Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2428/2020
CPV Kód:45251100-2
Ajánlatkérő:MVM Zöld Generáció Kft.
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MVM OVIT Villamostávvezeték Zrt.-közös ajánlattevő 1.;AsiaNet Hungary Kft-.közös ajánlattevő 2;ELIOS INNOVATÍV ZRT.-közös ajánlattevő 1.;SPIE Hungaria Kft.-közös ajánlattevő 2.;Energy Hungar y Energetikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Zöld Generáció Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22917
Postai cím: Szentendrei út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga László
Telefon: 0613042370
E-mail: zoldgeneracio@mvm.hu
Fax: 0613042907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
További tárgyak:71245000-7
35710000-4
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és
kivitelezési feladatok ellátása
A megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek beépített teljesítménye 0,3-20 MWp. Legalább 4
MWp teljesítményű erőműegység is megvalósítandó. A megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek
beépített összteljesítménye 100 MWp nagyságrendű. Minden megvalósítandó
fotovoltaikus (PV) erőmű esetében szükséges hálózati csatlakozás kiépítése, a megvalósítandó
fotovoltaikus (PV) erőművek hálózati csatlakozási teljesítményére tekintettel várhatóan nem
minden esetben lesz megoldható a 20 kV vagy annál kisebb feszültségszinten
történő hálózati csatlakozás, 120 kV-os vagy akár 400 kV-os feszültségszintű hálózati csatlakozás
(és az ennek érdekében szükséges alállomási munkák) megvalósítása várható.
A szállítási terjedelem lefedi a fotovoltaikus (PV) erőművek típustervezését, adaptációs (kiviteli)
tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek
gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület
3
managementjét, a berendezések és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a
minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a hálózati csatlakozást, az üzemeltető és karbantartó
személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a
berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási
útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását.
Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem
megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő
típusú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő
előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.
A műszaki leírásban szereplő magyar szabvány követelményekkel azonos / azokkal mindenben
megfelelő nemzetközi szabványnak való megfelelőség is elfogadható az Ajánlatkérő részéről.
Alapkövetelmény a szerződéskötéskor érvényben lévő magyar jogszabályoknak mindenben
maradéktalanul megfelelő, magyar nyelvű tervdokumentáció, arra jogosult tervezők aláírásával. A
tervdokumentáció tartalmi, formai követelményeit előíró jogszabályokat és a
hatályban lévő szabványok előírásait be kell tartani.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ld. VII.1.) pont

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16693 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Villamostávvezeték Zrt.-közös ajánlattevő 1.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút sor 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: AsiaNet Hungary Kft-.közös ajánlattevő 2
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ilka utca 31 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ELIOS INNOVATÍV ZRT.-közös ajánlattevő 1.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Magyar utc a 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SPIE Hungaria Kft.-közös ajánlattevő 2.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Energy Hungar y Energetikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeles utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50000000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251100-2
További tárgyak:71245000-7
35711000-1
45231400-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó
tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
A megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek beépített teljesítménye 0,3-20 MWp. Legalább
4 MWp teljesítményű erőműegység is megvalósítandó. A megvalósítandó fotovoltaikus (PV)
erőművek beépített összteljesítménye 100 MWp nagyságrendű. Minden megvalósítandó
fotovoltaikus (PV) erőmű esetében szükséges hálózati csatlakozás kiépítése, a
megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek hálózati csatlakozási teljesítményére tekintettel
várhatóan nem minden esetben lesz megoldható a 20 kV vagy annál kisebb feszültségszinten
történő hálózati csatlakozás, 120 kV-os vagy akár 400 kV-os feszültségszintű hálózati
csatlakozás (és az ennek érdekében szükséges alállomási munkák) megvalósítása várható.
A szállítási terjedelem lefedi a fotovoltaikus (PV) erőművek típustervezését, adaptációs
(kiviteli) tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a
komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az
építési terület managementjét, a berendezések és az irányítástechnika telepítését, a villamos
szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a hálózati csatlakozást, az üzemeltető és
karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét
kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási
útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását.
Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen
nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott
eltérő típusú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben,
az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.
A műszaki leírásban szereplő magyar szabvány követelményekkel azonos / azokkal
mindenben megfelelő nemzetközi szabványnak való megfelelőség is elfogadható az
Ajánlatkérő részéről.
Alapkövetelmény a szerződéskötéskor érvényben lévő magyar jogszabályoknak mindenben
maradéktalanul megfelelő, magyar nyelvű tervdokumentáció, arra jogosult tervezők
aláírásával. A tervdokumentáció tartalmi, formai követelményeit előíró jogszabályokat és a
hatályban lévő szabványok előírásait be kell tartani.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50000000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Ors zágos Villamostávvezeték Zrt.-közös ajánlattevő 1.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút so r 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: AsiaNet Hunga ry Kft.-közös ajánlattevő 2.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ilka utca 31 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ELIOS INNOVATÍV ZRT.-közös ajánlattevő 1.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Magyar utc a 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SPIE Hungaria Kft.-közös ajánlattevő 2.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Energy Hungary Energetikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeles utca 67-69
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás oka, hogy a Keretmegállapodásban hivatkozott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a 2018. január 1. napját követően indult peres ügyekben nem alkalmazható, ezért a Keretmegállapodás V.22. pontjának felülvizsgálata vált szükségessé.
Tekintettel arra, hogy a Keretmegállapodás alapján Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek kerülnek megvalósításra, az esetleges jogviták gyors és hatékony lezárása a Felek kiemelt érdeke a támogathatósági előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében, ezért a felülvizsgálat eredményeként a Felek rendes bírósági eljárás helyett a választottbírósági eljárást kötik ki, mely a fenti célnak való megfelelést jobban biztosítja. A választott bírósági eljárás fontos eleme, hogy a választottbírósági ítélet hatálya ugyanaz, mint a jogerős bírósági ítéleté; annak végrehajtására a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok irányadók, tehát a választottbíróság ítélete végleges és kötelező, az ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének nincs helye.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Megrendelő cégneve 2019.02.15. napjával MVM Hungarowind Kft.-ről MVM Zöld Generáció Kft.-re változott, cégnév módosítást követően. Tárgyi módosítás csak a közhiteles nyilvántartásban foglalt adatoknak való megfelelést szolgálja a Keretmegállapodás V.24. pontja alapján. A módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja, illetve a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint jogszerű, figyelemmel arra, hogy az a Felek jogviszonyára vonatkozóan általánosan nem lényegesnek minősül, továbbá irányadóak rá a 4. pontban rögzítettek azzal, hogy a Kbt. 141.§ (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak azért nem valósulnak meg, mert az adatváltozás közhitelű nyilvántartásban meghatározott adat átvezetését jelenti csak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 50000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 50000000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. Kiegészítés a II.2.6.) ponthoz:
KEHOP-5.1.2-17-2017-00005
KEHOP-5.1.2-17-2017-00004
KEHOP-5.1.2-17-2017-00003
KEHOP-5.1.2-17-2017-00002
KEHOP-5.1.2-17-2017-00001
KEHOP-5.1.1-17-2017-00002
KEHOP-5.1.1-17-2017-00001
2. Szerződésmódosítás aláírásának időpontjai ajánlattevőnként:
Energy Hungary Zrt. (székhely: 3526 Miskolc, Szeles utca 67-69., adószám: 23036190-2-05) 2020.02.04.
MVM OVIT Zrt. (székhely: 1158 Budapest, Körvasútsor u. 105-106., adószám: 10727201-2-44) - AsiaNet Hungary Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 31., adószám: 14923502-2-4) közös ajánlattevők: 2020.01.27.
Elios Innovatív Zrt. (székhely: 1053 Budapest, Magyar utca 36., adószám: 14869497-2-41) - SPIE Hungaria Kft. (székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesd u 5-7., adószám: 14187834-2-43) közös ajánlattevők: 2020.01.29.
3. Közös ajánlattevők
1. Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő:
MVM OVIT Zrt. (székhely: 1158 Budapest, Körvasútsor u. 105-106., adószám: 10727201-2-44)
Tagok adatai:
Vezető tag neve: MVM OVIT Zrt. (székhely: 1158 Budapest, Körvasútsor u. 105-106., adószám: 10727201-2-44)
Tag neve: AsiaNet Hungary Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 31., adószám: 14923502-2-4)
2. Ajánlattevő neve: Energy Hungary Energetikai Zrt. (székhely: 3526 Miskolc, Szeles utca 67-69., adószám: 23036190-2-05)
3. Közös ajánlattevő neve: PV naperőmű_2017 Konzorcium
Székhelye: 1053 Budapest, Magyar utca 36.
Tagok adatai:
Vezető tag: Elios Innovatív Zrt. (székhely: 1053 Budapest, Magyar utca 36., adószám: 14869497-2-41)
Tag neve: PIE Hungaria Kft. (székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesd u 5-7., adószám: 14187834-2-43)
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben