Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2427/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Bajót Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Általános iskola, Bajót, Petőfi Sándor utca 6. hrsz: 998 és 999
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LODZSA Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajót Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00550
Postai cím: Kossuth L. utca 69.
Város: Bajót
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2533
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Zoltán
Telefon: +36 33449265
E-mail: polgarmesterihiv@bajot.hu
Fax: +36 33449265
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bajot.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai felújítási munkák végzése Bajóton - TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00018 projekt terhére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Iskolaépület energetikai felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Általános iskola, Bajót, Petőfi Sándor utca 6. hrsz: 998 és 999
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iskolaépület energetikai felújítása
• Külső határoló szerkezetek szigetelése
• Nyílászáró csere / korszerűsítés
• Napelemes rendszer telepítése
• Fűtési rendszer korszerűsítése
• Belső világítás korszerűsítése
• Napkollektoros rendszer (síkkollektor)
• Szilárd biomassza kazán rendszer kiépítése
• Épület külső - belső akadálymentesítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00018

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12870 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Iskolaépület energetikai felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LODZSA Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 188.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2536
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75723094
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Bajót, Általános iskola, Bajót, Petőfi Sándor utca 6. hrsz: 998 és 999
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iskolaépület energetikai felújítása

• Külső határoló szerkezetek szigetelése
• Nyílászáró csere / korszerűsítés
• Napelemes rendszer telepítése
• Fűtési rendszer korszerűsítése
• Belső világítás korszerűsítése
• Napkollektoros rendszer (síkkollektor)
• Szilárd biomassza kazán rendszer kiépítése
• Épület külső - belső akadálymentesítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75723094
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LODZSA Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 188.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2536
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megrendelő a
szerződés 11.1 - 11.2 pontjaiban az alábbiakat rögzítette:
11.1. Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díjat TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00018 számú projektből részben egyéb forrásából
finanszírozza. Tekintettel arra, hogy a jelen piaci viszonyok közötti a támogatás összege nem biztos, hogy fedezi a beruházás
valamennyi költségét, a megfelelő összegű forrás rendelkezésre állása érdekében ajánlatkérő forrás ráemelésre irányuló igényt
nyújtott be a 17/2017. Korm. rendelet alapján. A jelen szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás indítása előtt a
többlettámogatás odaítélésére még nem került sor.
11.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése alapján és a fentieknek megfelelően az eljárás
eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele az érintett többlettámogatás odaítélése.
A többletforrás odaítélésre sor került erre tekintettel Felek a szerződést 2019. július 5. napján hatályba léptették.
A szerződések tartalmukat tekintve nem módosultak. A teljesítési határidő változatlan maradt, a vállalkozási díj nem módosult. A
finanszírozási mód esetében ajánlatkérő a szerződésben kifejezetten előírta, hogy „a Vállalkozó Díjat részben a TOP-3.2.1-15-
KO1-2016-00018 azonosító számú pályázat keretében elnyert 100%-os intenzitású uniós támogatásból részben - amennyiben
szükséges - egyéb forrásból finanszírozza. Ajánlatkérő előzetes számításai alapján számolt azzal, hogy a támogatás összege nem
lesz elegendő a projekt finanszírozására, amit a vállalkozói díj igazolt is. Erre tekintettel írta elő, hogy a szerződés a Kbt 53. § (6)
bekezdése és a 135. § (12) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás keretében került kiírásra és felfüggesztő
hatálybaléptetéssel aláírásra. A fedezetre többlettámogatási igényt nyújtott be, melyre azonban a Támogató nem jelzett vissza.
Figyelemmel a projekt fizikai befejezésének határidejére és arra, hogy ajánlatkérő a projektet meg szeretné valósítani saját
forrásból a szükséges fedezetet előteremtette.
A szerződés módosítás fogalmát a Ptk szabályozza:
6:191. § [A szerződés felek általi módosítása]
(1) A felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét.
Mivel jelen esetben a szerződés hatályba léptetése a szerződés semmilyen elemében nem okoz módosítást, mivel sem a tartalma
(tekintettel a fent említett 11.1. pontban foglalt “egyéb forrás” szerződésben való megfogalmazására), sem jogcímében, sem
egyéb más részében nem okozott módosítást, így a hatályba léptetés nem tekinthető módosításnak.
A fentiek alapján kértük a hatályba léptető megállapodást ne szerződésmódosításként kezelje a Támogató. A támogató az
indokolást nem fogadta el és kérte, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdésre alapítva a hatályba léptető rendelkezést
szerződésmódosításként kezeljük és hirdetményt adjunk fel róla.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VI.2.1 pontban foglaltakra tekintettel nem releváns.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 75723094 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 75723094 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben