Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0242/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mezőkövesd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319457
Postai cím: Mátyás király Út 112
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pázmándi Tamás
Telefon: +36 49511535
E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Fax: +36 49511535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari park mélyépítés munkái
Hivatkozási szám: EKR001426962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett kivitelezés 3 területen valósul meg. Ezen területek a következők:
„A” terület: repülőtér melletti terület 20 ha-os része: Útfelújítás, építés: 33111Mezőkövesd II bekötőút és a 3303. j. Mezőkövesd-Szentistván összekötő út csatlakozásától induló és kb 1700 m-en keresztül ÉK-i irányba tartó, meglévő betontáblás út, továbbá a szakasz végén lévő meglévő csomóponttól jobbra 150 m-es hosszúságú betontáblás felújítási szakaszán
„B” terület: volt laktanya 10 ha-os része: 900 méteren készül új burkokat a már meglévő úton
„C” terület: A,B,C területeken közvilágítás kiépítése
„A” terület:
Útfelújítás / építés:
33111 Mezőkövesd II bekötőút és a 3303 j. Mezőkövesd-Szentistván összekötő út
csatlakozásától induló és kb.1700m-en keresztül ÉK-i irányba tartó, meglévő betontáblás utat, továbbá a szakasz végén lévő meglévő csomóponttól jobbra 150m hosszúságú betontáblás felújítási szakaszt tartalmaz.
Az út felépítése:
B terhelési osztály (meglévő betonburkolatra való építés)
- 4 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg
- 10 cm AC 22 kötő (F) kopóréteg
- AC 11 kopó (kiegyenlítőrétegként építve)
- meglévő betonburkolat (berepesztéssel feszültségmentesítve, aszfaltrács terítéssel)
B terhelési osztály (szélesítés esetén)
- 4 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg
- 10 cm AC 22 kötő (F) kopóréteg
- AC 11 kopó (kiegyenlítőrétegként építve)
- 20 cm CKt-4 cementstabilizációs alapréteg (berepesztéssel feszültségmentesítve, aszfaltrács
terítéssel)
- 20 cm fagyvédőréteg
Padka: A Bekötő út bal oldalán
1,25 m széles padka nemesített padka, míg a jobb oldalon 4,25m széles, szélesített nemesített padka készül. Padka felépítése:
Tervezett stabilizált padka:
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció
Tervezett stabilizált padka (szélesítés esetén):
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció
- padkafeltöltés
- 20 cm fagyvédőréteg

„B” terület útfelújítás: 900 méteren készül új burkolat a már meglévő úton.
Az út felépítése:
B terhelési osztály (meglévő betonburkolatra való építés)
- 4 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg
- 10 cm AC 22 kötő (F) kopóréteg
- AC 11 kopó (kiegyenlítőrétegként építve)
- meglévő betonburkolat (berepesztéssel feszültségmentesítve, aszfaltrács terítéssel)
Vízellátás: Mind a három területen összesen: 8.524fm hosszban épül új vízvezeték Vezeték anyaga és átmérője: D315 PE100SDR11, ezen a hálózaton összesen: 12db csomópont (leágazás átmérője és anyaga D110 PE) és 4db tűzcsap épül ki. A kiépítés során szükség lesz az M3 autópálya irányított átfúrására.
Szennyvízellátás: teljes hálózat hossza: 6.682fm ez az alábbiak szerint alakul: SZNY-1-0-0: D 250 PE80 1701 m. Épül az „A” területen lévő II. jelű átemelőtől az I. jelű központi átemelőig. B első gyűjtőhálózat DN 200 KGPVC 150 m. SZNY-2-0-0: D 250 PE80 3330 m. Épül az I. jelű átemelőtől a szennyvíztelepig. SZNY-3-0-0: D 110 PE80 1441 m. Épül a „B” jelű III. jelű átemelőtől a központi I. átemelőig. A „C” jelű iparterületen épül az SZNY 4-0-0 D90 PE nyomóvezeték 210 m hosszon
A projekt kivitelezése során épül 3db szennyvíz átemelő is.
ÁE-1 jelű: 120 m3/h névleges hidraulikai kapacitás.
P(motor)=2,2 kW. (Qnévl=120 m3/h, Qmax=200 m3/h).
A szivattyú akna tároló térfogata 12 m3.
ÁE-2 jelű: szállító teljesítménye a beépített frekvencia szabályozók révén 120-174 m3/h
között változtatható. A beépítésre kerülő szennyvíz búvárszivattyúk (1 db üzemelő + 1 db melegtartalék)
Az átemelő akna hasznos víztérfogata 20 m3.
ÁE-3 jelű: 50 m3/h névleges (Qmax=70 m3/h)
hidraulikai kapacitás, P(motor)=2,2 kW. A szivattyú akna tároló térfogata 7,0 m3.
A szennyvíz tisztító telepen megépítésre kerül egy rács-homokfogó.
A területen térburkolat van, amely el lesz bontva. Ugyancsak elbontásra kerül egy
meglévő tisztítóakna és egy szerelvényakna, az érintett közművek pedig ki lesznek váltva.
Az alépítmény vasbeton szerkezet ami 9x6,7m és 2,8m magas. A tetejére kerül egy tüzihorganyzott acélszerkezet. Az acélszerkezet HEA140 és IPE200 szelvényekből készülnek. Tető Z150 szelemenre kerülő LTP45 trapézlemez. Oldalfalburkolatot nem kap.
Csapadékvíz elvezetés:
Épül összesen:
350 m 1700 mm spirálkorcolt acélcső csatorna
340 m 100 cm talpas betoncső csatorna
3316 m burkolt árok
1241 m földmedrű árok
Elektromosság:
Erősáramú hálózatot szükséges kiépíteni a kivitelezési területeken a szennyvíz átemelők és a szennyvíztelep számára.
Szükséges elektromos igény:
EA01 átemelő számára:
Beépített villamos teljesítmény:14,37kW
Csatlakozási villamos teljesítmény: 14,73kW
Csatlakozási áramérték: 3x40A
EA02 átemelő számára:
Beépített villamos teljesítmény:37,37kW
Csatlakozási villamos teljesítmény: 37,37kW
Csatlakozási áramérték: 3x100A
EA03 átemelő számára:
Beépített villamos teljesítmény:15,57kW
Csatlakozási villamos teljesítmény: 15,57kW
Csatlakozási áramérték: 3x40A
Szennyvíz telep épülete:
Homokfogó és gépirács berendezés: 5kWx2db
Villamos sínfűtés: 1,4kW
Egyéb(dugaljak): 5kW
Összesen: 22,4kW
A,B,C területeken közvilágítás kiépítése általános előírás:
Lámpaoszlopok, lámpakarok:
Elrendezése: egyoldali
Átlagos osztásköz: ~30fm
Védettsége IP66
Fényforások száma típusa: 1db SON-T 70W
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Az elvégzendő munka építési engedély köteles tevékenység.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra ajánlatkérő felhívja a figyelmet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23759 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

23123 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

22399 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket nem tudja határidőben megválaszolni, ezért az ajánlattételi határidő meghosszabbítása mellett döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben