Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2412/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mezőkövesdi Tankerületi Központ Mezőkövesd Város Önkormányzata;Bükkábrány Község Önkormányzata;Hejőkeresztúr Község Önkormányzata;Mezőcsát Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83310843
Postai cím: Mátyás Király Út 223
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi József
Telefon: +36 49795205
E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319457
Postai cím: Mátyás király Út 112
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Zoltán
Telefon: +36 49511500
E-mail: polgarmester@mezokovesd.hu
Fax: +36 49511561
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bükkábrány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17568771
Postai cím: II.András Tér 1
Város: Bükkábrány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3422
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalai Szabolcs
Telefon: +36 49535022
E-mail: polgarmester@bukkabrany.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42042523
Postai cím: Petőfi Út 56
Város: Hejőkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3597
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karsza István
Telefon: +36 46391244
E-mail: hivatal@t-online.hu
Fax: +36 46391244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Mezőcsát Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35879866
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Mezőcsát
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3450
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Anita
Telefon: +36 49552046
E-mail: polgarmester@mezocsat.hu
Fax: +36 49552047
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2 energetikai felújítások
Hivatkozási szám: EKR001415612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében az alábbi munkálatok valósulnak meg:
1. rész: Arany János Általános Iskola átalakítása és bővítése
2. rész: Oktatási épület fejlesztése Hejőkeresztúrban
3. rész: Oktatási épület fejlesztése Mezőkövesden
4. rész: Oktatási épület fejlesztése Mezőcsáton

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01551 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

00241 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

23576 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

22620 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket nem tudja határidőben megválaszolni, ezért az ajánlattételi határidő meghosszabbítása mellett döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben