Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2421/2020
CPV Kód:42215000-6
Ajánlatkérő:Trínium Alfa Fejlesztő, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Mega-Hercz-Q Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Trínium Alfa Fejlesztő, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77345633
Postai cím: Szilády Áron Utca 5-7.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán
Telefon: +36 77523652
E-mail: szabo.zoltan@triniumalfa.hu
Fax: +36 77523652
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.triniumalfa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Söripari technológia és term.irányítási rendszer
Hivatkozási szám: EKR000195892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Söripari technológia és term. irányítási rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
További tárgyak:30214000-2
42163000-9
42510000-4
42921200-0
44614100-8
44615000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megkötendő szerződés vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés, Ajánlatkérő részére beszerzendő eszközök beszerzése és üzembe helyezése tárgyában a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján.
A komplett söripari technológia keretében az alábbi eszközök szállítása szükséges:
- 1 db gőzfejlesztő berendezés,
- 1 db félautomata PLC Siemens (vagy ezzel egyenértékű) vezérléssel ellátott, ipari palackozó gépsor üveg palack öblítővel, palack töltővel és palack záró funkcióval,
- 1 db komplett, automatizált, PLC Siemens (vagy azzal egyenértékű) vezérléssel ellátott sörfőző technológia, amely alkalmas egyszerre minimum 2000 liter alsó és felső erjesztésű sör előállítására is és az alábbi részekből áll:
o külön is szabályozható, kúpos kialakítású, alsó és felső hűtőkőrrel is rendelkező, nyomásálló (minimum 0,3 Mpa) és szigetelt kivitelű 18 darab CKT tartály PED 97/23/CE minősítéssel;
o malátaroppantó berendezés;
o komlóforraló- és whirlpool- kád;
o cefréző-szűrő kád;
o Gőzfűtésű melegvíz tartály
o kétlépcsős lemezes hőcserélő aerátorral;
o hordó mosó és töltő berendezés;
o sűrített levegő ellátó rendszer (amely a palackozó gépsor számára is biztosítja a kellő sűrített levegő mennyiségét);
o mobil sör és mosószivattyú (CIP rendszer);
o kovaföldes szűrő berendezés;
o hordozható élesztő adagoló- és élesztő regeneráló tartályok;
o steril levegő- és steril CO2- előállítási rendszer;
o hűtő aggregát, komplett hűtési rendszerrel;
o hűtővíz tartály, jégtartály;
o szükséges labor berendezések;
o szükséges platform rendszerekkel;
- kiegészítő hardver és szoftver eszközök: 3 db Android Ipari Tablet, 5 darab irodai felhasználásra szánt notebook, 1 db egyedi számítógép konfiguráció, 1 db 5000VA szünetmentes tápegység, 1 db 42U Rack szekrény (kábelezési szekrény) a számítástechnikai eszközök telepítésére, 1 db Microsoft Windows Server 2016 Std OEM + 5 user CAL, 5 db Microsoft Windows 10 Professional 64Bit OEM, 5 db Microsoft Office 2016 Home & Business HUN P2 ML.
Ajánlatkérő a megajánlott termékhez elektronikus formában kér üzemeltetői (telepítési) kézikönyvet és felhasználói kézikönyvet.
Ajánlatkérő elvárja továbbá, hogy valamennyi megajánlott gép képes legyen a vezérlőjéből adatot szolgáltatni szabványos csatornákon keresztül - a rendszerrel és a technológiával együtt telepítendő - Ipar 4.0 alapú komplex termelésirányítási rendszer számára, az abból érkező információkat pedig képes legyen feldolgozni.
A technológiához kapcsolódóan szállítandó továbbá 1 db Ipar 4.0 alapú komplex termelésirányítási rendszer, amely a technológia autonóm részeit egy informatikai beruházás keretében egymással szoros kapcsolatban lévő, együttműködő rendszerré alakítja (ennek feltétele az azonos vezérlési platform), lefedi a teljes gyártási folyamatot alapanyag beszerzéstől egészen az gyártáson át az értékesítésig, a termelés során keletkező adatokat integrálja a termelésirányítási rendszerbe okos-szerzorok segítségével, a gyártórendszer állapotát követi a termék teljes életútján, a keletkező adatokat rögzíti, archiválja és később megfelelő módon elérhetővé teszi a rendszer egyéb erőforrásai számára, megfelel az élelmiszerek teljes nyomon követéséről szóló előírásoknak, a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítja a felhasznált és előállított termékek, anyagok útjának nyomon követhetőségét, a termelési folyamat minden szakaszában minőségi bizonyítványokat készít és tárol, a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges betanítással, konfigurálással, telepítéssel együtt.
A szállítandó komplett söripari technológiát Ajánlatkérő a beszereléséhez és működtetéséhez szükséges kiegészítőkkel együttesen biztosítva, összeszerelve és beüzemelve veszi át, úgy, hogy a palackozó technológia, sörfőző technológia, gőzfejlesztő rendszerek komplex, egy rendszert alkossanak összeépítve az Ajánlatkérő telephelyén.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 524
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-01100

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15365 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Söripari technológia és term. irányítási rendszer
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99297095
Postai cím: Vörösmarty Utca 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@rexterra.hu
Telefon: +36309613087
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3577999652
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Mega-Hercz-Q Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57762623
Postai cím: Pipacs Utca 22
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mhzq@mhzq.com
Telefon: +36 309688442
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 212195122
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
További tárgyak:30214000-2
42163000-9
42510000-4
42921200-0
44614100-8
44615000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megkötendő szerződés vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés, Ajánlatkérő részére beszerzendő eszközök beszerzése és üzembe helyezése tárgyában a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján.
A komplett söripari technológia keretében az alábbi eszközök szállítása szükséges:
- 1 db gőzfejlesztő berendezés,
- 1 db félautomata PLC Siemens (vagy ezzel egyenértékű) vezérléssel ellátott, ipari palackozó gépsor üveg palack öblítővel, palack töltővel és palack záró funkcióval,
- 1 db komplett, automatizált, PLC Siemens (vagy azzal egyenértékű) vezérléssel ellátott sörfőző technológia, amely alkalmas egyszerre minimum 2000 liter alsó és felső erjesztésű sör előállítására is és az alábbi részekből áll:
o külön is szabályozható, kúpos kialakítású, alsó és felső hűtőkőrrel is rendelkező, nyomásálló (minimum 0,3 Mpa) és szigetelt kivitelű 18 darab CKT tartály PED 97/23/CE minősítéssel;
o malátaroppantó berendezés;
o komlóforraló- és whirlpool- kád;
o cefréző-szűrő kád;
o Gőzfűtésű melegvíz tartály
o kétlépcsős lemezes hőcserélő aerátorral;
o hordó mosó és töltő berendezés;
o sűrített levegő ellátó rendszer (amely a palackozó gépsor számára is biztosítja a kellő sűrített levegő mennyiségét);
o mobil sör és mosószivattyú (CIP rendszer);
o kovaföldes szűrő berendezés;
o hordozható élesztő adagoló- és élesztő regeneráló tartályok;
o steril levegő- és steril CO2- előállítási rendszer;
o hűtő aggregát, komplett hűtési rendszerrel;
o hűtővíz tartály, jégtartály;
o szükséges labor berendezések;
o szükséges platform rendszerekkel;
- kiegészítő hardver és szoftver eszközök: 3 db Android Ipari Tablet, 5 darab irodai felhasználásra szánt notebook, 1 db egyedi számítógép konfiguráció, 1 db 5000VA szünetmentes tápegység, 1 db 42U Rack szekrény (kábelezési szekrény) a számítástechnikai eszközök telepítésére, 1 db Microsoft Windows Server 2016 Std OEM + 5 user CAL, 5 db Microsoft Windows 10 Professional 64Bit OEM, 5 db Microsoft Office 2016 Home & Business HUN P2 ML.
Ajánlatkérő a megajánlott termékhez elektronikus formában kér üzemeltetői (telepítési) kézikönyvet és felhasználói kézikönyvet.
Ajánlatkérő elvárja továbbá, hogy valamennyi megajánlott gép képes legyen a vezérlőjéből adatot szolgáltatni szabványos csatornákon keresztül - a rendszerrel és a technológiával együtt telepítendő - Ipar 4.0 alapú komplex termelésirányítási rendszer számára, az abból érkező információkat pedig képes legyen feldolgozni.
A technológiához kapcsolódóan szállítandó továbbá 1 db Ipar 4.0 alapú komplex termelésirányítási rendszer, amely a technológia autonóm részeit egy informatikai beruházás keretében egymással szoros kapcsolatban lévő, együttműködő rendszerré alakítja (ennek feltétele az azonos vezérlési platform), lefedi a teljes gyártási folyamatot alapanyag beszerzéstől egészen az gyártáson át az értékesítésig, a termelés során keletkező adatokat integrálja a termelésirányítási rendszerbe okos-szerzorok segítségével, a gyártórendszer állapotát követi a termék teljes életútján, a keletkező adatokat rögzíti, archiválja és később megfelelő módon elérhetővé teszi a rendszer egyéb erőforrásai számára, megfelel az élelmiszerek teljes nyomon követéséről szóló előírásoknak, a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítja a felhasznált és előállított termékek, anyagok útjának nyomon követhetőségét, a termelési folyamat minden szakaszában minőségi bizonyítványokat készít és tárol, a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges betanítással, konfigurálással, telepítéssel együtt.
A szállítandó komplett söripari technológiát Ajánlatkérő a beszereléséhez és működtetéséhez szükséges kiegészítőkkel együttesen biztosítva, összeszerelve és beüzemelve veszi át, úgy, hogy a palackozó technológia, sörfőző technológia, gőzfejlesztő rendszerek komplex, egy rendszert alkossanak összeépítve az Ajánlatkérő telephelyén.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 524
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 212195122
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99297095
Postai cím: Vörösmarty Utca 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@rexterra.hu
Telefon: +36 309613087
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77999652
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Mega-Hercz-Q Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57762623
Postai cím: Pipacs Utca 22
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mhzq@mhzq.com
Telefon: +36 309688442
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.) Felek a szerződés III.1. és III.2. pontját törlik, helyébe az alábbi III.1. és III.2. pont lép:
III.1 Felek rögzítik, hogy Vevő a szerződés hatályba lépésétől számított 524 napos teljesítési határidőt köt ki, amelybe a kötelezően előírt 30 naptári napos, illetve az Eladó ajánlatában vállalt 60 napos próbaüzemi időszak egyaránt beszámításra került a III.2. pontban rögzítettek szerint.
III.2. Az 524. nap az átadás-átvételi eljárás lefolytatására kitűzött végső határnap. A napokban meghatározott időszakba nem számít bele a próbaüzemi időszak felfüggesztésének időszaka, amely a 60 napos próbaüzemi időszak teljesítését követő naptól a próbaüzem folytatásához szükséges jövedéki engedély Vevő általi kézhez vételének napját követő munkanapig tart, amely időpontban Vevő Eladót a jövedéki engedély kézhez vételéről értesíteni köteles.
2.) A szerződés III.4. pontja a következők szerint módosul:
III. 4. Vevő kötbérterhes részhatáridőként köti ki továbbá, hogy a Vevő által a próbaüzem megkezdéséhez szükséges működési engedélyek beszerzése érdekében Eladó a próbaüzem tervezett megkezdése előtt legkésőbb 60 nappal adja át a végleges kiépítendő technológia leírására vonatkozó dokumentumokat és a 60 napos próbaüzemi időszak lezárásának napján azokat a további dokumentumokat, amelyek a működési engedély (jövedéki engedély) beszerzéséhez még szükségesek.
3.) A szerződéshez 2. sz. mellékletként csatolt műszaki leírás 14. „próbaüzem” pontja a következők szerint módosul:
14. Próbaüzem
Eladó a Komplett Rendszer (leszállított és összeépített gépek összessége) részeinek, alrendszereinek összehangolt, rendeltetésszerű működését próbaüzemmel kell, hogy bizonyítsa. A próbaüzemre a hatósági engedélyek megadását követően kerül sor.
A próbaüzemre a jövedéki engedély nélkül is végezhető részfeladatok tekintetében a gépek összeépítését követően, a jövedéki engedély hiányában nem végezhető részfeladatok tekintetében a hatósági engedély (jövedéki engedély) megadását követően kerülhet sor. Előbbiek alapján a próbaüzemi folyamat kettő részben kerül lefolytatásra, és a jövedéki engedély Vevő általi beszerzésének időszakára felfüggesztésre kerül. Ez az időtartam a napokban megadott teljesítési időszakba nem számít bele.
A próbaüzem minimális időtartama 30 naptári nap, az Eladó vállalása további 60 nap, így a teljes próbaüzemi időszak 90 nap. Ebből hatósági engedély nélkül végezhető a következő vállalások alátámasztására vonatkozó üzemi időszak (60 nap):
- Gőzfejlesztő hő teljesítménye (kW, min. 154 kW, max. 245 kW): 245 kW.
- Palackozó gép teljesítménye 0,33 literes térfogatot alapul véve (palack/óra [p/ó], minimum 1500 palack/óra, maximum 2000 palack/óra): 1500.
- A technológia milyen mértékben automatizált a műszaki leírás alapján (min.30%, max. 100%).
Ebből hatósági engedély nélkül nem végezhető a következő vállalás alátámasztására vonatkozó üzemi időszak (30 nap):
- Főzetteljesítmény (liter [l/főzet], min. 2000 l/főzet, max. 2500 l/főzet): 2000.
A próbaüzem során felmerülő hibákat, hiányokat a próbaüzem véghatáridejére ki kell javítani. A próbaüzemet Vevő felügyelete mellett Eladó végzi, amelyhez a szükséges alapanyagokat és segédenergiát Vevő biztosítja.
A próbaüzem minimális 30 naptári napja (melybe beletartozik az érlelési/erjesztési időszak is) során méréssel igazolni kell, hogy legalább 5 egymást követő munkanapon a Komplett Rendszer képes napi 2000 liter sör előállítására, valamint azok végső csomagolásba töltésére (KEG-be töltve és palackozva). A minimális próbaüzemi időtartamon túl a megajánlott időszak tekintetében Eladónak napi 8 órás (heti 5 munkanap) mérnöki felügyeletet kell biztosítania a próbaüzemre megajánlott időszak végéig, a személyzetet, alapanyagot és segédenergiát Vevő biztosítja.
A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Karakterkorlát miatt a VII.1. pontban (További információk)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 212195122 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 212195122 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás indoka:
A sör jövedéki engedély köteles terméknek minősül, amellyel kapcsolatos előállítási, tárolási tevékenységek is csak hatósági engedély birtokában végezhetők.
Ezzel a Vevő a közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően is tisztában volt, ahogy azzal is, hogy az engedély beszerzéséhez be kell nyújtani a hatályos jogszabályok szerint, többek között a „berendezések technológia rajzát és technológiai folyamatábráját”. Ezért a tárgyi szerződést Vevő úgy készítette elő, hogy az Eladó legkésőbb a teljes rendszer végleges próbaüzemre való alkalmasságát megelőzően 60 nappal adja át részére a műszaki leírásokat és folyamatábrákat, hogy Vevő a próbaüzemi időszak megkezdhetőségi dátumára be tudja szerezni a szükséges engedélyt.
A szükséges engedély megszerzése érdekében a Vevő a teljesítés során felkereste az eljáró NAV Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságot, a 2016. évi LXVIII. számú törvényben foglaltaknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet 45/2016. (XI.29.) NGM rendeletnek való megfelelés egyeztetéséről.
Az egyeztetés során a hatóság úgy nyilatkozott, hogy a törvény szerinti „Tárgyi feltételek” helyszíni ellenőrzése során, nem elég a „berendezések technológia rajzát és technológiai folyamatábráját” oly módon benyújtani, hogy majd ez fog megvalósulni, hanem ezeknek a benyújtandó rajz és folyamatábrának megfelelően a komplett rendszernek, maradéktalanul kiépített állapotban kell lenni, oly módon, hogy a kiszolgáló, segédenergiát biztosító eszközöknek, fogyasztóknak is kiépítve, technológia rendszerbe integrálva kell lennie, a helyszíni ellenőrzés időpontjára.
Ez az előzőekben idézett törvényi szövegezésből nem következik, az a jogszabályi előírásnak lényegesen kiterjesztő értelmezése. Ezen értelmezés szerint a jövedéki engedély csak olyan már teljes körűen kiépített rendszerre adható, melyet utólagosan átépíteni, módosítani nem lehet, csak külön, egyedi NAV engedély birtokában, melynek idejére a jövedéki engedélyt felfüggeszti a hatóság az átalakítás, módosítás idejéig. Átalakításnak, módosításnak számít pl. gáz, gőz – kondenz vezetékek építése is.
Egyrészt a próbaüzem technológia kipróbálására vonatkozó időszaka alatt nem zárható ki módosítás, javítás szükségessége: a próbaüzem célja ugyanis, hogy az esetlegesen fennálló, bekövetkező hibákat orvosolja, és ebbe természetesen módon beletartozik a technológiai vezetékrendszer szükségszerű módosítása is. Ebben az esetben egy hatósági ellenőrzés, melyet egyébként a hatóság képviselői előre jeleztek a főzés időpontjára, akár az üzem engedélyének azonnali felfüggesztéséhez vezethet. Másrészt, gázközmű bekötés hiányában a gőzfejlesztők nem kerültek beüzemelésre, amely tény a próbaüzemet egyebekben nem akadályozta volna, de így a rendszer összességében nem felelt meg a fent bemutatott hatósági előírásoknak.
A szerződés szerint a próbaüzem lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges hatósági engedélyeket és a közműveket, azok csatlakozási pontjait, illetve alapanyagokat és segédenergiát Vevőnek kell biztosítania. Tekintettel arra, hogy a hatósági engedélyen kívül a próbaüzem megkezdésének feltételei fennálltak, a teljesítési határidőre is tekintettel a közbeszerzést elnyerő „MEGAREX 2018 Konzorcium” a próbaüzem 2019. november 1-én történő megkezdéséről értesítette Vevőt.
Vevő tájékoztatta Eladót, hogy a hatósági engedélyek beszerzése és a gáz közmű szolgáltatás engedélyezése folyamatban van. A szerződés egyértelműen rendelkezik arról, hogy a Vevő (Trínium Alfa Kft.) feladata a szükséges közműveket, azok csatlakozási pontjait, illetve alapanyagokat és segédenergiát biztosítani, valamint a működéshez szükséges engedélyt beszerezni. Ugyanakkor a hatósági álláspont szerint a hatósági engedély a végleges rendszer teljes körű, üzemeltetésre alkalmas állapotban való kialakítását és helyszíni ellenőrzését követően adható ki.
Ezért a kialakult helyzet súlyosan veszélyeztette a próbaüzem sikeres lefolytathatóságát is. Egyeztetéseket követően a fenti problémákat is figyelembe véve a Felek úgy állapodtak meg, hogy a kialakult helyzet kizárólag a próbaüzemi időszak „megbontásával” kezelhető a következők szerint.
• A próbaüzem első részében kerülnek elvégzésre a száraz - vizes, majd a hideg – meleg próbák, illetve a technológia vízzel történő kipróbálása. Ebben az esetben tehát jövedéki engedély hatálya alá tartozó tevékenység végzésére nem kerül sor. Ezek a technológiai próbák 60 napig tarthatnak. Ezalatt elvégezhetők azok az átalakítások, és technológiai véglegesítések, melyek későbbi hatósági helyszíni szemle során már véglegesnek tekinthetők.
• A 60 napos időszak eredményes lefolytatását követően a próbaüzemi időszak felfüggesztésre kerül, a jövedéki engedély rendelkezésre állásáig.
• A 30 napos még hátralévő próbaüzemi időszak a jövedéki engedély birtokában végezhető termék előállításra vonatkozik, amely tartalmazza a berendezések igazolható teljesítményének megállapításához szükséges tevékenységeket.
Vevő a próbaüzemi időszakot 2019. november 1-én megkezdte, amely alapján a 60 napos időszak 2019. december 30-án zárult.
A szerződés jelenlegi teljesítési határideje 2020. január 31.
A támogatási szerződés szerint a projektzárás határideje 2020. március 31.
A jövedéki engedély a szerződésmódosítás kezdeményezésének napján nem áll rendelkezésre.
A kialakult helyzet a Felek által kizárólag oly módon kezelhető, ha a próbaüzemi időszak 2019. december 31-től felfüggesztésre kerül addig, amíg Vevő a folytatáshoz szükséges engedélyt kézhez nem veszi. Ezen időtartam a teljesítési időszakba – amelyből a felfüggesztést követően még 32 nap van hátra – nem számít bele. A 32 napos időtartam alatt a próbaüzem szerződésszerű teljesítés esetén befejezhető. Ezért Felek egyező akarattal a szerződés módosítását kezdeményezték, a fentiek szerint.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben