Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2397/2020
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Fő tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmidt Csaba polgármester
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@ph.tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://tatabanya.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyengeáramú rendszerek terv. és kivit. - JAMK
Hivatkozási szám: EKR000935612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gyengeáramú rendszerek terv. és kivit. - JAMK
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:35100000-5
35120000-1
45312000-7
45312100-8
45312200-9
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Fő tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli terv elkészítése is.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi rendszerek kiépítését és kialakítását kell elvégezze kompletten, a csövezések kivételével:
• Tűzjelző
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Épület komplett hő- és füstjelző (tűzjelző) rendszere, érzékelők, központ, átjelzés.
• Beléptető (RFID nélkül)
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Beléptető rendszer kompletten (RFID nélkül).
• Videó megfigyelő
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Kamera rendszer kompletten.
• Behatolás jelző
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Riasztórendszer kompletten.
• Strukturált hálózat
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Számítógépes belső hálózat kompletten.
• Hangosítás, AV:
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Mikrofon, hangszórók, erősítők, a komplett hangtechnika.
Az új épület hasznos alapterülete: 3356,67 m2
Az új könyvár hasznos alapterülete: 3233,45 m2
A kávézó hasznos alapterülete: 123,22 m2
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18566 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyengeáramú rendszerek terv. és kivit. - JAMK
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85558781
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:35100000-5
35120000-1
45312000-7
45312100-8
45312200-9
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Fő tér 2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli terv elkészítése is.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi rendszerek kiépítését és kialakítását kell elvégezze kompletten, a csövezések kivételével:
• Tűzjelző
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Épület komplett hő- és füstjelző (tűzjelző) rendszere, érzékelők, központ, átjelzés.
• Beléptető (RFID nélkül)
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Beléptető rendszer kompletten (RFID nélkül).
• Videó megfigyelő
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Kamera rendszer kompletten.
• Behatolás jelző
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Riasztórendszer kompletten.
• Strukturált hálózat
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Számítógépes belső hálózat kompletten.
• Hangosítás, AV:
Tervezés és Kivitelezés anyagbeépítéssel: Mikrofon, hangszórók, erősítők, a komplett hangtechnika.
Az új épület hasznos alapterülete: 3356,67 m2
Az új könyvár hasznos alapterülete: 3233,45 m2
A kávézó hasznos alapterülete: 123,22 m2
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92631748
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. Szerződésmódosítás tárgya
1./ Felek a Szerződés III. Vállalkozási díj 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1./ Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért Megrendelő összesen nettó 92 631 748 ,- Ft, azaz nettó kilencvenkétmillió-hatszázharmincegyezer-hétszáznegyvennyolc forint vállalkozói díjat fizet Vállalkozó részére.
3./ Felek a Szerződés I. Előzmények 3. pontja alapján a Szerződés 1. és 2. számú alapdokumentait képező műszaki dokumentációt, illetve Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetést közös megegyezéssel a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki dokumentumoknak és módosított árazott költségvetésnek megfelelően módosítják.
4./ A fentiek szerint módosított feltételek a Szerződés egyéb alapdokumentumaiban, illetve mellékleteiben foglaltak vonatkozásában is megfelelően irányadó.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az alapszerz. megelőző közbesz. elj. műszaki tart. alapjául szolgáló 2017-ben készült tendertervek helyenként elavulttá váltak. A közbeszerzési eljárás műszaki tartalma a generál kivitelezés műszaki tartalmát is megalapozó tender tervcsomag volt. Ez meghatározta a műszaki tartalmat, de csak engedélyezési szinten. A kiviteli terveket a generálkivitelezőnek kellett elkészítenie. A módosítás alapjául szolgáló új műszaki tartalom alapja a generálkivitelező által időközben elkészült kiviteli tervek. A pontos műszaki tart. adó kiviteli tervek elkészítése során, tervezőnek figyelembe kellett vennie a szakági kiviteli terveket, a hatósági előírásokat és az azóta korszerűsödő technológiai igényeket is.
Vállalkozó az ajánlata elkész. során nem láthatta előre, hogy a tender tervek és a később 3. fél által (generálkivitelező) elkész. kiviteli tervek között milyen mértékű változások lesznek. Szerződéskötést követően változott (bővült) a katasztrófavédelmi hatóság előírása miatt az RWA rendszer.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85558781 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 92631748 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A fenti körülményekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés jelen szerződésmódosítás II. pontjában hivatkozott részeinek módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján, a jelen szerződésmódosítás II. pontjában meghatározottaknak megfelelően.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a fent felsorolt okok alapján megállapítható, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt és az eredeti szerződéses érték 15%-át, mindezekre tekintettel a szerződésmódosítás ellenérték változással jár és a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak lettek volna, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben