Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2405/2020
CPV Kód:55523000-2
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SULI - HOST Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: SULI - HOST Kft.
Postai cím: Kenyérgyári út 1.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szeged Város közigazgatási területén működő gondozási, nevelési, oktatási intézményeinek ellátottjai és dolgozói, valamint egyes intézmények dolgozói számára 2016. szeptember 01-től 2023. július 31-ig történő közétkeztetés szolgáltatási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szeged Város közigazgatási területe
NUTS-kód HU333
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/05/03 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szeged MJV Önkormányzata, mint Gesztor Ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárása, Szeged Város közigazgatási területén működő önkormányzati fenntartású óvodák, illetve az állami intézményfenntartó központ valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv fenntartásában lévő köznevelési intézmények, továbbá önkormányzati fenntartású bölcsődék ellátottjai és dolgozói, valamint egyes intézményeinek dolgozói számára 2016. szeptember 01-től 2023. július 31-ig történő közétkeztetési szolgáltatás biztosítása.
Ezen belül éves átlagban kb. 963 étkezési fő bölcsődei, 4.092 étkezési fő óvodai, 7.086 étkezési fő általános iskolai, 1.180 étkezési fő középiskolai, 612 étkezési fő kollégiumi ellátotti, és 1.000 étkezési fő köztisztviselői, közalkalmazotti étkezési létszámú megrendelő részére, éves átlagban kb. 262 243 adag reggeli, 2 155 995 adag tízórai, 2 669 365 adag meleg ebéd, 2 048 413 adag
uzsonna, 77 525 adag meleg vacsora normál és diétás közétkeztetési szolgáltatása.
Ajánlatkérő a Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján, a mennyiség ajánlati értékétől való eltérést mínusz 20 %-ban határozza meg.
A nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy saját pénzügyi forrásból alakítsa ki a szolgáltatás 2016. szeptember 01-én kezdődő napjáig a közétkeztetés ellátásához szükséges alábbi személyi
és tárgyi feltételeket:
a) a legalább 14.000 ebéd adag / nap HACCP rendszer szerint működtetett főzőkonyha kapacitás
ingatlan és eszköz rendszerét,
b) a szolgáltatás megkezdése érdekében - szükség esetén - tervezési, átalakítási, bontási és
építési, épületgépészeti, villamossági felújítást, valamint energetikai helyreállítást,
c) a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzet foglalkoztatását,
d) a fertőtleníthető tárgyi eszközöket, gépeket, amelyek az étel alapanyagok beszállítását, az
alapanyagok előkészítését, az ételek elkészítését, azok melegen tartását szolgálják,
e) az étel szállításhoz szükséges melegen vagy hűtve tartó, HACCP rendszernek megfelelő,
fertőtleníthető, hőtároló edényeket, speciális rozsdamentes ételhordókat,
f) a szállításhoz szükséges gépjármű parkot és annak folyamatos üzemeltetését,
g) a felmelegítést biztosító tárgyi eszközöket,
h) az ellátottak részére történő felszolgálásig szükséges edényeket,
i) a konyhákba a tálaláshoz, étkezéshez, szükséges, az egyes gyerek korosztály szükségleteinek
megfelelő méretű és anyagú üveg, porcelán tálakat, edényeket, poharakat, kancsókat, mosható /letörölhető asztalterítőket, étkező eszközöket és rozsdamentes evőeszközöket, az óvodák
kivételével,
j) a teljesítési, fogyasztási helyeken melegítő eszközöket, hűtőgépeket, az ételek tálalásához
szükséges (hőtárolós) edényeket, a speciális rozsdamentes ételhordókat, az óvodák kivételével,
k) a normál ételadagok és a diétás étkezésnél az egyéni tálcás ételek kiszállításához szükséges
rozsdamentes és / vagy hőtárolós ételhordókat,
l) az árumozgató eszközöket, göngyölegeket (rekeszek, ládák, badellák, stb.)
A nyertes Ajánlattevőnek saját költségén kell gondoskodnia a szerződéses szolgáltatás időtartama alatt a szolgáltatás ellátásához szükséges tárgyi eszközök folyamatos pótlásáról, cseréjéről, javításáról.
A szolgáltatás folyamatos és magas szintű teljesítése esetén, az Ajánlatkérő opciós jogot tart fenn arra, hogy 2022. november 15. és 2022. december 15. között tett egyoldalú jognyilatkozatával a
szolgáltatást megrendelje a 2023. augusztus 01-től 2026. július 31-ig tartó időszakra, az időszakon belül bármely időtartamra.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55523000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 8047618786 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/09/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2023/07/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
A bölcsődei ellátottakra vonatkozó bruttó térítési díjat növelő bruttó rezsi költség térítés ( %-ban, max. 2 tizedesjegy)15
Az óvodai, általános és középiskolai ellátottak normál étkeztetésére vonatkozó bruttó térítési díjat növelő bruttó rezsi költség térítés ( %-ban, max. 2 tizedesjegy)80
Változatossági mutatószám, ebédre vonatkozóan, minden ellátottra vonatkozóan egységesen5
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10540 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/06/29 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2000 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/15 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek megállapodnak, hogy a szerződésmódosításban részletezett okok miatt 2020. február 1-től a szerződés A), B) és C) mellékletei helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletei lépnek.
IV.1.3) A módosítás indoka:
- Az óvodai közétkeztetési feladat-ellátási helyek közül kikerült a Rókusi Körúti Óvoda és Gáspár Zoltán Utcai Óvoda, tekintettel arra, hogy ezen óvodákban megszűnt az óvodai feladat-ellátás. További változás az intézmény és tagintézményei (tagóvodák) alapító okiratban foglalt nevének, címének változása, a változás a szerződés B) mellékletét érinti.
- A Szegedi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája (6724 Szeged, Kodály tér 1.) a Szegedi Tudományegyetem fenntartásába került át 2019. augusztus 1-től, ezért ezen iskola vonatkozásában a közétkeztetés biztosítása már nem önkormányzati kötelezettség. A változás a szerződés A) és C) mellékleteit érinti.
- A Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6723 Szeged, József A. sgt. 122.) (továbbiakban: Krúdy Gyula Szakképző Iskola) részéről igényként merült fel a szakképzés gyakorlati oktatásához kapcsolódóan az iskolán belüli tárgyi feltétel biztosítása érdekében tankonyha, illetve tanétterem kialakítása pályázati forrásból. A felek rögzítik, hogy az önkormányzat ezen igény támogatása érdekében a tálalókonyha teljes területét mint bérleményt visszaveszi és szakképzési feladat-ellátás céljából a Szegedi Szakképzési Centrum ingyenes vagyonkezelésébe adja. A felek rögzítik, hogy a Krúdy Gyula Szakképző Iskola étkezőinek ellátásáról az önkormányzat a Szerződés A) pontja szerinti intézmények egyikében gondoskodik. A változás a szerződés A) és C) mellékleteit érinti.
- A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában (továbbiakban Móravárosi Szakképző Iskola) a Suli-Host Kft. által bérelt tálalókonyha működése, működtetése az évek folyamán gazdaságtalanná vált, tekintettel arra, hogy a közétkeztetésben résztvevő tanulók száma huzamos időn keresztül ezen iskolában 20 fő alá csökkent. A felek rögzítik, hogy az önkormányzat a tálalókonyha teljes területét mint bérleményt visszaveszi és szakképzési feladat-ellátás céljából a Szegedi Szakképzési Centrum ingyenes vagyonkezelésébe adja, továbbá a Móravárosi Szakképző Iskola étkezőinek ellátásáról az önkormányzat a Szerződés A) pontja szerinti intézmények egyikében gondoskodik. A változás a szerződés A) és C) mellékleteit érinti.
- A Szegedi Tankerületi Központ és a Suli-Host Kft. részéről közös igény merült fel a tálalókonyhák területi átrendeződésére. Azon általános iskolákban (Gedói Általános Iskola, Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és EGYMI) és a Szegedi Városi Kollégium Ady Endre Tagintézményében, ahol a jelenlegi bérleményben a tálalókonyhán korábban főzőkonyha is működött, a volt főzőkonyhai terület tálalókonyhai területtől a technológiai és élelmiszerbiztonsági előírások betartása mellett a leválasztás megoldható lenne. A közös igényt az önkormányzat megvizsgálta és azzal egyetértve a szerződéskötő felek rögzítik, hogy a Suli-Host Kft. által bérelt tálalókonyhai terület egy részét jelen módosítással lecsökkentik és a jelen szerződésből kikerülő volt tálalókonyhai területek a Szegedi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülnek. A leválasztással, átalakítással járó feladatokat és annak költségeit a Szegedi Tankerületi Központ vállalta. A változás a szerződés A) és C) mellékleteit érinti.
- A területi átrendeződéssel összefüggésben szükségessé válik a szerződés hatálya alá tartozó egyes intézmények hasznos alapterületeivel kapcsolatos m2 adatok korrigálása is, mivel az alapszerződés megkötését követően jogszabályváltozás következtében 2017. január 1-jétől a Szegedi Tankerületi Központ átvette ezen intézmények működtetését, az ingatlanok köznevelési célt szolgáló része a tankerületi központ vagyonkezelésébe került, melyhez kapcsolódóan szakértő szervezet által az iskolai ingatlanok hasznos alapterülete helyiségenkénti bontásban újra felmérésre került. A változás a szerződés A) és C) mellékleteit érinti.
- A 2017. január 1-től bekövetkezett jogszabályváltozás okán a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) már nem működteti az általános iskolákat, gimnáziumokat, kollégiumokat, alapító okiratából kikerültek ezen intézmények mint telephelyek, ezért az A) és C) mellékletek szövegezésében ezen változást, továbbá a név- és címváltozásokat szükséges átvezetni.
- A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja (továbbiakban SZMJVÖ Bölcsődéi) fenntartásában működő Szentmihályi Bölcsőde (továbbiakban Szentmihályi Bölcsőde) részéről igényként merült fel a 7,97 m2 területű tároló helyiség visszavétele a dolgozói étkezés biztosítása céljából. Az igény indokaként SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatója előadta, hogy az épület felújításához kapcsolódó tervezés során az eddig étkezőként funkcionáló helyiségbe kerülne áthelyezésre a kazán, ezáltal a dolgozók számára nem megoldott a nyugodt és elkülönített étkezés. A felek rögzítik, hogy a tálalókonyha egy részét jelen módosítással lecsökkentik és a jelen szerződésből kikerülő volt tálalókonyhai területek SZMJVÖ Bölcsődéi vagyonkezelésébe kerülnek. A Változás a szerződés A) és C) mellékleteit érinti.
- SZMJVÖ Bölcsődéi fenntartásában lévő Gyík Utcai Bölcsőde részéről igényként merült fel a tároló helyiségként funkcionáló 7m2-es helyiség visszavétele irattár kialakítása céljából. A felek rögzítik, hogy a tálalókonyha egy részét jelen módosítással lecsökkentik és a jelen szerződésből kikerülő volt tálalókonyhai területek SZMJVÖ Bölcsődéi vagyonkezelésébe kerülnek. A Változás a szerződés A) és C) mellékleteit érinti.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2020/01/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
- A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdése 1. mondatának, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg és a módosítással a Kbt. 141. § (6) bekezdés a), b) és c) pontjaiban meghatározott változásokra, változtatásokra nem kerül sor.
- A fentiekre figyelemmel új közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2020/02/06 (év/hó/nap)