Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2403/2020
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Nagymaros Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagymaros, Rákóczi Ferenc út (1275/3 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚT-FINIS Közlekedés és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagymaros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79272014
Postai cím: Fő Tér 5.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petrovics László
Telefon: +36 27595118
E-mail: polgamester@nagymaros.hu
Fax: +36 27354245
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagymaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagymaros.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi utak felújítása,építése
Hivatkozási szám: EKR000925912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Belterületi utak felújítása, építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagymaros, Rákóczi Ferenc út (1275/3 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pénzügyminisztérium, mint támogató és a Magyar Államkincstár által 2016. december 14-én megkötött, lebonyolító szervi feladatok ellátásáról szóló megállapodás alapján a PM_ONKORMUT_2018/50 szerződésszámú, BMP-ÁPI/1268-1/2019 Iktatószámú Támogatási Szerződés szerint Rákóczi Ferenc út (1275/3 hrsz) fejlesztése, szilárd útburkolat és járda felújítása – a műszaki dokumentáció és a költségvetés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18304 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belterületi utak felújítása, építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚT-FINIS Közlekedés és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30112371
Postai cím: Csokonai Vitéz Mihály Utca 5
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2626
Ország: Magyarország
E-mail: utfiniskft@yahoo.com
Telefon: +36 305522028
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 144222550
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagymaros, Rákóczi Ferenc út (1275/3 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pénzügyminisztérium, mint támogató és a Magyar Államkincstár által 2016. december 14-én megkötött, lebonyolító szervi feladatok ellátásáról szóló megállapodás alapján a PM_ONKORMUT_2018/50 szerződésszámú, BMP-ÁPI/1268-1/2019 Iktatószámú Támogatási Szerződés szerint Rákóczi Ferenc út (1275/3 hrsz) fejlesztése, szilárd útburkolat és járda felújítása – a műszaki dokumentáció és a költségvetés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 144222550
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚT-FINIS Közlekedés és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30112371
Postai cím: Csokonai Vitéz Mihály Utca 5
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2626
Ország: Magyarország
E-mail: utfiniskft@yahoo.com
Telefon: +36 305522028
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítésére rendelkezésre áló időtartam 120 napról 200 napra módosul.
A szerződés műszaki tartalmában változás nem áll be.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felek egybehangzó akarattal a vállalkozási szerződés módosítását határozzák el. A szerződésmódosításra okot adó körülményeket az alábbiak szerint határozzák meg: A közmű-üzemeltető az előző munkaterületen a hibát kijavította, és szakszerű tömörítés mellett a munkagödröt visszatemette. Ezért az itt jelentkező, ismétlődő pályaszerkezet beszakadásra más kiváltó okot kell feltételezni. Az útpályaszerkezet beszakadásának okait mindenképpen ki kell vizsgálni, annak érdekében, hogy az újonnan épülő pályaszerkezet állékonyságát a jövőben ez a probléma ne veszélyeztesse. A műszaki ellenőr javasolja, hogy a szükséges vizsgálatokat a következő ütemek teljes munkaterületére el kell végeztetni. A vizsgálatok elvégzésének időtartamára a kivitelezési munkát szükséges felfüggeszteni, illetve jelentős mértékben korlátozni.
A Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a módosítást olyan körülmények - harmadik fél által okozott akadályoztatás - tették szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 144222550 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 144222550 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben