyílászáróinak bontásakor derült ki, hogy a nyílászárók felett nincs semmilyen áthidalás. A nyílászárók beépítésekor annak idején egyszerűen ráfalazták a válaszfaltéglákat a tokra. A bontási munkák után 7 db 75 cm széles, 41 db 100 cm széles és 1 db 140 cm szélességű nyílásnál szükséges új áthidalót beépíteni.
Mennyiségfelmérés és óraszükséglet számítás külön mellékletben a vállalkozó akadályközlésében.
2, A bontási munkálatok vakolatverés akadályai:
A különféle bontási munkák vakolatleverést tettek szükségessé. A meglévő vakolatok rendkívül gyenge minőségűek, ezért a vakolatok bontása sokkal nagyobb területen vált szükségessé, mint az a költségvetésben szerepelt. Ezen mennyiség a felméréseink alapján 851,5 m2.
Mennyiségfelmérés és óraszükséglet számítás külön mellékletben
3., Csapadékvíz hálózat nyomvonalának feltárása következtében bekövetkezett akadályoztatás: akadályoztatott napok száma: 35 nap.
A csapadékvíz hálózat meglévő nyomvonalának feltárásakor vált nyilvánvalóvá, hogy a 2018. 9. hóban készített (és a közbeszerzési dokumentáció részét képező) közmű tervek szerinti befogadó akna és a hozzá tartozó vezetékszakasz nem létezik, ezért tervmódosítás vált szükségessé.
2019.10.10 A szennyvíz és csapadékcsatorna hálózat nyomvonalának feltárása
2019.10.17 A kooperáción helyszíni bejárás történt a Megrendelővel és Képviselőivel (Műszaki ellenőr, projektmenedzser), valamint a tervezővel.
2019.10.18 Tervezői feljegyzés készült (Az email 2019.10.18-án lett megküldve az ORSZAK-BORSOD Kft. részére a benne szereplő tervezői feljegyzés dátuma tévesen 2019. november 17. Helyes dátuma 2019. október 17.) miszerint az épület délkeleti oldalán meglévő utolsó aknától egy csapadékcsatorna található, mely a Szinva patakba vezeti a vizet. Ezen vezetékszakasz vizsgálandó meg, hogy alkalmas-e csapadékvíz befogadására.
2019.10.25 A közműszolgáltató (MIVÍZ) által feltárásra került a csapadékvíz befogadó helye. Mely alapján a korábban használhatónak vélt vezetékszakasz nem alkalmas az elvezetésre.
2019.10.25 Az új csapadékvíz csatorna elvi nyomvonala elfogadott a Műszaki ellenőr által, készíthető rá a módosított közműhelyszínrajz.
2019.10.28 A közműtervező által megküldésre került a módosított közműhelyszínrajz.
2019.10.29 A közműépítés munkák kezdése.
2019.11.14 A közműépítési munkák befejezése az érintett homlokzati szakaszokon
2019.11.15 Homlokzati állványépítés megkezdése az érintett szakaszokon
A csapadékvíz hálózat készítésének későbbi kezdése a homlokzati hőszigetelési munkák kivitelezését hátráltatta. Az érintett homlokzati felületeket nem lehet addig felállványozni, amíg a közművek nem készültek el. Ezáltal ezeken a részeken a homlokzati hőszigetelési munkák csak később tudtak elkezdődni. Továbbá a közműcsatornák nyílt árkai és munkagödrei az anyagszállítást is akadályozták. Az érintett homlokzati felületek készültsége ezáltal 35 napos késedelmet szenvedett.
A közműépítés munkák későbbi befejezése miatt az út- és térburkolat helyreállítása aszfaltburkolattal a hideg idő beállta miatt nem kivitelezhető.
4., Tető csapadékvíz levezetéssel kapcsolatban bekövetkezett akadályoztatás:
A tető csapadékvíz levezetésének készítésekor derült ki, hogy az E-13-as terven szereplő 4. Fogorvosi rendelőben levezetett csapadékvíz nem folyik el. A 2019. december 9-én elvégzett kamerás vizsgálat során derült ki, hogy a 160 mm átmérőjű vezeték el van dugulva. Olyan mértékű a lerakódott bitumen benne, hogy az nem tisztítható. Ennek a lefolyónak a cseréje nem szerepel a dokumentációban, nem része a tárgyi kivitelezési munkának. A 2019. 12. 12.-én tartott kooperáción egyeztetés történt a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrökkel, a lehetséges műszaki megoldásról. Mivel a csapadékvíz levezetése a homlokzaton történik, a homlokzati színvakolat nem készíthető el csak a csapadékcsatorna elkészülte után.
Módosítás aláírásának dátuma: 2020.01.30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45212212-5
45262800-9
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3532 Miskolc, Bokréta utca 1. (hrsz.: 22113/38)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelenlegi állapot: Tárgyi objektum szabadon álló, hat földszintes, lapostetős épületszárnyból kialakított, előre gyártott vasbeton pillérvázas létesítmény, melyben (4 blokk) bölcsőde és (2 szárny) iskolafogászat működik. A ház jelenlegi összközműves infrastrukturális rendszere a 90-es éveknek megfelelő szintű, az épületegyüttes részlegesen akadálymentesített, ill. egy szárny részleges korszerűsítésen esett át évekkel ezelőtt. A bölcsődében az intézmény szakmai programjához rendelt funkcióknak megfelelő öltöző, mosdó, foglalkoztató, fürdető, gazdasági helyiségek, továbbá (gázüzemű sütővel rendelkező) melegítő konyha található. A fogászati blokk jellemzően várótermi folyosót és kezelő egységeket tartalmaz a szükséges kiszolgáló terekkel kiegészítve. Telekméret: 8903 m²; beépített alapterület: 1870 m²; udvartér: 7033 m².A teljes épületegyüttes – a hőtechnikai jellemzők javítása érdekében -komplex energetikai felújítással érintett (a hatályos 7/2006 (V.24) TNM rendelet, valamint a 176/2008.Korm.rendelet követelményeknek megfelelően). A beavatkozás során elkészül a külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, így a tetőn (ameglévő rétegrenden) expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez építendő 20 cm vastagságban, 1864 m2 felületen. A
homlokzati falak új komplex rendszerű (vékonyvakolatos) hőszigetelése 12 cm vtg. expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemezből épül, 1373 m2 felületen. A kávák hőszigetelése a homlokzattal azonos módon, 207 m2 felületen készítendő. Az épület lábazata, ill. az attika fal oldala és teteje 275 m2 komplett rendszerben kialakított XPS zárt cellás hőszigeteléssel burkolandó, 10/12cm vastagságban. A 138 m2 felületű lábazat egy réteg gyöngyvakolattal, az attika (137 m2) felülete a homlokzati fallal azonos módon alakítandó ki. A beruházás keretén belül homlokzati nyílászárók cseréje is megtörténik, így összesen 254 db - PVC alapanyagú,hatkamrás profilból készült, 26 mm vtg. biztonsági hőszigetelt üvegezésű - nyílászáró beépítésére kerül sor (K=1,0 W/m2K, egyes elemeknél légbevezetővel, távnyitóval felszerelve). A hőszigetelő üvegezés rétegei: super lowe 4+16 Argon + float 4 mm üvegezés. A beruházás energetikai keretén belül projektarányos akadálymentesítés történik, azaz egy akadálymentes WC kialakításra is sor került.Az infrastrukturális fejlesztés keretében a bölcsődei férőhely bővítés részeként 22 m2 válaszfal bontása és 76 m2 új gipszkarton válaszfal építése válik szükségessé. A beavatkozás a konyha korszerűsítését is érinti. Az összes (78 db) belső nyílászáró cserélendő,
továbbá a csoportszobák, szociális blokkok és közlekedők padló burkolata és falfelülete is felújításra kerül (1308 m2).Felújításra kerülnek a pincei közműalagútban haladó gépészeti alapvezetékek, míg az épületben új, kétcsöves fűtési rendszer kerül kiépítésre –215 db univerzális lapradiátorral. A radiátorok - a fűtés szabályozásáért felelős távmenedzselhető központi épületvezérlő rendszer által, vezeték nélküli kommunikációval működő – „okos” radiátorszelepekkel szerelendők. Valamennyi vizesblokk átalakításra/felújításra kerül. A zárt terű helyiségek új mesterséges szellőztetése biztosítandó. A teljes udvari közműhálózat rekonstruálandó.Az épületvillamossági rendszer felújítása során az új vezetékhálózat és szerelvényeken túl új villamos fő-és alelosztó kerül kiépítésre, továbbá szabványosítandó a villámvédelmi rendszer is. A létesítményben új intelligens, címezhető tűzjelző berendezés, ill. HMKE
rendszer létesül. A tetőre építendő - polikristályos technológiával készülő - 48 db napelemből álló fotovoltaikus rendszer 1,00 x 1,70m-es táblákból áll, darabonként 280W teljesítménnyel (összteljesítmény:13,5 kW). Az objektum új fogyasztásmérő helyének kialakítása mellett beépítésre kerül a HMKE rendszerhez szükséges Ad-Vesz fogyasztásmérő berendezés is.A kivitelezés építési engedélyezési vagy településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, engedély birtokában kezdhető meg.További infók a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 336951881
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ORSZAK-BORSOD Szakipari és Építőipari Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56290291
Postai cím: Vitéz Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: forgacsgy@orszak-borsod.hu
Telefon: +36 309831002
Internetcím(ek): (URL) www.orszak-borsod.hu
Fax: +36 46501849
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés 4. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:
„Szerződő felek jelen szerződés Kivitelező általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónapban (számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelelő napon, ami ha munkaszüneti napra esik, a következő munkanap) határozzák meg. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 15 naptári napos időtartama beleszámít, tehát Kivitelező a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„Szerződő felek jelen szerződés Kivitelező általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónapban és további 35 napban (számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelelő napon, ami, ha munkaszüneti napra esik, a következő munkanap) határozzák meg. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 15 naptári napos időtartama beleszámít, tehát Kivitelező a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.”
Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés 4. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:
„Szerződő felek jelen szerződés Kivitelező általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónapban (számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelelő napon, ami ha munkaszüneti napra esik, a következő munkanap) határozzák meg. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 15 naptári napos időtartama beleszámít, tehát Kivitelező a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„Szerződő felek jelen szerződés Kivitelező általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónapban és további 35 napban (számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelelő napon, ami, ha munkaszüneti napra esik, a következő munkanap) határozzák meg. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 15 naptári napos időtartama beleszámít, tehát Kivitelező a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.”
Indokolás:
A szerződés aláírását követően a munkaterület átadásra került, az első akadályoztatás bejelentése 2019.12.13. napján történt. A Megrendelő az akadályközlésben foglaltakat megvizsgálta, elfogadta, a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján azokat alaposnak és okszerűnek találta.
Az építési munkák megvalósítása során az alábbi előre nem látható okok, időközben beállott vis maior akadályoztató körülmények merültek föl:
1, Az épület belső nyílászáróinak bontási munkái.
2, A bontási munkálatok vakolatverés akadályai.
3., Csapadékvíz hálózat nyomvonalának feltárása következtében bekövetkezett akadályoztatás: akadályoztatott napok száma: 35 nap.
A csapadékvíz hálózat meglévő nyomvonalának feltárásakor vált nyilvánvalóvá, hogy a 2018. 9. hóban készített (és a közbeszerzési dokumentáció részét képező) közmű tervek szerinti befogadó akna és a hozzá tartozó vezetékszakasz nem létezik, ezért tervmódosítás vált szükségessé.
4., Tető csapadékvíz levezetéssel kapcsolatban bekövetkezett akadályoztatás.
A felsorolt munkálatok elvégzésének szükségessé miatt, valamint a közműépítési munkák késedelmes kivitelezhetősége miatt kezdeményezzük a kivitelezési időtartam meghosszabbítását 35 naptári nappal a mellékelt óraszükségletek alapján.
A fenti munkálatok elvégzése miatti esetlegesen felmerülő költségváltozásokat az ORSZAK-BORSOD Kft. nem kívánja érvényesíteni.
Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy a felsorolt tényezők előre nem voltak láthatók, illetve a Szerződő Felek csak a kivitelezés során, a felvonulást és a tényleges munkálatok megkezdését követően szembesülhettek ezen problémákkal, ezért szükséges fent megjelölt okokból kifolyólag a szerződés módosítása. Folyt.VI.3) pontban
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés aláírását követően a munkaterület átadásra került, az első akadályoztatás bejelentése 2019.12.13. napján történt. A Megrendelő az akadályközlésben foglaltakat megvizsgálta, elfogadta, a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján azokat alaposnak és okszerűnek találta.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 336951881 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 336951881 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben